28, జనవరి 2011, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 210 (చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు)

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ......
చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్.
శ్రీ అబ్బూరి రామకృష్ణారావు గారి చాటువు నుండి ఈ పద్యపాదాన్ని సమస్యగా ఇవ్వమని సూచించిన రాజేశ్వరి నేదునూరి గారికి ధన్యవాదాలు.
కవి మిత్రులకు మనవి .....
సమస్యలను పంపండి. మీరు స్వయంగా తయారు చేసినవీ, విన్నవీ, చదివినవీ, అవధానాలు , పత్రికలూ, ఆకాశవాణి తదితర మాధ్యమాల ద్వారా మీకు తెలిసిన సమస్యలను నాకు మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదాలతో ప్రకటిస్తాను. నేను ఒక్కణ్ణి ఎన్నని సృష్టించను? ఇది మీ బ్లాగు. మీ భాగస్వామ్యం ఉండాలి. పంపిస్తారు కదా?

19 కామెంట్‌లు:

 1. మడువులివి గురుడసలు మె
  చ్చడను సుతుని బుజ్జగించి జనని పలికె; నె
  వ్వడడుగు దిగంబరుడు మె
  చ్చెడుదగు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గోలి.హనుమచ్ఛాస్త్రి.


  గుడిలో స్తుతి గీతమునకు
  చెడుదగు నాట్యమ్ము కొరకు జీన్సులు చూడన్
  బడిలో డిస్కో పాటకు
  చెడుదగు నాట్యమ్ము కొరకు చీనాంబరముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గుడికిన్ వచ్చిన గుమ్మల
  నడిగెను పూజారి భరత నాట్యము చేయన్!
  పడతులు దెచ్చిరి శోభిo
  చెడు, గు(డి)నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కవి మిత్రులు మన్నించాలి. ఉదయం ఇంట్లో నెట్ సరిగా రాక, ప్రక్కన నెట్ సెంటర్ వెళ్ళి ఈరోజు సమస్యను పోస్ట్ చేసాను. అక్కడ గోలగోలగా ఉండడంతో చీకాకు పడుతూ సమస్యను టైపు చేసాను. "చెడుగుడు" అనేది "చెడుగు" గా టైపయింది. ఇప్పుడు సవరించాను.
  ఆ సమస్య ఇది ...
  "చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఇప్పటికే ముగ్గురు కవి మిత్రులు తమ తమ ఊహలతో లుప్తమైన అక్షరాన్ని వేసికొని పూరణలను పంపించారు. వారికి ధన్యవాదాలు.

  ఎఱ్ఱాప్రగడ రామ్మూర్తి గారు "చెడుదగు" అని ఊహించి దిగంబరుడు మెచ్చెడుదగు నాట్యాన్ని చూపిస్తూ పూరించారు. బాగుంది. అభినందనలు.

  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు కూడ "చెడుదగు" అనే ఊహించి గుడిలో భక్తి పాటలకు జీన్సులతో, బడిలో డిస్కో పాటలకు చీనాంబరాలతో నాట్యం చేయించి చక్కని పూరణ పంపారు. వారికి అభినందనలు.

  మంద పీతాంబర్ గారు చెడు గుడి నాట్యాన్ని చూపుతూ మంచి పద్యం చెప్పారు. వారికి అభినందనలు.

  పై కవి మిత్రులు సవరించిన సమస్యను కూడ పూరించి మనల్ని ఆనందింప జేస్తారని ఆశిద్దాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి.

  బడిలో జరుగును పోటీ
  చెడుగుడు, నాట్యమ్ముకొరకు,ఛీనాంబరముల్
  ఉడుపులు వాటికి మరిసరి
  పడునవి కుట్టించి తెండు వడివడి రేపే.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గడబిడయ ప్రజాస్వామ్యమ
  అడుగడుగున జరుప నేల నా యెన్నికలన్
  గడుసరులు దోచ దేశము
  చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్షమించాలి నిన్నటి పూరణలొ " కోడలు ,వేడుక " అని మర్చి పోయి పూరించాను.వాటికి పర్యాయ పదాలు తోచ లేదు.సవరించి నందులకు సనత్ శ్రీపతి గారికి ధన్య వాదములు + కృతజ్ఞతలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నడుమునకు గోచి ఆడగ
  చెడుగుడు, నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్,
  కుడవగ కంచము, గొడుగే
  తడవకనుండగ జనులకు తప్పక వలయున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అబ్బూరి వారి చాటువు నేనెరుగనండీ. మీరు ఇచ్చిన పాదాన్ని బట్టి చూస్తే భరత నాట్యానికి చీనాంబరాలు గానీ బజారు నాట్యానికి చీనాంబరాలు ఎందుకు - అన్న అర్ధం ఊహకుదోచింది..
  ఆ విధంగనే పూరించటానికి ప్రయత్నించి మీ ముందు ఉంచుతున్నాను

  వడియములకుకోడేలయ? ( కోడి - ఏలయ?)
  బడిపిల్లలకేలమోతబరువు?మరేలా
  విడువంజూచెడు తారల
  చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్?

  తెలియక ఈ మాట అడుగుతున్నాను...
  ఆశువు కాబట్టి చెడుగుడునాట్యం అన్నారేమో. ఇతర సందర్భాలలో చెల్లుతుందాండీ


  భవదీయుడు
  ఊకదంపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ముడుపులు చెల్లించగ పడు
  యిడుములు యింతింత కాదు బడిచదువులకున్ !
  కడు భీకరమయ్యె బ్రతుకు
  చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చెడు వినకు కనకు చెడులను
  చెడెదవు చెరపకెవరిని చేజేతులతోన్ !
  చెడులను పెడ చెవినిడి
  చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్ !

  [ అసలు ఎలాఉంటుందో అని సరదాకి వ్రాసాను.తప్పులైతె ఏముంది ? మన్నించడమె మరి ]

  రిప్లయితొలగించండి
 13. బుడతలు గావలె నాడగ
  చెడుగుడు! నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్,
  పిడికెడు నడుముల్ గలిగిన
  పడతుల్ గావలెనుగాని పావడ లేలా!


  గడుసరి గోపిక లాడిరి
  చెడుగుడు, నాట్యమ్ము కొఱకు! చీనాంబరముల్
  వడివడిగలాగ ,కృష్ణుని
  మెడనుండి మరిమొలనుండి, మెఱుపులు రాలెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.

  నరసింహ మూర్తి గారూ,
  మాటిమాటికి వచ్చే ఎన్నికలను చెడుగుడుతో పోల్చుతూ చక్కని పూరణ చేసారు. అభినందనలు.

  సత్యనారాయణ గారూ,
  దేని కేది కావాలో వివరిస్తూ చక్కగా పూరించారు. అభినందనలు.

  ఊకదంపుడు గారూ,
  తారల చెడుగుడు నాట్యం, ఆ నాట్యంలో విడువబోయే చీనాంబరాలు ... మంచి ఊహతో పూరణ చేసారు. అభినందనలు.
  అసలు ఈ పద్యాన్ని అబ్బూరివారు ఏ సందర్భంలో చెప్పారో, దాని పూర్తి పాఠం ఏమిటో రాజేశ్వరి గారిని కాని, డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారిని కాని అడుగుతాను.

  రాజేశ్వరి గారూ,
  మొదటి పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  రెండవ పద్యం మూడవ పాదంలో గణదోషం ఉంది. "పెడచెవి నిడినన్", "పెడచెవి నిడఁగా", "పెడచెవి నిడి యా" ఇలా ఎన్నైనా చెప్పవచ్చు. కాని విషయానికి, సమస్యకు పొంతన కుదరడం లేదు.
  ఇంతకీ ఈ పద్య పాదాన్ని ఎక్కడ సంపాదించారు? పూర్తి పద్యం మీ వద్ద ఉంటే వ్యాఖ్యగా పెట్టండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పీతాంబర్ గారూ,
  ఇప్పుడు పంపిన రెండు పూరణలూ చాలా బాగున్నాయి. చెడుగుడుకు బుడతలు, చీనాంబరాలు ధరించి నాట్యం చేయడానికి పిడికెడు నడుముల పడతులు కావాలనడం బాగుంది. కృష్ణుని మొల నుండి మెరుపులు రాల్చారు :-) అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సినిమా పాట షూటింగు:

  పిడికెడు దుస్తుల పడతిని
  చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు; చీనాంబరముల్
  తొడుగగ నాయక వరునకు
  అడుగిడ మందయు, వెడవెడ నాడిరి నటపై.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రవి గారూ,
  ఆలస్యమైనా మంచి పూరణ పంపారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సడి సరకు గొనక బిడియము
  విడిచిన నీకేలనె బలుపిరుదుల పడతీ !
  యొడిసి యొడలూపెడు సినీ
  చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 19. భడవలు భారత పౌరులు
  విడువక సెల్ ఫోనులిచట వెర్రిగ కొనగా
  కడకిక దిక్కును లేకయె
  చెడుగుడు నాట్యమ్ము కొఱకు చీనాంబరముల్

  రిప్లయితొలగించండి