10, జూన్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2060 (బక ముద్వృత్తిని...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణముఁ గొనెన్ బాపంబుగా నెంచదే”
లేదా...
“బకము రేగి జింక ప్రాణముఁ గొనె”

104 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. కంసుడంపుజేత కర్వరుండొక్కడు
   బకపు రూప మందు పరగి యుండి
   యసురమాయజేత యాగోపవనములో
   బకము రేగి జింక ప్రాణముఁ గొనె

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘కంసరాజు పంప’ అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
 2. నమస్కారములు
  గురువుగారు క్షమించాలి వృత్తపాదం సరిగా అర్ధమవడం లేదని పిస్తోంది.

  రిప్లయితొలగించండి

 3. శుభోదయం !

  చేయట మెట్లా గో తెలియక బాల్ బేక్ ఇన్ ది కోర్ట్ :)


  వాక్యము చదివి మతి వడదెబ్బ తినెను బో !
  పూర్తి జేయ తెలివి పొంక లేదు !
  బకము రేగి జింక ప్రాణముఁ గొనెనెట్లు ?
  కథ వివరము తెలుపు కంది వర్య !

  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఇదీ ఒక రకమైన పూరణమే. ఇటువంటి పూరణలు చేయడంలో శంకరాభరణం ఆస్థానంలో పోచిరాజు సుబ్బారావు గారు ముందుంటారు.
   సాయంత్రంలోగా వచ్చే మిగిలిన కవిమిత్రుల పూరణలను పరిశీలించండి. మీకే అర్థమౌతుంది.

   తొలగించండి
 4. కృష్ణసారము నట మృగరాజు వెంటాడ
  హరిని గూల్చి లేడి నరయు నంత
  వేట గాని చేతి వాటము సడల, నం
  బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనె!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చెరువు లోన దిరుగు చేపను తినగోరి
  బకము రేగి,జింక ప్రాణముఁ గొనె
  సింగ మొకటి జూచి చెలరేగి పైబడి
  విందు నార గించె వేడు కనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   ‘తినగోరె’ అంటే అన్వయం కుదురుతుంది.

   తొలగించండి
  2. చెరువు లోన దిరుగు చేపను తినగోరె
   బకము రేగి,జింక ప్రాణముఁ గొనె
   సింగ మొకటి జూచి చెలరేగి పైబడి
   విందు నార గించె వేడు కనుచు

   తొలగించండి
 6. చెంగున తిరుగాడు చిత్రమౌ జింకను
  కాంచి సీత, పతికి కాంక్షతెలిపె
  రాత్రిచరుని మాయ లంకారి యెఱగ నం
  బకము రేగి జింక ప్రాణముఁగొనె

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గురువుగారూ, వృత్తం మత్తేభం కావలసి ఉన్నట్టుంది, కాని చివర రెండు "ర" గణాలు వచ్చాయి. సవరించగలరా?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అక్కయ్యా, రఘురాం గారూ,
  ధన్యవాదాలు. రాత్రి నిద్రాసక్తితో తప్పుగా షెడ్యూల్ చేశాను. సవరించాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  హరిణ మొకటి గడ్డి పరకలు మేయుచు
  నుండె! దానిఁ గనుచు నుండ, మిగుల
  నాఁకలి యయి, వేగ నచ్చటి సింహ శా

  బకము రేఁగి జింక ప్రాణముఁ గొనె!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నేనాశించిన ‘సింహశాబకాన్ని’ మీరు పట్టుకున్నారు. చక్కని పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు శంకరయ్య గారూ!

   ఈవిధముగనే వృత్తమందు నా పూరణము:

   "సక లారణ్య చతుష్పదాది తతి మత్సంభోజనార్థ ప్రకా
   శకమై జన్మఁ గొనెన్ గదా!" యని మృగాస్యం బా యెడన్ దత్పశు
   ప్రకరంబున్ దినుచుండఁగాఁ, గనుచు, సభ్రాంతి స్థితోత్సేక సింహ శా

   బక, ముద్వృత్తిని, జింక ప్రాణముఁ గొనెన్! బాపంబుగా నెంచదే?

   తొలగించండి
  3. మూఁడవ పాదమున గణభంగమయినది. చిన్న సవరణముతో....

   "సక లారణ్య చతుష్పదాది తతి మత్సంభోజనార్థ ప్రకా
   శకమై జన్మఁ గొనెన్ గదా!" యని మృగాస్యం బా యెడన్ దత్పశు
   ప్రకరంబున్ దినుచుండఁగాఁ, గనుచు, సభ్రాంతిన్ వెసన్ సింహ శా

   బక, ముద్వృత్తిని, జింక ప్రాణముఁ గొనెన్! బాపంబుగా నెంచదే?

   తొలగించండి
  4. మఱొక చిన్న సవరణముతో...

   "సక లారణ్య చతుష్పదాది తతి మత్సంభోజనార్థ ప్రకా
   శకమై జన్మఁ గొనెన్ గదా!" యని మృగాస్యం బా యెడన్ దత్పశు
   ప్రకరంబున్ దినుచుండఁగాఁ, గనుచు, సభ్రాంతి స్థితిన్, సింహ శా

   బక, ముద్వృత్తిని, జింక ప్రాణముఁ గొనెన్! బాపంబుగా నెంచదే?

   తొలగించండి
  5. మీ వృత్త పూరణం అద్భుతంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. ఒక కాంతారమునందునొక్క దినమందొక్కండు వేటాడ నో
  పికగానుండ జలాశయమ్ము కడ దప్పిన్గొన్న జింకల్ వడిన్
  నికరంబై పరుగెత్తుచుండ కసిగా నీచుండు వేయంగ నం
  బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణముఁ గొనెన్ బాపం బంచు భావింపదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఒక కాంతారమునన్ వసించుఁ గద నెన్నో జంతువుల్; వేట మా
  నక క్రూరంబుగ మాంసభక్షణరతి న్సంచారముం జేసి ప
  చ్చిక భక్షించు మృగమ్ముఁ గాంచి తినఁ గాంక్షించెన్ దమిన్ సింహశా
  బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణముఁ గొనెన్ బాపంబుగా నెంచదే.
  (ఏదో కిట్టించాను. తృప్తికరంగా లేదు)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండు మధుసూదన్, బొడ్డు శంకరయ్య గారల పూరణలను ముందే చూసి ఉంటే నా పూరణను పెట్టకపోయేవాణ్ణి. వాళ్ళిద్దరి పూరణల కలగలుపుగా ఉంది నా పూరణ...

   తొలగించండి
  2. కంది వారు :)

   అందులో కూడా బకము వచ్చిందండోయ్ :) కలగలపు = కదంబకం :)

   బాగుంది కొత్త పదం ! శాబకం !

   నెనర్లు

   జిలేబి

   తొలగించండి
  3. పూరణకు ‘కిటుకు’ దొరికింది కదా! ఇక మీదే ఆలస్యం...

   తొలగించండి
  4. మిత్రులు శంకరయ్యగారూ...
   మీ పూరణము చాలా బాగున్నది. బొడ్డువారి పూరణము కన్న...నా పూరణము కన్న మీ పూరణమే బాగున్నది. అభినందనలు!

   తొలగించండి
  5. నా పూరణలో ‘...గద యెన్నో’ అనవలసింది ‘...గద నెన్నో’ అన్నాను. మన్నించండి.

   తొలగించండి
 12. బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనెనట
  యేమి చిత్ర మిదియ యెక్క డైన
  సంభ వించు నట్లు జాడతెలిసె నిల ?
  వేరు వేరు వాటి వేసరములు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  { శా ర్దూ ల శా బ క ము = పు లి పి ల్ల ;
  మి థ్యా మ తి న్ = బు ధ్ధి శూ న్య త చే ;
  హి ౦ స క ము = క్రూ ర జ ౦ తు వు }


  అకటా , సృష్టిని , జీవి - జీవి కగు

  నాహార౦బు | శార్దూల శా

  బక ముద్వృత్తిని జి౦క ప్రాణము గొనెన్ ,

  పాప౦ బ౦చు భావి౦ప | దే

  మి కృపన్ దాల్చు నరు౦డు సాటి నరుపై ?

  మిథ్యామతిన్ దాను హి౦

  సకమున్ మి౦చె గ దో యి ! శ్రీ

  నపహరి౦చన్ బ్రాణముల్ దీయుగా ! !

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మాయ లేడియైన మారీచు చూచి యా
  చిత్ర మృగము కోరె సీతయంచు
  కూర్చి యెక్కుపెట్టె కోదండమే తదం
  బకము రేగి జింక ప్రాణముఁ గొనె

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నే ను ఉ ద య ము ఐ దు గ ౦ ట ల కే
  లే చి " శా బ క " ప దా న్ని ఉ ప యో గి ౦ చి పూ ర ణ చే శా ను . నా ద గ్గ ర cell ను ౦ చి పో దు క ను క . బె ౦ గ ళూ ర్ లో ను న్న మా కూ తు రు cell ద్వా రా బ్లా గు కు ప ౦ పి ౦ చా ను . కా నీ , ఇ ౦ త కు లో గా నా క న్న ము ౦ దే శ్రీ యుత మ ధు సూ ద న్ గా రి ద్వా రా మరియు శ్రీ గు రు వు గా రి ద్వా రా
  "రె ౦ డు శా బ క ము లు " వ చ్చి చే రి న వి .

  నే నే మి చే య గ ల ను ?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ‘శాబకము’ జోలికి ఎవ్వరూ వెళ్ళలేదు కదా అని నేను నా పూరణను ‘ఒక కాంతారము..’ అని ప్రారంభించి, టైప్ చేసి పెట్టేలోగా గుండు వారు శాబకంతో, ‘ఒక కాంతారము..’ అని ప్రారంభించి బొడ్డు వారూ పూరణలు పెట్టేశారు. ఇదే కాకతాళీయం అంటే! పాపం... ఆ కాకికి ఒకటే తాటిపండు పడితే నా మీద రెండు పడ్డాయి!

   తొలగించండి
  2. బకమును "శాబకము" లేదా "అంబకము" గా మార్చడము సాధారణముగా నెవరైనా చేసే పనే. మార్చక పోతే యాశ్చర్యపడాలి.

   తొలగించండి
 16. నా రెండవ పూరణము:

  ప్రకటంబై జరియించు నో హరిణి వే
  బంధించి దానందగా
  నొకచో దాగుచు బొంచియుండె నట న
  య్యో! యావిధంబందునం
  దకటా! దా చరియించగా జనగ; నా
  హ్లాదించి; సింహ శా
  బక ముద్వృర్తిని జింక ప్రాణము గొనెన్ ;
  బాపంబుగా నెంచదే?!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. బక హరిణము లంత నొకటిగా హితులైరి!
  క్రూర జంతువొకటి మీరి రాగ
  నాదు కొనగ వచ్చి యడ్డుపడఁగఁ జూడ
  బకము, రేగి జింక ప్రాణముఁగొనె!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఒకకాసారమునన్ జలమ్ముగొన నుద్యోగించి హర్షమ్ముతో
  మెకపర్వమ్ములు చేరెనచ్చటను సంప్రీతిన్ ప్రవర్తిల్లుచున్
  నికురంబమ్మును కాంచి క్షుత్తడర గానిర్భీతితో సింహ శా
  బక, ముద్వృత్తిని, జింక ప్రాణముఁ గొనెన్! బాపంబుగా నెంచదే?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   ‘మెకపర్వమ్ములు’...?

   తొలగించండి
  2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  3. గురువర్యులకు నమస్సులు. మెకముల్ గుంపుగ చేరెనచ్చటను - అంటే సరిపోతుందా?

   తొలగించండి
 19. వనము నందు తిరిగి వడలిన మేనుతొ
  ఆక లవ్వు తుండ యలసి సొలసి
  బకపు విరుల జూచి బాగుగా మేయగ
  బకము రేగి జంక ప్రాణము గొనె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణలో కొంత అన్వయదోషం ఉన్నట్టుంది. ‘బకపువిరులు’...? ‘అవ్వుతుండ’ అనడం గ్రామ్యం. ‘ఆకలి కనలింప నలసి...’ అందామా?

   తొలగించండి
  2. బకపుష్పం గురించి తెలియక ‘బకపువిరులు’ అన్నదాని గురించి సందేహాన్ని వ్యక్తం చేసాను. మన్నించండి. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 20. రిప్లయిలు
  1. భ్రుకుటుల్ ప్రస్ఫుటరీతినిం బరగ శార్దూలౌఘ మందుం, గకా
   వికలై పారగ నెల్ల జంతువులు దుర్భీతిన్ దిగంతంబులన్
   వికటారావములుం జెలంగ వని నావేశంబునన్, వ్యాఘ్ర శా
   బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణముఁ గొనెం బాపంబుగా నెంచదే

   జగతినిఁ బరి కింప నగుపడు సత్యము
   జీవి కశన మగును జీవి యొండు
   వింధ్యు డొక్క డడవి వింటి విడిచిన యం
   బకము రేగి జింక ప్రాణముఁ గొనె

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  4. మిత్రులు కామేశ్వర రావు గారూ...మీ వృత్త పూరణము చాలా బాగున్నది.

   తొలగించండి
  5. కామేశ్వర రావు‌గారూ నమస్సులు.మీ వృత్తంలో వ్యాఘ్రావేశం ప్రతిబింబించింది. అద్భుతం.

   తొలగించండి
  6. కవిరాజశేఖరులు మధుసూదన్ గారు మీ ప్రశంస నందుకున్నందులకు మహదానందముగనున్నది నాకు. ధన్యవాదములు. మీ వృత్త పూరణ ని చాలాసార్లు చదివాను నేనంతగా నచ్చినది నాకు.
   శిష్ట్లా శర్మ గారు నమస్సులు. మీ పేరు చూచినప్పుడల్లా నాకు మా యున్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎస్ ఎల్ నారాయణ గారు (శిష్ట్లా) గుర్తుకు వస్తారు. మీకు నా ధన్యవాదములు. మీపూరణ చమత్కారము తో శోభిల్లుచున్నది. అభినందనలు.
   ఇది యంతా మన పూజ్య గురువు గారి చేతి చలువ.

   తొలగించండి
 21. వేటలాడు తెఱగు లోటు రానీయక
  న్నేర్పుమీర హరియె నేర్పుచుండ
  లాలసంబుజూపి లంఘించి, యేతచ్ఛా
  బకము రేగి జింక ప్రాణముగొనె.

  ***********************

  మాయలేడియైన మారీచుడంతట
  చిక్కి చిక్కకుండ చిత్ర మైన
  తెలివి జూపుచుండ దీసె, శ్రీరాముడం
  బకము. రేగి జింక ప్రాణము గొనె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘...యేతచ్ఛా’ అన్నచోట గణదోషం. ‘సింహశా...’ అంటే సరి!

   తొలగించండి
 22. బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణము గొనె న్బాపంబు గా నెంచదే
  బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణమనగ న్భావ్యంబు గా దెప్పుడు
  న్బకము న్జింకలు నొక్కచో గలియు నెవ్వారి న్గనుంగొ ం టి రే ?
  వికలం బౌనదిగా దలంచితిని నో భీమేశ్వరా వా !మదిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కకుబంతమ్ముల గ్రమ్మె జీకటులు నా కాంతార మందున్ త్రుటిన్
  వికటార్భాటపు మేఘగర్జనలతో విద్యుత్ప్ర్లభల్ తళ్కనన్
  చకితమ్మయ్యెను చూలు గొన్న మెకమున్ స్రావమ్మయెన్ గర్భశా
  బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణముఁ గొనెం బాపంబుగా నెంచదే

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సకలంబున్ తనదంచు నేటి నొక మత్స్యంబున్నచో మ్రింగదే
  బక ముద్వృత్తిని? జింక ప్రాణముఁ గొనెన్, బాపంబుగా నెంచ దే
  మెకము,న్నయ్యది సాజమే భ్రుతికి ; ప్రేమించంగ తా వీడునే?
  సకల ప్రాణుల జన్మ మ్రుత్స్యువులకున్ సాక్ష్యంబగున్ కర్మలే!
  (లేదా)
  యకటా జీవుల జన్మ మ్రుత్యువులకు న్నాద్యంతమున్ కర్మలే

  మీన ములను మ్రింగె మిడిసి పడుచునున్న
  బకమురేగి; జింక ప్రాణముఁ గొనె
  చెట్టు నీడనున్న చిరుత పులియు గాంచి;
  తలలు రాల్చెనవియు వలకు తుదకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘భృతికి, మృత్యువు’ టైపాట్లు.

   తొలగించండి
 25. ప్రకటంబౌ ఘనపౌరుషాగ్నికనులం బ్రాచుర్యమింపారగా
  సకలంబైన వనాన రాజుననుచున్ శాసించు సింగంబు,సా
  గి కరీంద్రంబును బట్టగా గనుచు లంఘించెంబ్రతాపాన-శా
  బకముద్వృత్తిని జింకప్రాణముగొనెన్ బాపంబుగానెంచదే.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అకటా తిండియెజీవితంబనెడి లక్ష్యంబందు శార్దూలశా
  1బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణముఁ గొనెం బాపంబుగా నెంచదే |
  వికలంబైనమనస్సునన్దిరుగు నిర్వీర్యంబైన నిర్వేదినిన్
  నకలంకంబని నెంచు చుండె గద నన్యాయంబుగా జంపుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కవిత లల్లుటందు కల్పన చిత్రమే|
  బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనె
  అబలయనుచు నామె నణచగ జూచిన
  సబలయనగ రీతి చంపినట్లు|

  రిప్లయితొలగించండి

 28. 1.ఆ.వె:పసిడి జింకఁగోరె పడతి జానకి నాడు
  పట్టి తేరగ చనె పతియు వేగ
  చిక్క కుండ పార శ్రీరాము చేతి యం
  బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనె.

  2.ఆ.వె:అడవి లోన హరిణ మడ్డు యదుపులేక
  నెగురు చుండె వనిని నిర్భయముగ
  నదను జూచి వచ్చె నచ్చోట సింహ శా
  బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనె.

  3.ఆ.వె:పాండు రాజు వనిని పడతుల తోడుగా
  వాసముండి తాను పరవశాన
  వేటలాడు చుండ వేగమే యొక్కనం
  బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పూరణలో ఒకే వాక్యంలో ‘అడవి, వని’ అని పునర్తుక్తమయ్యాయి. ‘..నెగురుచుండె నదియె...’ అనండి.

   తొలగించండి
 29. `బకము జపము సేయ,స్వాదు జలమ్ములు
  త్రాగుచుండె జింక తటమునందు
  వ్యాధు డొకడుశరము బకముపై నేయంగ
  బకము రేగి,జింకప్రాణము గొనె.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. శిష్ట్లా శర్మ గారి పూరణ....

  అల్ప జీవి బకము నాదరంబుగ జూచి
  జింక తాను జనెను వంక వైపు
  పులుగు యెగిరి బోవ పొంచిన సింహ శా
  బకము రేగి జింక ప్రాణము గొనె!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. గురువర్యులకు నమస్సులు. మెకముః జింక, పర్వముః గుంపు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జింకల గుంపు అనే అర్థంలో ‘మెకపు పర్వము’ అవుతుంది, కాని ‘మెకపర్వము’ కాదని గమనించ మనవి.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్సులు. మెకముల్ గుంపుగ చేరెనచ్చటను - అంటే సరిపోతుందా?

   తొలగించండి
 32. ఒక రాజేంద్రుడు వేటకై వనములోనుత్సాహియై తిర్గుచున్
  అకలంకంబగు దొర్వు చెంత గనె నాహారంబు నాశించియున్
  నకటా ! తిర్గెడు జింక నా ప్రభువు సంహారంబు గావించె , నం
  బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణముఁ గొనెన్, బాపంబుగా నెంచదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. బక హరిణము లంత నొకటిగా హితులైరి!
  క్రూర జంతువొకటి మీరి రాగ
  నాదు కొనగ వచ్చి యడ్డుపడఁగఁ జూడ
  బకము, రేగి జింక ప్రాణముఁగొనె!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. నా మూఁడవ పూరణము:

  [ఒక కొంగ, ఒక జింకను ప్రేమతో సన్మానింప దలచి, నరాలతో అల్లిన పుష్పగుచ్ఛాన్ని దాని మెడలో వేసింది. జింక, నీటికోసం వెళ్ళగా, నీటిలోని మొసలి మొగపు కొనకు ఆ గుచ్ఛము తగుల్కొని, జింక ప్రాణాలను తీసినట్లుగా కల్పించిన అంశ మిది]

  బక మొకండు, పేర్మిఁ బఱఁగ జింక మెడను
  స్నాయు రచిత కుసుమ చయ మిడ, జల
  ములను, మొసలి మొగపు మొనఁ జిక్కి, యపుడు స్త

  బకము రేఁగి, జింక ప్రాణముఁ గొనె!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చిన్న సవరణము...

   మొదటి పాదంలో...
   ...బఱఁగ రురు గళాన...అనాలి.

   బక మొకండు, పేర్మిఁ బఱఁగ, రురు గళాన,
   స్నాయు రచిత కుసుమ చయ మిడ, జల
   ములను, మొసలి మొగపు మొనఁ జిక్కి, యపుడు స్త

   బకము రేఁగి, జింక ప్రాణముఁ గొనె!

   తొలగించండి
  2. మీ మూడవ పూరణ బాగున్నది. ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా మీరు ఆలోచిస్తారన్నది సుస్పష్టం. వైవిధ్యమైన పూరణ, బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. అద్భుతమైన యూహ మధుసూదన్ గారు. నారికేల పాకము లో పడింది. "స్నాయు బద్ధ కుసుమ చయము" అన్న నెట్లుండును?

   తొలగించండి
  4. "నరుడొకండు భక్తి మెరయరురుగళాన" అంటే వాస్తవానికి దగ్గరగానుండునేమో? సమస్య లోని బకాన్ని యెలాగు వదిలేశారు గదా!

   తొలగించండి
  5. మిత్రులు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు!
   మీరు సూచనలు బాగున్నాయి.
   స్నాయు బద్ధ కుసుమ చయము...అనడం బాగుంటుంది. నేను నేరుగా (ఆశువుగా) టైపు చేయుటచేత, నాకు అప్పటికి తోచిన విధంగా (సామంజస్యాన్ని పరిశీలిస్తూనే)పూరణ చేశాను.

   రెండవ సూచనలో...భక్తి చూపడం అవసరమా? ప్రేమ చూపితే బాగుంటుందేమో.
   మొత్తానికి నా పూరణ మీ మెప్పును పొందినందులకు ధన్యవాదాలు!

   తొలగించండి
  6. మధుసూదన్ గారు ధన్యవాదములు. ప్రేమ యేబాగుంది

   తొలగించండి
  7. అదియునుం గాక, ఇందు అన్నియు జంతువులే యున్న కారణమున నేను బకమునుం గొంటిని. అడవిలో నరుని యవసరము కన్న బకము యొక్క యవసరమే మిన్న గదా!

   తొలగించండి
 35. ఒక సాయంత్రము వేటకై జనిన రాజొక్కండు నుత్సాహముం
  సకలారణ్యచరమ్ములన్నమితరాశీభూత రోషంబులన్
  ప్రకటించంగధనుర్విద్యా నిపుణుడై ప్రావీణ్యతన్వేయనం
  బకముధ్వ్రత్తిని జింక ప్రాణముగొనెన్ బాపంబుగానెంచదే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం.
   మొదటిపాదంలో ‘..నుత్సాహియై’ అంటే బాగుంటుదేమో?
   రెండవపాదంలో యతి తప్పింది.
   మూడవపాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 36. పెద్దలు కంది శంకరయ్య గారు మీరు ఆశ్సీస్సుల నందించాలి
  అవి మాకు అభివృద్ది కారకాలు ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ఈరోజు సుదినం. చాలా మంది కవులు మిత్రుల పూరణలపై వ్యాఖ్యానించారు. పూరణలు చేసిన మిత్రులు కేవలం నా సమీక్షనే కాకుండా తోటి కవుల ప్రశంసనలను, సూచలన కోసం ఎదురు చూస్తారు. సాటి కవుల ప్రశంసలు వారికి ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. మీ సూచనలు ఔత్సాహిక కవులకు మార్గదర్శకా లవుతాయి. అందరికీ ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. మబ్బు రీతిగ యద్ధాన మసలు చున్న
  కౌర వేంద్రుని సైన్యంబు గాంచి నరుడు
  వాన వడ్డట్టు శరములు వదలు చుండ
  జగడ మాడెడి గుండియల్ జల్లు మనగ
  వరద గట్టెను రక్తంబు వసుధ లోన

  రిప్లయితొలగించండి
 39. సికలో పువ్వులు తుర్ముచున్ కడకు కోసెన్ సోన్య కేశమ్ములన్
  ప్రకటించెన్ తన సీట్లనున్ మొదట నీ ప్రారబ్ధమింతేననిన్
  అకటా! మాయను నమ్మునా మృగము లాహారమ్ము గారేనిటుల్! 👇
  బక ముద్వృత్తిని జింక ప్రాణముఁ గొనెన్ బాపంబుగా నెంచదే

  రిప్లయితొలగించండి