13, జనవరి 2011, గురువారం

ప్రహేళిక - 38

ఎవరీ మాతృమూర్తి?
తే.గీ.
వారధియు, నిశాపుష్పము, బంక, వంద,
కుటజములు త్ర్యక్షర పదము లట! ద్వితీయ
వర్ణములఁ జూడఁగా మన భరతమాత
కెనయగు మరొక్క మాత - తా నెవరొ గనుఁడు.

మనందరికీ మాతృమూర్తి అయిన ఈమె ఎవరు?

13 కామెంట్‌లు:

 1. వారధి = వంతెన
  నిశాపుష్పము= కలువ
  బంక =జుగురు
  వంద = శతము
  కుటజములు= మల్లిక.

  తెలుగుతల్లి.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బాలు మంత్రిప్రగడగురువారం, జనవరి 13, 2011 12:20:00 PM

  తెలుగుతల్లి
  వారధి - వంతెన
  నిశాపుష్పము - కలువ
  బంక - జిగురు
  వంద - శతము
  కుటజములు - మల్లిలు (మల్లెలు?)
  - బాలు మంత్రిప్రగడ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వంతెన ,కలువ,జిగురు,శాతము /శతము,మల్లియ = తెలుగు తల్లి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వంతెన
  కలువ
  జిగురు
  శతము
  ?
  తెలుగుతల్లి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తెలుగు తల్లి

  వం'తె 'న , నిశాపుష్పము???, జి 'గు 'రు , శ 'త 'ము, మ 'ల్లి 'లు

  అయినా ఈ పద్యాన్ని నిషేదించాలి. అమె మీ ఓరుగల్లు వారికి తల్లి గాదని ఒక రాజకీయవేత్త చెప్పారే :)

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వంతెన, కలువ (?),జిగురు, శతకము, మల్లియ
  తెలుగుతల్లి/ తెనుఁగుతల్లి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వంతెన
  కలువ
  జిగురు
  శతము
  మల్లిక

  తెలుగు తల్లి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వంతెన
  కలువ
  జిగురు
  శతము
  మల్లిక

  తెలుగు తల్లి
  vasant.kishore@gmail.com

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గురువుగారూ నమస్కారము.
  వంతెన,కలువ,జిగురు,శాతము,మల్లిక.
  మా 'తెలుగుతల్లి' కీ మల్లె పూదండ.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వంతెన
  కలువ
  జిగురు
  శతము
  మల్లియ

  తెలుగు తల్లి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వంతెన,కలువ,జిగురు,శతము,మల్లిక

  ' తెలుగు తల్లి '

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వంతెన , కలువ ,జిగురు, శతము ,మల్లియలు = జవాబు = " తెలుగు తల్లి "

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వంతెన
  కలువ
  జిగురు
  శతము
  మల్లియ/మల్లిక

  తెలుగుతల్లి

  రిప్లయితొలగించండి