8, మే 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3363

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్"
(లేదా...)
"ఇంటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ"

115 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  తుంటరి బాలునిన్ విడిచి తొమ్మిది గంటల స్కూలునందునున్
  కంటికి కాటుకన్ పులిమి క్లబ్బుకు పోవగ సంఘసేవకై
  చంటిని భర్తకిచ్చి కడు చక్కని యత్తకు కూరలిచ్చి వం
  టింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అందరికీ నమస్సులు 🙏🙏

  *కం||*

  ఒంటరిగా బ్రతుకుచు తన
  వెంటను తోడుగ నిలబడు పెద్దలు లేకన్
  తంటాలకు తడబడకయె
  *"నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్"*!!

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాబు*
  🙏💐🙏💐🙏

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  మింటికి నెత్తి వంగలను మెక్కుచు కేంద్రపు దుడ్డులన్నియున్
  కుంటివి సాకులన్ గొనుచు కొట్టుచు మొట్టుచు మోడివర్యునిన్
  బంటుల వోలు నాయకుల పట్టుచు వీధుల తిష్ఠవేసి సొం
  తింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మమతా దీదీపై మీ ఆటవిడుపు పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   (సమస్య ఇస్తున్నపుడే మీనుండి ఇటువంటి పూరణ వస్తుందని ఊహించాను)

   తొలగించండి

  2. Bengal’s Compulsive Defiance Of Centre Setting Dangerous Precedent, Needs To Be Curbed Immediately
   https://flip.it/WG6cyE

   తొలగించండి
 4. అందరికీ నమస్సులు 🙏

  మరో పూరణ

  *కం||*

  ఇంటిని నిరతము కాచుకు
  కంటికి సరి కునుకు లేక కష్టము ల్బాలై
  తంటాలను బడుకనెపుడు
  *"నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్"*!!

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏😊🙏😊🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కష్టము పాలై' అనండి. లేకుంటే గణభంగం. 'తంటాలను బడుచు నెపుడు/బడక యెపుడు'

   తొలగించండి
 5. కం//
  కంటకమగు మగ మృగముల్
  తుంటరి పనులెల్లజేయ తుంచగ నెంచన్ !
  వంటరి తనముకు తాళక
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "కంటక పురుష మృగమ్ముల్" అనండి.

   తొలగించండి
 6. కం//
  పంటికి రుచికర మయ్యెడి
  వంటలు జేసెడి మగనిని వలపుల చేతన్ !
  జంటగ దిరుగుదమని నా
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వెంటబడుచువేధించెడి
  తుంటరివెధవల నణచుచు దూరము చనుచున్
  వొంటరిగా జీవించుచు
  యింటిని విడి తిరుగు కాంతయేసాధ్వియగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "దూరము చని తా। నొంటరిగా జీవించుచు। నింటిని..."

   తొలగించండి
 8. (ఆదర్శమహిళామణి )
  మంటికి మింటికిన్ వగల
  మారిగ నిచ్చెన వేయకుండగన్ ;
  గంటికి మంగళప్రదపు
  కట్టును బొట్టును సంతరించుచున్ ;
  జంటగ భర్త కెల్లపుడు
  చక్కని సూచనలిచ్చి డాబుల
  న్నింటికి స్వస్తి చెప్పుచు య
  ధేఛ్చ్జ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 'డాబులన్నింటికి స్వస్తి చెప్పడం...' వైవిధ్యమైన, ప్రశస్తమైన పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. వంటల మంటలు రేపక
  జంటగ వంటలనుజేసి జయములుఁబలుకన్,
  వంటకములుగోరగప
  క్కింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్"
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు
  యతి మైత్రిచెల్లిందా?

  రిప్లయితొలగించండి

 10. * శంకరాభరణం వేదిక *

  వంటల వండుచున్ గృహము వాకిలి శుభ్రత నుంచ బ్రాంతిలో

  యుంటిమి...సర్వరంగమున యోషితలెందరొ సవ్యసాచులై

  మింటిని దాకు కీరుతులు మిన్నగ బొందుట గానరాక;వం

  టింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ  -- 🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "భ్రాంతిలో నుంటిమి... సర్వరంగముల.."

   తొలగించండి
 11. వంటింటికిపరిమితమై
  వంటిల్లేస్వర్గమనెడువనితలకంటెన్,
  మింటనుసగభాగంబని
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాద్వియగున్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఒంటిని కొరోన పట్టెను
  తంటాయగు నంటుకొన నితరులకుఁ, చను క్వా
  రంటైను భవనమున కన
  నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "ఆంటీ!" రండనుచును బొ
   ట్టంటించి నుదుటనుఁ బిల్వనాదరమునఁ బే
   రంటమునకుఁ బోవంగా
   నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు వైవిధ్యంగా, చక్కగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. కంటికి రెప్పగ చూచెడి
  ఇంటి మగడుతో వెడలుచువేరేగృహమున్
  మంటలు మండెడుడాబా
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కంటేన్మెంటగువీధిన
  వంటావార్పులనుజేసివడ్డించుటకు
  న్నింటికిపరిమితమగువం
  టింటిని విడి తిరుగు కాంతయేసాద్వియగున్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఇంటనువంటలుమానియు
  పంటికిరుచికర పలురకవంటలుతెచ్చున్
  ఇంటనునుండక తనువం
  టింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మంటలు మగువల మధ్యన
  అంటుచుతగవులునిలుపుచుయానందించున్
  కంటకమనసుయుకలిగిన
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గంటకు గంటగంటకునుగంటలుగొట్టెడిరోగబాధల
  న్మింటనునర్ధభాగమనునింతియె బాధ్యత చేతబట్టినా
  కంటకముల్దొలంగగనుకష్టముజేయుచుమాస్కులల్లిసొం
  తింటికిస్వస్తి చెప్పుచుయథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ"
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి

 18. నారదాయ నమః !


  కంటినయ జిలేబిని తా
  నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే! సాధ్వి యగున్
  తుంటరి తనమ్ము చేయను,
  మంటల నెగదోసినన్ సుమా నిక్కమిదే


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మైలవరపు వారి పూరణ

  పంటపొలాల దున్నె., రసవత్కవనమ్మొనరించె., ధీరయై
  మింటికినేగి వచ్చె., రసమేదురగానములాలపించె., న...
  న్నింటను పాదమూని యనునిత్యము చాటుచు నాత్మగౌరవం
  బింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వింటి విదేశమందునను విజ్ఞతయై వెలుగొందుచుండు తా
  మంటక తల్లిదండ్రులకు నన్నిట పిన్నలు తామె పెద్దలై
  యుంట నిజమ్ము వారినట నున్నత రీతి గణింతు రట్టులే
  యింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ.


  వింటిరె? "బ్రహ్మ"మాయెడను విజ్ఞతతోడ వచించె కాలమున్
  దుంటరు లీప్రదేశమున దోరపు కీర్తిని గాంచుచుందు రే
  కంటి కధర్మ కార్యములు కానగరావు నిజమ్ము భావిలో
  నింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ.

  రిప్లయితొలగించండి


 21. తుంటరి గా జిలేబి వలె దొమ్మబలమ్మున గట్టివాయియౌ
  యింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత! సాధ్వియౌ
  జంటగ భర్త తోడుత సజావుగ నత్తను,మామ గార్ల, నా
  గుంటల చూచుకొంచు తన గూటిని వీడని నీరజాక్షియే !  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తంటాలు పడకుడు చదువు
  కొంటినిగద యిపుడు మిమ్ము , కూనల సాకన్
  యుంటిని నేనని కొలువుకు
  యింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సాకన్ + ఉంటిని = సాక నుంటిని' అవుతుంది. యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 23. మంటలు మండుచు అత్తయు
  కంటికిరెప్పగనుచూచుకాంతుడునుండన్
  వెంటను తోడ్కొనిభర్తను
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సమస్య :-
  "ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్"

  *కందం**

  ఒంటరి పోరాటమ్మున
  తంటాలు బడుచు బ్రతుకెను తనపిల్లలకై
  ఇంటింటికి దిరిగమ్ముచు
  నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్
  .....................✍చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "బ్రతికెను... ఇంటింట దిరిగి యమ్ముచు" అనండి. తిరిగి+అమ్ముచు... అన్నపుడు సంధి లేదు.

   తొలగించండి
 25. జంటను బాసినట్టి సతి జాగును చేయక యెల్లవేళలన్
  తుంటరులాటకట్టగను తోడుగ నోటను నీల నూదుచున్
  వెంటను లాఠికర్రనిడి వీధుల వెంబడి గస్తి తిర్గుచున్
  ఇంటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. జంటగ మనమిద్దరమే
  యొంటిగ నుండిన సుఖమగు యోషిత వినవే
  యంటు పతి చెప్పినను వే
  రింటిని విడి తిరుగు కాంతయె సాధ్వి యగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కుంటి నటించి నిజపతిన్
  వెంట ననుసరించక తను విటులను గూడన్
  ఇంటను కులుకుట కంటెన్
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. తుంటరి కైకయు మాటకు
  వొంటరిగనుపంపకుండవొచ్చెనుసీతన్
  వెంటన నుండగరాముని
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "మాటకు నొంటరిగను పంపకుండ" అనండి. 'వొచ్చెను' అన్న పదం లేదు.

   తొలగించండి
 29. సవరణతో గురూజీ 🙏
  కం//
  కంటక పురుష మృగమ్ముల్
  తుంటరి పనులెల్లజేయ తుంచగ నెంచన్ !
  వంటరి తనముకు తాళక
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. సవరణతో గురూజీ 🙏
  కం//
  పంటికి రుచికర మయ్యెడి
  వంటలు జేసెడి మగనిని వలపుల చేతన్ !
  జంటగ దిరుగుదమని యా
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఇంటికి దీపముగ వెలిగి
  కంటికి రెప్పగను దాను కౌతుక మొప్ప న్
  వంటలను జేయక సతము
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంత యే సాధ్వి యగు న్?

  రిప్లయితొలగించండి
 32. వెంటను పెనిమిటి దోడ్కొని
  కంటను కన్నీరు దుడిచి కష్టాల్ బాపన్
  బంటుగ ప్రజ సేవించగ
  నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. వంటను జేయుచు,బిడ్డల
  కంటికి రెప్పవలె నుండి,ఖర్చుల కొరకై
  జంటగ పనులకు పతితో
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. తుంటరి నీచమానవుల దూషితదృగ్విశిఖమ్ములన్ని వెన్
  వెంటనె ఖండఖండితవిభిన్న మొనర్చుచు నిర్భయమ్మునన్
  కొంటెదనంపు యత్నములకున్ ప్రతిచర్యల సిగ్గు యొగ్గు ల
  న్నింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ.


  క కారము అంతమందు గల సాధ్వి అనగా సాధ్విక అవుతుంది (కాంతసాధ్వి).

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. తంటాలుపెట్టి, యత్తకు
  కంటకముగ మారకుండ, కరమగు ధృతితో
  వంట పిదప, పని కొరకై
  యింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. అంటనివేలుపు సాక్షిగ
  జంటగ తనమగనితోడ జగమే మెచ్చన్
  యంటక శత్రువు లా యా
  రింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మెచ్చన్+అంటక' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 37. కొంటెతనమన్న నెరుగక
  వంటిల్లును వీడనంచు పలుకెడి యా వా
  ల్గంటి పతిసేవ కై పు
  ట్టింటిని విడి తిరుగు కాంత యే సాధ్వియగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. ఇంటిమగని,తనయులకై
  వంటియు హూనంబునయ్యెపాచియు పనితో
  అంటిరిపెద్దలు పడతియు
  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. కొంటె తనమ్ము తోడ కడు కుచ్చిత బుద్ధిని చూపునట్టి వా
  ల్గంటియె యత్తమామలను కాదని భర్తయె లోకమంచు వే
  రింటను కాపురమ్మనెడు హీనగుణమ్మును గల్గి యత్తవా
  రింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ?

  రిప్లయితొలగించండి
 40. గురువు గారికి నమస్సులు.
  మంటికి మింటికి చేరుట
  వంటల వనితకు సహేతు వశమగు జగతిన్
  గంటకొకమారు మగడే
  ఇంటిని విడుతిరుగు, కాంతయె సాధ్వి యగున్.

  రిప్లయితొలగించండి

 41. ఈ నాటి శంకరా భరణము వారి సమస్య


  ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్


  ఇచ్చిన పాదము కందము నా పూరణము సీసములో


  కీచకుడు సైరంద్రి తో పొందుకోరి పలుకు సందర్భము
  ఎవ్వారి నామంబు నెప్పుడు నోట ను
  చ్చారణమును జేసి శరణ మనుచు

  మ్రొక్కుచు నుందురో మురిపెమ్ముగా, నట్టి
  ఘనుడును కీచకుడను, ముదముగ

  నీ పొందు కోరంగ నీతులు రయముగ
  బోధించు చుంటివి, పోయెనుగ ప

  రువు, ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి
  యగునెటుల, కలరైదుగురు పతులు  దేవ యోని వారలనుచు నీవు పలుక

  తెలిసెను గద నీ శీలము, కులుకు లాడి

  బెట్టు చేయక రమ్ము, నే పట్టు విడువ

  ననుచు సైరంధ్రి తోబల్కె నన్నెకాడు  దేవయోనివారు = గంధర్వులు
  అన్నెకాడు = దుష్టుడు
  రిప్లయితొలగించండి
 42. తుంటరులనదగువారలె
  యింటినివిడితిరుగు,కాంతయేసాధ్వియగున్
  వంటింటినిబతిదేవుని
  కంటికినాఱెప్పవోలెగనుచునునుండౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 43. ఇంటనొకన్ గనన్ గలరు నెక్కువ పోరెడు యత్త,భర్తయున్
  ఇంటికి స్వస్తి చెప్పుచు యధేఛ్ఛ జరించెడి;కాంత సాధ్వియే
  మింటిని మించు కష్టములు మ్రింగుచునున్నను యోర్పు వాటినిన్
  పంటి బిగున్ సహించుచును,పంచును ప్రేమను నాదరంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 44. "ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్"

  ఒంటినిచరించుయతివని
  యంటిరె!కుంటియుమగండుయాకలి నేడ్చే
  చంటియు,భుక్తిఁగడువగా
  "నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్"

  "ఇంటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ"

  కంటికినిద్రలేకతినగాసమయమ్మునులేకనిత్యమున్
  పంటినిబాధనోర్చుచిదిభాగ్యమునాకని తాకరోనమే
  నంటినవారికెల్లతనకందినవైద్యముఁజేయుచుండగా
  నింటికిస్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'మగండు+ఆకలి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'ఏడ్చే' అనడం వ్యావహారికం.

   తొలగించండి
  2. యాకలి అది ముద్రణా లోపం.ఉత్త్వడుఙ్ లమీద యడాగమం రాదు. మగనికి అని టైప్ చేసి మార్చా..కాని ఇది సరిచేయలేదు. నేడ్చే -వగచున్ గా మారుస్తాను. సరైన సూచనలు చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదములు శంకరయ్యగారు ,🙏

   తొలగించండి
 45. కంటిమి పూర్వము శుద్ధత
  మంట లతామణులు పెక్కు మాన్యచరిత్రల్
  కంటివె యీమెను వారల
  నింటిని విడి తిరుగు కాంత యే సాధ్వి యగున్?


  బంటు తెఱంగు దేవతలఁ బన్నుగఁ గొల్చుచు నిత్యకృత్యయై
  కంట జలమ్ము నెట్టి తఱిఁ గానక మెచ్చ నిజాప్త కోటి తా
  నింట ముదమ్ము మీఱ, మఱి యింపు కతమ్మది లేకయున్న నే
  యింటికి స్వస్తి చెప్పుచు, యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 46. ఉ:

  పంటల సాగుజేయ తెలవారక ముందర నిద్రలేచి తా
  నొంటిగ దుక్కి దున్ని పలు నొప్పగు గూరలు పైరుచేయుచున్
  జంటగ భర్త గూడి చన సంతకు నమ్ముచు సిద్ధి నొందగన్
  ఇంటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 47. తుంటరి తల్పులన్ సతము దూరముఁ బెట్టుచు, నత్తమామలన్
  తంటల పాలు చేయక సదా యనురాగము తోడ చూచుచున్
  జంటగ భర్తకున్ దగిన సాయము చేయగ, పోషణార్థమై
  యింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 48. కందం
  తుంటరి మూకలు జిల్లా
  నంటన్ గని నిల్వరించు నైపీయస్సై
  కంటన్ శాంతిఁ గనఁగఁ దా
  నింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్


  ఉత్పలమాల
  తుంటరి కాదు 'నై. పి. యసు' దూసుకు పోవుచు దుష్టుమూకకున్
  వెంటనె వస్త్రముల్తడువ భీతి రగిల్చెడు నిర్ణిబద్ధతన్
  గంటను శాంతిభద్రతల గానఁగ వాలుచు నక్రమంబు ల
  న్నింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 49. తుంటరియంచుబిల్వబడిదూరముకాబడియుండగానగున్
  నింటికిస్వస్తిచెప్పుచుయధేచ్ఛజరించెడికాంత,సాధ్వియౌ
  వంటలుసక్కజేయుచునుభర్తకుదృప్తినిగల్గజేయుచున్
  గంటికిఱెప్పగామసలికామసుఖంబులదేల్చునామెయే

  రిప్లయితొలగించండి
 50. కంటికికునుకెరుగకతన
  కంటెపరుల స్వస్థత తనకభిలషితముగా
  కంటికిరెప్పగగాచుట
  కింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 51. తుంటరి కరోన ద్రుంచగ
  నొంటరిగి వైద్యశాల నోపికతో పే
  షంటును రక్షించుటకై
  నింటినివిడి తిరుగు కాంతయె సధ్వియగున్

  జంటగ భర్తతోడుతను జక్కగబంచుచు కాయగూరలన్
  వెంటను వందిమాగధులు వేడ్కనుజల్లగ పూలవర్షమున్
  తుంటరిమాటలన్ దనను దూలెడువారిని తిట్టిపోయుచు
  న్నింటికి స్వస్తిజెప్పుచు స్వేచ్ఛజరించెడు కాంతసాధ్వియౌ (రోజాయౌ)

  రిప్లయితొలగించండి
 52. కంటికిరెప్పవోలె తనుఁ గాచెడి భర్తకు నెల్లవేళలన్
  జంటగనుండి యాతనిఁ బ్రసన్నుని జేయుచు సేవజేసి య
  న్నింటను తోడుగా మెలఁగి యెప్పుడు వీడని బంధమంచు పు
  ట్టింటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ

  యథేచ్చ = భర్త యిచ్చానుసారము

  రిప్లయితొలగించండి
 53. ఇంటికి దీపము దానై
  కంటికి రెప్పగ మెలగుచు కలివిడిదనమున్
  ఒంటర మింటరములు రెం
  డింటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్
  (ఒంటరము = విరోధము, ఇంటరము = సంకటము)

  రిప్లయితొలగించండి
 54. ఇంటికి చంటిపాపలకునెన్నడుదూరముగాక వారికిన్
  కంటికి రెప్పయైమెలుగుచుండ కరోన విపత్తు జూచితా
  నింటనెయుంటకన్న తనయీప్సితసిద్ధికి సంఘ సేవకున్
  ఇంటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ

  రిప్లయితొలగించండి