15, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2818 (ప్రమథులు విష్ణుభక్తిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు"
(లేదా...)
"ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్"

101 కామెంట్‌లు:

 1. (1)
  శైవ వైష్ణవ చిహ్న భేదావబోధ
  లేని యొక మహ్మదీయుఁడు పూని యొక్క
  చిత్రమును గీచె నందులో చిత్రముగను
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు.
  (2)
  అమలిన భక్తితోడను గజాసురుఁ డా శశిమౌళిఁ గుక్షిలో
  నమరఁగ నిల్పుకొన్న సమయంబున రుద్రునికై తపించు న
  య్యుమకు హితంబు గూర్చఁ గమలోదరు సాయము వేడ నేఁగుచున్
  బ్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మా కుటుంబ వ్యవహారం:

  ద్రవిడులు నియోగుల వరించ దారుణముగ
  మధ్వులయ్యరులను జేర మాట వినక
  వైదికులు పెండ్లి యాడగ వైష్ణవులను
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు :)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ముదముగ విబూది రేఖలు, నుదుటిపైన
  పెట్టి రుద్రాక్షలు మెడలో చుట్టి మురిసె
  "ప్రమథు లూ.ర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు
  విష్ణు భక్తులు, యిదియేమి వింత గాదు,
  జటిలముగ లేదుగ సమస్య శంకరార్య

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కర్తృపదం ప్రమథులు బహువచనం, క్రియాపదం మురిసె ఏకవచన మయింది. అక్కడ 'మెడ నుంచి శోభ గనిరి। ప్రమథులు...' అనండి.

   తొలగించండి
 4. మైలవరపు వారి పూరణ

  ప్రమథులు శ్రాంతులై నిదుర స్వప్నమునందు రమేశుఁ గాంచుచున్
  ప్రముదితులైరి, వారలొక ప్రక్కకు దిర్గి పరుండియుండగా ,
  కమలజసూతి వచ్చి , యిది గాంచుచు నిట్లనె వింత జూడుడీ !
  ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ప్రమథగణములు బ్రహ్మోత్సవమును గనగ !
   శివవిభూతిని దాల్పక చేరిరంత
   తిరుమలను సేవకులు గాంచి తిలకమిడిరి !
   ప్రమథులూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి


 5. అడ్డ నామముల శివుని నాడి రమ్మ
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు,
  విష్ణు సేవకులు! జిలేబి పేట జనులు
  వారి స్వాముల గొల్తురు వరవు గాన!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తే: అడ్డనామాలతోడను హరు భజింప
  ప్రమథు, లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు
  హరి సుభక్తులు వైకుంఠ పురమునందు
  హరిహరు లభేదమును మది నెరుగలేక

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అడ్డపు విభూతి రేఖల నల దు కౌనిరి
  ప్రమధులు ; ఊర్ధ్వ పుంద్ర ము ల తో వర లి నారు
  విష్ణు భక్తులు భజన లు వి డు వ కుండ
  తన్మయత్వా న నుందురు ధరణీ యందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   టైపు దోషాలున్నవి.

   తొలగించండి


 8. అమరిరి భక్తి తోడు సయి యండగ గొల్చుచు దేవదేవుడిన్
  ప్రమథులు, విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్,
  నమరిరి పట్టెదాసరులు నాడుచు పుష్కరనాభుడిన్ ! జిలే
  బి,మదిని గొల్వ సేవకులు వెగ్గల మై భళి వెల్గు పున్నెముల్ !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  "ఎవడురా!నాదు మాత కిరీటమునకు
  చేయి జాచినవా"డను చేవ మరిచి
  "మేకినిండియ"యని పొలిమేర లిడుచు
  ప్రమథు లూర్ధ్వ పుండ్రములతో వరలినారు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో యతి?

   తొలగించండి
  2. డా. పిట్టా నుండి
   ఆర్యా,
   ఎ ...ర్*ఈ॥ ,రీ.యతికి నచ్చు ప్రధాన మనరే!దీనికి వివరణ. యివ్వండి.

   తొలగించండి
  3. రి,రీ,రె,రే లకు యతి ఉన్నది. వీటికి ఇ,ఈ,ఎ,ఏ లతో యతి లేదు. ఋకారంతో రీ యతి చెల్లుతుంది.

   తొలగించండి

 10. సభలో వారికి విన్నపాలు

  ఈ షడ్జామడ్జ కు టీకా తాత్పర్యము తెలియ జేయ గలరు


  షడ్జా మడ్జ కరాడ్జ వీడ్జ వసుధా జలాండ్జ మడ్జాకరే
  ఝడ్గద్ కిడ్కి కరాడ్గ రేడ్గ నగనహ్ కడ్జ్యోథ వీడ్య భ్రమహ ।
  వీడ్యా లుట్ప్రమ లుట్ప్రయ పద డ్రగ్డగ్ర డగ్డగ్రహ
  ఫాదౌట్ప్రేట్ర ప్రటట్ ప్రటరసత్ట్ ప్రఖ్యాత సఖ్యాదయహ ॥

  ప్రతి ఒక్కరు దీని వెనుక కత చెప్పి (కాళిదాసు భోజ మహారాజు ) తప్పించు కుంటున్నారు గాని (ఇంక్లూడింగ్ గరికి పాటి వారు ::)
  ఈ పద్యానికి అర్థం చెప్పటం లే :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రిచ్చిన శ్లోకంలో టైపు దోషాలున్నవి.
   దీని ప్రతిపదార్థాల కోసం నేను ఎంతో ప్రయత్నించాను. దొరకలేదు.

   తొలగించండి
 11. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  నాడు నా భాషనే వీడ నాంగ్లమునను
  వాదనలు జేయ వలసిన వైనమబ్బె
  నేడు నుగ్గుపాలను మమ్మి నీడ నిలిచి
  ప్రమథులూర్ధ్వ పుండ్రములతో వరలినారు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ప్రముఖుని భర్గునిం గొలిచి భస్మము సేయువరంబు నొందగన్
  తమకము నుండు రక్కసుని ధర్మియె మోహిని రూపుదాల్చియున్
  కుమతిని కాల్చి వేయగని కూరిమి తోడను లింగధారులౌ
  ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అమలిన మానసమ్మునను శ్యామ గళున్ భజియించ భక్తితో
  నమరుల రక్షకుండు హరి స్వంతమునందున కానుపించ గా
  ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్
  సుమనమునం దభేదమును సూక్ష్మపు దృష్టిని గాంచి తృప్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శివుడు కేశవు డొక్కరే, క్షితిని భేద
  మెంచ రాదంచు విశ్వాస ముంచినట్టి
  జనుని స్వప్నంబులో జూడ ననుదినమ్ము
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కేశవునకును,శివునకు లేశమైన
  భేదమేదియు లేదను విషయమొప్ప
  ప్రమథులూర్ధ్వ పుండ్రమున వఱలినారు
  అమలినంబగు నద్వైత మరసి వారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  ప్రమథులు విష్ణు భక్తులకు వైరము"కాద"న"నౌ"ననంగ, నా
  డమరులు "నడ్డ" "నిల్వు" లని యారడి జేసి ,రనన్య ప్రేముడి
  న్నమరిక చాలు; తత్త్వమున కాయువు మూడెను;తీర్థయాత్రలా
  శ్రమములు వేడ్కగా దిరిగి రా గల తావులునాయె; నేటికా
  ప్రమథులు విష్ణు భక్తిని దిరంబుగ దాలిచి రూర్ధ్వ పుండ్రముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2818
  సమస్య :: ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్.
  *శివభక్తులైన ప్రమథులు విష్ణుభక్తి గలవారై నిలువు నామాలను ధరించారు* అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విశేషం.
  సందర్భం :: గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా భూలోకంలో అంతటా పూజలందుకొంటున్న వినాయక స్వామి తొమ్మిది రోజులుగా కైలాసంలో కనిపించలేదట. పార్వతీపరమేశ్వరులు తమ పెద్దకుమారుడైన ఏకదంతుని వెతికి తీసికొనిరమ్మని ప్రమథ గణములను ఆజ్ఞాపించారట. అప్పడు ఆ ప్రమథులు ఆ హేరంబుని కోసం వెతుకుతూ, భూలోకంలో సంచరిస్తూ కడప జిల్లాలో దేవుని కడప అనే పేరుతో ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వరాలయమునకు వెళ్లి అక్కడ నిలువు నామాలతో విరాజిల్లుతూ ఉన్న విఘ్నేశ్వరుని కనుగొన్నారు. *దేవునికడప దేవాలయంలో నిలువు నామాల లంబోదరుని నేటికీ మనం దర్శించుకోవచ్చు.*
  యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః।
  స యత్ప్రమాణం కురుతే లోక స్తదనువర్తతే।।(గీత-3-21)
  అని అన్నట్లు దేవతాశ్రేష్ఠుడైన గజాననుడు ప్రమాణముగా చూపిన సదాచారమును ప్రమథులు అనుసరించినవారై విష్ణుభక్తితో వేంకటేశ్వర స్వామివారిని సేవిస్తూ తాము కూడా గణనాథుని వలె ఊర్ధ్వపుండ్రములను ధరించినారు అని విశదీకరించే సందర్భం.

  అమలత నిత్యమున్ కడప యందలి దేవుని మందిరమ్ములో
  సుమతిగ నిల్వునామముల శోభిలుచున్న గణేశు గాంచి, భా
  వము గని, శ్రేష్ఠ మార్గ మని భక్తి భజించుచు వేంకటేశ్వరున్,
  ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్.
  కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (15-10-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కోట రాజశేఖర్ గారూ,
   అద్భుతంగా ఉన్నది మీ పూరణ. అభినందనలు.
   'నిలువు నామాల' లంబోదరుని గురించి తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు!

   తొలగించండి
 18. కొలువు దీరినట్టి శివుని గొలుచు వారు ;
  పరగ వైకుంఠ వాసుని భక్త జనులు
  నిత్య మప్రమేయ నియమ నిష్ఠ తోడ
  "ప్రమథు ; లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జనార్దన రావు గారూ,
   మీ క్రమాలంకార పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 19. అమలిన భక్తితోడ కడు హర్షము నందుచు నుండి నిత్యమున్
  సమతను జూపి శంకరుని సన్నుత మూర్తిని విష్ణు మూర్తినిన్
  క్రమతభజించు నొక్కరుడు కాంచెను స్వప్నము దానిలోన నా
  ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ స్వప్న వృత్తాంతపు పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 20. ప్రమథులను గూడి వైకుంఠపథము బట్ట
  శంకరుడు సాయమును గోరి శంక వీడి
  ప్రమథు లూర్ధ్వ పుండ్రములతో వరలినారు
  చక్కనౌ సమయస్ఫూర్తి చాటుకొనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దేవిక
  ----

  ఈశుడె భయము నొందగ యసురుని గని;
  మోహినిగ రూపు దాల్చి తా మొరగు జేసి
  దునుమ భస్మాసురుని హరి; తుష్ఠి నొంది
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వరలినారు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీకాంత్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భయము నొందగ నసురుని...' అనండి.

   తొలగించండి
  2. నిజమే. నేను గమనించలేదు. ధన్యవాదాలు.
   "హరుడె భయమును పొందగ నసురుని గని" అంటే సరి.

   తొలగించండి
  3. దేవిక
   ----
   ధన్యవాదాలు. తప్పు సవరించుకుంటాను.

   తొలగించండి


 22. (పరమవైష్ణవోత్తముడైన పలనాటి బ్రహ్మనాయని కల )
  విశ్వమును విష్ణుమయముగ విశ్వసించు
  బ్రహ్మనాయడు శయ్యపై పవ్వళింప
  స్వప్నమందు కైలాససంచారులైన
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వరలినారు .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాపూజీ గారూ,
   బ్రహ్మనాయుని ప్రస్తావించిన మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 23. దేవిక
  ----
  వరము నిచ్చిన శూలినె పారు నటుల
  జేయ భస్మాసురుడె; హరి చెన్ను మీర
  మోహినిగ నసురుని గూల్చె; మోదమునను
  ప్రమథు లూర్ధ్వ పుండ్రములతో వరలినారు!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. శివుని జాడ తెలియక, విష్ణువును వేడె
  పార్వతీ మాత, ప్రమథలు; బాగు బాగు
  నే వెదికి తెచ్చెదననగానే శివయ్య
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాలకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తెచ్చెద ననగానే ముదమున' అనండి. అన్వయం బాగుంటుంది.

   తొలగించండి

 25. హిమగి రులయందు శంభుండు హేలతోడ
  నాట్యమాడగ మురిసిరి నంది గూడి
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు"*
  విష్ణువును గన భక్తులు వేగ గుడికి.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. యద్యపి బహునా ధీషే
  తథాపి పఠ పుత్ర వ్యాకరణమ్౹
  స్వజన: శ్వజనో మా భూత్
  సకలం శకలమ్ సకృత్ శకృత్౹౹
  ***)()(***
  ప్రతి యొక్కరికీ అంతో యింతో వ్యాకరణం తెలియ వలసిన అవసరముంది.లేకపోతే అపార్థాలకు అనర్థాలకు దారి తీసే ప్రమాదముంది.
  ****)()(****
  సకల శాస్త్రాలు కష్టించి చదువ కున్న
  వ్యాకరణము కొంతైనను వలయు గాదె?
  "యతడు కళ్ళు మూసుకొనె" ననుట మాని
  "యతడు కనుమూసె" ననిబల్క నర్థమేమి?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాగుంది పద్యం. మూడవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. సవరణతో:

   యద్యపి బహునా ధీషే
   తథాపి పఠ పుత్ర వ్యాకరణమ్౹
   స్వజన: శ్వజనో మా భూత్
   సకలం శకలమ్ సకృత్ శకృత్౹౹
   ***)()(***
   ప్రతి యొక్కరికీ అంతో యింతో వ్యాకరణం తెలియ వలసిన అవసరముంది.లేకపోతే అపార్థాలకు అనర్థాలకు దారి తీసే ప్రమాదముంది.
   ****)()(****
   సకల శాస్త్రాలు కష్టించి చదువ కున్న
   వ్యాకరణము కొంతైనను వలయు గాదె?
   "యతడు కళ్ళు మూసుకొనియె" ననుట మాని
   "యతడు కనుమూసె" ననిబల్క నర్థమేమి?

   తొలగించండి
 27. హరిహరులనగ నొక్కరే తరచి జూడ
  ననుచు గురువులు బలుకగ నాడు నేడు ,
  భక్తిముఖ్య మటంచునె బరఁగ దలచి
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. భస్మరేఖాంకితులురుగభలకమందు
  ప్రమథులూ,ర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు
  వేంకటేశుని సేవకువెళ్ళునట్టి
  యర్చకులుదమఫాలమధ్యమునతనర

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భస్మరేఖాంకితులు గద భవుని భటులు' అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
 29. దేవిక
  ----

  అర్థ నారీశ్వరుండైన యట్టి శివుని
  రాణి పార్వతి విష్ణు స్వరూపిణి యని
  దెలిసి మిక్కిలి ముదమున తేజరిల్లి
  ప్రమథులూర్థ్వ పుండ్రములతో వరలినారు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దేవిక గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
 30. కవి పండితులు
  శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి సమస్య
  ======================
  ప్రమథులు విష్ణుభక్తిని దిరంబుగా
  దాలిచి రూర్ద్వ పుండ్రముల్
  ======================
  కైలాసంలో నిత్యం శివుడిని సేవిస్తూ
  ఉండే ప్రమథులు విష్ణుభక్తిని పూని
  చక్కగా నిలువు నామములను దిద్దు
  కున్నారని చెప్పటంలో అసంబద్దతె
  మనకిచట సమస్య.
  ========================
  సమస్యా పూరణం - 284
  ===================

  గద్దనెక్కెడి వాడుగ మీవాడు-
  ఎద్దుపై తిరుగాడు మీవోడు
  పాముపై పవళించెనుగా చూడు-
  బూదిని పూసుకొనె నిన్నా నేడు
  గేళి చేసిరన అడ్డనామదారులై-
  ప్రమథులు విష్ణుభక్తిని
  దిరంబుగ దాలిచి రూర్ద్వ పుండ్రముల్-
  హరిభక్తులుగా ముక్తిని

  ( రూర్ద్వ పుండ్రముల్ = నిలువు నామములు )

  ====##$##====

  14 వ శతాబ్దపు సంస్కృత కవి "ప్రతివాది
  భయంకర అన్నంగారాచార్య " గారి విరచితం
  వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి లోని 9 వ స్తోత్రం

  "నిత్య నమద్విధి శివాది కిరీట కోటి
  ప్రత్యుప్త దీప్త నవరత్న మహాః ప్రరోహైః
  నీరాజనావిధి ముదార ముపాద ధానౌ
  శ్రీ వేంకటేశ్వర చరణౌ శరణం ప్రపద్యే "

  "ప్రతి నిత్యం బ్రహ్మ మహేశ్వరుడు మొదలుగా
  గల దేవతలు శిరస్సులు వంచి నమస్కరించుట
  చే వారి కిరీటములలోని నవరత్నముల కాంతు
  లు హారతులు పట్టినట్లుగా తోచే చరణములు
  గల ఓ వేంకటేశ్వర నిన్ను నేను శరణు జొచ్చితిని"

  లింగడైననేమి శ్రీరంగడైననేమి అని ఒక వంక
  అధ్వైత వాదులు ఘోషించ, మరి ధ్వైత వాది ఈ
  రీతిగా స్తుతించినాడెందులకో !!!!!

  ( మాత్రా గణనము - అంత్య ప్రాస )
  ---- ఇట్టె రమేష్
  ( శుభోదయం)

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పంచసంస్కృతి అంటే పంచసంస్కారము అనే భావనలో .
  ఈ వైష్ణవసంప్రదాయపంచసంస్కారములను ఆచార్యుడు ఉపదేశసమయంలో చేస్తాడు.
  అవి భుజములపై శంఖచక్రచిహ్నధారణ, ద్వాదశోర్ధ్వపుండ్రములు, రామానుజదాసనామము,అష్టాక్షరీమంత్రము, ఆరాధన.


  ప్రముదితవిష్ణుపాదయుగపావనభక్తినిమగ్నచిత్తుడై

  క్రమమున నిద్ర నందు కలఁ గాంచె నిరంతరపంచసంస్కృతిన్

  భ్రమనొక భక్తుడ, త్తరి, భవాశ్రయభవ్యగణాధిపాదులౌ

  ప్రమథులు, విష్ణుభక్తిని దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. నలిన జాత్మజులు ముని వరులు మహేశు
  ముదమునఁ గొలువఁ గైలాసమున కరుగ స
  నక సనంద నాదు, లటఁ దనరి హసించఁ
  బ్రమథు, లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు

  [వఱలు = ప్రకాశించు]


  ప్రమదము చిత్తమం దలర వైష్ణవు లధ్వర కార్య దక్షులున్
  శమ దమ భక్తి భావ రత శాంత గుణవ్రజ దీప్త కాయు లా
  విమల చరిత్రు లుత్తములు విప్ర వరేణ్యులు పంచ జీవ కం
  ప్ర మథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వ పుండ్రముల్

  [మథి = వాయువు (చలించునది)]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు వైవిధ్యంగా ఉత్తమంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 33. అమలినభక్తితోడనసదాశివుగొల్తురుమూడుప్రొద్దులన్
  బ్రమధులు,విష్ణుభక్తినిదిరంబుగదాలిచిరూర్ధ్వపుండ్రముల్
  గ్రమమునుదప్పకుండగనుగంజదళాక్షునిసేవజేతకై
  విమలపుమానసంబుననవిష్ణునినామముసంస్మరించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భక్తితోడను..మానసంబునను...' అనండి.

   తొలగించండి
 34. చక్రి చెల్లినరయ రాగ సంతసమున
  ప్రమథు లూర్ధ్వ పుండ్రములతో వఱలినారు
  వేల్పులకులేని హరిహర భేదమేల
  పుడమినందిన్ని నాళ్ళుగ పొసగు చుండె

  వఱలు=ప్రకాశించు, ప్రవర్తిల్లు

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  కుములుచు పెండ్లి యాడుటకు కుందుచు తాళక బ్రహ్మచర్యముల్
  విమల మనమ్ము తోడను తపించుచు శాఖను వీడకుండ తాం
  రమణుల నాంధ్ర దేశమున లావుగ రోయగ కానరానిచో...
  ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తాం'...?

   తొలగించండి
  2. 'తాం' అన్నదానికి కేవలం తెలంగాణా మాండలిక కోశంలో 'స్నానము' అన్న అర్థం ఉన్నది. ఆ తరువాత 'తాము' అన్నదానికే అర్థాలున్నవి.

   తొలగించండి
  3. ఓ! నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకొన్నాను సార్!

   "తాం" కు బదులుగా "తా" అంటే సరియేమో?

   తొలగించండి
 36. భవుడు రుద్రుడైచెలగంగభయము గలుగ
  పరుగులెత్తెదేవేంద్రుడువరుస మరచి
  అతిధు లందరుతమతమ అదుపు దప్ప
  ప్రమధులూర్ధ్వపుండ్రములతోవరలి నారు
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 37. హరిహరులకు నభేదమె యరయు వారు
  నిశ్చలమగు మదిని బహు నిష్ఠ తోడ
  విష్ణు దేవుని చెంతకు వెడలి నపుడు
  ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు"

  రిప్లయితొలగించండి
 38. హరిహరులొకటే యంచు తా నవని దెలుప
  హరిని భక్తిగ బూజించు హరుని గాంచి
  స్వామి పథమందు జరియింప భక్తి తోడ
  ప్రమథు లూర్థ్వ పుండ్రములతో వఱలి నారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య🤷‍♀....................
  ప్రమథు లూర్ధ్వ పుండ్రములతో
  వఱలినారు

  సందర్భము: సంభాషణం
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  "ఎనయ వైష్ణవుల్ శైవుల నేమి యనిరి?"
  "అడ్డ నామాలతో వార లలరినారు."
  "ప్రేమతో వైష్ణవుల గూర్చి యేమి అనిరి
  ప్రమథు" "లూర్ధ్వ పుండ్రములతో
  వఱలినారు."

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  15.10.18
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. వెలుదండ వారూ,
   మీ పూరణ వైవిధ్యంగా, ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 40. అమరశిల్పి జక్కణగుడి హరిహరందు
  హరిహరులబేధమేమియు వరలనీక
  గట్ట?#శిల్పియుకల్పన గమనమందు
  ప్రమథు లూర్థ్వపుండ్రములతోవరలినారు!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,


  శివదర్శనార్ధము మాధవుడు కైలాసమునకు వచ్చు

  సందర్భమున స్వాగతించు ప్రమథులు =

  . . . . . . . . . . ‌ . . .‌. . . . . . .. . . . . . . .‌.‌.‌


  అమల చరిత్రు డచ్యుతుడు నంబుజనాభుడు శౌరి శ్రీధవుం

  డమర గణాభివంద్యుడు హిమాద్రికి రాగ :-- హరిన్ స్తుతించుచున్

  ప్రమథులు విష్ణుభక్తిని దిరంబుగ దాలిచి ‌రూర్ద్వపుండ్రముల్ |

  సుమశరవైరి భాషిలెను ‌‌ లోఁగొనుచున్ మృదుభాషితమ్ములన్ |


  ( లోఁగొనుచు = లోపలికి తీసుకొని పోయి సత్కరించు )
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి
 42. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య🤷‍♀....................
  ప్రమథు లూర్ధ్వ పుండ్రములతో
  వఱలినారు

  సందర్భము: ప్రమథులు విభూతి రేఖలతో మెరిసిపోయారు. విష్ణు భక్తు లేమో ఊర్థ్వపుండ్రాలతో వెలిగిపోయారు.
  ఏ గుర్తులూ లేనివారు బ్రాహ్మిని అనగా బ్రహ్మ యొక్క దేవేరిని, సరస్వతిని సేవించేవారు..(అనగా సారస్వత ప్రియులు).
  వారు గుర్తుల కతీతులు. వ్రాతలందు కూడ.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  భస్మ ధారులై మెరిసిరి ప్రమథు.. లూర్ధ్వ
  పుండ్రములతో వఱలినారు పొసగ విష్ణు
  భక్తు.. లీ గుర్తు లవి యేవి? బ్రాహ్మిఁ గొలుచు
  వా రతీతు.. లతీతులు వ్రాతలందు..

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  15.10.18
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి