28, ఏప్రిల్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2663 (సతి సతి క్రీడింప...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్"
(లేదా...)
"సతి సతి క్రీడ సల్ప మగసంతు జనించెను మెచ్చి రెల్లరున్"

133 కామెంట్‌లు: 1. అతిగా చదువన్ కనులు
  న్నతివ జిలేబియకు బోవ నలుపుచు వాటిన్
  పతినిసతిగ చదివెనయా
  సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   అలసిన కనులకు పతి సతిగా కనిపించిందన్న మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "జీలేబీకి బోవ" అనండి.

   తొలగించు
  2. "Yoga Vasistha speaks about the bhutākāsha – dealing with gross matter, chittākāsha – dealing with mental concepts and chidākāsha with the ātman . "

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chidakasha

   తొలగించు
  3. జిలేబీ గారి నిన్నటి ప్రశ్నకు సమాధానం 👆

   తొలగించు

  4. ఫిట్టింగు లాగుందండోయ్ జీ పీయెస్ వారు

   యోగ వాశిష్ట - ఉత్పత్తి ప్రకరణము - లీలోపాఖ్యానము - సప్త దశ సర్గము -

   శ్రీ దేవ్యువాచ

   చిత్తాకాశం చిదాకాశ మాకాశంచ తృతీయకమ్
   త్వాభ్యాం శూన్యతరం విద్ధి చిదాకాశం వరాననే

   వరాననా ! చిత్తాకాశము చిదాకాశము ఆకాశము లను త్రివిధాకాశములలో చిదాకాశమే శూన్యతరమని గ్రహింపుము.


   ఇట్లు
   వాశిష్ట జిలేబి :)

   తొలగించు
  5. 🙏🙏🙏

   "యోగవాశిష్ఠము (బృహద్)" లో 29,000 శ్లోకాలున్నాయట. దీని Condensed Version అయిన "లఘువాశిష్ఠము" లో 6000 శ్లోకాలున్నాయట. నాకు తెలుగే రాదు; ఇక సంస్కృతం మాట దేవుడెరుగు. నాదంతా వినికిడి (hearsay) బాపతే. మీ మాటకే నా అంగీకారము (ఎప్పటి వలెనే).

   తొలగించు
  6. "The space is physical ether (bhootakasa). The mind is mental ether (manaakasa) which is contained in the transcendental ether (chidakasa)."

   ...Talks with Sri Ramana Maharshi, page 426, Ninth Edition 1994

   తొలగించు
 2. సతతము యెడదెగని పనులు
  జతకు యిరుకు యిల్లు, బంధు జనముల్ యెపుడున్,
  పతి బదిలి తోడ కలిగె వ
  సతి, సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్"

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారూ,
   వసతి సమకూరిన సతికి సంతతి కలిగిందన్న మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సతతము + ఎడతెగని... జతకు + ఇరుకు + ఇల్లు... జనముల్ + ఎపుడు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "సతత మ్మెడదెగని పనులు। జతకు నిరుకు టిల్లు బంధు జను లెల్లపుడున్" అనండి.

   తొలగించు
 3. మెట్రో పాలిటన్ పట్టణములలో ఒక ఉద్యోగికి చిన్న ఇల్లు తల్లి తండ్రులు బందు జనముల తాకిడితో సంతానము కలుగటకు అవకాశము కలుగ లేదు. ప్రమోషన్ పై కొత్త చోట మంఛి వసతి లభించగా అవకాశము కలిగి సతి తో క్రీడించ పుత్రా సంతతి కలిగెను అను భావన

  రిప్లయితొలగించు
 4. అతిమోద మట్లతదియను
  సతి సతి క్రీడింపఁ ; బురుష సంతతి గల్గెన్
  సతి కూడగ పరమేశుని;
  వెతలుడిగెను వానివలన వేల్పులకపుడున్

  రిప్లయితొలగించు


 5. అతడున్నామెయు నొకరై
  వెతలన్ మరచి మరులొలుక వెసగన్ మంద
  స్మితముగ గడుపంగన్నవ
  సతి, సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్

  అవసతి - రాత్రి
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   వసతితో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "అతడును నామెయు" అనండి. 'వెసన్' అనడం సాధువు. "వెస నట మంద..." అనవచ్చు కదా?

   తొలగించు
 6. మితిమీరిన విజ్ఞానము
  కతలెన్నో మార్పు జేసి కలతలు రేపన్
  మతిమాలిన క్రియ గాదట
  సతిసతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్

  రిప్లయితొలగించు
 7. సతతము వ్రతములు జేయుచు
  పతిచెంతకు జేరనట్టి భామయె నిశిలో
  రతికొరకై పిలిచె పతిని
  సతి, సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భామయె, సతి' అని ఒకే వాక్యంలో అనడం పునరుక్తి.

   తొలగించు

 8. కం
  పతి పత్నులు నీ జన్మన

  గతజన్మన పతి సతియగు గమనించంగన్

  మతిజేయగ నిజమిదియే

  సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్


  🌿🌿🌿 ఆకుల శాంతి భూషణ్🌷🌷
  ☘ వనపర్తి☘

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. శాంతిభూషణ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఈ జన్మలో పతిపత్నులు మరుజన్మలో సతీపతు లౌతారని వినడం ఇదే మొదటిసారి.

   తొలగించు

  2. ఎప్పుడూ ఒక్కరే వాయిస్తా వుంటే ఎట్లా మార్చి మార్చి వాయించాలని కామోసు :)


   జిలేబి

   తొలగించు
 9. మతి గల్గి గురువు చెప్పెను
  "సతి పతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గలిగెన్"
  మతి లేక వ్రాసె శిష్యుఁడు
  "సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గలిగెన్"

  రిప్లయితొలగించు


 10. అతివయు సిగ్గు లొల్క సయి యార్యుడు సౌమ్యము గా తలోదరిన్
  జతగని ముద్దు లన్గునిచి జంకును ద్రోలగ మత్తు గాంచుచున్
  స్థితిపథ జీవ నమ్మున వశీకరమౌనుగదా జిలేబి యై
  సతి! సతి క్రీడ సల్ప మగసంతు జనించెను మెచ్చి రెల్లరున్

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 11. డా.ఎన్.వి.ఎన్.చారి
  పతిదేశాటనమేగెను
  పతకములెన్నియొ గొనుచును వచ్చిన గని శ్రీ
  మతి నొసగి విందు,పొందు వ
  సతి,సతి క్రీడింప బురుష సంతతి కలిగెన్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. చారి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వచ్చిన గని యా। పతి కొసగి విందు, పొంది వ।సతి..." అనండి. బాగుంటుంది.

   తొలగించు
 12. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  రతి సల్పె వరూధిని ని కు

  మతి యై కన్నులను గప్పి మాయా ప్రవరుం ;

  డత డటు సృష్టించుకొని వ

  సతి , సతి గ్రీడింప పురుష సంతతి కలగెన్ !

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మాయా ప్రవరుని ప్రస్తావనతో, వసతితో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 13. .
  పతి యొక్కడె సతులిద్దరు
  ప్రతిదినమొక పండుగౌచు పడకల గదిలో
  సతమత మౌచును పతితో
  సతి,సతి గ్రీడింప పురుష సంతతి గల్గెన్ .

  రిప్లయితొలగించు
 14. పతి సతి వేష ము దాల్చి యు
  చతుర త తో నటన సల్పి సడి సేయక తా
  న తి మోహము తో వచ్చి యు
  సతి సతి క్రీడింప పురుష సంతతి గ ల్గేన్

  రిప్లయితొలగించు
 15. (సహజనటుడైన అల్లుడు కార్యం చేయని మామగారింట చేసిన ఘనకార్యం)
  మతిగతి బాగులేక తనమామయె కార్యము సేయకుండినన్
  జతనిక వీడలేని పతి చక్కగ భామిని స్నేహభామయై
  యతినిపుణంబుగన్ గలసె నాంతరికంబుగ ; నాయసత్యపుం
  సతి-సతి క్రీడసల్ప మగసంతు జనించెను ;మెచ్చి రెల్లరున్.

  రిప్లయితొలగించు
 16. మైలవరపు వారి పూరణ

  పతులను బంపి వృత్తులకు , భామినులొక్కటఁ జేరనందు నొ...
  క్కతె కథజెప్పుచుండె " ననగా ననగా మనభారతంబునం
  దతులిత సేవ సల్ప గని , యమ్ముని యివ్వ వరమ్ము , కుంతి ప్ర...
  స్తుతమదసత్యమో నిజమొ జూడగ క్రీడగ బిల్చె సూర్యునిన్
  సతి ! సతి ! క్రీడసల్ప మగసంతు జనించెను , మెచ్చిరందరున్
  చతురుడు యుద్ధమందనుచు సత్యము కర్ణుడతండె ! వింటిరే !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారూ,
   సతులను సంబోధిస్తున్న మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. ( *అమ్మాయి వేషం ధరించిన అబ్బాయి*.. అని *ఊహ* కలిగించిన అవధాని వరేణ్యులు *శ్రీ నరాల రామారెడ్డి గారికి* ధన్యవాదాలు )

   ఒకడు శాంతి అనే అమ్మాయి ని ప్రేమించాడు... వాళ్లనాన్న రిటైరై ఇంటివద్దనే ఉంటున్నాడు... మనవాడి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు... అందుకని ఒక అమ్మాయి వేషం ధరించి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు... ఇంకేముంది... ఇదిగో పూరణ...

   వితథములయ్యె యత్నములు , వీడు గృహంబును వీడడెప్పుడున్ !
   సతమతమయ్యె మానసము , శాంతిని జూడక శాంతి లేదు నా
   బ్రతుకునకంచు , జేరెనొక భామిని వేసమునందలీకపుం
   సతి సతి క్రీడసల్ప మగసంతు జనించెను, మెచ్చిరందరున్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించు


 17. సతి యర్ధపతి! పతియున
  ర్ధ తరుణి! కలువాయిలోన రాసపు కేళిన్
  సతిపతి యో? మరి పతియో
  సతి? సతి క్రీడింపఁ బురుష! సంతతి గల్గెన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 18. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  ఈ మధ్య ఇంటి వరకు వచ్చు ఏ.సి బస్సులలో రాస క్రీడలు అన్న వార్త లాధారముగా,
  అతి శీతల 'సతి' యను బ
  స్సతి మోహము నింపె దారి సరగున గడువన్
  బతి సతులే యాత్రికులట
  సతి(౦÷2) సతి క్రీడింప బురుష సంతతి గల్గెన్....
  అని అమ్మలక్కల వార్తాలాపము.అర సున్న నందక పోయి(0/2)

  రిప్లయితొలగించు
 19. పుత్రునినదె బడయగ పడతి తను వేడెను
  వేల్పుల మిక్కిలి
  ఫలసిద్దిగ పతి మంత్రం పొంద ఎరుపెక్కెను
  చెలియ చెక్కిలి
  మనమున పతి తలచి చేరెను తన నిజవసతి
  సతి క్రీడ సల్ప
  మగసంతు జనించెను మెచ్చిరెల్లరున్
  విరిసె మోదమనల్ప

  రిప్లయితొలగించు
 20. అతడికి లభింపగ కొలువు
  కుతుకముతో నగరి జేరి కోరినటులనే
  వెతికిన దొరుకగ కడకు వ
  సతి ; సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్ !

  రిప్లయితొలగించు
 21. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  (1)
  అతిశయిత కామవశమున
  సతిఁ గూడెడి పారవశ్య సంస్థితి పతికిన్
  మితిమీఱఁ, గలుగఁగ స్మరవ
  సతి, సతి క్రీడింపఁ, బురుష సంతతి గల్గెన్!

  (2)
  కతలకు రాజగు పింగళి
  సతినిఁ బతిగఁ, బతిని సతిగఁ జలుపంగ నటన్
  సతి వరమున, వెసఁ బతియౌ
  సతి, సతి క్రీడింపఁ, బురుష సంతతి గల్గెన్!

  రిప్లయితొలగించు
 22. చతురానన సృష్టి సహజ
  పతిసతి మమతా సరసము పరిమావధియే.
  మతిహీ నుడొకడు బలకెన్
  సతిసతి క్రీడింప పురుష సంతతి గల్గెన్.
  గురువు గారికి నమస్సులు.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. వెంకట నారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...బలికెన్' టైపాటు!

   తొలగించు
 23. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2663
  సమస్య :: *సతి సతి క్రీడ సల్ప మగ సంతు జనించెను మెచ్చి రెల్లరున్.*
  ఒక స్త్రీ మరొక స్త్రీ తో కలిస్తే మగబిడ్డ పుట్టినాడు. అందరూ మెచ్చుకొన్నారు అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన అర్థం.
  సందర్భం :: పరమ శివుని భార్యయైన సతీదేవి యోగాగ్నిచే తనను తాను దహింపజేసికొని మరణించింది. ఆ సతీదేవి మరుజన్మలో పార్వతిగా జన్మించింది. లోకములకు శివపార్వతులే దిక్కు. వారి కుమారుడే తారకాసుర సంహారం చేయగలడు అని భావించిన మన్మథుడు వారిపై పూలబాణాలను సంధించాడు. అప్పుడు శివుడు మరియు పార్వతీసతి అంటే పూర్వజన్మలో సతి కలసినారు. వారికి కుమారస్వామి కుమారుడుగా జన్మించాడు. అందరూ సంతోషించి ఆ ఆదిదంపతులను ప్రశంసించారు అని విశదీకరించే సందర్భం.

  ‘’సతి’’ మరణించె, శంభునికి సంతు జనించిన జచ్చు తారకుం,
  డితరుల చేత జావడని యెంచి, సదాశివ పార్వతుల్ సదా
  గతి యని పుష్ప బాణముల కాముడు వేసె, శివుండు పార్వతీ
  *సతి ‘’సతి’’ క్రీడ సల్ప మగ సంతు జనించెను, మెచ్చి రెల్లరున్.*
  *కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు.* (28-4-2018)

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు

  1. కోట రాజశేఖర్ వారు

   పానకంలో పుడక - కలువాయి అన్న పదానికి అర్థమేమిటండి ? కలువాయి బ్రహ్మజ్ఞానము అన్న పదాన్నేమో ఉపయోగించేసా తెలియక అసలే అరవం వాళ్ళైతిమి, నా వెనుక బడ్డారు కలువాయి కి అర్థం చెప్పమంటూ .!

   తెలియజేయ గలరు.


   క్యూరిసిటీ క్యాటు
   జిలేబి

   తొలగించు
  2. జిలేబిగారూ! మా నెల్లూరు జిల్లాలో కలువాయి అనే ఒక ఊరు ఉంది! అందుచేత మీ పూరణ సమంజసమే! 😀😀😀

   తొలగించు


  3. సీతాదేవి గారు

   నమో నమః ! వూరుంది సరే ! ఈ పదానికి - కలువాయి కి - కలువాయి బ్రహ్మ జ్ఞానానికి - మెట్ట వేదాంతానికి లింకు యేదన్నా వుందా అన్నదే సందేహం ! ఇంతకీ కలువాయి కి అర్థమేమన్నా వుందా?

   జిలేబి

   తొలగించు
  4. రాజశేఖర్ గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   ******
   జిలేబీ గారూ,
   'కలువాయి' అర్థం నాకైతే తెలియదు.

   తొలగించు
  5. కలువాయివేదాంతం : మాండలిక పదకోశం (తె.అ.) 1985
   ఆచరణ శూన్యమైన నీతులు, అట్టి నీతిని బోధించటం [దక్షిణాంధ్రం]

   కలువాయి వేదాంతము : మాండలిక పదకోశము (ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1970
   మెట్టవేదాంతము, నీతులుమాత్రం చెప్పి ఆచరణ లేని మాటలు; కలువాయి నెల్లూరు మండలములో వెలిగొండలదగ్గర ఉన్న పెద్దగ్రామము; కలువాయి శతకమని ఒక శృంగారశతకము గలదు; కలువాయి బ్రహ్మజ్ఞానము. [నెల్లూరు]

   కలువాయి శతకములోని యొక పద్యము:
   సీ.
   సిగ్గింతయును లేక చెల్లెలికై తాను
   గుంటెనకాఁడైన కొంటె యితఁడు
   తన మేనమామను దయ యింతయును లేక
   ద్రుంచివైచిన గొప్పద్రోహి యితఁడు
   జనకుని తోఁబుట్టుఁ జెనక రాదనక యా
   రాధను బొందిన వ్రాత్యుఁ డితఁడు
   కులసతీమణు లింటం గోరి చరింపఁగాఁ
   బరభామల బొందు పాపి యితఁడు
   గీ.
   అనుచుఁ జెప్పుట నిజమయ్యె నతివలార
   యిట్టికఠినాత్ముఁ డిఁక నన్ను నేఁచడఁటరె
   చెలియ నీ వేఁగి కలువాయి చిన్ని కృష్ణుఁ
   దోడుకొని వేగ రాఁగదే తోయజాక్షి!

   -"కలువాయి శతకము" నుండి
   (రచయిత పేరు తెలియదు)

   తొలగించు
  6. కలువాయి సమాసము.
   కలు = ఱాయి, కల్లు (మద్యము);
   వాయి = నోరు
   కలువాయి = ఱాతి నోరు ( దృఢమైన నోరు)
   కలువాయి = కల్లు త్రాగిన నోరు
   గా భావించ వచ్చును.

   తొలగించు
  7. "కల్లు ద్రాగిన నోరు" సరైన అర్థం కావచ్చు. కల్లు ద్రాగినవాడే కదా మెట్ట వేదాంతం పలికేది. ఱాతినోరు అసలు పలుకనే పలుకదు.

   తొలగించు
  8. ఱాతి నోటిని కొండగుహ గా కూడా భావించ వచ్చును.

   తొలగించు
  9. మనం కొండను త్రవ్వి యెలుకను పట్టే పనిలో ఉన్నామనిపిస్తోంది! దీనిని మార్గాంతరం ఉందో, లేదో... ప్రయత్నించాలి...

   తొలగించు

  10. గుండు వారు కలువాయి పద్యం లో

   చెలియ నీ వేఁగి కలువాయి చిన్ని కృష్ణుఁ
   దోడుకొని వేగ రాఁగదే తోయజాక్షి!


   ఇందులో కలువాయి చిన్నికృష్ణుడు - కలువాయి వూరి చిన్నికృష్ణుడనుకోవచ్చా ?

   ఈ శతకం‌ మొత్తం పీడీఎఫ్ లింకు ఏదన్నా వుందాండీ ?

   జిలేబి

   తొలగించు
  11. మీ యూహ సరియైనదేనండీ జిలేబీ గారూ!

   పై పద్యం దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రకటించిన thepictame.com Online Instagram Posts Viewer నుండి సంగ్రహించాను. మీరూ క్లిక్ చేయండి.

   తొలగించు
  12. కలువాయి అంటే కలువల బావి ఉన్న ఊరేమో నని నా అనుమానం. కలువల బావి వద్ద గల ప్రదేశంలో ఎవరైనా యోగి ఉండేవాడేమో. ఆతడందించిన జ్ఞానం కలువాయి వేదాంతమనీ, కలువాయి బ్రహ్మజ్ఞానమనీ పిలువబడేదేమో! పరిశోధించాలి...వాకబుచేయాలి...తెలిసినవారినుండి.

   తొలగించు
  13. నాకును మీయూహయే సరియైనదనిపిస్తున్నది ఆర్యా! మా జిల్లాయే కనుక పెద్దల నెవరినైనా కనుక్కుని చెబుతాను!

   తొలగించు

  14. కలువాయి శతకము నుండి మరొక్కటి

   కులగోత్రములు రూపు గుణము మానము లేని వానికి న న్నియ్యవచ్చునఁటరె
   నీటుగఁ బాముపై నిద్రించుమాయల వానికి న న్నియ్యవచ్చునఁటరె
   యెల్లజోగుల మనం బిల్లుగాఁ దిరిగెడు వానికి న న్నియ్యవచ్చునఁటరె
   వావివర్తన బంధువర్గంబు లేనట్టి వానికి న న్నియ్యవచ్చునఁటరె

   ఇట్టివానికి మావార లిచ్చినపుడె వడ్లతోఁ దట్ట యెండఁగా వలసివచ్చె
   చెలియ నీ వేఁగి కలువాయి చిన్ని కృష్ణుఁ దోడుకొని వేగ రాఁగదే తోయజాక్షి!

   "కలువాయి శతకము""


   Source

   http://mallapragadaramakrishna.blogspot.com/2016/02/blog-post_4.html

   తొలగించు


  15. కలువాయి వేదాంతము - వావిలకొలను సుబ్బారావు ( వాసుదాసుడు)/ఒంటిమిట్ట వారి వ్యాసం

   శ్రీ భక్తి సంజీవిని మే 1929 పత్రిక

   http://sribhakthisanjeevani.org/sbs/1929/may.pdf

   జిలేబి

   తొలగించు
  16. కలువాయి గుఱించి చర్చ చేసిన వారికందఱికీ హృదయపూర్వక ప్రణామాలండీ.

   తొలగించు

  17. ఏమండీ కోటా వారు ఇది మరీ అన్యాయం. మీరేదో విషయం వివరిస్తారని ఆశిస్తా వుంటే ఇట్లా శుభం కార్డు ముక్క వేస్తే యెట్లాండి ?

   కలువాయి కి అర్థం చెప్పండి


   జిలేబి


   తొలగించు
  18. జిలేబీ గారూ:

   దీన్ని మా 1958 ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ పరిభాషలో ఇలా అనేవారు:

   "దబాయింపు సెక్షను"

   తొలగించు

  19. కవన శర్మ గారి బంగారు రోజులు :)


   జిలేబి

   తొలగించు
 24. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  అతి సన్నిహిత సతులు విడమరచి పలికిన పలుకులు:
  పతికిని యూహలుండకనపౌరుష క్రీడ లటంద్రు బెద్ద లా
  సతిగనె *కామ సూత్రముల*చక్కని యోగపు గ్రంథ మందుకై
  జత న తనే ‌సు ప్రేరితగ స్థానము దప్పి రమింప మేలయెన్
  సతి!సతి క్రీడ సల్ప మగ సంతు జనించెను, మెచ్చి రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "పతికిని నూహ లుండక యపౌరుష..." అనండి.

   తొలగించు
 25. వ్రతముగ తపమును జేయుచు
  సితికంఠుని మదినిగెల్చి ,శీఘ్రముగానే
  పతి గోల్పోవగ తారకు
  సతి, సతి క్రీడింప పురుష సంతతి గల్గెన్!

  రిప్లయితొలగించు
 26. [28/04, 05:59] Nvn Chary: డా.ఎన్.వి.ఎన్.చారి
  పతిదేశాటనమేగెను
  పతకములెన్నియొ గొనుచును వచ్చిన గని యా
  పతికి నొసగి విందు,పొంది వ
  సతి,సతి క్రీడింప బురుష సంతతి కలిగెన్
  [28/04, 07:49] Nvn Chary: అతివనుపెండ్లాడెనతివ
  అతిహార్మోనుల ప్రభావ మతనిగ మార్చన్
  చతురాస్యు ఘనత బతియౌ
  సతి ,సతిక్రీడింప బురుష సంతతి గల్గెన్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. చారి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణ మూడవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించు
 27. శ్రుతిలయ రాగంబట్లుగ
  నతులిత ననురాగమందు నాత్మీయతతో
  పతిభావన కనుకూలవ
  సతి సతి క్రీడింప బురుష సంతతిగల్గెన్

  రిప్లయితొలగించు

 28. కం

  వ్రతములు జేసెడు నొక సతి
  పతి వాంఛలను గమనించి వ్రతమును వీడెన్!
  రతి సలుపగ పతిని పిలిచె
  సతి , సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్!


  🌿🌿🌿 ఆకుల శాంతి భూషణ్🌷🌷
  ☘ వనపర్తి☘

  రిప్లయితొలగించు
 29. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పొతవగు పిల్లల పటములు
  మతించుచు మనోహరుడగు మగని నొలయుచు
  న్నతనిని గూడి ఋతియగు వ
  సతి, సతి క్రీడింప బురుష సంతతి గల్గెన్
  (మతించుచు= ఊహించుచు; ఒలయుచు= కోరుచు; ఋతి=శుభము; వసతి= రాత్రి)

  రిప్లయితొలగించు
 30. మితి మీరిన పరివారము
  సతిపతు లకువీలులేదు సరసము లాడన్
  వెతకగ వారికి దొరికె వ
  సతి, సతి క్రీడింప బురుష సంతతి కలిగెన్

  రిప్లయితొలగించు
 31. మతిమంతులు సానులతో
  జతగూడరనుచు నతనికి జనులు దెలుపగా
  హితమును గొనుచు వదలియు న
  "సతి ; సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్"
  ****)()(****
  అసతి + కులట ; ఱంకుటాలు

  రిప్లయితొలగించు
 32. ప్రతిదినము వీలుకుదరక
  సతమతమగుచుండ నిన్న సమయము దొరకన్
  బతినామంబున బరగెడు
  సతి,సతిక్రీడింపబురుష సంతతి గల్గెన్

  రిప్లయితొలగించు
 33. అతివలు దాముమారగ సహాయక ద్రవ్య పదార్ధసంపదన్
  బతులుగభామలయ్యెడనభర్తలుగాగనుమారగోరగన్
  సతిసతి క్రీడసల్పగ మగసంతు జనించెను మెచ్చి రెల్లరున్
  పతిసతులిట్లుమార్పులను భావనజేయుట వింతయేగదా

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అయ్యెడను' అనండి.

   తొలగించు
 34. పతిపై మరులుగొనగ నా
  పతిని నెమ్మదిగా కవించు బాసన తారా
  పతి నిండుగనున్నట్టి వ
  సతి సతి క్రీడింప బురుష సంతతి గల్గెన్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సీతారామయ్య గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించు
  2. ధన్యవాదాలు శంకరయ్య గారూ. సవరణ చేస్తాను

   తొలగించు
 35. అతులిత మధురమ్మీ దం
  పతుల సరళ జీవ నమ్మవనినిఁ దలంపం
  బతివరు ముదమున నిజ నివ
  సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్


  స్థితమతి రుక్మిణీ సతి సుతీక్ష్ణుఁడు రుక్మి తలంప నా దురా
  గతమును ద్రోసిపుచ్చి తమిఁ గంస రిపూత్తముఁ బెండ్లి యాడ లో
  లతర నవాంక పీఠ సుతలస్థిత సద్విలసన్మహా రసా
  సతి సతి క్రీడ సల్ప మగసంతు జనించెను మెచ్చి రెల్లరున్

  [రసాసతి = భూదేవి; లోల తర నవాంక పీఠ సుతల స్థిత సద్విలస న్మహా రసాసతి = విష్ణువు, ఒడిలో కదులుచు నుండి విలసిల్లుచున్న భూదేవి కలవాఁడు]

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 36. గత మతడన్న?ధైర్యమున గర్వము చేతనుయున్నవాడె!సం
  గతి విన?యబ్బురంబగు వికారము:జంబలబంబచేతనే
  పతిసతియయ్యె మార్పులకు భావనభాగ్యముమారిపోవగా
  సతిసతి క్రీడసల్పమగసంతు జనించెను మెచ్చిరెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చేతను నున్నవాడె... విన నబ్బురంబగు...' అనండి.

   తొలగించు


 37. మితిమీరుచు నాస్వాదిం
  చితివో దుష్టుడ మధూళి? చిత్తభ్రాంతిన్
  మతితప్పిపల్కుటే? యే
  సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్?

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 38. అతివల పండుగన్ వడిగ, హాయిగ నూగుచు; నట్లు పోయుచున్
  పతులకు నాయువిమ్మనుచు పాటలు పాడుచు గౌరి పూజలన్
  సతి సతి క్రీడ సల్ప; ...మగసంతు జనించెను మెచ్చి రెల్లరున్
  సతియును నీశు కూడగనె;...షణ్ముఖ ప్రాప్తికి సంతసించుచున్

  అతివల పండుగ = అట్లతద్ది

  "త్రిలోక సంచారి అయిన నారదుని ప్రోద్బలముతో గౌరీదేవి శివుని పతిగా పొందగోరి తొలుతగ చేసిన విశిష్టమైన వ్రతమే ఈ అట్లతద్ది"

  https://te.m.wikipedia.org/wiki/అట్లతద్ది

  రిప్లయితొలగించు


 39. అతుకుల బొంత గాధయిది! హద్దులు దాటి మధూళి త్రావినా
  వ?తరము కాదు పల్కనిటు వంకరకొంకర మాటలెల్ల మా
  దతెవుల తోడు! పాతకుడ! ధర్మముగాదిది చెప్పకోయి!యే
  సతిసతి క్రీడసల్పమగసంతు జనించెను, మెచ్చిరెల్లరున్?

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 40. రిప్లయిలు
  1. వరలక్ష్మి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మెచ్చే' అనడం వ్యావహారికం. "మెచ్చెడి" అనండి.

   తొలగించు
  2. పతియుండి సంతు లేకను
   సతి మెచ్చెడి క్రొత్తరీతి సంతున్ బొందన్
   పతి కణమే గర్భమున, వ
   సతి, సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్

   తొలగించు
 41. మతి చలియించిన సతిగా
  సతతము నాటకములందు సాగెడి పతియే
  సతి రూపున జేరె సతిని
  సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్

  నిన్నటి సమస్యకు నాపూరణ

  దశరధుని భాగ్య మన బుట్టి దాశరధియె
  క్షితిని దున్నుచు జనకుడు సీతను గన
  శివుని విలు బట్టి చెంతకు చేర్చ , చిట్టి
  తల్లికిం దాళిఁ గట్టెను దాశరథియె

  రిప్లయితొలగించు
 42. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. రాధాకృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదం ప్రారంభంలో యడాగమం రాదు.

   తొలగించు
 43. చంపకమాల (సరసీ)
  చంపకమాల
  పతి సతు లిద్దరిన్ గలుపు బాధ్యత వియ్యపురాళ్ల పంతమై
  యతులిత పాటవమ్ముల నయమ్ముగ నొక్కటి జేసి వారలున్
  జతపడు నంకమొక్కటిని చక్కగ నల్లి జయమ్ము నందగన్
  సతి సతి క్రీడ సల్ప మగసంతు జనించెను! మెచ్చి రెల్లరున్! !

  రిప్లయితొలగించు
 44. కందం
  పతి సతుల మధ్య సఖ్యత
  గతించ, వియ్యంపురాళ్లు కథనము తోడన్
  జతగూడఁజేయ వారిన్
  సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్!

  రిప్లయితొలగించు
 45. ఈ మధ్య వస్తున్న వార్తలు విని, నిజమో కాదో తెలియక -
  ఒక పాతకాలపు ఛాందస వ్యక్తి స్పందన -

  కృతకపు సంయోగములన్
  సతులకు గర్భములగునను చరితలు వింటే?
  మతిచెడె! కనుగొనుమెక్కడ
  సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్?

  - శ్రీకాంత్ గడ్డిపాటి


  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అనవుడు నావిని యొకడు
   హనుమయ్య యెవరు? గాలికింబుత్తలే?
   ఇనకుల తిలకుడు యెవరు? పాయసమునకుంబుత్తలే?
   జానకి యెవరు? నాగటికింబుత్తలే?
   సతిసతులకుఁ బురుష సంతతిఁ గలుగునుయత్తులే
   యనినంత నచ్ఛాందసుండుఁ దడబడుచు నొడబడెన్

   క్షమించగలరు – కొంచెం సరదాగా...

   తొలగించు
 46. కతిపయ దినముల తదుపరి పతి సాంగత్యమ్ముకలుగ భాగ్యనగరిలో నతిసులభముగా కలుగ వ సతి, సతిక్రీడింప బురుష సంతతి గల్గెన్

  రిప్లయితొలగించు
 47. మతిజెడి మాటలాడకు సుమా యిది ధర్మము కాదు శాస్త్ర స
  మ్మతమది కాదు కాంచినను, మర్మమెఱుంగు మధర్మమే గదా
  సతి సతి క్రీడసల్ప, మగసంతు జనించెను మెచ్చి రెల్లరున్
  సతి శితి కంఠుకున్ గదర షణ్ముఖుడే నిలయగ్ని జన్ముడై

  రిప్లయితొలగించు
 48. అతులిత ప్రేమము గల్గగ
  సతిగా గాంధర్వ విధిని దగ బెండ్లాడె్న్,
  అతిధిగ కణ్వాశ్రమపువ
  సతి,సతిక్రీడిం ప బురుష సంతతి గల్గెన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించు
 49. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  (పింగళి సూరన కళాపూర్ణోదయమందుఁ గాళికామాత మహిమచే సుముఖాసత్తి పతిగను, మణిస్తంభుఁడు సతిగను మాఱి, కామకేళీ విలాసులై క్రీడించి, మగబిడ్డఁడైన కళాపూర్ణునిం బ్రసవించఁగా, నందఱును మెచ్చినట్టి ఘట్టము నిట ననుసంధానించుకొనునది)

  సతి పరమేశ్వరీ వర ప్రసన్నత, నంచిత సత్స్వరూపు, లా
  యత ప్రతికూల రూపులయి, హర్షభరప్రకటాతిరేక స
  త్ప్రతిభులునై, స్వకీయ ఫలితాప్తికి, సద్వ్యతిరిక్త భర్తయౌ
  సతి, సతి క్రీడ సల్ప, మగసంతు జనించెను! మెచ్చి రెల్లరున్!!

  రిప్లయితొలగించు
 50. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  .. సమస్య
  *"సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష సంతతి గల్గెన్"*

  సందర్భము: ఒక గోపకాంత రాధిక పాత్ర ధరించింది. మరొక గోపకాంత కృష్ణుని పాత్ర ధరించింది. ఆ రూపకం చూడడానికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను చూచి మరో గోపిక యిలా అంటున్నది..
  *"సతి..సతి క్రీడింపగా పురుష సంతతి కలిగినట్లున్నది కదా!"*
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  సతి యొకతె రాధ యయ్యెను..

  సతి యొక్కతె కృష్ణు డయ్యె..
  సందర్శక సం

  తతిఁ గని యొక గోపిక యనె..

  *"సతి సతి క్రీడింపఁ బురుష*
  *సంతతి గల్గెన్"*

  🖋~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించు
 51. 2 వ పూరణము:

  సందర్భము: అప్సరస యైన మేనక విశ్వామిత్రుని తపోభంగ మొనరించడాని కేతెంచి ఆ మహర్షివలన శకుంతలను కని దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయింది.
  శకుంతలను కణ్వమహర్షి తన ఆశ్రమంలో అతి గారాబంగా పెంచినాడు. ఒకనాడు ప్రభువైన దుష్యంతు డేతెంచి ఆ కన్యను ప్రేమించి ఏకతమున అనగా ఏకాంతంలో తగిన వసతి యేర్పడగా ఆమెతో సుఖించినాడు. పురుష సంతతి అనగా భరతుడు జన్మించినాడు.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  యతి కణ్వు డాశ్రమంబున
  నతి ప్రేమను బెంచె మేనకాత్మజఁ.. బ్రభు డే
  కతమున గలిసెను తగిన వ
  సతి.. సతి క్రీడింపఁ బురుష
  సంతతి గల్గెన్..

  🖋~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించు

 52. సతిపతులకు నేకాంతము
  యతనము చేసినను దొరక యాతనమవగా
  రతిపతిపితనట తలచి వ
  సతి సతి గ్రీడింప పురుష సంతతి కలిగెన్.

  2.మతిలేని మాట లివియే
  సతిసతి గ్రీడింప పురుష సంతతి గల్గెన్
  మతియున్న వారలనరిటు
  సతికిల పురుషుని వలననె సంతతి కలుగున్.

  రిప్లయితొలగించు