18, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4709

19-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్”

27 కామెంట్‌లు:

 1. ఆస్తియుకాదేదియునిట
  వస్తువనిత్యముతలపగ బంధమువీడన్
  నిస్తులమైనదిసాధన
  నాస్తికుడైధర్మబోధనయముగఁజేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆస్తియుగాదుగాజగమునాయువుఁదీరుగ జీవకోటికిన్
  వస్తువివేకమున్దవిలిపారముగానకసంచరించియా
  నిస్తులమైన బ్రహ్మమునునేర్వకమూర్ఖుడునుండరాదనన్
  నాస్తికుడాతడైప్రవచనంబుల భక్తులఁజేసెనెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. హస్తిముఖుని దూషించెను
  నాస్తికుఁడై : భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్
  మస్తు దిగినంతనె నతడు,
  జాస్తిగ దేవుని యునికిని జనులకు దెలిపెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కందం
  న్యస్తమొనర పాత్రకు దగు
  నాస్తికతను 'రామదాసు' నందేయన్నార్
  వాస్తవ నిజజీవితమున
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్!

  ఉత్పలమాల
  న్యస్తము సేయుచున్ మదిని న్యాయమెనర్చగ 'నక్కినేని' యే
  యాస్తికతన్ దగన్ దనకు నందినపాత్రను 'రామదాసు' లో
  వాస్తవ జీవితాన కడు బాధ్యతఁ గష్టము నమ్మి సాగెడున్
  నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నాస్తికుడు నరేంద్రుడు చా
  దస్తము విడి పరమహంస దయతో భువికిన్
  స్వస్తిని గూర్చుటకై తా
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్


  విస్తృత ఖ్యాతిగల్గిన వివేకుడె యౌ యుపదేశి చెంత చా
  దస్తము వీడిమారె, యమృతమ్ము నెఱంగుచు మానవాళికే
  స్వస్తిని గూర్చగన్ భరత జాతి ప్రశస్తిని చాటనెంచ గా
  నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆస్తి కులను దూషించె ను
  నాస్తికుడై :: భక్తి బోధ నయముగ జేసె న్
  విస్తర మౌ భజన ల తో
  నిస్తే జుల మార్చె తాను నేరుపు మీరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నాస్తికుడాతడు గతమున
  విస్తారంబుగ పఠించి విషయము నెఱిగెన్
  వాస్తవ మరసి కడకుఁ దా
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వాస్తవమేనతండు గనవచ్చు నిరీశ్వరవాదిగా సదా
   విస్తృతమైన గ్రంథములఁ విజ్ణత కూర్చగ నభ్యసింపగా
   మస్తక మందు చింతనల మర్మము భక్తికి బాటలేయగా
   నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్

   తొలగించండి
 8. కం:
  నాస్తికుడొక్కడు దేవుని
  ప్రస్తావన విని పఠించె భగవద్గీతన్
  వాస్తవ మెరిగెను మరితా
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పస్తులుఁ బేదరికమ్ములు
  నాస్తులవగ తెలిసి భక్తికాశ్రితుడాయెన్
  ఆస్తిపరుల దయచే తా
  నాస్తికుడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. విస్తర శబ్దసంపదయు వేద పురాణవిశేష విద్యలున్
  హస్తిని బోలుభక్తిగల నైష్ఠికుఁ డాలయమందు చేరి శ్రీ
  రస్తని బల్కు చెల్లరకు రాజవిభూషణు దివ్యకీర్తి గా
  నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆస్తియె పరమావధియని
  జాస్తిగ సిరి కూడబెట్టి చరమాంకములో
  నాస్తికతను వీడిన తా
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వాస్తవమున నాతండొక
  నాస్తికుఁడే గాని ఘనుఁడు నటనమునందున్
  శస్తముగా నటియించుచు
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నాస్తికవాదమున్ మదిని నమ్మును మ్రొక్కఁడు వేల్పులెవ్వరిన్
  వాస్తవమందు నాస్తికుఁడు వాసిగ భక్తుని పాత్ర యందునన్
  శస్తముగా నటించెను ప్రశంసలనొందుచు ప్రేక్షకాళిచే
  నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కం॥ పస్తుల నుండఁగ లేకయె
  విస్తరముగ నేర్చిన విద వివరణఁ జేసెన్
  శిస్తుగ భుక్తినిఁ గోరుచు
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్

  ఉ॥ నాస్తికుఁ డైన నాతఁడటు నచ్చిన గ్రంథములన్ బఠించుచున్
  శిస్తుగ జ్ఞాన సంపదలు శీఘ్రము పొందగఁ బేద వాఁడుగన్
  బస్తుల నుండఁ జాలకను బంచఁగ విజ్ఞత భుక్తిఁ గోరుచున్
  నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పద్మశ్రీ ఇబ్రహీమ్ సుతార్ (కర్నాటక) గారు చక్కగా ప్రవచానాలిచ్చే వారండి. శిశునాళ షరీఫ్ (19వ శతాబ్ది, గురువు గోవింద భట్) లాగ హిందుత్వము నమ్మేవారో కాదో, కానీ హిందూ ముస్లిమ్ ఐక్యత కొరకు కృషిచేసారు.

   తొలగించండి
 15. కం:ఆస్తికతను,భక్తిని ప్రజ
  కాస్తిగ జిత్రించు చిత్రమందున దేవున్
  బ్రస్తుతి జేయని నటుడే
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఉ:ఆస్తికు లైనచో "బ్రవచనామృత మంచు" గ్రహించి దానినిన్
  బ్రస్తుతి జేయ సాజ మగు,బ్రస్తుత మెవ్వడొ సామ్యవాదియున్,
  నిస్తులహేతువాది యయి,నేర్పుగ శ్రోతల మార్చు నొజ్జ యౌ
  నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్”
  (ఆ నాస్తికుడు గురువు గా తయారై జనాన్ని తన భక్తులు గా చేసుకున్నాడు.ఆస్తికు లైతే ప్రవచనామృతం అంటూ గ్రహిస్తారు కానీ నాస్తికుడు ఆదరణని పొందటం ఒక ప్రత్యేకత.)

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఇక్కడ కొంత మంది అఖండయతులతో పూరణలు చేసారు.ద్రుతం తో "ఆస్తికుడై" అని కలిపి "నాస్తికుడై భక్తి బోధ నయముగ జేసెన్" అని పూరించారు.ఇది ఆక్షేపనీయ మని వారికి తెలియక పోవచ్చును.ఎక్కడో మరీ క్లిష్ట పరిస్థితి లో అఖండయతి వేస్తారు కానీ సాధ్యం మైనంత వరకు వాడక పోవటం మంచిది.ఈ సమస్య అంతటి క్లిష్ట మైనది కాదు కనుక అంతటి అవసరం కనిపించ లేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. స్వస్తి వచనమ్ములు వలికి
  యస్తు సు కల్యాణము లని యఖిల జనులకున్
  విస్తార విదుఁడు కుహనా
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్


  విస్తృత మైన తర్కమున విశ్వ జనావలి విశ్వసింపఁగాఁ
  బ్రస్తుత నాస్తికుం డయిన బ్రహ్మము గూర్చి వచించి యింపుగా
  నేస్తము నెంచి సద్గురువు నిష్ఠ వహించి భృశమ్ము దాను ము
  న్నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఆస్తులు బోవగ చివరకు
  పస్తులనే యుండవలసి బ్రదుకును గడపన్
  ఆస్తికుఁడున్ విధివశమున
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆస్తికుఁడౌటనే శివుని యాత్రుత తోడను సేవఁజేసినన్
  బస్తులఁదోడనన్ బ్రదుకు భారమయౌటను జూడలేక నే
  నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్
  హస్తిపురంబునన్ శివుని యాలయ ప్రాంగణ మందు నిష్ఠతోన్

  రిప్లయితొలగించండి

 22. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  ఆస్తిని కోరక నెప్పుడు
  ఆస్తికులకు ప్రవచనముల ననుదినమందున్
  విస్తారము జరుపుచు తా
  నాస్తికుడై భక్తి బోధ నయముగ జేసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆస్తులనాశించకెపుఢు
  నాస్తీకులభాషణములననయమువినుచున్
  వాస్తవజగతినిగనితా
  నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి