1, జనవరి 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3484

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కదనమ్మునుఁ దెచ్చిపెట్టెఁ గద శాంత్యుక్తుల్"
(లేదా...)
"కదనముఁ దెచ్చిపెట్టెఁ గద కంజదళాక్షుని శాంతివాక్యముల్"

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి