16, జనవరి 2011, ఆదివారం

ప్రహేళిక - 40 సమాధానం

ఈ పండుగ ఏది?
తే.గీ.
సిరుల తల్లి, మండూకము, శృంగజంబు,
కామదూతి, శౌర్యము, క్రియాకారము లవి
త్ర్యక్షర పదంబు, లందు మధ్యాక్షరములఁ
జూడఁ దెలిసెడి పండుగ జాడఁ గనుఁడు.

సమాధానం -
సిరుల తల్లి - కమల
మండూకము - భేకము
శృంగజము - శరము
కామదూతి - వాసంతి
శౌర్యము - విక్రాంతి
క్రియాకారము - ప్రతిన/ప్రతిజ్ఞ
పై పదాల నడిమి అక్షరాలను చదివితే ...
ఆ పండుగ - మకర సంక్రాంతి.
సమాధానాలు పంపినవారు ....
గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు,
మంత్రిప్రగడ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు,
మైథిలీ రాం గారు,
కోడీహళ్ళి మురళీ మోహన్ గారు,
రహ్మానుద్దిన్ షేక్ గారు,
వసంత్ కిశోర్ గారు.
అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి