12, జనవరి 2011, బుధవారం

ప్రహేళిక - 37

ఈ కావ్యం పేరేమిటి?
సీ.
తార పేరున నున్న వారపత్రిక యేది?
వ్యాధితోఁ బీడింపఁబడు నెవండు?
ఓటమికి గురైన నీటు జ్ఞానం బేది?
ఆరవ తిథిని యే మని పిలుతురు?
యంత్రంబునకుఁ గల యన్య నామం బేది?
పలుకుకు పర్యాయపద మ దేది?
పల్లె లందుండు సూపరు బజా రది యేది?
భార్యను భరియించువాఁ డెవండు?
తే.గీ.
దీపమును వెలిగింతురు దేనితోడ?
ఏది సాధింప మునులు తపింతు రెపుడు?
ద్వ్యక్షర పదంబు లన్నియు ప్రథమ వర్ణ
ములు దెపిపెడి ప్రముఖ కావ్యమును గనుండు.
రెండు పేర్లున్న ఆ ప్రముఖ కావ్యం ఏమిటో తెలిసికొని ఒక పేరు చెప్పండి.

10 కామెంట్‌లు:

 1. జ్యోతి గారూ,
  మరీ ఇంత స్పీడా? సంతోషం! కానీ .....
  మీ సమాధానంలో 4,7,8,9 అక్షరాలు తప్పు.
  మరోసారి ప్రయత్నించండి.
  విజయోస్తు!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అవును కదా తప్పైంది. స్వారోచిష మనుసంభవము..

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తార పేరున నున్న వారపత్రిక యేది? - స్వాతి

  వ్యాధితోఁ బీడింపఁబడు నెవండు? - రోగి

  ఓటమికి గురైన నీటు జ్ఞానం బేది? - చిత్తు (చిత్తం ?)

  ఆరవ తిథిని యే మని పిలుతురు? - షష్ఠి

  యంత్రంబునకుఁ గల యన్య నామం బేది? - మర

  పలుకుకు పర్యాయపద మ దేది? - నుడి

  పల్లె లందుండు సూపరు బజా రది యేది? - సంత

  భార్యను భరియించువాఁ డెవండు? - భర్త

  దీపమును వెలిగింతురు దేనితోడ? - వత్తి

  ఏది సాధింప మునులు తపింతు రెపుడు? - ముక్తి

  ప్రథమ వర్ణములు దెపిపెడి ప్రముఖ కావ్యము - స్వారోచిషమనుసంభవము

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మరో ప్రహేళిక కావాలి.. ఇలాగే కాస్త సులువుగా ఉండాలి సుమా...:)

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గురువు గారూ ! ఫలితాలు ముందే ప్రకటించేస్తె మా బోటివాళ్ళకు రాయడానికి ఉండదు కదా ? పైగా మీకు పగలు మాకు రాత్రి.ఉదయం చూసే సరికి ఫలితాలు స్వాగతం." సమస్య ," ఫర్వాలేదు ." గడి,ప్రహేళిక " రాయలేక పోతున్నాము.దయచేసి మాకు కుడా రాయడానికి అవకాశం కల్పించ గలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. జ్యోతి గారూ,
  మరో ప్రహేళిక ఇచ్చాను. సులువుగా ఉందో, కఠినంగా ఉందో మీరే చెప్పాలి.

  రాజేశ్వరి నేదునూరి గారూ,
  వ్యాఖ్యలను "మాడరేషన్"లో పెడితే ఆ సమస్య పోతుంది. కాని సమస్యా పూరణంలో వ్యాఖ్యలు వెంట వెంటనే కనిపించక కవి మిత్రులు తమలో తాము చర్చించుకొనే అవకాశం పోతుంది. చూద్దాం ... ఈ రోజు "మాడరేషన్" పెడుతున్నాను. ఎలాగూ మీరంతా కొనిచ్చిన "సిస్టం"పైన సర్వాధికారాలు నావే గనుక ఎప్పటి కప్పుడు మెయిల్ బాక్స్ చూసి వ్యాఖ్యలను ప్రచురిస్తూ ఉంటాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శంకరార్యా !
  ఈ "మాడరేషన్" ఏమిటో ??? ఏమీ బాగా లేదు .
  మా post కూడా మాకు కనుపించడం లేదు.
  కావాలంటే ,వీలైతే " ప్రహేళిక " కొక్క దానికే
  పరిమితం చెయ్యండి.
  లేదంటే పాత పద్ధతే ఉంచండి.
  ఈ రోజు మాకు మిత్ర దర్శనం కరువై, చాలా వెలితిగా ఉంది.
  మిత్రులను విడ దియ్యడం ?????
  మహా పాపం సుమా !
  పాపం శమించు గాక !!!

  రిప్లయితొలగించండి