21, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2822 (మగనిన్ వాకిటనె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే"
(లేదా...)
"మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా"

92 కామెంట్‌లు:

 1. పగవారిని నెన్నికలను
  జగనుడు నోడించి నీదు సఖుడై రాగా
  తగురీతి హారతి నిడగ
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే!

  రిప్లయితొలగించండి


 2. అగజానన! కొమరుని నిలి
  పి గట్టి గన్వాకిట, భళి పింగేక్షణుడిన్
  రగులుకొనచేసితివటా!
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చేసితి వకట' అంటే బాగుంటుందేమో? 'అట' దీర్ఘాంతం కాదనుకుంటాను.

   తొలగించండి
 3. సగభాగము నిచ్చితిగద
  వగపేటికి విరహ మేల వనితా నిజమే
  పగబూనుచు దరి జేరక
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పగ బూనకు మని వేడిన' అంటే అన్వయం బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
  2. సగభాగము నిచ్చితిగద
   వగపేటికి విరహ మేల వనితా నిజమే
   పగబూ నకుమని వేడిన
   మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే

   తొలగించండి
 4. అగణితదుర్భావంబున
  వగనిడ నట జేరినట్టి వానిని ఖలునిన్
  తెగ నరుక బూని దలచుచు
  మగనిన్, వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. కం॥
  తగనట్టి చెలిమి సేయుచు
  భుగభుగమని పొంగు మద్యమునుగ్రోలంగా
  మిగిలినదింటికి తేగా
  మగనిన్ వాకిటనె నిలుపు మగువా జేజే.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మల్లేశ్వర్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తేగా'కు బదులు 'తెచ్చిన' అనండి.

   తొలగించండి
 6. తగురీతి నతిథివర్యుని
  నగణిత సద్భక్తితోడ నాహ్వానించన్
  సుగుణాన్వితుడై వెలిగెడి
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పగవారిని యాహవమున
  మగధీరుని వలెనె దునిమి మరలియు రాగా
  తగురీతిని హారతి నిడ
  "మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జనార్దన రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పగవారిని నాహవమున' అనండి.

   తొలగించండి
 8. మగువయు మాంచాలాంబయు
  తెగనాడెను పతినిఁజూచి,ఢీరత్వంబున్
  సుగుణమతిఁజూపవేమని--
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జే జే.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నేడు “”మీటూ” ఉద్యమములో చేసిన పోరుకు ఒక మంత్రి పదవి కోల్పోయినాడు అట్టి తెగింపు గల మగువల (మగడు = రాజు లేక అధిపతి) వారిని కోర్టు ద్వారముల వద్ద నిలిపిన ఘనత కు జేజే అను భావన
  వెగటు పనులతో నిత్యము
  మగువలనేడ్పిoచుచుండు మంత్రుల గుట్టున్
  వగచక మీటూ యని నా

  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే"  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...యని యా...' అనండి.

   తొలగించండి
 10. మైలవరపు వారి పూరణ

  సిగలో దాల్పితి పారిజాతమును నిస్సిగ్గౌ గతిన్ , నల్వురిన్
  నగుబాటయ్యెను జీవితంబు , నిను నే నమ్మన్, మదిన్ నీవుగా
  పొగలన్ రేపితి , గోపబాల ! యిక పో పొమ్మంచు రోషమ్మునన్
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నిస్సిగ్గు.. పదం.. నిస్సిగ్గుగానే ప్రయోగించితిని😊🙏


   మైలవరపు మురళీకృష్ణ

   తొలగించండి
  2. మైలవరపు వారి పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. జై మురళీకృష్ణా!

  తగనా పుష్పముఁ బొందగ
  తగునా నీకిటుల కృష్ణ! తాపము బెంచన్!
  తగని పనియె చేసితివని
  *"మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే"*

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గగనం బందున నుండిశం కరుని యాకాపా లివేషం బునన్
  వెగటున్ గాంచుచు రోషమం దునను నావేగం బునేపట్ట గన్
  పగలే కుండిన చాలునో యనుచు భావానం దమున్ మోహమున్
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మాజోతలం బొందుమా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కొంత అన్వయలోప మున్నది.

   తొలగించండి
 13. వెగటుం బుట్టగఁ జేయు చేష్టలవి, ద్వంద్వీభూతదుష్టార్థవా

  గ్ప్రగుణీభూతమనోవికారకటువక్త్రాంతఃప్రతీయమ్ము , మెం

  డుగఁ దోపన్, దగు నట్టి దుర్మతిని " మీ టూ " వేది తోడ్పాటునన్

  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా! మా జ్యోతలం బొందుమా!.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శిగతరిగి యిల్లుజేరిన
  సొగసులఖని తానమాడ చొప్పడకున్నన్
  తగునా లోనికనుచు తన
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పుమగువాజేజే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పగతోశత్రువు ప్రక్కలోనసిగ విధ్వంసంబుసృష్టింపగా
   నగుచున్ చోద్యముచూచుచుండ బ్రజలానందింతురే నేతలన్ మగవారాతరుముండటంచనరె యామంత్రాంగముందెప్పరే
   మగనిన్ వాకిటనిల్పునట్టిమగువామాజోతలంబొందుమా

   తొలగించండి
  2. శంకర్ జీ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. అగణిత సద్గుణ రాశిగ
  నగు పించెడు దేవుడ ను చు న ర్మిలి సతమున్
  సుగతిని బూజిoప దలచి
  మగ నిన్ వాకిట ను నిల్పు మగువా జేజే

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ( రణరంగం నుండి యింటికి వచ్చిన ఖడ్గతిక్కనకు
  భార్య చానమ్మ చేసిన మర్యాద )
  అగణితమగు శ్రమ దిక్కన
  పగతుల విడి యిలు నురుకున పరుగున జేరన్
  వగచి పసుపు మంచములిడి
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా ! జేజే !

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మగడట భోగపు వాడల
  బుగులన్నది లేక తిరిగి మోహము మీరన్
  స్థగికను తనతో తెచ్చిన
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కవి పండితులు
  శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి సమస్య
  =======================
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా
  మా జోతలం బొందుమా
  ========================
  మగడిని ఇంట్లోకి రానివ్వక వాకిట్లోనే
  ఆపిన ధైర్యశాలి ఓ కాంతామణి నీకు
  మా అభినందనలను, నమస్కారము
  లను అందచేస్తున్నాము అందుకొను-
  మనుటలో వైపరీత్యమే సమస్య
  =========================
  సమస్యా పూరణం - 288
  ===================

  ముదిమిని అసహాయులు వారు -
  నేనుండ అనాథలు కానే కారు
  జన్మనిచ్చిన దాతలు వీరు -
  వీరిని మించిన దేవతలు లేరు
  వెంట తెచ్చె వారిని కొడుకై -
  తలప వారికెవరు లేరందుమా
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా -
  మా జోతలం బొందుమా

  ====##$##====

  " రెక్కలు నీవవి ఆడిన తరుణం
  నీ పరివారము నీకై శరణం
  ముదిమి భారమై కదలని దేహం
  నాయను వారిలో కరిగిన మోహం "

  ( భజగోవిందమ్ - 5 / 31 )

  ( మాత్రా గణనము - అంత్య ప్రాస )
  ---- ఇట్టె రమేష్
  ( శుభోదయం)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గురువు గారికి నమస్సులు
  జగతిన సుందర సత్యము
  మగసిరి మమతల మధురిమ మనసున జయహో
  కనుడీ సరాగ వలపుల
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పుమగువాజేజే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వెంకట నారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'జగతిని' అనండి.

   తొలగించండి
 20. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2822
  సమస్య:: మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా! మా జోతలం బొందుమా.
  *భర్తను వాకిటిలోనే నిలబెట్టే భార్యామణీ! మా నమస్కారాలను అందుకో* అని వేడుకొనడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన విషయం.
  సందర్భం :: ఆది దంపతులైన పార్వతీపరమేశ్వరుల మధ్య కూడా గిల్లి కజ్జాలు చోటుచేసికొన్నాయని ఒక కవి ఒక సంస్కృతశ్లోకంలో చమత్కరించాడు. ఆ శ్లోకం ఇదే.

  కస్వం? శూలీ, మృగయ భిషజం, నీలకంఠః ప్రియేఽహం,
  కేకా మేకాం కురు, పశుపతిః, నైవ దృశ్యే విషాణే।।
  స్థాణు ర్ముగ్ధే! న వదతి తరుః, జీవితేశః శివాయాః,
  గచ్ఛాటవ్యా మితి హత వచః పాతు వ శ్చంద్రచూడః।।
  శివుడు ఆలస్యంగా ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొట్టి “ఓ ప్రియా! తలుపు తీయి. నేను శూలిని” అన్నాడట. ఆలస్యానికి అలిగిన పార్వతి శూల అంటే రోగ విశేషము అని అర్థం చేసికొన్నానంటూ “అలా ఐతే నీవు వైద్యుని వెదుకుతూ వెళ్లు”అన్నదట. “నేను నీలకంఠుడిని” అని అని శివుడు అంటే, నెమలి అని అర్థం చేసికొన్నానంటూ “అలా ఐతే నెమలి లాగా ఒక కేక పెట్టు” అని అన్నదట. “నేను పశుపతిని” అని శివుడు అంటే ఎద్దు అని అర్థం చేసికొన్నానంటూ “అలా ఐతే నీకు కొమ్ములు కనబడటం లేదే” అని అన్నదట. “నేను స్థాణువును” అని శివుడు అంటే కదలకుండా ఉండే చెట్టు అని అర్థం చేసికొన్నానంటూ “అలా ఐతే “చెట్టు మాట్లాడదు కదా” అని అన్నదట. “నేను శివ యొక్క భర్తను” అని శివుడు అంటే నక్క అని అర్థం చేసికొన్నానంటూ “అలా ఐతే అడవిలోకి పో” అని చమత్కారంగా మాట్లాడిందట.
  ఇంట్లోకి రానీయకుండా కొంతసేపు వాకిట్లోనే మగని నిలబెట్టిన ఓఅర్ధనారీశ్వరీ! మా నమస్కారములను అందుకొని అమ్మవై మమ్ము సర్వదా కాపాడు అని జగదంబను ప్రార్థించే సందర్భం.
  పైన ఉదహరించిన శ్లోకమునకు నా అనువాద పద్య పూరణ.


  మగువా! శూలిని, వైద్యునిన్ వెదుక బొమ్మా, నీలకంఠుండ నే,
  సుగతిన్ కేకను వేయుమా, పశుపతిన్, సొంపారు శృంగాల నే
  ను గనన్, స్థాణువు నే, తరుల్ పలుకనౌనో? నే శివా నాథుడన్,
  నగజాతా! యటవీస్థలిన్ దిరుగుమా నాతో పనేమంచు నీ
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా! మా జోతలం బొందుమా.
  కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (21-10-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురువర్యులు శ్రీ ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ! హృదయపూర్వక ప్రణామాలండీ.

   తొలగించండి
  2. రాజశేఖర్ గారూ,
   మీ పూరణ అత్యద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. అవధాని గారు సమస్య కు తగిన సంస్కృత శ్లోకం పరిచయం చేయడం నా లాంటి వారికి మార్గ దర్శనమవుతు౦ది.మీకు హృదయ పూర్వక అభినందలు.

   తొలగించండి
 21. తెగత్రాగి యర్ధరాతిరి
  మొగసాలను జారిపడిన "మొగుడిని" గనుచున్
  మొగమున తలుపును వేయుచు
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అర్థరాతిరి' దుష్టసమాసం. "నడిమి రాతిరి" అనండి.

   తొలగించండి
  2. మాస్టరుగారూ!ధన్యవాదములు.

   తెగత్రాగి నడిమిరాతిరి
   మొగసాలను జారిపడిన "మొగుడిని" గనుచున్
   మొగమున తలుపును వేయుచు
   మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే!

   తొలగించండి
 22. సగభాగము తిట్టొద్దని
  వగవగవడివడిపరుగిడివనితావడిలో
  మగటిమిజూపగవెడలిన
  మగనిన్ వాకిటనెనిల్పుమగువాజేజే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శంకర్జీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వనితా వడిలో' అన్నది దుష్టసమాసం. ఒడిని వడి అనరాదు. "వనిత యొడిని తా। మగటిమి..." అనండి.

   తొలగించండి
 23. నగరపుసంచారమునకు
  నగజాధీశుండురాగనమ్రతయెపుడున్
  దగువిధమగునర్చనకై
  మగనిన్ వాకిటనెనిల్పుమగువాజేజే

  రిప్లయితొలగించండి
 24. జగమెఱిఁగిన కవికోవిదుఁ
  మగనాల, సమస్య నిడి సమాధానముగా
  తగు పూరణ చేయువరకు
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జే జే !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కోవిదు' తర్వాత అరసున్న ఎందుకు?

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకునమస్సులు."అరసున్న" టైపింగ్ లో దొర్లిన పొరపాటు.మన్నింప వలెను.ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 25. పగలు సనఁగ తెగువ మిగిలి
  తగులమ్మునఁ బేక గములఁ దగిలి వెగటుగం
  దెగ వాఁగు వాఁడు మగఁడే
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే

  [నిల్పు = నిల్పుము]


  ఒకఁడు తన మిత్రునితో నన్న మాటలు:

  తగునే నీ కిట భార్యనుం దెగడ మిత్రా యల్కతో నవ్వ దా
  వగలం జూపుచు నెత్తి మొట్టుచు సురాపానంబు మాన్పింపగన్
  నగ రాజాత్మజ సేవన ప్రభల నే నారీ లలామంబు ప్రే
  మగ నిన్ వాకిట నిల్పు నట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 26. శంకరాభరణం!! 21, అక్టోబర్ 2018, ....సమస్య::

  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే

  **** **** **** *** *** **** ****
  కం:

  తగని పనులను పొగరుగన్

  తెగ జేసిన నూరుకోక ధీరత్వముతో

  డ గృహమ్మున కేగెడు తన

  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే  🌱🌱ఆకుల శాంతి భూషణ్🌱🌱
  🌷వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శాంతిభూషణ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఊరుకొనక' అనండి.

   తొలగించండి
 27. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  ఖగమున్ పైనము జేయుచున్ సుధను కంగారొందుచున్ మోయగా
  ఖగనాథుండిని పట్టు వీడి భుగభుగ్గగ్గంచు భూమిన్ పడన్
  పొగచెట్టౌచును బీడినివ్వగను నీ పోట్గాడు త్రాగంగ నా
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఖగనాథుండిని'...?

   తొలగించండి
  2. ఖగపతి = ఖగనాథుడు
   అవడా?

   (గణాయాస కిట్టింపు)

   తొలగించండి
 28. పగతురతో పోరాడక
  దిగులున పరుగెత్తి ఖడ్గ తిక్కన రాగా
  రగులించగ శౌర్యము తన
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే

  నిన్నటి సమస్యకు నా పూరణ

  నవమియొ దశమియొ యెరుగక
  వివిధములగు సందియములు విప్రులుదెలుప
  న్నవగతము గాని జనులకు
  నవరాత్రోత్సవము లొప్పు నాలుగు దినముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పగవాండ్రన్ గని పారివచ్చితివి సంభావింపగా నింటిలో
  ముగురాడంగుల మైతిమింక నదిగో ముత్తైదువల్ దాల్చెడిన్
  తగునేనీకు హరిద్రమంచు సతియా దాసమ్మయే యిచ్చుచున్
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువామా జోతులం బొందుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కం॥
  నగరమునకు తోడ్కొని నిను
  నగలను కొనిపించెదనని నమ్మబలికి నీ
  మగడే మాటను దప్పెను
  మగనిన్ వాకిటనె నిలిపు మగువా జేజే.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. తెగఁద్రాగి వీధులందున
  తగవులతోపరులతోడ తన్నులు తినుచున్
  సెగ రగిలించగ మదిలో
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే

  రిప్లయితొలగించండి
 32. తగదని సారాద్రాగుట
  సిగపూలను దెమ్మటంచు శ్రీమతిదెలుపన్
  అగుపడ రాత్రికి సారా
  మగనిన్ వాకిటనెనిల్పె!మగువాజేజే!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మగడా!యేమిది,ద్రాగితీవిపుడయిమ్మద్యంపునీళ్ళన్భళా
  తగునా!చెప్పుమయంచునాలలనచిత్తంబాగ్రహోదగ్రయై
  నగుబాటుంగదెయారయన్మనకుసన్మానింతునిన్నంచుదా
  మగనిన్వాకిటనిల్పునట్టిమగువామాజోతలంబొందుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య🤷‍♀....................
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా
  మా జోతలం బొందుమా!

  సందర్భము: జగత్పతియైన భగవంతుడు వరా లీయడానికి దిగివచ్చినా "బండలు తుడుస్తున్నాను కాసేపు బయట నిలబడండి.." అంటుంది అతి శుభ్రత పాటించే మా శ్రీ మతి.
  నన్ను (పతి దేవుణ్ణి) మాత్రం బయట నిలబెట్టదా! అందులో వింత యే మున్నది?
  (అదే మాట భర్త భార్యతో అంటున్నాడు.)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  భగవంతుం డరుదెంచినన్ దపనతో
  "బండల్ నిమేషంబులో
  దగ శుభ్రం బొనరింతు.. నట్లె బయటన్
  దండ్రీ! దయన్ నిల్చి యుం
  డ గదే!" యన్ గృహిణీమతల్లి, విక విం
  తా యేమి? నీ విట్లు నన్,
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా!
  మా జోతలం బొందుమా!

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  21.10.18
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 35. రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. దేవిక
  -----
  పగవాడై మహదేవుడే పరిహసింపంగాను రోషంబుతో
  న్మొగి జూపంగను ధిక్కరించి సమరమ్మున్ జేసి రుద్రమ్మ పా
  రగ జేయన్ దెసలన్నిటన్ తరిమెగా! రాజస్వమున్ గట్టు నా
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మాజోతలం బొందుమా!

  రాజస్వము=ప్రభుత్వానికి చెల్లించే పన్ను

  రిప్లయితొలగించండి
 37. నా ప్రయత్నం :

  కందం
  మగువే గా మగ వాడికి
  తగెడు మధురభావన యన దాంపత్యమునన్
  బిగి సడలించక సంధ్యన్
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జే! జే! !

  మత్తేభవిక్రీడితము
  తగఁ గార్యంబుల దాసియై, కరణమందై మంత్రిగన్, భుక్తి మా
  తగ, శయ్యన్ గన రంభ, రూపమునఁ బద్మన్ బోలి, క్ష్మా యై క్షమన్
  ప్రగతిన్ గూర్చగ భార్యగన్ గొలువు పూర్తౌ తక్షణమ్మే వడిన్
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 38. దేవిక
  ----

  నిన్నటి పూరణ:
  ————————————
  నవరాత్రోత్సవముల్ గనంగ బిలిచెన్ రమ్మంచు స్నేహార్ద్రత
  న్నవనీతమ్మగు వాక్కు తోడ చెలి; నేనత్యంతవశ్యంబుగా
  గ విలంబంబొనరించి చేర;కినుకన్ గాంచుచు తా నిట్లనెన్
  నవరాత్రోత్సవముల్ గణింపగ దగున్ నాల్గౌ దినమ్ముల్ గనన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 39. తగవున్ రాయలసీమలోన చని నిర్దాక్షిణ్యమౌ పద్ధతిన్
  పగవానిన్ తెగటార్చకుండ పతిరాన్ వాసమ్ముకున్ భీతుడై,
  రగులన్ మానసమందుబాధ పతిధీరత్వమ్మునిందించుచున్
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా
  (రాయలసీమలో కొంతమంది మగువల అభిప్రాయం)

  రిప్లయితొలగించండి
 40. కందం
  ప్రగతిన్ షట్కర్మల గూ
  ర్చఁగ కొలువది ముగిసినంత సతి సాన్నిధ్య
  మ్ముఁ గలుగ సాయంసంధ్యన్
  మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జే! జే!!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. మత్తేభవిక్రీడితము
  పగలే భక్తుల రాకతో తిరుమలన్ భాసిల్లి సాయంత్రమై
  చిగురుల్ వేసిన కోరికల్ జెలగుచున్ శృంగారభావమ్ములై
  మగతన్ వీడుచు నర్ధరాత్రి నలివేల్ మంగాపురంబందునన్
  మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా

  రిప్లయితొలగించండి