11, ఏప్రిల్ 2018, బుధవారం

కూర్మ బంధ తేట గీతి - హరి వర్ణన


సమమగు మహి రకము కల్గి, సౌరి భూరి
గ తన సేనము నుoచ నగము నగముకు
జుట్టి జిలికె కడలిని నసురులు సురలు,
సంభవించిన గరళము శంకరుండు
బట్టె, సరసముగ సిరిని బట్టె నపుడు
సామ గర్భుడు వేల్పులు సంత సించ

కవి 
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి