7, మార్చి 2019, గురువారం

సమస్య - 2950 (కారాగారమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్"
(లేదా...)
"కారాగారమునందు వింటి నవురా గాంధర్వ సంగీతమున్"

46 కామెంట్‌లు:

 1. మీరిన మురికిది నీరము
  తీరుగ కాలువలలోన త్రిప్పట జేయన్
  పోరుచు దోమల గాత్రము
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్ :)

  రిప్లయితొలగించు


 2. ఔరా! నేర్చిరి దుండగు
  లే రస మయగానముల భలే గైకొనుచున్
  ప్రేరణ ఖైదీ సినిమా !
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్ :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 3. సమస్య :-
  "కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్"

  *కందం**

  మారాముజేయు వయసున
  నేరారోపణము లేకనే బంధీగా
  చేరియు పద్యములకు బడి
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్
  ......‌..................✍చక్రి

  రిప్లయితొలగించు
 4. శ్రీరామదాసు భక్తిని
  శ్రీరాముని గుడిని గట్టి చెరపాలయ్యెన్
  భారముగ పాడె కీర్తన
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్..

  రిప్లయితొలగించు


 5. ఈ రూపంబిది చారకమ్మగు ప్రభో! యీడేర్చ నీ సన్నిధిన్
  "మీరా కే ప్రభు" యంచు భక్తి మయమై మించారు రీతిన్ సదా
  కారాగారమునందు వింటి నవురా గాంధర్వ సంగీతమున్
  హేరాళమ్ముగ భక్తిమార్గమున "చాహే కృష్ణ యా రామ్" కహో!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 6. గారాముగ కొత్త వధువు
  ఆరాముని జనువుతోడ రమ్మని బిల్వన్
  వారా బిగికౌగిలింతల
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్

  రిప్లయితొలగించు
 7. ( కృష్ణజననంతో దేవతల సంతోషసంగీతధ్వనులు విన్న
  కంసుడు సైనికులతో )
  ఓరీ సేవకులార ! మిమ్ములను నే
  నోరంత ప్రొద్దైన గన్
  మేరల్ మీరక దేవకీ వసువులన్
  మేలేమి చేకూర్పకే
  చారత్వమ్మును సల్పగా నినిచితిన్ ;
  శ్రావ్యమ్ముగా నిప్పుడే
  కారాగారము నందు వింటి నవురా!
  గాంధర్వసంగీతమున్ .
  (ఓరంత ప్రొద్దు - ఎల్లకాలము , వసువు - వసుదేవుడు )

  రిప్లయితొలగించు
 8. మైలవరపు వారి పూరణ

  శ్రీరామా ! నిను నమ్మి యీ పతకమున్ జేయిస్తి సీతమ్మకున్ !
  నేరమ్మౌనొకొ ? కుల్కుచుంటివటనే నీ యబ్బసొమ్మా ? త్వరన్
  రారా ! రమ్మని రామదాసు వరభద్రాద్రీశ్వరున్ బిల్వగా
  కారాగారమునందు వింటి నవురా గాంధర్వ సంగీతమున్ !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీరమ్యంబగు వాయునాదము జనించెన్ తొల్త , వేదాదినోం...
   కారమ్మై గణుతిన్ గొనెన్ , ప్రకృతిలో ఘ్రాణమ్ములన్ శ్వాసయై
   సారమ్మైనది , చేరి కృష్ణమురళిన్ సంగీతమయ్యెన్ భళా !
   కారాగారమునందు వింటి నవురా గాంధర్వ సంగీతమున్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించు
 9. రారా ముకుంద! నందకు
  మారా! బృందా విహారి! మాధవ!కృష్ణా!
  శౌరీ!కనరావు,శుభా
  కారా! గారమున మధుర గానము వింటిన్!!

  రిప్లయితొలగించు
 10. నా *శంకర శతకము* నమ్మి మధుబాల (నెల్లూరు) గారి సౌజన్యంతో రాజమహేంద్రవరంలో ముద్రణకు వెళ్తున్నది. దీని ఆవిష్కరణ 24-3-2019 (ఆదివారం) నాడు విశాఖపట్నంలో జరుగనున్నది. ఆవిష్కర్త శ్రీ ఆత్రేయ ప్రసాద్ గారు, గ్రంథ సమీక్షకులు డా. కోలవెన్ను మలయవాసిని గారు.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. డీ.టీ.పీ. మీరే చేస్తున్నారనుకుంటా. వేరే వాళ్ళు చేస్తే బాగోదు.

   స్వస్తి!

   తొలగించు
  2. అద్భుతం గురువర్యా,రెండురోజులలో శతకం పూర్తిచేయడం,వెంటనే ముద్రణకు,ఆవిష్కరణకు నోచుకోవడం మీపై ఆపరమశివానుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉన్నదనడానికి నిదర్శనం! నమోనమః!

   తొలగించు
  3. పూజ్య గురువులు శంకరయ్య గారికి శత కావిర్భావ సందర్భమున శుభాభినందనలు.

   తొలగించు
  4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించు
  5. శతకమయ్యదియాత్రేయ సామిచేత
   వెల్లడినిజేయముదమాయె నుల్లమునకు
   నాశు భపుఘడియలసమ యాన నాదు
   వందనమ్ములు మీకివె యందుకొనుడు

   తొలగించు
  6. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి

   శు భా భి వం ద న ము లు గు రు వ ర్యా !

   నా కొక కాపీ అందివ్వాలి process తెలుపండి

   తొలగించు
  7. శతకావిష్కరణ సందర్భంగా మీకు శతానేక శుభాభినందనలు!

   తొలగించు
 11. చెరసాల ఖైదు లందరు
  మరువగ బాధలు వసంత మాసపు పిఖముల్
  సరసముగ రాగము బాడగ
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్

  రిప్లయితొలగించు

 12. మైలవరపు వారి నీయబ్బ సొమ్మా అని అడిగే ముందు కొంత మృదువుగా రామదాసు :)


  శ్రీ రామా రఘు రామా
  రారా తానీష నిన్ను రమ్మని చెప్పెన్
  నోరార సాక్ష్యము పలుకు!
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 13. శ్రీరాముడు వసుదేవు కు మారునిగాద్వాపరమున మరలజనించన్ నారదుడేతెంచనటకు కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్

  రిప్లయితొలగించు


 14. ధారాళమ్ముగ లంచము
  లేరాలము దొబ్బినారు లెస్సగ జైలున్
  చేరిరి! లాఠీ దెబ్బల
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. లంచాలు ధారాళముగా దొబ్బి, కారాగారము చేరిన వారికి అక్కడ రాచమర్యాదలు జరుగుతున్నాయి.

   తొలగించు


  2. ధారాళమ్ముగ లంచము
   లేరాలము దొబ్బినారు లెస్సగ జైలున్
   చేరిరి! ఖుషీ ఖుషీగా
   కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్!

   జిలేబి

   తొలగించు
 15. కందము
  నీరున్ బారని గుంటను
  మీరిన గబ్బువలన మితిమీరిన దోమల్
  బారుల్దీరియు బాడ గ
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్
  ఆకుల శివరాజలింగం వనపర్తి.

  రిప్లయితొలగించు
 16. ఔరా కానము నీసరి
  శ్రీరాముని విడువలేదు చెరలోనున్నన్
  శ్రీరామదాస ధన్యుడ
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్

  రిప్లయితొలగించు
 17. చెరలో కంసుడు బెట్టగ
  మొరలిడ దేవకి వచించె మొగనితొ "బ్రేమన్
  మురారి తా నుదయించును
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్"

  రిప్లయితొలగించు
 18. శౌరియె జననమీయ న
  పార ముదమున సురగణము పాటలు పాడన్
  యారాతిరి పూటననే
  కారాగారమున మధురగానము వింటిన్

  రిప్లయితొలగించు
 19. శ్రీరాముండు జనించ ద్వాపరమునన్ చైన్నౌ స్వరూపమ్ముతో క్రూరుండౌ తన మేనమామఁ దునుమన్ బ్రోవంగ ధర్మమ్మిలన్
  శౌరిన్ గాంచగ వచ్చెనారదుడు తా స్పందించి శీఘ్రమ్ముగా
  కారాగారమునందు వింటి నపుడా గాంధర్వ సంగీతమున్ Asnreddy

  రిప్లయితొలగించు
 20. నేరా రోప ణ రుజువై
  చేరిన చెర సాలయందు చెలువ పు వసతు ల్
  కోరి న భంగి గ నుండ గ
  కారాగార ము న మధుర గానము వింటి న్

  రిప్లయితొలగించు
 21. హేరామా! ననుబ్రోవుము
  కారాగారమ్ము నుండి ఖైదిని యనుచున్
  శ్రీరామదాసు మొరలిడ
  కారాగారమున మధురగానము వింటిన్

  రిప్లయితొలగించు
 22. ఆరామదాసు నిజముగ
  ''యేరానీ యబ్బ సొమ్మ ? '' యనెనను పాటన్
  తీరుగ జూపెడి సినిమా
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్

  నిన్నటి సమస్యకు నా పూరణ

  ప్రేమించినఁ గీడు గల్గు ద్వేషింపు మిఁకన్
  కామ క్రోధమ్ముల నిల
  సామము దానమె మేలను
  నీమము పాటించు నాడు నీకిక జయమే

  రిప్లయితొలగించు
 23. శ్రీరాముని గుడికనుచును
  ధారాళపు ఖర్చుజేయదావినిప్రభువుల్
  గారాగారముజూపగ
  గారాగారమున మధురగానము వింటిన్

  రిప్లయితొలగించు
 24. నేరారోపణతో నొక
  వీరుడు బంధీగ నుండి విప్లవ గీతాల్
  ధీరత్వముతో పాడగ
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్

  రిప్లయితొలగించు
 25. దూరము నుండి వినంబడ
  సార సరాగ పదనిసల శ్రావ్య ఫణితు లే
  పార మనో వికల జన వి
  కా రాగారమున మధుర గానము వింటిన్


  ఔరా ధాతృ సులీలలే మదికిఁ జోద్యంబై ప్రవర్తింపవే
  కీరానీకము కోకిలాలియుఁ బరీక్షింపన్ మనుష్యేతరుల్
  లేరే గాన విశారదుల్ భువిని కేళీ సంచలద్భృంగ ఝం
  కా రాగారమునందు వింటి నవురా గాంధర్వ సంగీతమున్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అద్భుతమైన వృత్తపూరణార్యా!నమోనమః!

   తొలగించు
  2. డా. సీతా దేవి గారి పద్య ప్రేరణముతో:

   ఓరామా బ్రోవు కృపా
   పారావారా రఘువర పద్మదళాక్షా
   నా రామదాసు పాడం
   గారాగారమున మధుర గానము వింటిన్

   తొలగించు
 26. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  తీరున్ తెన్నులు లేని వజ్ర మకుటమ్ తెప్పించ బాలాజికిన్
  గారాబంబుగ వాడు త్రోయగనునన్ ఖైదీగ; జల్సాలలో
  బోరున్ కొట్టగ స్మార్టు ఫోనునను నే పొంగారి యూట్యూబునన్
  కారాగారమునందు వింటి నవురా గాంధర్వ సంగీతమున్

  రిప్లయితొలగించు
 27. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  శతక పుస్తక ప్రచురణ గావిస్తున్న గురువు గారికి అభినందనలు!
  నిన్న పుస్తకమే వృథా యన్న గురుడు
  పన్నగాధీశు శతకపు బ్రాపు నెంచె
  నన్న!యిది యన శివ మాయ అవని యందు
  పండితుల మాట లెన్నగ బరమ శివమె!

  రిప్లయితొలగించు
 28. నేరస్తుల కథ గైకొని
  భారీ చిత్రమ్ము తీసె పంతము తోడన్
  వీరాభిమాని, గాంచుచు
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్.

  రిప్లయితొలగించు
 29. *పుల్లయ్య యనే దర్శకుని దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం "కారాగారమ"నే భావనతో పద్యం*


  నేరాలెన్నియొ చేయునట్టి యొక ఖూనీకోరు వృత్తాంతమున్
  భారీ యోజన తోడ తీసెనని యాహ్వానింపగా వెళ్ళితిన్
  పోరాటమ్ములు హెచ్చుగా గలిగినన్ పుల్లయ్య చిత్రమ్మె యౌ
  కారాగారమునందు వింటినవురా గాంధర్వ సంగీతమున్

  రిప్లయితొలగించు
 30. శౌరి జనించగ నచ్చో
  భారము దింపినటులయ్యె వసుదేవునకున్
  నారదముని యనుకొనె"నే
  కారాగారమున మధురగానము వింటిన్"

  రిప్లయితొలగించు
 31. నా ప్రయత్నం :

  కందం
  చేరఁగ జూచి సుదర్శన
  ధారికి నాముక్తమాలఁ దన పాశురముల్
  గూరచ గోదా, హరి ప్రా
  కారాగారమున మధుర గానము వింటిన్

  శార్దూలవిక్రీడితము(పంచపాది)

  ప్రేరేపించ నయోధ్యరామ తమకే వేడ్కన్ సురస్థానమున్
  ధారాళమ్ముగ సీతకున్ పసిడి చింతాకౌచు హారమ్ము చే
  కూరంగన్! ప్రభుబొక్కసమ్ముటులదే గోపాఖ్యు శిక్షించగా
  నూరిన్జేరుచఁ గానలందుఁ గనఁగా నూరేగమన్నింద! శో
  కా రాగారమునందు వింటి నవురా గాంధర్వ సంగీతమున్

  రిప్లయితొలగించు
 32. ఆటవెలది
  ప్రజలు కట్టి నట్టి పన్నులనుచు తిన్న
  పాము లౌచు నవియె పగను బెంచు
  సేమ మెంచి వాడి ప్రేమలరయు పొదు
  పరులు సేయ నొప్పు పాలనమ్ము

  రిప్లయితొలగించు