22, మే 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3376

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె"
(లేదా...)
"తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే"

107 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  తప్పక తల్లి తండ్రులను తాతయ మాటలు వేగ నొల్లుచున్
  ముప్పది యేండ్ల రూపసిని ముద్దుల గుమ్మను పెండ్లిచూపులన్
  గొప్పగు కాయమున్ గనుచు కూరిమి జూపగ బ్రహ్మచారియే
  తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తిప్పలు వడి ప్రేమించిన యొప్పులాడి
  ని విడి పోలేకఁ దాఁ బైచదువులకొరకు
  నున్నయూరు విడిచి వేరెయూరు, కోరి
  తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చెప్పిన సిగ్గుచేటయినఁ జెప్పకఁ దప్పదు! కుఱ్ఱవాడు మా
   ప్రక్క గృహంపువాడె! గతవత్సరమందుఁ బరీక్ష వ్రాయగాఁ
   దప్పెను బూర్తిగాను! మలిసారి ప్రయాసను నొక్క పేపరే
   తప్పి పరీక్షలోఁ ,గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే

   తొలగించండి
  2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి


 3. కరోనా హాలిడేస్ కందా చంప్స్ -


  అలుపెరుగక నాటల, గ్రే
  డుల "తప్పి పరీక్షలోఁ, గడు ముదంబున గం
  తులు వేసె ఛాత్రుఁడే" పి
  ల్లలెల్లరు కరోన తొర వలన ప్యాసనగా !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 4. పిల్ల లెల్లరిక కరోన పీడ వలన
  ప్యాసనగ జిలేబీ పదపడి సెలవున
  నలుపె రుగకనాటలుపాటలంచు గ్రేడు
  తప్పఁగఁ బరీక్ష, విద్యార్థి తాను మురిసె !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  రొప్పుచు రోయుచున్ మిగుల రోదన చేయుచు కూటి కోసమై
  తప్పులు మెండు వ్రాయగను దారుణ రీతిని శబ్దశాస్త్రమున్
  గొప్పగ పాసుకాగ కడు కూరిమి నొందుచు; మళ్ళి ఫైలునున్
  తప్పి; పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తే.గీ//
  కష్టకాలము నందున యిష్టమైన
  విద్యనభ్యసించెడి వాడు విస్తుబోయె !
  లాకు డౌను సమయమందు లాక్షణికుడు
  తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి, తాను మురిసె !!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అందరికీ నమస్సులు 🙏

  నా పూరణ ప్రయత్నం..

  *ఉ*

  అప్పులు జేయుచున్ దనకు యమ్మయు నాన్నయు విద్య నేర్పగా
  చెప్పిన వన్నియున్ వినుచు జేయుచు వీడగ దేశమే యనన్
  నొప్పక వ్రాయగన్ వెరసి నొండొక శిక్షణ లేనియో గతిన్
  *"తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే"*

  🌹🌸🌹

  *తే గీ*

  తల్లి దండ్రియు తెలుపగ తలను నూపె
  వలదు వలదనినవినక బడికి పంపె
  ఇష్టమైనది కాదన నింట పోరు
  *"తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*✍️
  🙏🌹🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   మొదటి పూరణలో "తనకు నమ్మకు... జేయుచు జేరగ తా విదేశమే యొప్పక .. వెరసి యొండొక.. లేని రీతిగా" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు గురువు గారూ 🙏🙏

   *సవరణతో*

   అప్పులు జేయుచున్ తనకు నమ్మయు నాన్నయు విద్య నేర్పగా
   చెప్పిన వన్నియున్ వినుచు జేయుచు జేరగ తా విదేశమే
   యొప్పక వ్రాయగన్ వెరసి యుండొక శిక్షణ లేని రీతిగా
   *"తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే"*
   🙏

   తొలగించండి
 8. (అనుకోని ప్రశ్నలు కాక అనుకున్న ప్రశ్నలు వచ్చినందుకు విద్యార్థి ఆనందం )
  గుప్పెద నా జవాబులను ;
  గూర్చెద నొజ్జకు గొప్పపేరునే ;
  చప్పున వ్రాతలో మెరసి
  శాలువ తెచ్చెద ; నమ్మ-నాన్నకున్ ;
  గప్పెద " నంచు గేరుచును
  కష్టపు ప్రశ్నము లెవ్వి వచ్చుటల్
  దప్పి పరీక్షలో ;గడుము
  దంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుడే !
  (కేరుచు-ఉత్సాహపడుచు;ఒజ్జ-ఉపాధ్యాయుడు;ఛాత్రుడు-శిష్యుడు )

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వైద్యవృత్తిఁగుమారుడుపదిలమైన
  స్థాయి కింపగునదియనితలచుచుండ
  తల్లిదండ్రులకెదురాడనెడలి,పూని
  "తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె"

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గొప్పలకోస మాతనిని గోరిధనవ్యయ మెంచకుండ వా
  రొప్పని యాంగ్లవిద్య నగు నున్నతి యంచును బంపినారు తా
  నొప్పని మానసంబునను నుండి బఠించక దీర్ఘచింతచే
  దప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే"

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మైలవరపు వారి పూరణ

  శ్రీ ప్రభాకరశాస్త్రి గారికి జై🙏🙏

  తప్పది యెట్టులౌ ? మన ప్రధానియె బాల్యమునందు దాను టీ
  కప్పులనంది యిచ్చెనట., కాలము మేలొనరింప నేతగా
  గొప్పగ నీతితో ప్రజలకున్ బలు సేవలు సేయనెంచుచున్
  దప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే"!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చెప్పినవైద్యసూత్రములుచెంతననిల్పుచునాచరించితా
  నొప్పుచుజేతనంబుగనునూతనఁబోకడలాలకించుచున్
  చిప్పిలజేయకన్రుజనుజేదగురోగపుబంధనాలనున్
  దప్పిపరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసెఛాత్రుఁడే
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తప్పులు సేయకుండఁ, బెడదారులఁ బోక, సదా గురూత్తముల్
  సెప్పినవన్నియుం జదివి, చిత్తమునందున జ్ఞాపకంబులై
  యొప్పిన వాని నెల్లను నయోచిత రీతిని వ్రాసి యోటమిం
  దప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తప్పు చేయగ తలపడు, తప్పదాయె 
  చెప్పుకున్నను వినరిక, చింత పడక  
  యొప్పుకున్న వీడిపోవలె నూరి నింక 
  తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పనికిమాలిన దోస్తుల పరిచయంబె
  భాగ్యనగరము జదువుకు బంపురనియు
  తండ్రి కోరిక దీర్చనితనయుడయ్యొ
  తప్పఁగఁ బరీక్ష, విద్యార్థి తాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కప్పురమై కరంగె కల!కాల యముండు మదీయ 'కోచి '!నే
  పిప్పి యొనర్చి చేరెద 'డిఫెన్సు 'న యంచు ననేక బీరముల్
  చెప్పెడువాడు,కష్ట మతి చిత్రమునౌ కఠినంపు ' దూకు ' నన్
  తప్పి పరీక్షలో గడు ముదంబున గంతులు వేసె చాత్రుడే.

  కాలు విరగలేదని సంతోషపడిన ఒక వింత విద్యార్థి కథ

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కరొన బడులను మూయించి కట్టుగొనెను
  పున్నెమును గొంత,సిలబసు పూర్తి గాక
  మిగులు పుణ్యమును ప్రభుత్వము గొనె,వ్రాయ
  తప్పగ పరీక్ష విద్యార్ధి దాను మురిసె.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రద్ధ తోడను చదివి యాసక్తి తోడ
  వ్రాసిన పరీక్షలందున ప్రథమ శ్రేణి
  వచ్చెనతనికి మిగిలిన వారలెల్ల
  తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చదువు నందను రక్తి యె సన్న గిల్ల
  తల్లి దండ్రుల భయమున తప్పని సరి
  చదువు చుండ కరోనా య న్ సాకు వల్ల
  తప్పగ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి


 20. పీహెచ్డి స్టూడెంటు గాధ బాధ


  ముప్పది యేండ్లు పైబడెను ముద్దియ నొక్కతె కూడ చేరదే
  కప్పురగంధి వాసన నిఖార్సుగ దక్కదకో యటంచు, తా
  తప్పి పరీక్షలోఁ, గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే
  కుప్పపు మేలుబంతియగు కోమలి స్కాలరు గాను చేరగా!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తప్పనికరోనతిప్పలునిప్పుడిప్పు
  డుప్పునిప్పుగాజెలరేగెముప్పుగాంచి
  యొప్పుప్రోత్సాహితులజేయుడొజ్జలనగ
  తప్పఁగఁబరీక్షవిద్యార్థితానుమురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఎప్పుడు నెప్పుడంచు దనువెప్పుడు నొప్పగ గొప్పసేయు ము
  ప్పెప్పుడు దప్పునంచు దలపెప్పుడు మాధవు జొప్పు నొప్పినన్
  గొప్పగు ముప్పు దప్పుననె గోవిదు డప్పుడె యైహికార్థమున్
  దప్పి ,పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుడే

  (ప్రహ్లాదుడు ,ధృవుడు,నచికేతుడు, శిరియాళుడిత్యాదుల దృష్టియందుంచుకొని...)

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గురువు గారికి నమస్సులు.
  ముప్పువాటిల్లింటికిసదాముదితవిద్య
  నేర్వకున్నవారసుగతినేమగునిట?
  అజునిసతివరముండగనపజయమును
  తప్పగ,పరీక్ష,విద్యార్థితానుమురిసె,

  రిప్లయితొలగించండి
 24. తప్పని సరి గద కరోన తాకెనేని
  ముప్పు గదటంచు వైద్యులు ముందుగానె
  చెప్ప బడియందె శోధన జేసిరంత
  తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చదివె నిరతముశ్రమలేక చక్కగాను
  కనుక మంచిఫలితమొచ్చె కమ్మగాను
  చూచి రాతనునమ్మిన సోమరులును
  తప్పగ పరీక్ష, విద్యార్ధి తాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది.
   'వచ్చె'ను 'ఒచ్చె' అనరాదు. "ఫలము వచ్చె" అనండి.

   తొలగించండి
 26. పాఠశాలఁ బరీక్షకు పయనమయిన
  వేళ బామ్మసణుగ రాహు కాలమంచు
  బడికి వెళ్ళిన సమయమ్ము చెడుకడువడి
  తప్పఁగఁ, బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మిగులదుఃఖించెశ్రమయంతవీగెననుచు
  దప్పగబరీక్షవిద్యార్ధి తానుమురిసె
  నూహమించిన మార్కుల నీయగురువు
  వేంకటేశునిదర్శించెవేగనేగి

  రిప్లయితొలగించండి
 28. చప్పుడు గాక వచ్చి యొక ఛాత్రుని బట్టుచు వైద్యశాలలో

  చప్పున వేసి చేసి రట చాల పరీక్షలనంతరమ్మునన్

  జెప్పిరి "లేదు కోవిడని క్షేమము నీవని" గొప్ప బాధలే

  తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. తప్పవు దప్పులేరికిని దప్పక నేర్పును మంచి పాఠముల్
  తప్పదు కష్టమైన నిక దారిని దప్పక నభ్యసించుమా
  తప్పు బరాభవమ్ములని ధైర్యము నీయ బరాజయమ్మికన్
  తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఒప్పుగ పాఠముల్ జదివి యోగ్యుడటంచును పేరుపొందుచున్
  గొప్పపదమ్ము పొందగను కోరుచు వ్రాయ పరీక్షనిచ్చతో
  చెప్పిరి మంచి మార్కులని చేయగ మౌఖిక మౌ పరీక్షయున్
  గుప్పున రమ్మటంచు నట కోరిన ప్రశ్నల తోడ గాబరా
  తప్పి, పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఉ:

  తప్పదు వంట నేర్చుడని తామస మొందుచు లాకు డౌనున
  న్నొప్పన సేయ శాకమున నుప్పును మిక్కిలి జేర్చి వండగన్
  తప్పది నాదె యంచు సతి దట్టగ నెత్తిన మొట్టికాయలన్
  తప్పి పరీక్షలో గడు ముదంబున గంతులు వేసె చ్ఛాత్రుడే

  తప్పు+ అది=తప్పది: తప్పు తనదే నని....

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. తిప్పలు తప్పబోవట విదేశము నేగ, కరోన వైరసే
  యుప్పెన వోలె పొంగుచు మహోగ్రత చాటెడు వేళనింటిలో
  యప్ప విదేశ మేగమని యాంక్షలు పెట్టి పరీక్ష కంపగా
  తప్పులు గోరి వ్రాసెనట దాని ఫలమ్మిది చెప్పు చుంటి తా
  దప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 33. చప్పుడుచేయకుండగనుజానకియింటినివీడిబోయెనే
  తప్పిపరీక్షలో,గడుముదంబునగంతులువేసెఛాత్రుడే
  తప్పుగవ్రాసినన్దనకుదండిగమార్కులువచ్చెనంచుచున్
  నొప్పనిదాదలంచెనెమొయోపినమార్కులువేసియుండెనో

  రిప్లయితొలగించండి
 34. తేటగీతి
  హరినరిగ గురులని గొల్వుమప్పననిన
  వినక ప్రహ్లాదుడా హరి వీడకున్న
  శిక్షలెన్నియొ వైచిన శ్రీహరి దయఁ
  దప్పఁగఁ పరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె

  ఉత్పలమాల
  ఒప్పరు నాన్నగారు హరి నున్నతుఁ జేసి భజించ నెంచ నీ
  కప్పని నామకీర్తనలు హాయి నొసంగన శుక్రపుత్రులన్
  తిప్పలు బెట్టుచున్ వినక తీవ్రతరంబుగ వేయ శిక్షలన్
  ముప్పు తొలంగ శ్రీహరిని బుద్ధిని దల్చ దయార్ద్ర వృష్టిచేఁ
  దప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే  రిప్లయితొలగించండి
 35. రిప్లయిలు
  1. అంతు లేని దుఃఖము మది నావహించఁ
   జింత మునిఁగి మునింగి రవ్వంత తేఱి
   వంత కొంత తొలఁగ మిత్ర వర్గ మెల్లఁ
   దప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె

   తప్పి పరీక్ష లందు సతతమ్ము విషాదముఁ జెందు టెంచగం
   దప్పని కృత్య మయ్యె నని తల్చుచు నుండ గురు ప్రవీణుఁడే
   నెప్పరి యయ్యెనే తుదకు నెగ్గి, యహో పరిపాటి నేడు దాఁ
   దప్పి, పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 36. చప్పున జూచి వ్రాయమని సైగనుసేయగ నయ్యవారటన్
  దప్పని నాత్మబోధను సుతారముగాను తిరస్కరించుచున్
  దప్పి పరీక్షలో,కడు ముదంబున గంతులువేసె ఛాత్రుడే
  నిప్పుకు మారుపేరయిన నేతగ జాతికి దారిజూపగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 37. వెతలపాలాయెనెల్లరిబ్రతుకునేడు
  విషముచిమ్మికోల్మసగెడువింత పురుగు
  వ్యాప్తినొందగ నద్దానినణచువేళ
  తప్పఁగఁ బరీక్ష, విద్యార్థితాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
 38. మంచి విద్యయు వినయము మాట యాట
  పాట లందున ప్రధముడు బాలుమాలె
  చలికి తాళలేక నతడు జతికిలబడె
  తప్పగ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [హిరణ్యకశిపుని సుతుఁడైన ప్రహ్లాదుఁడాడుచుఁ బాడుచు, శ్రీహరి నెల్లవేళల ధ్యానించుచు, బాలురలోఁ జుక్కలలోఁ జంద్రునివలె వెలుఁగొందినను, గురువులైన చండామర్కుల యొద్ద మాత్రము దానవ శాస్త్ర సంబంధమైన పరీక్షలలోఁ దప్పెనను సందర్భము]

  ఒప్పుచు బాలలందఱను, యుక్తిగ శ్రీహరి మంత్రరాజమున్
  దప్పక పాఠనం బిడుచు, దానవ రాట్సుతుఁ డాడి పాడుచున్,
  మెప్పుల నొందెఁ! గాని, కడు మిన్నలు నొజ్జల చెంత మాత్రమే

  తప్పి పరీక్షలోఁ, గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. ఎప్పటి రీతినన్ గురువు లెక్కము చెప్పిన నొప్పచెప్పగన్
  తప్పిన వేగమే తనను తక్కువ చేయుచు త్రోసివేయగా
  నప్పొల మంతయున్ తిరిగి యాతడు నల్లిన పద్యరాజముల్
  గొప్పగ వెల్గిపా ఠ్యముగ గూర్చగ పొంగుచు హన్మయే తుదన్
  తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే.

  శ్రీ గంగాపురం హనుచ్ఛర్మ గారు చిన్నప్పుడు వ్రాసిన దుందుభీ కావ్యము M Phil. లో పాఠ్యగ్రంధ మగుట తలచి ఆనందంచారని విషయము.
  తప్పులు సరిజేయ ప్రార్థన.

  రిప్లయితొలగించండి
 42. తప్పక హీరొ చాన్సు వడి దక్కునటంచును మిత్రులందరున్
  చెప్పగ పాఠశాలవిడి చేరెను నాటక రంగమందునన్
  చెప్పక తల్లి దండ్రులకు చేసిన కార్యము, తాను వ్రాసియున్
  తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదమ్మున గంతులువేసె ఛాత్రుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 43. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  """"""""""""
  * గురువుగారికి - మరియు పెద్ద లందరికి

  పాదవందనములు .

  రిప్లయితొలగించండి
 44. ఉత్పలమాల
  గొప్పగ పెళ్లి జూచి తన గుర్తుగ నుండగ దాని వైభవ
  మ్మెప్పుడు నాకటంచు మదినిండఁగ విద్యన శ్రద్ధజేయ నీ
  విప్పుడు తప్పినన్ వదల పెళ్లిని జేతునటన్న ముచ్చటన్
  దప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే!

  రిప్లయితొలగించండి
 45. సవరణ జేసితిని గురూజీ 🙏
  తే.గీ//
  కష్టకాలము నందున నిష్టమైన
  విద్యనభ్యసించెడి వాడు విస్తుబోయె !
  లాకు డౌను సమయమందు లాక్షణికుడు
  తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి, తాను మురిసె !!

  రిప్లయితొలగించండి
 46. అందరికీ నమస్సులు🙏
  తే"

  దేశ భక్తుడౌ నొకడు విదేశముల చ
  దువుట కొప్పక తండ్రి కెదురు పలుకక
  సరిగ చదువకుండగ పోయి శాటు వ్రాసె
  *తప్పగ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె*
  SAT_ Scholastic aptitude test

  వాణిశ్రీ నైనాల, హైదరాబాద్

  రిప్లయితొలగించండి
 47. తేది: 22.05.2020.శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహాయనమః
  నమస్సులతో, సుసాయం మహోదయా!

  నేటి సమస్యాపూరణాల యత్నం-

  గురువును వదిలి పోలేక కుదురుగ తను
  అక్కడేయుండ దలచి రోజచటచట తి
  రుగుచు విజయసాధకుడుగన్ రోజు విధిగ
  తప్పగ బరీక్ష, విద్యార్థి తాను మురిసె

  చప్పున నౌకరిన్ వలసి జాగు ప్రమాదకరంబె, రాసెనో
  యొప్పు పరీక్షలన్ దలచి యుత్తమ నౌకరి, యిష్టమొక్కటిన్
  చొప్పుగ బొందె నిష్టపు సుశోభల, రెండవ దాని యందతన్
  తప్పి పరీక్షలో, గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుడే
  -🍁-

  రిప్లయితొలగించండి
 48. తాను చదవ నట్టి ప్రశ్నలు తప్పుగాను
  ప్రశ్న పత్రము నందున వచ్చినంత
  దాని తొలగించి మరియొక దాని‌ నిడగ
  తప్పగ పరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె.

  రిప్లయితొలగించండి