18, మే 2020, సోమవారం

సమస్య - 3372

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల"
(లేదా...)
"మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్"

67 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  ఘనమగు వైరసాదటను కమ్మగ రాగను హైద్రబాదునన్
  కనుగొన మూతులందునను కట్టగ మాస్కులు వింతవింతగా
  తనువుల మధ్య దూరమది తప్పక నుండగ రెండు మీటరుల్
  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తే.గీ//
  చేటు గలిగించు చుండెడి చెడ్డబుద్ధి
  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల !
  కాదు దుర్మార్గు లైనట్టి కౌరవులకు
  శకునిమామ తోడుగయున్న సౌఖ్యమేది !!

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  ఘనమగు హైద్రబాదునను కారుల నాపుచు త్రోసి త్రొక్కుచున్
  కనుగొన వీధి ప్రక్కలను కమ్మగ కూడుచు మీదవ్రాలుచున్
  పుణుకులు మిర్చి బజ్జిలను ముద్దుగ కుమ్మగ నెట్టులయ్యరో
  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అందరికీ నమస్సులు 🙏🙏

  నా జీవితములో మొదటి చం మా యత్నము 😊

  *చం మా*

  పనులకు సాయమీయగ నివాసము వీడి దొరక్క పోదురే
  ఘనమగు రీతి తోడుగ విఘాతము నిచ్చు మనస్సు వారిదే
  కనుగొని నిట్టి వేడుకను కానగ నీదు విధమ్ము చెప్పగా
  *మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌸🙏🌸🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ ప్రథమ చంపకమాలా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'దొరక్క' అన్నది వ్యావహారికం. "వీడి లభించకుందురే...కనుగొని యిట్టి" అనండి.

   తొలగించండి
  2. *గురువులు చెప్పిన సవరణలతో* 🙏🙏

   *చం మా*

   పనులకు సాయమీయగ నివాసము వీడి *లభించకుందురే*
   ఘనమగు రీతి తోడుగ విఘాతము నిచ్చు మనస్సు వారిదే
   కనుగొని యిట్టి వేడుకను కానగ నీదు విధమ్ము చెప్పగా
   *మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్"*

   తొలగించండి


 5. కందచంప


  క్రమముగ మారెను గా కా
  లము! మనుజులు సంఘ జీవులను మాట యస
  త్యము గాదె చూచి నన్ తమ
  తమ మొబయులులోన దూర్చి తలను గలరుగా !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   చంపకమాలా సమస్యకు కందపద్యం! భళీ!

   తొలగించండి


 6. కంద గీతి


  ప్రజలొకపుడొకరి కొకరై
  నిజముగ బతికిరి ! సమయము నీమములున్ మా
  రె జగమున మనుజు లను సం
  ఘజీవు లంచనుట కల్ల కంద జిలేబీ !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నమస్సులతో 🙏🙏

  *తే గీ*

  పరుల సొమ్ముల నాశించు పాపులుగద
  సాయమీయగ మనకిల సాధ్యమవదు
  తరచి జూడగ దెలియును తధ్యమనుచు
  *"మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌸🙏🌸🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అవదు' అనడం సాధువు కాదు. "మనకిల సాధ్యమగునె" అందామా?

   తొలగించండి
  2. *గురువు గారు చెప్పిన సవరణలతో* 🙏🙏

   *తే గీ*

   పరుల సొమ్ముల నాశించు పాపులుగద
   సాయమీయగ మనకిల సాధ్య *మగునె*
   తరచి జూడగ దెలియును తధ్యమనుచు
   *"మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల"*

   తొలగించండి
 8. (కులమతదురభిమానులై అంతశ్శత్రువులనే మిత్రులనుకొనే నేటి మానవులు)
  తన కులమన్న మక్కువట !
  తన్మయమందును తప్పులెన్నకన్ ;
  తన మతమన్న పిచ్చియట !
  తక్కువ తక్కుమతమ్ములన్నియున్ ;
  జననమునందు మానసిక
  శత్రుల షట్కము మిత్రులంటగా !
  మనుజులు సంఘజీవులను
  మాట యసత్యము గాదె చూచినన్ .
  (శత్రుల షట్కము -ఆరుగురు శత్రువులు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యములు )

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మహోదయా నమస్సులతో,
  శుభోదయం.

  నేటి సమస్యాపూరణ యత్నం-

  నీతి బాహ్యత మసులుచు, నేర గతిన
  స్వార్థ నిష్ఠాయుతార్జన జాల గొప్ప
  దనుచు దుష్కార్యముల జేసు దనుజు లెల్ల
  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల

  ________

  నేటి రెండవ సమస్యాపూరణాయత్నం

  ఘనముగ తోటివారి మదిగాంచి సహాయము జేయ బూనరే
  కనరు వినాశ కృత్యముల కాల భుజంగ విషాద తీరులన్
  మనరు పరస్పరార్థముల మాట లెరింగి,నిజంబు గాదె యా
  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్
  _________

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో "నేర గతిని ... దుష్కార్యముల జేయు దనుజు లుండ" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యోస్మి ఆర్యా!
   సవరించిన పద్యం-

   నీతి బాహ్యత మసులుచు, నేర గతిని
   స్వార్థ నిష్ఠాయుతార్జన జాల గొప్ప
   దనుచు దుష్కార్యముల జేయు దనుజు లుండ
   మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల

   తొలగించండి
 10. ఒకరికొకరు దూరంబుగ నుండకున్న
  సంఘ మంతటను కరోన సందడించు
  ననినగూడ మద్యమునకై యడరుట గన
  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల

  సందడించు = గుంపుగూడు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పెనగొని విశ్వమందునను పేరుకు పోయెన టాకరోనయే

  యనయము నింటనుండిరి పెనాపద దూరమొనర్చడానికై

  కనబడె వీధులన్నియును ఖాళిగ నిట్టుల చిత్రమౌ గతిన్

  "మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల
  కాదు! కాకయున్నఁ గొరోనఁ గట్టడి కొర
  కంచుఁ గ్వారంటయిను బెట్టఁగతమదేమి?
  ప్రాణులన్నియు సంఘజీవనము గోరు!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మైలవరపు వారి పూరణ

  అనుపమశాంతిమార్గరతులై క్రమశిక్షణతో మెలంగి., ని....
  ర్ధనులకు సేవజేయగ పరస్పరసంఘటితాత్ములౌచు., ధ..
  ర్మనిరతి వీడనట్టి ధృతిమంతులు., భారతదేశవాసులీ...
  మనుజులు సంఘజీవులను మాటయ సత్యము గాదె చూచినన్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 'మాట - యసత్యము/ మాటయ - సత్యము'
   అద్భుతమైన విరుపుతో ప్రశంసనీయమైన ఉత్తమ పూరణ.

   తొలగించండి
 14. వినుడిది బాంధవాళియును విజ్ఞత నేర్పెడి మిత్రకోటియున్
  ఘనులగు తల్లిదండ్రులును గాంతయు బిల్లలు వీరలంద రిం
  దనయము వెంట నుండుటను హర్షము గాంచుదు రెల్లరీతులన్
  మనుజులు సంఘజీవులను మాటయ సత్యము గాదె చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 'మాట యసత్యము'ను 'మాటయ సత్యము' అన్న అద్భుతమైన విరుపుతో మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. మనుజులకు దూరముగ నుండు మనుచు దెలుప
  కోవిడు నినంటు లేకున్న,కొంప నందు
  బ్రతుకు యొంటిగ జరుగంగ బాగుగానె
  మనుజులను సంఘ జీవులంచనుట కల్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పెను కొరోన ప్రమాదము భీతి గొల్ప 
  దూర దూరము మనుజులు కోరుచుండ 
  ఎటుల తెలుపుదు  సత్యము నిపుడు నేను 

  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల 

  రిప్లయితొలగించండి
 17. బరి తెగించుచు రోడ్లపై పరుగు తీసి
  ప్రభుత మాటలు పెడచెవి పడగజేసి
  విర్రవీగు జులాయీల విధము గనుము
  మనుజులను సంఘజీవు లంచనుట కల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 18. దేశమున విదేశము నందు దెచ్చు ఘనత
  తీవ్ర వాదమేదనకును దీటు ననెడి
  దుష్టబుద్ధినాలోచననిష్ట పడెడి
  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మనిషి సంఘజీవను మాట మార్చ లేము
  తీరు మారెనంతే,సెల్లు తోడ కలియు
  పరుల,జరుపు నన్నియు;పూర్వ భావమునను
  మనుజులను సంఘ జీవులంచనుట కల్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కలిసి మెలిసియు జీవించు కాంక్ష వదలి
  స్వార్థమే తన లక్ష్యమై సాయపడుట
  మరచి లోభమున్ గలిగి న మాన హీన
  మనుజులను సంఘ జీవులo చనుట కల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 21. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:
  ఐకమత్యభావన లేక నడరి పడుచు
  కక్ష లావేశ స్వార్థపు కావరమున
  బతుకు నీడ్చెడి నీనాటి వంచకులగు
  మనుజులను సంఘ జీవులo చనుట కల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 22. * శంకరాభరణం వేదిక *
  18/05/2020 ..సోమవారం

  సమస్య
  ****

  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  నా పూరణ. ఉ.మా.
  **** **** ***

  కనుగొన స్వార్థ చింతనలు క్రమ్ముచు నుండగ దేహమంతయున్

  మనములు కల్మసమ్ములయు.., మానవ సేవయె దైవసేవ యం

  చనక..,పరోపకారమున కర్థమెఱుంగక నిల్చి యుండగా..,

  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్


  -- 🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 23. * శంకరాభరణం వేదిక *
  18/05/2020 ..సోమవారం

  సమస్య
  ****

  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  నా పూరణ. ఉ.మా.
  **** **** ***

  వినుమయ! బల్కరించరయొ వీడుచు ధామము సాటివారలన్

  తనువున ప్రాణమేగినను దాకరు మర్చియు మానవత్వముల్!

  పనులవి తీసివేయుచును పస్తుల యుంచిరి పేదవారలన్

  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  -- ఆకుల శాంతి భూషణ్
  వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. * శంకరాభరణం వేదిక *
  18/05/2020 ..సోమవారం

  సమస్య
  ****

  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  నా పూరణ. ఉ.మా.
  **** **** ***

  దనుజుల వోలె బాధలిడ ధాత్రి వసించెడు మానవాళికిన్

  ఘనముగ బాహులన్ బరిచి క్రమ్మె కరోనయె విశ్వమంతటన్

  దినదిన గండమే బ్రతుక! తీరని శోకము లిచ్చు రక్కసిన్

  దునుమ మనుష్యులందరు సుదూరము నుండిరి దాకకుండ.., గీ

  మును విడి వీధులన్ దిరగబోకయె మర్త్యులు మిన్నకుండగా

  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  -- 🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 25. * శంకరాభరణం వేదిక *
  18/05/2020 ..సోమవారం

  సమస్య
  ****

  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  నా పూరణ. ఉ.మా.
  **** **** ***

  తనదను భావముల్ పెరిగి ధారుణి నిల్చిరి స్వార్థచిత్తులై

  మనములు కల్మషమ్ములయి మంటను గల్పిరి మానవత్వముల్

  దనుజుల వోలె మెల్గుచును దారుణ కృత్యముల్ సల్పుచుండగా

  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  -- 🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మనుజులను సంఘజీవులం చనుట, కల్ల
  కపట మెరుగని వారట, కాన సోక
  వలదని కరోన యెంచునే? వావి లేదు
  వరుస లేదు, జూడగ సమవర్తి యిదియె౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 28. వినుడు కరోన హెచ్చెనిక వీధులలో గుమిగూడ మేలుగా
  దనెడి ప్రభుత్వ హెచ్చరిక లానక నూరక వీధి వెంబడిన్
  జనుటకు మొగ్గు జూపెదరు సంఘపు మేలు గణింపరయ్యయో
  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. స్వార్ధచింతనగూడుచుబ్రతియొకరును
  నించుకయుజాలిలేకుండనెదుటివాని
  దోచుకొనుచుండుజగమునుజూచుకతన
  మనుజులనుసంఘజీవులంచనుటకల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 30. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:
  ఘనమగు నైకమత్యమునె కాట్పడజేసి దగామయమ్ముగా
  తనరుచు హింస నెంచెడి వితమ్మున నీర్ష్యను తోడివారిపై
  కనలుచు వైరి భావమున కక్షలు పెంచి భ్రమించు వారలౌ
  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ధనమును పొందుటే ఘనము ధారుణిలో యనుబంధమేటికం
  చనవరతమ్ము తాను మర యంత్రము భంగిని మానవత్వమే
  కనుమరుగై చరించుచు సుగంథుల వోలెను మారినట్టి యా
  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కురుసార్వభౌముడనని విర్రవీగు సుయోధనునితో ద్రోణాచార్యుండిట్లనియె:

  వినుమిఁకనేక యుద్ధముల పేరుకు నైనను ముందు లేడుగా
  కనుక సుయోధనా! కనుము కర్ణుని నమ్ముట మేలుగాదయా!
  తను నెటులైన దిర్గునుగ తప్పుకు తప్పక రాజరాజ! నీ
  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మనుజులుసంఘజీవులనుమాటయసత్యముగాదెచూచినన్
  మనుజులుసంఘజీవులనుమాటలుసత్యములేకవీశ్వరా
  మనుగడయేజగమ్మునసుమానవజీవనముంటచేగదా
  పనిగొనివారువీరలునుబందుగువోలెనుమెల్గయొప్పగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. రిప్లయిలు
  1. వనచరజంతునైజకృతపాశవధర్మకటుప్రవర్తనుల్
   పెనుకొని దుర్మతప్రకటభీకరు లన్యమతావలంబస
   జ్జనహననాధ్వరాహుతికుచర్యదురంతకృతాంతహంతలౌ
   మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

   కంజర్ల రామాచార్య.

   తొలగించండి
 35. ప్రాత దౌయుమ్మడి కుటుంబ పధ్ధతుడిగె
  చిన్నసంసృతి విధమది మిన్నయయ్యె
  కులమతమ్ముల గోడలు కూడనేడు
  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 36. తేటగీతి
  రక్కసి కరోన గూల్చగ నొక్కటౌచు
  నింట నుండుచుఁ జెప్పఁగ గంటఁగొట్టి
  దివ్వెలుంచి పూవులఁ జల్లఁ దిక్కల నుడి
  "మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల"

  చంపకమాల
  తినుటకు లేనివారలకుఁ దిండినిఁ బంచెడు సంస్థ లెన్నియో
  మనుటకు లేనివారలను మన్ననఁ జూచెడు నాశ్రమంబులున్
  గనుటకు నుండ లోకమునఁ గాంచఁగ నిండుచు మానవత్వమున్
  మనుజులు సంఘజీవులను మాటయ సత్యము గాదె చూచినన్


  రిప్లయితొలగించండి
 37. తల్లిదండ్రులఁ జూడరు పిల్ల లకట
  యన్నదమ్ములు పోరుదు రాస్తి కొఱకు
  మోస పుత్తురు మిత్రులఁ గాసు లెంచి
  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల


  కనవలెఁ జావ నొక్క టిలఁ గాక సమూహము గూడు పద్ధతిం
  గనవలె భృంగ తండమును గ్రమ్మఁగ నొక్కటఁ దేనెపట్టులం
  గనవలెఁ జీమ దండులను గాంచన పంక్తి విధమ్ము సాగఁగన్
  మనుజులు సంఘజీవు లను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. తల్లి దండ్రులదూషించుపిల్లలెల్ల
  గురువుజెప్పెడిసూక్తులు మరచిబోవు
  తోటి వారినాపదలనతోడుగాని
  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 39. చం:
  కనబడకుండు భావములు కన్నుల కడ్డుగ కళ్ళజోళ్ళతో
  మనుగడ పేర లోకమున మంచితనమ్మున మోసమాడుచున్
  కనకరమంటు లేక తన కాశ్రయ మొగ్గిన వారి ద్రుంచగన్
  మనుజులు సంఘ జీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 40. పొరుగు పచ్చను నోర్వని పుక్కసులను
  తల్లిదండ్రుల వదలెడు ప్రల్లదులను
  వేరు కాపురముండెడు వారి ,గనగ
  మనుజులను సంఘజీవులంచనుట కల్ల!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. ఒక్కని కొరకంతయు గూడి యొక్కటౌత
  అందరి కొరకొకఁడునిల్వ నందమంద్రు
  ఈ కరోన జేసి జనము నీసడింప
  మనుజులను సంఘజీవులంచనుట కల్ల!

  రిప్లయితొలగించండి
 42. నలుగురొకచోట జతగూడి నిలువరాదు
  పెండ్లిపేరంటములజేయ వీలులేదు
  కలిసిమననీని లాక్డౌను గడచుదనుక
  మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 43. తనసుఖమేసదాతలచితక్కినవారల మేలు కోరకన్
  మనుగడసల్పుమానవులమధ్యన నిత్యము మోస పోవుచున్
  దనుజ మనస్కులౌజనుల దాపున జీవనమున్ ఘటింపగన్
  మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 44. ఘనమగు లాకుడౌనునను గంటలకొద్దిని సెల్లుచేగొనన్
  తనియక వాటుసప్పునను దగ్గరదూరము లెంచకుండ తా
  మనయము పద్యమాలికల నల్లచు నాతృత గూడగాకవుల్
  మనుజులు సంఘజీవులను మాటయ సత్యముగాదె చూచినన్!

  రిప్లయితొలగించండి