16, జూన్ 2016, గురువారం

ఆహ్వానము!


1 వ్యాఖ్య:

  1. పంచకావ్యములపయినబ్రవచనమును
    జేయుచుండెడువారికిజేతునతులు
    వందలాదిగమరినేనునందుకొనుడు
    కవివరేణ్యులందరచటగలుగుకతన

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు