6, డిసెంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4607

7-12-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అత్తకుఁ గను గీటె నల్లుఁ డౌర”
(లేదా...)
“అత్తకుఁ గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు మామయె చూచి మెచ్చఁగన్”

13 కామెంట్‌లు:

 1. విరహ బాధతోడ వెడలె క్రొత్తల్లుడు
  బిడియ పడుచు భామ పెరట నుండి
  ముద్దులొలుకు చుండ ముచ్చట గలిగిన
  దత్తకుఁ గను గీటె నల్లుఁ డౌర”.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆటవెలది
  ఆదియోగికొరకు నలమటించ నపర్ణ
  సురలు కోర పుష్పసూనుఁడొదిగి
  మరులు గొల్పి హరుని సరసఁ జేర్తుననుచు
  నత్తకుఁ గను గీటె నల్లుఁ డౌర!

  ఉత్పలమాల
  చిత్తము లోపలన్ శివుని జేకొను కోర్కెను నాదియోగికిన్
  గుత్తముగా నపర్ణ యొనగూర్పఁగ సేవలు, దైవకార్యమై
  కొత్త సుమాలబాణముల గూర్చుచుఁ, మారుఁడు వేచియుండఁగా
  నత్తకుఁ గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు, మామయె చూచి మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. యమున తటికి జేరి యలవాటుగ మురారి
  మురళి నూదు చుండ , మోహ మొంది
  రాధ యతని దరికి రాగ నావేళ మే
  నత్తకుఁ గను గీటె నల్లుఁ డౌర

  రిప్లయితొలగించండి

 4. చిలిపి చేష్ట లెన్నొ చేసినావనుచును
  చెవిన పడెను నాకు చిన్నికృష్ణ
  సాగబోవు నాడు సరసన యనెడి మే
  నత్తకుఁ గను గీటె నల్లుఁ డౌర.  ఎత్తిన వెన్నపూసనట యింతుల మూతికి పూసినావు, యో
  షిత్తులు స్నానమాడు తరి చీరల దోచిన కొంటెవాడ నీ
  యెత్తులు సాగవంచు పృథయే యదు భూషణు హెచ్చరింప మే
  నత్తకుఁ గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు మామయె చూచి మెచ్చఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మత్తుకనులరాధ మాధవునితలపే
  చిత్తమందునిలిపి చిందులేయ
  నత్తరికరుదెంచి యాలింగనముసేయ
  నత్తకుఁ గను గీటె నల్లుఁ డౌర

  మత్తిలు కన్నుదోయిగల మానిని కృష్ణునికత్తయేగదా
  గుత్తపురైకతో సఖియ కోరిక నిండిన మానసంబుతో
  హత్తుకుపోవనెంచఁ దరహాసము చిందులు వేయుచుండగా
  నత్తకుఁ గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు మామయె చూచి మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చిత్తమునందు నర్మిలిని శ్రీమతిపై నెలకొన్న భర్త తా
  నత్తరి కిన్కబూని సతి యాయతనమ్మును వీడియేగగా
  నత్త సమాశ్రయమ్మునకు, నామెకు కిన్కను దీర్చి హేలగా
  నత్తకుఁ గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు మామయె చూచి మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. భర్త పైన నలిగి భార్య పుట్టింటికి
  నేగ నామె కడకు వేగవచ్చి
  తగవు దీర్చి భర్త మిగుల పరితపించు
  అత్తకుఁ గను గీటె నల్లుఁ డౌర

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సతిని గేలి చేయ చతురంపు భాష తో
  తల్లి వైపు చూచె మెల్ల గాను
  చెప్ప వల ద టంచు చిరు నవ్వు తో గాంచి
  యత్త కు గను గీటె నల్లు డౌర

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆ॥ నటనను గని జనులు నలుగురు మెచ్చఁగ
  నాటకీయముగను నాయకుండు
  నీలవేసి జనులు గోలఁ జేయు నటుల
  నత్తకుఁ గన్ను గీటె నల్లుఁడౌర

  ఉ॥ మెత్తని వెన్న దొంగగను మేటిగఁ జేష్టలఁ జేయు బాలుఁడై
  చిత్తము నందు హాయిఁ గన చిత్ర విచిత్రపు మాయలెన్నియో
  మత్తుగఁ జిన్ని కృష్ణుఁడిల మానకఁ జేయుచుఁ గొంటెవాడు మే
  నత్తకుఁ గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు మామయె చూచి మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. డా బల్లూరి ఉమాదేవి

  పాలుగారునట్టిపసిబాలునిపిలిచి
  ముద్దు పెట్ట మనగ బుగ్గ గిల్లి
  పరుగు దీయ కర్ర పట్టివచ్చినమెన
  యత్తకుకనుగీటెనల్లుడౌర

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మెత్తుచు వెన్నుపూసనట నింతులమూతికి నంతనాగకన్
  చిత్తము దోచునట్లుగను చీరనుపట్టుకు లాగుచుండ నీ
  యెత్తులు సాగవింకనుచు నెత్తుచు చేతిని కొట్ట వచ్చుమే
  *నత్తకుఁ గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు మామయె చూచి మెచ్చఁగన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సమస్యాపూరణము
  “అత్తకుఁ గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు మామయె చూచి మెచ్చఁగన్”

  ఉ॥
  అత్తరిమామతోకలిసియాభరణాల్ కొనుగోలుజేసి గ

  మ్మత్తుగపల్కెజూదమునమామయెగెల్చెనటంచుఁచూపెఁతాన్

  పుత్తడిసొత్తులన్ చెదరిపోవగకన్నులుసంబరమ్ముతోన్

  అత్తకుఁ , గన్ను గీటె నల యల్లుఁడు మామయె చూచి మెచ్చఁగన్

  డా.గాదిరాజుమధుసూదన రాజు

  రిప్లయితొలగించండి