27, జూన్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2072 (మద్దెల లెన్నియో...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్”
లేదా...
“మద్దెలలే మ్రోగె గగనమధ్యము నందున్”

57 కామెంట్‌లు:

 1. వర్షము కొఱకు ఎదురు చూసె వారికి "ఉఱుము" శ్రావ్యముగానే ఉంటుంది కదా!!

  ముద్దుల నింగిగుమ్మ కడు ముచ్చటగొల్పగ మబ్బు కాటుకన్
  దిద్దెనొ! నవ్వెనో మెఱపు తీగల కాంతులు కాన వచ్చెనా
  సద్దులు మిన్నుకొమ్మ నట సాధనమందలి మేఘనాదమో
  మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వద్దని సృష్టిచక్ర సమవర్తన కద్ది విరుద్ధమౌననిన్
  బెద్దలు చెప్పినన్ వినక భృత్యుని కౌశికుడంప నింగికై
  గ్రద్దన వాని ఊహలనఁ గ్రమ్మెను మంగళ నాదవాద్యముల్
  మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రామకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘ఔను అని’ అన్నపుడు అని ద్రుతాంతం కాదు. ‘విరుద్ధమౌ ననన్’ అందామా?

   తొలగించండి


 3. అద్దరి ఉరిమెను మేఘము
  మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్
  మిద్దెలు మేడలు మునిగెను
  హద్దులు దాటెనుగ వాన హరహర శంభో !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ముద్దుగ పార్వతి కోరగ
  హద్దే మరిలేకనాడె హరుడే గిరిపై
  పెద్దగ నాతని డమరుక
  మద్దెలలెమ్రోగె గగన మద్యము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చారి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   లేక అన్నది కళ. కనుక లేక యాడె అనాలి. డమరుక మద్దెల అన్నది దుష్ట సమాసం. ‘పెద్దగ నా డమరుక మను| మద్దెల..’ అనండి.

   తొలగించండి
 5. బద్దలు కొట్టగ నభమును
  హద్దులు లేక చెలరేగి నర్జునుడచటన్
  ముద్దుగ మెట్లను వేయగ
  మద్దెలలేమ్రోగె గగనమధ్యమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చేపూరి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘చెలరేగి యర్జును...’ అనండి.

   తొలగించండి
 6. అద్దదె మేఘజాలము సమాగమ మందెను వర్షరాగమై
  దిద్దెను నల్లరంగులు శ్రుతించె తటిత్తులు మేళనమ్ములై
  మద్దెలలెన్నియో గగన మధ్యమునందున మ్రోగె శ్ర్యావ్యత
  న్నొద్దిలె జూడ నా జలద మూను పథమ్ము వియఃతలమ్మునన్!


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘అద్ది+అదె=అద్దియదె’ అవుతుంది. అక్కడ ‘అద్దిర(ఆశ్వర్యార్థకం)’ వేద్దాం.

   తొలగించండి
 7. నిద్దుర వీడి సాధనల నింగికుపగ్రహ నౌకలంపగన్
  దిద్దిరి శాస్త్రవేత్తలొగి తీరుగ శ్రీహరికోటనందునన్
  హద్దులు దాటిలక్ష్యముల నందగ మోదము మిన్నుముట్టగన్
  మద్దెల లెన్నియొ గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   సమకాలికాంశంతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘నింగి నుపగ్రహ..’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు.సవరించిన పూరణ:

   నిద్దుర వీడి సాధనల నింగి నుపగ్రహ నౌకలంపగన్
   దిద్దిరి శాస్త్రవేత్తలొగి తీరుగ శ్రీహరికోటనందునన్
   హద్దులు దాటిలక్ష్యముల నందగ మోదము మిన్నుముట్టగన్
   మద్దెల లెన్నియొ గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్!

   తొలగించండి
  3. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు.సవరించిన పూరణ:

   నిద్దుర వీడి సాధనల నింగి నుపగ్రహ నౌకలంపగన్
   దిద్దిరి శాస్త్రవేత్తలొగి తీరుగ శ్రీహరికోటనందునన్
   హద్దులు దాటిలక్ష్యముల నందగ మోదము మిన్నుముట్టగన్
   మద్దెల లెన్నియొ గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్!

   తొలగించండి
 8. శంకరాభరణం వారి సమస్య
  పూరణ

  బండకాడి అంజయ్య గౌడ్

  ముద్దుల మేనకాత్మజను మోదముతోడుత పెండ్లియాడగన్
  పెద్దలగూడి శంకరుడు విష్ణువు బ్రహ్మయు వెంటరాగ తా
  నెద్దున కూర్చునొంగ సురబృందము
  లన్నియు నాట్యమాడగన్
  మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అంజయ్య గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘కూరుచుండ’ అనండి.

   తొలగించండి
 9. నా రెండవ పూరణము

  ఒద్దిక దోడ నాశివుడు యూర్జిత మందెడి నర్తనమ్మునన్
  తద్ధిమి తాకిటా యనుచు తాళగతుల్ స్వర మేళనమ్ములై
  మద్దెలలెన్నియో గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్ర్యావ్యత
  న్నద్దరి దద్దరిల్లె నవి యార్భటులై శివధామ మందునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శర్మ గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘శివుడు+ఊర్జిత=శివు డూర్జిత’ అవుతుంది. ‘ఒద్దికతోడ నాగధరు డూర్జిత...’ అనండి.

   తొలగించండి
 10. గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ....

  { రావణుడు పుష్పకవిమానములో విహారము సేయు సమయమున నాట్యకత్తెలు ఆడగా మద్దెలలు శ్రావ్యముగా మ్రోగినవి }

  "తద్దిమితో౦ తధీ౦ తకిటతా కిటతా" యని పుష్పక౦బునన్
  మద్దెల లెన్నియో గగన మధ్యము న౦దున మ్రోగె శ్రావ్యతన్
  ముద్దులు చి౦దు న౦దమున ముద్దియ లె౦దరొ నాట్య మాడగన్
  దద్దయు హాయి రావణు డొనర్చె విహారము స్త్రీ విలాసియై!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తద్దయు భాను తాపమున ధారుణి మండుచు నున్నవేళలన్
  గ్రద్దన దిక్కు లన్నియును గ్రమ్ము కొనంగ దురంత మేఘమి
  ప్పొద్దున నద్భుతమ్ముగను బొల్పుగ మ్రోగెను మేఘ ఘర్జనల్
  మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్

  అద్దివమున మేఘమ్ములు
  సద్దులు సేయుచు నురుముల సాగుచు నుండన్
  ముద్దుగ నేనంటి నపుడు
  మద్దెలలే మ్రోగె గగనమధ్యము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వరరావు గారూ, మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. "గ్రద్దన నన్ని దిక్కులను గ్రమ్ము కొనంగ దురంత మేఘమి" యని సవరణ.

   తొలగించండి
 12. ముద్దుల చెల్లెలి పెళ్లికి
  నద్దిరబన్నా! టపాసు లాకశమంటెన్
  సుద్దులఁ జెప్పఁగ ప్రేలుచు
  మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యమునందున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. బీటుకూరు శేషుకుమార్ గారి పూరణ...

  హద్దులు లేవుర శివుడా!
  ముద్దుల నీ ముదితతోడ మువ్వలు మ్రోగన్
  ఎద్దుల మూపున యాడగ
  మద్దెలలేమ్రోగె గగన మధ్యమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శేషుకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘మూపున నాడగ’ అనండి.

   తొలగించండి
 14. ‘ధరణి’ గారి పూరణ...

  విద్దెయె జీవన మని సరి
  హద్దులు దాటిన యిరువురు యన్నల తపముల్
  నిద్దుర లోనా యూగుచు
  మద్దెలలో మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ధరణి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘ఇరువురు+అన్నల’ అన్నపుడు సంధి జరుగుతుంది, యడాగమం రాదు. ‘లోనన్+ఊగుచు=లోన నూగుచు’ అవుతుంది.

   తొలగించండి
 15. యుద్ధమున గెలువ విజయుడు
  తద్దయు ధృతితో, కనుగొని తనివిపెనుపడన్
  ముద్దుగ నచ్చర లాడగ
  మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అద్దిర యురుములు నాబడు
  మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యము నందు
  న్ని ద్దిన ముదయము కాగనె
  తద్దయు వర్షo బువ చ్చెదా మెఱుపు లతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. ‘కాగనె’ అన్నది గ్రామ్యం. కాగన్ అందామా?

   తొలగించండి
 17. నిద్దుర మత్తును వీడక
  బద్దకముగ నున్నవేళ వాయ్వాస్పదమున్
  పెద్దగ నురిమెను మేఘము
  మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఒద్దిక యైన సీతను మహోన్నతు డౌరఘు రామచంద్రుడే
  పెద్దలు గాంచుచుండ హర విల్లును ద్రుంచి వివాహమాడగా
  నిద్ధరణీ తలమ్మున సురు లే కురిపించగ పుష్పవర్షమున్
  మద్దెలలెన్నియో గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్

  దద్దద్ధాయని యురిమె, ద
  గద్ధగల మెరుపుల్ మెరియగ గాలియె వీచన్
  నిద్దుర విడి నే తలచితి
  మద్దెలలే మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ రెండు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పద్యంలో ‘సురలే’ అనాలి.
   రెండవ పద్యం రెండవపాదంలో గణదోషం. ‘..గద్దగ మెరుపులు..’ అనండి.

   తొలగించండి
 19. అద్దిర మేఘముల్ గగన మంతయు నల్లగ నావరించె నే
  యిద్దిన మెల్లడన్గనగ నీదురు గాలులు నుర్ము లున్మఱిన్
  సద్దులు తోడుగాగ దివి సాంతము చీకటి గాఁగ నా ఘనా
  మద్దెల లెన్నియో గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రా వ్యతన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘ఘనా మద్దెల’ అన్నచోట ‘చీకటి గాఁగ గొప్పనౌ| మద్దెల...’ అనండి.

   తొలగించండి
 20. ముద్దుల జంట కోరగను పుష్కరమందునఁజేయ పెండిలిన్
  పెద్దలు సమ్మతించి కడువేడ్కగఁ జల్ప విమాన లోఁగలిన్
  తద్దయు ప్రీతితో చనిరి తక్కినవారలు మేళగాండ్రతో
  మద్దెలలెన్నియో గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్
  పుష్కరముః ఆకాశము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   పుష్కర విమానంలో పెళ్ళి... బాగుంది పద్యం. అభినందనలు.
   ‘లోఁగలిన్’...?

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్సులు. విమాన మందునన్ అంటే సరిపోతుందా

   తొలగించండి
 21. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [ఆత్మలింగము కోసమై రావణుఁడు ఘోరతపమునుం జేసినను శివుఁడు ప్రసన్నుఁడు కాకపోవఁగాఁ, దన ప్రేవులనే వీణియ తీవలుగాఁ జేసి వాయింపఁబూనుకొనఁగాఁ, జలించిన శివుఁడు తాండవమాడ నారంభింప, వెనువెంటనే ప్రమథగణాలు మద్దెలలు శ్రావ్యముగ మ్రోయించిన సన్నివేశము]

  అద్దనుజేంద్రు రావణుని యాంత్రపు వీణియ తీవ లుల్లమున్
  నిద్దుర లేపి యా శివుని నృత్యముఁ జేయఁగఁ బ్రేరణ మ్మిడన్
  దద్దిమి దిమ్మి దిమ్మి తక తద్దిమి తద్దిమి యంచు వెంటనే

  మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోఁగె శ్రావ్యతన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండు వారూ,
   పూరణలో అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించారు. చక్కని పూరణ. అసలు సమస్యాపూరణగా కాక ఏదో కావ్యంలోని పద్యంగా భాసిస్తోంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 22. అద్దము వంటి దయ్యుమనకందిన వింతగటీవి యందునే
  మద్దెల లెన్నియో గగన మధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్
  దిద్దె| విమాన యానమున దీర్గ ప్రయాణముజేయువారికిన్
  అద్దియె సంతసంబొసగు హాయిని గూర్చునుదృశ్యకావ్యమై|
  3.గద్దలవలె గగనంబున
  మిద్దెల పైనుండి యెగురు మేటి విమానం
  సిద్దము జేసినటీవీ
  మద్దెల మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్.


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   విమానంలోని టీవీలో మద్దెల దరువు. బాగున్నవి మీ రెండు పూరణలు. అభినందనలు.

   తొలగించండి

 23. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  ముద్దులు గొల్పు బాలలకు మోదము గూర్చగ విద్య లెల్లెడన్
  పెద్దలు దీక్ష బూని ఘన పెన్నిధి వోలె శ్రమించి నేర్పగన్
  విద్దెల రాణి దీవెనలవే గొన భారతవాసు లెల్లరున్
  మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్

  పెద్దగ మెరుపులతో పిడి
  గుద్దులు గా గుండెలదర ఘోషించుచు వే మిద్దెలు మేడలు గూలగ
  మద్దెలలే మ్రోగె గగనమధ్యము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కృష్ణారావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘ఘన పెన్నిధి’ అనరాదు కదా! ‘దీక్ష గైకొనియు పెన్నిధి...’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అద్దమరేయి వచ్చె భరతావని స్వేచ్ఛకు స్వాగతంబిడన్
  నిద్దుర లేచిరందరు ననేక జయోన్నత నాదముల్ సదా
  సద్దును మానకుండ కడు సమ్ముద మిచ్చెడి వాద్య
  బృందముల్
  మద్ధెల లెన్నయో గగన మధ్యము నందున మ్గోగె శ్రావ్యతన్


  రిప్లయితొలగించండి
 26. యుద్ధము నందున పార్థుడు
  బద్దలు గొట్టెను రిపులను బాణంబులచే
  సద్దును చేయుచు నవియును
  మద్దెలలె మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. యుద్ధము నందున పార్థుడు
  బద్దలు గొట్టెను రిపులను బాణంబులచే
  సద్దును చేయుచు నవియును
  మద్దెలలె మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. యుద్ధము నందున పార్థుడు
  బద్దలు గొట్టెను రిపులను బాణంబులచే
  సద్దును చేయుచు నవియును
  మద్దెలలె మ్రోగె గగన మధ్యము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ముద్దుల గుమ్మయౌ గృహిణి ముచ్చటగా చన పుట్టినింటికిన్
  ప్రొద్దున లేవగానె పతి పోవగ వంటకు పాకశాలకున్
  నిద్దర మత్తులో నటక నెక్కుచు గిన్నెలు దింపుచుండగా...
  మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్

  రిప్లయితొలగించండి