21, మార్చి 2019, గురువారం

సమస్య - 2963 (సంసారుల కెందులకొ...)

కవిమిత్రులారా, 

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది....
"సంసారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్"
(లేదా...)
"వసంతోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్"
(ఛందోగోపనము)

109 కామెంట్‌లు:

 1. పారావారమె కద సం
  సాసము దారాసుతులను సాకుట కొరకై
  పోరాటమె జేసెడు సం
  సారుల కెందుల కొ యీ వసంతోత్సవముల్.

  రిప్లయితొలగించు
 2. గురువర్యులకు నమస్సులు,
  నా నిన్నటి మొన్నటి పద్యములను పరిశీలింప ప్రార్థన.

  "కళ్ళు బైర్లు క్రమ్మె, బలము కరగి పోయె
  వలదు వలదిహ లోకపు వైభవములు
  వినుడు హాయిన్ గొలుపదీ కదనము నాకు
  కృష్ణ! మఱలెద"మని గుడాకేశు డనియె!

  ఆ కుల మీ కుల మన పెను
  వ్యాకులము సృజించి నంత పబ్బము గొనెడిన్
  కాకులు కానేరని పలు
  గాకులు మానవుల కెపుడు కష్టముల నిడున్!

  ఆ కుల మీ కుల మన పెను
  వ్యాకులము సృజించి నంత పబ్బము గొను నా
  లోకులు కలిగించెడి చీ
  కాకులు మానవుల కెపుడు కష్టముల నిడున్!

  పలుగాకులు సరికాదేమోనని సవరించి రెండవది వ్రాసాను
  ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించు
 3. వత్సర మంతయున్ గొణిగి వాతపు పిత్తపు బాధలందునన్
  మత్సర మంతయున్ సమసి మందులు మాకులు మ్రింగుచుండగా
  నుత్సుక మంతయున్ సడలు చుండగ రంగుల భంగులన్ వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్

  రిప్లయితొలగించు
 4. హింసాత్మకమాయె బ్రతుకు,
  కంసులె కనవత్తురసలు కానము విలువల్,
  ధ్వంసము సమాజమింకెడ?
  సంసారులకెందుకీవసంతోత్సముల్..?

  ఇచ్చినట్లుగానే పూరించాలంటే..

  భారపు బ్రతుకుల నీడ్చుచు
  పేరుకుపోయిన కలతలు, పేదరికమ్మున్,
  దారికి రాకున్నను సం
  సారులకెందులకొ? యీ వసంతోత్సముల్..

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు విధాల పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   నిజానికి నిన్న ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న సమస్య... "సంసారుల కేల యీ వసంతోత్సవముల్" ఆ తరువాత వృత్తపాదం ఛందోగోపనంతో సిద్ధమయింది. అందుకని కందపాదాన్ని కూడా ఛందోగోపనంగా మార్చాను.

   తొలగించు
 5. చీరలు నగల ని భార్యలు
  మారాము లు జేయు చుండ మాన్య త కరువై
  పో రాటము సలి పె డు సం
  సారు ల కెందు ల కొ యీ వసంతో త్సవ ముల్

  రిప్లయితొలగించు


 6. ధ్వంసము చేసుకొని మెయిని
  పుంసత్వము వృద్ధినొందు పువ్వారంచున్
  కంసారిని మరచుచు సం
  సంసారుల కెందులకొ వసంతోత్సవముల్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. 'సం । సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్' మరో పూరణ వ్రాయండి.

   తొలగించు

  2. మరో పూరణ ఒకటి కాదు :)ఇవ్వాళ గోళీలే రాబోతున్నాయి :) కాచుకొనుడీ :)


   జిలేబి

   తొలగించు
 7. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  తీరా పచ్చి రసాయన
  పారావారమ్ము జిమ్మ బరగిన సరసాల్
  నీరాటంబుల బడ సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

  రిప్లయితొలగించు
 8. సమస్య :-
  "సంసారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్"

  *కందం**

  తూరుపు తెల వారక ముం
  దే రంగుల కాగితముల దెచ్చిరి బడిలో
  చేరని పిల్లల కోసం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్
  ..................✍చక్రి

  రిప్లయితొలగించు
 9. మత్సరమేమిలేక గవిమా న్యులు గావ్య కలాపమందు న
  త్యుత్సుకతన్ గళాభిరుచియో హితమోప్రజకీయనెంచరే
  యుత్సవ శస్తి సౌరభము నూరికి యూరికి బ్రాకగా *"వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్"*

  రిప్లయితొలగించు
 10. ఉత్సవ మన్న నందరకు నూహల పల్లకి దెచ్చి యిచ్చు సం
  వత్సరమంత సంతసపు వాహినులుద్ధతి పారనొప్పు నే
  యుత్సవమీయకుండును నవోత్సుకతన్ శుభశోభలన్ *"వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్"*

  రిప్లయితొలగించు
 11. ఔరాపద్యామృతరస
  మౌరౌరామరగకాగి మధురససమమై
  క్షీరముచల్లారిన *"సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్"*

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు


  1. రామ రామ ! శంకరా భరణులపై యింత విసు రులా !


   జిలేబి

   తొలగించు
  2. శంకర్ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 12. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఉత్సవముత్సవమ్మనచు నూరక రంగులు చల్లనేల ? ని...
  ర్మత్సరమైన ప్రేమ మధురమ్మగు జాతికి , సంప్రదాయ సం...
  పత్సముపేతవైభవము మచ్చునకైనను లేనివౌ వసం....
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్ !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించు
 13. సారము గన మాయాసం
  సారము నందేమిలేదు చవులూరగ కం
  సారిని భజియింపక సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్?

  రిప్లయితొలగించు


 14. మారుని బాణపు వేగము
  పారగ హృదినిండి పోవు పడతుక తోడై
  జోరుగ చెప్ప వలదు సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 15. మత్సరమెంతొ నిండుచును
  మానవజీవితమెల్ల మారగా ;
  వత్సలతన్ స్మరింపకయె
  వంచకులట్టుల బిడ్డలుండగా ;
  కుత్సితభావముల్ జెలగి
  క్రుంగగజేయగ నెట్టులీ వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడు
  నొక్కొ ! గృహస్థునకున్ దలంపగన్ ?

  రిప్లయితొలగించు
 16. ఆరంగు రసాయనికము
  లారోగ్యము లంతరించ నాడుదురిలలో
  బారులు తీరుచు నటసం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్"

  రిప్లయితొలగించు


 17. వత్స! శుభాంగి ప్రాణసము వన్నెల చిన్నది నీదు రాజ్ఞియౌ!
  కుత్సిత మేమి లేదు విను కోమలి కంజుని సృష్టియే కదా
  వత్సలమున్ సహిష్ణుతను పాణిగృహీతికి చూపకన్ వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్?

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 18. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  "తెలంగాణా హోళి"

  "వత్స!యివేటి యాట లిట వావిరి మోదుగు రంగు వాడుమీ
  కుత్సిత బుద్ధితో మసిని గోరిన రంగులనాడ హోళియే?
  ఉత్సవ రీతి బావలకు నోపిన కొబ్బరి మాలలన్ వసం
  తోత్సవముల్! ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపగన్
  (పెద్దలు, ఊరి పిల్లలకు యిచ్చిన 195౦దశక కాలపు సలహా)

  రిప్లయితొలగించు


 19. ఆరిన తాపపు కవివరు
  లారా! రమణుని రమణుల లసమానంబౌ
  తీరని కోరికలవి !సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 20. తారా శశాంకు లైనను
  వీరా వేశము నందు వేడుక మీరన్
  మారుని వలపున మునుగు సం
  సారుల కెందుల కొయీ వసంతోత్సవముల్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ, మూడవ పాదాలలో గణదోషం. "వీరావేశమ్మునందు... మారని వలపు ముసుగు..." అనండి.

   తొలగించు
  2. తారా శశాంకు లైనను
   వీరా వేశమ్ము నందు వేడుక మీరన్
   మారని వలపున ముసుగు సం
   సారుల కెందులకొయీ వసంతోత్సవముల్

   తొలగించు
 21. కంసారి వశము గాడా
  ఆసాంతము మదనుడెప్డు--నార్తిని గొల్వన్
  ఆ సామీప్యము గలుగదె!
  సంసారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మదను డెప్పు డార్తిని...' అనండి.
   సమస్య... "సం । సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్"

   తొలగించు
 22. ఆ రాజు సభ నడుగ "సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్?"
  ధీరుం డొకఁడనె "పారా
  వారము వలె మైత్రి యనుచు వసుధను చాటన్!"

  రిప్లయితొలగించు
 23. వేరెవరో కాదు బసకు
  చేరే స్నేహితులతోడ సెలవు దినములన్
  బారును దర్శించెడి సం
  సారుల కెందులకొ? యీవసంతో త్సవమున్

  'ఎందులకొ ' అని దీర్ఘం లేకుండా అనవచ్చా?

  రిప్లయితొలగించు
 24. 🙏🏼జైశ్రీమన్నారాయణ🙏🏼
  ఆర్యులకు శుభోదయమ్🙏🏼

  శంకరాభరణం లో
  నేటి సమస్య

  వసంతోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్ !

  పూరణకై నా ప్రయత్నము.

  ఉ. ఉత్సవమెల్లవారలకు నుత్సుకతన్ గలిగించితీరు నా
  యుత్సవముత్సవంబు. శుభ యోగమె క్రోల్పడు గేస్తు బాధలం
  దుత్సవ తేజమెట్లొదవు నో హరి నీవిక బ్రోవమిన్ వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబునిడునొక్కొ గృహస్తునకున దలంపఁగన్?

  🙏🏼జైశ్రీమన్నారాయణ🙏🏼
  చింతా రామకృష్ణారావు🙏🏼

  రిప్లయితొలగించు
 25. మారుని దహనపు వేళను
  మారారిని గొల్వకిటుల మన్మధలీలన్
  నీరాడగ దగునే?సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్ ?

  రిప్లయితొలగించు

 26. ఉత్సవ మన్న నేది? విను! హోళియె కాక మరొక్క టేదయా?

  వత్సర తాపముల్ మరిచి వాసిగ జేయు వసంత కేళినే!

  ఉత్సుకతన్ సదా జరుపుచుండగ హర్షము నివ్వదే? వసం

  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్"


  🌱🌱ఆకుల శాంతి భూషణ్🌱🌱
  🌷వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించు
 27. కోరలు సాచిన విషములు
  యే రకమౌ రంగుల జూడనేర్వగ నేడున్
  పోరనిక రంగాటలు సం
  సారు కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'విషములు + ఏ' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. రెండవ పాదంలో గణదోషం. యతిదోషం. మూడవ పాదంలోను గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించు
  2. ధన్యవాదములు. సరిజేసితిని గురువర్యా!🙏

   కోరలు సాచిన విషములు
   నేవిధ వర్ణపు జిలుగుల నరయగ నేడున్
   పోరనిక రంగులను సం
   సారు కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

   తొలగించు
 28. బీరువ నిండుగ బంగరు
  పేరులు గలవారు జేయు వేడుక లెపుడున్
  చారన్నపు చిల్లర సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

  రిప్లయితొలగించు
 29. భారపుబ్రదుకును నీదను
  వేరగు మార్గమ్ములెన్నొ వెదకుచునుండన్
  దోరమయగుబూనిక సం
  సారులకెందులకొయీవసంతోత్సవముల్

  రిప్లయితొలగించు
 30. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు
 31. కోరలు సాచిన విషములు
  నే రక వర్ణపు జిలుగుల నేర్పుగ జూడన్
  పోరనిక రంగులను సం
  సారు కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

  రిప్లయితొలగించు
 32. సారమదేమిటొ ఎరుగక
  కారణము తెలియక కనులు కలుగు కబోధుల్
  తీరున హోళి జరుపు సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

  ఎందుకు జరుపుకొంటున్నామో, అందులోని అర్ధమేమిటో ఏమీ తెలుసుకోకుండా కళ్ళున్న గుడ్డివారి లాగా హోళీ పండగ జరుపుకొనే సంసారులకు ఈ ఉత్సవాలు ఎందుకో !

  రిప్లయితొలగించు
 33. శూరత్వముతో బ్రతికెడి
  వారికి నుత్తేజ మిచ్చు పలు యుత్సవముల్
  ధారుణిని హీనమగు సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

  రిప్లయితొలగించు
 34. పారావా రాభపు సం
  సా రావన సంభృత విలసన తత్పరులుం
  గారే యక్కట యీ సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్


  మత్సర మెల్లఁ జిత్తమున మాని నిరంతర దీక్షఁ బూని శ్రీ
  వత్స పదాంబు జార్చనలు భక్తినిఁ జల్పుట గాక గేహినీ
  వత్స నికాయ సంజనిత బాధల నియ్యభిసారికా వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకుం దలంపఁగన్

  రిప్లయితొలగించు
 35. మారిన కాలము నందున
  దారిన పిల్లల నడుపుట తప్పని యుద్ధం!
  దూరె పరీక్షల మాసం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్?

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మత్సర లక్షణమ్మిటను మానవులందున హెచ్చె జూడగా
   కుత్సిత బుద్ధియున్ బెరిగె కూడుట చేతిన సెల్లుదాయె భీ
   భత్సుల కాలమాయె నిటువంటి మహోగ్రపు వేళలో వసం
   తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకుం దలంపఁగన్?

   తొలగించు
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   యుద్ధం, మాసం అని వ్యావహారికాలను ప్రయోగించారు.

   తొలగించు
 36. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వత్సర మంతయున్ మనము వాకబు జేయుచు నాంధ్రభారతిన్
  తత్సమ సంధులన్ మరచి తన్నుకు చచ్చెడి పూరణంపు భీ
  భత్స రసమ్ము శంకరుల భాగ్యము జేయగ నెట్టులీ వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్?

  రిప్లయితొలగించు
 37. మత్సరముల్ త్యజించి భువి మాన్యునిగావసియించు చున్నచో
  నుత్సవముల్ నిరంతరము నుర్విని మోదము నిచ్చు సుమ్ము బీ
  భత్సపదమ్ము నందు చను పాంసను డైనను వాని కీ వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపఁగన్?

  రిప్లయితొలగించు
 38. మారుని కడతీర్చెకద యు
  మారాజని మదిని దలచి మన్మధ లీల
  న్నూరకె విడువక పలు సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

  నిన్నటి దత్తపది కి నా పూరణ

  పక్షి గుడ్లను బెట్టిన పగిది నొక్క
  గ్రుడ్డి వాడగు రారాజు కొడుకుల గనె ;
  వార లిహలోకమును వీడ పోర, బైట
  పడె కుయుక్తులు, హాయిగాబ్రతుక జనులు

  రిప్లయితొలగించు
 39. బోరగు పాఠ్యాంశములను
  హారరు మూవీ కథలుగ హాయిగ దెలుపన్
  లేరుగ వెదకిన లేసం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్

  రిప్లయితొలగించు
 40. ఆశావాది ఉవాచ
  ఉత్సుకతింతయున్ బడక నూసురుమంచును మూల్గగా వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడునొక్కొ? గృహస్థునకున్ దలంపగన్
  కుత్సిత మింతలేక యొనగూడగ సౌఖ్యము మిత్రసంగతి
  న్నుత్సవమార్భటిన్ జరుప గూరును సత్వజవంబులున్ సదా!

  రిప్లయితొలగించు
 41. హింసా వాదుల రంగే
  సంసారుల కెందులకొ?యీవసంతోత్సవముల్
  సం-సారమొసంగుననియె
  సంసాదం రంగులాట సాగుటకొరకే!
  సంసాదం=సమావేశం

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సంసాదం' వ్యావహారికం. 'సంసాదము' అనండి.

   తొలగించు
 42. వత్సరమంతయున్ భవపుబంధముతోడను మ్రగ్గుచోవసం
  తోత్సవముల్ ముదంబునిడు నొక్కొగృహస్ధునకున్ దలంపగన్
  నుత్సవముల్ గడున్ముదమునొందగ జేయును నెల్లవారిలో,
  మత్సరమెందున్గనకమానితరీతినినుండమేలగున్

  రిప్లయితొలగించు
 43. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పారమ్యంబగు రీతిని
  శ్రీరాము నుపాశ్రయించి చెలగక నిపుడున్
  జోరుగ వార్థకమున సం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్.

  రిప్లయితొలగించు
 44. ఉత్సవముల్ గదా మన మహోన్నత సంస్కృతి పట్టుగొమ్మలై
  వత్సరమందు వచ్చు పలు పర్వము లన్నియు తెచ్చు ఖర్చు భీ
  భత్సమటంచు భీతిలునుపక్షియ మేమియు లేని యీ వసం
  తోత్సవముల్ ముదంబు నిడు నొక్కొ గృహస్థునకున్ దలంపగన్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదం కొంత అర్థం కాలేదు.

   తొలగించు
 45. వత్స! సుధర్మమార్గమున పాణిని బట్టిన ధర్మపత్ని తో
  సత్సుఖ మొందుచుం దగిన సంతతినంది చరింప నిత్యము
  న్నుత్సవమౌనుగాదె యిక నూరటజెందుము వింటె యీవసం
  తోత్సవముల్ ముదంబునిడు నొక్కొ గృహస్ధునకున్ దలంపగన్.

  రిప్లయితొలగించు

 46. శ్రీరామా కృష్ణా యని
  యా రామ ముగా .సతతము నానందముతో
  కూర్చొనుటను విడి ముదిసం
  సారుల కెందులకొ యీ వసంతోత్సవముల్.
  రిప్లయితొలగించు