15, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4705

15-3-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్”

(లేదా...)

“కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ”

15 కామెంట్‌లు:

 1. *(కీచకుడు మరణావస్త లో తనలో తాను అనుకున్న పలుకులు)*

  మానస మందున కుటిలము
  తో నను రమ్మని పిలువగ తొందర పడితిన్
  బ్రాణము మీదకు వచ్చెను
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్.


  కాముకు లైన కొందరి వికారపు చేష్టల కారణమ్ము తో
  భామలు మోసపోయి విధి వంచితలై తమ పొట్టకూటికై
  క్షేమము కాని మార్గమును చేరి గణేరుజయైన యట్టి యా
  కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేనెలు కురిపించే నెర
  జాణల నవ్వు బడవేయు జంబాలమునన్
  సోనలబడి ముణగకుమీ
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కం॥ నేనొక మానిని నవ్వఁగ
  మానస మందు మరులుఁగొని మనువాడంగన్
  బూనెను బాధ్యత లెన్నియొ
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదముఁ దెచ్చెన్

  ఉ॥ ఏమనిఁ దెల్పఁగా వలయు నెవ్వరి తోడను బంచుకొందునో
  నామది దోఁచె నవ్వుఁ గని నారి మదమ్ముగఁ బ్రేమ నాటఁగన్
  భామను పెండ్లి యాడఁగను బాధ్యత లెన్నియొ మోసి డస్సితిన్
  కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ

  కర్నాటకలో సుప్రసిద్ధ హాస్య విదూషకులు శ్రీ గంగావతి ప్రాణేశ చెణుకు ఆధారంగా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కర్నాటకలో సుప్రసిద్ధ హాస్య విదూషకులు శ్రీ గంగావతి ప్రాణేశ ఛలోక్తి

   రస్తె యల్లి అవళు కండళు
   నన్న నోడి నక్కళు
   నమగీగ ఇబ్బరు మక్కళు

   దారిలో ఆమె కనిపించింది
   నన్ను చూసి నవ్వింది
   మాకిప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు

   తెలుగులో భావము

   తొలగించండి
 4. భామలలోననింత చెలువంపు లతాంగిని గాంచమెచ్చటన్
  తామరసాక్షి మల్లియల దామము కొప్పుననుంచి మత్తుగా
  కాముని పూశరంబులను కమ్రముగా నిగిడించె నవ్వులన్
  కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఏమరు పాటుచే యురగ మెత్తిన ప్రాణము చేటుగల్గదే
  పాములు కాటువేయవు యపాయము గల్గక యున్నచోనెడన్
  కామిని తీరు వేరరయ కారణమేలను కాటు వేయగన్
  కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. లేనిది యున్నట్లు కనుచు
  తానచ్చెరువై కురుపతి తబ్బిబ్బు పడెన్
  గానట నవ్వెను ద్రౌపది
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్

  భామినినవ్వెగామయసభన్ గురుభూపతి కాలుజారగా
  లేమయె కారణంబనిరి రెచ్చిన కచ్చకు మొగ్గరంబుకున్
  గోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ
  క్షేమకరంబుకాదనుచు చెప్పిరి పెద్దలు చిత్తగింపుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  హానికర కురుక్షేత్రమ
  యోనిజ నవ్విన కతనను యోధులఁ గూల్చెన్
  వేణుధరు గీత సాక్షిగ
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్

  ఉత్పలమాల
  భామిని ద్రౌపదీ లలన ఫక్కున నవ్విన వంకఁ బేనఁగన్
  సేమము కాదు కాదనుచు శ్రీకరుఁడాడిన సంధి వీడుచున్
  నీమవిహీన లౌకికము నెగ్గిన యుద్ధము గూల్చె వంశమున్
  కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గానము సలుపుచు నుండగ
  ఆ నెలతి ననుగని నవ్వ , నానం దమునన్
  మేను మరువ గతీ తప్పెను,
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మౌనముగా వేణువుపై
  గానము వినిపించెడుశుభ ఘడియలయందున్
  సూనాస్త్రుని శరమట్టుల
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కానక యెదురుగ వచ్చెడు
  యాన వరమ్మును జరింప నలవోకగఁ దా
  నా నాతిని వీక్షించుచు
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్


  ఈ మహి మాన వావలిని నేరిని గాన మచంచలాత్ములం
  గామ విహీన పూరుషులఁ గాన మసత్యము నిందు సుంతయున్
  వే మన మందు మత్తిలఁగ వేదన తోడుతఁ గంపనమ్ములం
  గోమలి మందహాస మది కో విడు, కన్న! ప్రమాదమే సుమీ

  [కోవు + ఇడు= కో విచ్చునట్టి; కోవిడు మందహాసము; కోవు = ఆర్పునం దగు ధ్వన్యనుకరణము]

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చాన యొ కర్తు నను గనుచు
  కను గీటుచు సై గ చేయ కామిత ముగ నే
  దానిని జేరగ న య్యె డ
  మానిని చిరు న వ్వ ది యె ప్రమాదము దె చ్చె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మానినియేకద యనుకొని
  మానమునే వదలి యామె మనసును దోచన్
  గనివిని యెఱుగని విధముగ
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ
  కోమలి చూపులున్ విషమె కోమలినామము సున్నితంబునౌ
  కోమలు గొంతమందిలను గోమలమైనమనంబు గల్గియున్
  గోమున పేదసాదలకు కోరిక లన్నియు తీర్చు చుందురే

  రిప్లయితొలగించండి

 14. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.
  (దుర్యోధనుని స్వగతం)
  మౌనము నుండక నన్నవ
  మానపరచె పాండవ సతి మయసభ
  యందున్
  తాననుభవించె ఫలితము
  మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి