16, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2548 (నన్నయ రచించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"నన్నయ రచించెఁ గావ్యముఁ గన్నడమున"
(లేదా...)
"నన్నయభట్టు కన్నడమునన్ రచియించెను మేటికావ్యమున్"

51 కామెంట్‌లు:

 1. ఆదికవి శబ్దశాసను డాతడె గద
  నన్నయ! ; రచించెఁ గావ్యముఁ గన్నడమున
  నాగచంద్రుడు గద మల్లినాథుని కథ!
  విరుపు తప్పలేదిట నాకు వీలు లేక 😂

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రిప్లయిలు
  1. మిన్నగ నాతడాదికవి మేటిగ వాగనుశాసనుండుగా
   నన్నయభట్టు!; కన్నడమునన్ రచియించెను మేటికావ్యము
   న్నెన్నగ నాగచంద్రుడను నీతడు గాథను మల్లినాథునిన్;
   పన్నుగ వృత్తపద్యమును భళ్ళున వ్రాసితి నవ్వబోరొకో 😂😂😂

   తొలగించండి
  2. పద్యం బాగుందండీ.. పరుగు బాగుంది.. భావం బాగుంది.. ముగింపు బాగుంది.. అభినందనలు 🙏🙏

   తొలగించండి
  3. రాదు రాదని బల్కుచు వ్రాసితీవు
   రమ్యమగు నొకవృత్తము రాణనొప్ప
   తోక విప్పెదననుచును దోవతప్పి
   మెప్పుబొందగ విబుధుల మిక్కుటముగ !
   అభినందనలు!!

   తొలగించండి
 3. మన్నిక మెచ్చ పండితులు మంజులశైలిని తెన్గుబాసలో
  గన్నులగట్టు వర్ణనల గమ్మగ వ్రాసెను భారతంబునున్
  నన్నయభట్టు; కన్నడమునన్ రచియించెను మేటికావ్యమున్
  పొన్నరికాన పంపకవి,పొన్నడు,రన్నడు భారతంబునే.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  కన్నడమున పంపన - తెలుగులో నన్నయ :

  01)
  _________________________

  తెలుగు భారతమను నాది - దివ్యమైన
  నన్నయ రచించెఁ గావ్యముఁ ; - గన్నడమున
  వ్రాసి తెలుగు వాడైన పం - పనయె గాదె
  వాసి కెక్కెను నాద్యుడై - భారతమును !
  _________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కన్నడమున పంపన - తెలుగులో నన్నయ :

  02)
  _________________________

  చెన్నుగ వ్రాసె భారతము - చిక్కగ చక్కగ దెల్గు భాషలో
  నన్నయభట్టు! కన్నడము - రచియించెను మేటికావ్యమున్
  క్షుణ్ణము వ్యాసభారతము - గోవిదు లెల్లరు మెచ్చు రీతిగన్
  పన్నుగ దెల్గువాడు కవి - పంపనయే గద వాసి కెక్కగన్ !
  _________________________

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 02అ)
   _________________________

   చెన్నుగ వ్రాసె భారతము - చిక్కని చక్కని దెల్గు భాషలో
   నన్నయభట్టు! కన్నడము - రచియించెను మేటికావ్యమున్
   క్షుణ్ణము వ్యాసభారతము - గోవిదు లెల్లరు మెచ్చు రీతిగన్
   పన్నుగ దెల్గువాడు కవి - పంపనయే గద వాసి కెక్కగన్ !
   _________________________

   తొలగించండి
 6. వ్యాస కృత మైన సంస్కృత భారతము ను
  తెలుగు కను వాద మును జేసి వెలు గ లే దె
  నన్నయ ;రచించె కావ్య ము గన్న డ ము న
  వన్నె చిన్న ల నొ లు క నా పంప కవి యు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. భారతమ్మును తెనుగున బందురముగ
  నన్నయ రచించెఁ, గావ్యముఁ గన్నడమున
  పంపన కవీంద్రుడు లిఖించె సొంపుగాను
  పోతన భాగవతమ్మును పొలుపుమీఱ
  వ్రాసె కడు భక్తితో తెల్గు భాషలోన

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మైలవరపు వారి పూరణ

  వ్యాస భారతమును తెన్గు బాసయందు
  నన్నయ రచించె కావ్యము , గన్నడమున
  తమిళమున నననేల ? నాధారమదియె!
  వ్యాసమూలమ్ము సకలమౌ వాఙ్మయమ్ము !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కన్నులముందు తెల్గు నుడికారములొప్పగ తీయతీయగా
   వెన్నెల గాచినట్లు , నులివెచ్చని భానుడు దోచినట్లుగా
   నన్నయ వ్రాసె భారతము ! నవ్వునకంటివొ ? విస్మరించితో !
   నన్నయభట్టు కన్నడమునన్ రచియించెను మేటికావ్యమున్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
  2. 🙏🙏🙏

   మిన్నగ మైలవరపు వా
   రెన్నగ పూరణలు రెండు రీతిగ నిచ్చిరే!
   కన్నడ కవులన్నెన్నక
   నన్నయ, వ్యాసులనె, గొల్చు నయగారమునన్ :)

   తొలగించండి
  3. మైలవరపు వారి స్పందన:

   👏👏👏🙏( నిచ్చిరే... అంటే గణదోషం... నిడిరే.. అంటే సరిపోతుంది)

   తొలగించండి


 9. ఆంధ్ర భారతమును రసమయ తెలుగున
  నన్నయ రచించెఁ! గావ్యముఁ గన్నడమున,
  నారణప్ప రచించెను; నాటి కథలు
  మేటిగ నిలిచెను జిలేబి మెచ్చుకొనుమ!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 10. మిన్నగ వ్యాస భారతము మేటిగ తెల్గున వ్రాసె నాతడే
  నన్నయభట్టు! కన్నడమునన్ రచియించెను మేటికావ్యమున్
  నెన్నగ షట్పదమ్మునట నేర్పుగ నాతడు నారణప్ప యౌ !
  మన్నిక గాంచె గాధలవి మానవు లన్ తగు రీతి నిల్పగన్ !

  జిలేబి

  నారణప్ప - కుమార వ్యాసుడన్నది కలం పేరు ; వ్యాసభారతాన్ని భామినీ షట్ఫదములోన కర్నాట భారత కథా మంజరి గ కన్నడీకరించాడు(అసంపూర్తి గా పది యాశ్వాసాలు).

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పెద్దలు పండితులు శ్రీ పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గారు పూరణల గుణదోష పరిశీలన చేస్తే బాగుంటుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మిస్సన్న గారు నమస్సులు. అయాచిత సమీక్ష లనర్థ దాయకములు కదా! కోరిన వారికి నా శక్తి మేరకు వ్యాఖ్యానించఁ బ్రయత్నించెదను. అటులనే నాపూరణల నెవరు సమీక్షించినా కృతజ్ఞుడఁను.

   తొలగించండి
 12. పన్నుగ నాల్గుపర్వములు భారతమున్ రచియించె తెల్గునన్
  నన్నయభట్టు, కన్నడమునన్ రచియించెను మేటికావ్యమున్
  మున్నుడి పంపడార్మిలిని, పొందెను ఖ్యాతిని దక్షినాదిలో
  మిన్నగ వ్రాసె తిక్కనయు మిక్కిలి ప్రేముడి భారతమ్ము తా(శేషభాగమున్)

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పఠన సేయగ పుష్పాల పరిమళముల
  గ్రోలునట్లు, యానందాబ్ధి దేలునట్లు ;
  కవన మందమౌ కస్తూరిగ బిలువబడు;
  నన్నయ రచించె గావ్యము ; కన్నడమున

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కోట రాజశేఖర్ గారి పూరణ

  సందర్భము :: నన్నయ తిక్కన ఎర్రన అనే కవిత్రయం మన తెలుగువారికి ఉన్నట్లుగానే , కన్నడదేశీయులకు *పంప , పొన్న , రన్న* అనే మహాకవులు ఉన్నారు. వారిలో *పంపకవి భారత కథను విక్రమార్జునవిజయము అనే పేరుతో రచించినాడు. ఇది పంప మహాభారతం అని ప్రసిద్ధి చెందింది. కాబట్టి భారత గ్రంథ నిర్మాణంలో నన్నయభట్టు వంటి వాడు అగు పంపకవి* కన్నడంలో మేటి కావ్యాన్ని రచించినాడు అని చెప్పే సందర్భం.

  మున్ను వెలుంగ ‘’పంప’’ కవి, ‘’పొన్న’’ యు, ‘’రన్న’’ *కవిత్రయమ్మనన్*
  *కన్నడ మందు* , *పంపకవి గ్రంథము వ్రాసెను భారతమ్మునే*
  *యన్నున విక్రమార్జున జయమ్మన* , భారత గ్రంథ నిర్మితిన్
  *నన్నయభట్టు , కన్నడమునన్ రచియించెను మేటి కావ్యమున్.*
  (అన్నున=పరవశమ్మున)

  *కోట రాజశేఖర్ నెల్లూరు.*

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఎన్నగనెల్లవారలకునింపొన గూర్పగ భారతమ్మునన్
  పన్నుగ రెండుపర్వములు పర్వమునందున యర్థభాగమున్
  మున్నల పంపనార్యుడును ముచ్చట గొల్పెడి రీతి వ్రాసెగా
  నన్నయభట్టు , కన్నడమునన్ రచియించెను మేటి కావ్యమున్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 16. భాషలవి చాల నేర్చెను బాగుగాను
  నన్నయార్యుడు ముందుగా నాణెముగను
  భారతమ్మును వ్రాసియు పరగ పిదప
  నన్నయ రచించెఁ! గావ్యముఁ గన్నడమున,

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,

  చెన్నుగ నా౦ధ్ర మ౦దున రచి౦చెను భారతగాధ మున్ను శ్రీ

  నన్నయభట్టు | కన్నడమునన్ రచియి౦చెను మేటి కావ్యమున్

  పన్నుగ ప౦ప నార్యు | డిక భాగవతామృతమున్ మథి౦చి ‌పో

  తన్న ధరన్ గలట్టి జను ల౦దర కిమ్ముల ప౦చియిచ్చెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చివరి పాదంలో జనులందరికిన్ అని చదువలెను

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వ్యాస భారతమ్మును మదిఁ బన్నుగఁ బరి
  కించి కన్నడ సేనాని కృష్ణశాస్త్రి
  ముద్దుగ వచనమున, యాంధ్రమున రచింప
  నన్నయ, రచించెఁ గావ్యముఁ గన్నడమున

  [ఆచార్య. అంబళి రామకృష్ణ కృష్ణ శాస్త్రి, కన్నడ కవి, కన్నడ సేనాని బిరుదాంకితుఁడు, కన్నడ వచన భారతమును వ్రాసి కీర్తి గడించెను]


  పన్నుగ సంస్కృతమ్మునను వ్యాస మహర్షి కృపార్ద్ర చిత్తుఁడై,
  నన్నయభట్టు, కన్నడ మునన్, రచియించెను మేటికావ్యమున్
  సన్నుతమై చెలంగె నది సత్కవు లిర్వురు పూర్తి సేయగం
  బెన్నిధి ధర్మశాస్త్ర మనఁ బృథ్విని దిక్కయి మానవాళికిన్

  [కన్ను అడ మును అన్;
  కన్ను+అడ = కన్నడ; కన్ను = జాడ, అడ = ఆకృతి/ స్వరూపము; మును+అన్ = మునన్: ముందు చెప్పగా, అన్ = అనఁగన్;
  వ్యాస మహర్షి భారత కథ జాడయు స్వరూపమును ముందు చెప్పగా]

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మూడుపర్వములాంధ్రాన ముచ్చటగను
  నన్నయరచించె,గావ్యముగన్నడమున
  వాహయనగనుగవులెల్లపంపకవి
  సరళమగురీతిదనదైన శైలితోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దేశ భాషల భారత తీరుఁ దెలుపు 
  వ్యాసము పరీక్ష నందున వ్రాయ మనఁగ 
  నన్నయ రచించెఁ గావ్యముఁ గన్నడమున 
  ననుచు సోంబేరి యొకఁడు వ్రాసెనట 'చూచి' 

  (కాపీ కొట్టడం కూడ సరిగా రాని వెధవాయ్)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భారతమ్మును తెలుగున భవ్యముగను
  నన్నయ రచించె, గావ్యము కన్నడమున
  నారణప్ప రచించెను భారతమున
  బంతిపర్వముల్, తిమ్మన వ్రాసె పిదప
  నేడునొకటి పర్వమ్ములు వేడుకగను!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. భాషయేదైన యందున్న భావమొకటె
  తేనొలొలికెడు పలుకుల తెలుగుయైన
  కమ్మని పరిమళమొదవు కన్నడైన
  వ్యాస భారతమ్మునుగొని యాంధ్రమునను
  నన్నయ రచించె కావ్యము,కన్నడమున
  పంపన వెలయించె మిగుల ప్రాపుగొనగ!

  కన్నడంలో చాలమంది భారతాన్ని రచించినటుల ఈరోజు తెలిసినది!ధన్యవాదములు!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. (కాపీ కొట్టడం కూడ సరిగా రాని వెధవాయ్)

  ఉ.
  నిన్నిక నేమి చేయవలె నిక్కము నాకది తోచ కున్నదే ?
  తిన్నగ నీదు పత్రమును దిద్దెడు వేళను చూచినాడ నే
  నన్నయభట్టు కన్నడమునన్ రచియించెను మేటికావ్యమున్?
  యున్నది చూచి వ్రాయుటకు నొప్పవె సోమరి యూరబందివో?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. హ హ హ భలే తిట్టారండీ!!మీరు అధ్యాపకులా?

   తొలగించండి
  2. "అన్నయతిట్లు తన్నడమునన్ వచియించెను మేటిశ్రావ్యమున్"

   😂😂😂

   తొలగించండి
  3. ఉమాకాంత ప్రసాద్ గారి స్పందన:

   అన్నియు పూర్తిగా చదివి యబ్బురమందు జవాబు
   వ్రాయమం
   చన్నను వ్రాయనందులకె చయ్యన కోపము వచ్చినందుకే
   "అన్నయ తిట్లు తన్నడమున్ పచియించెను మేటి శ్రావ్యమున్"
   తన్నుట కందకున్న తన తాపము తగ్గెడి దారి దోచకన్.

   తొలగించండి

  4. ఏమండీ జీపీయెస్ వారు


   ప్రపంచ "తెలంగాణ" మహా సభ ల గోలలో ఆకాశవాణి సమస్యా పూరణ హుష్ కాకీ అయిపోయినట్టున్నాది ;). ఇంతకీ వచ్చే వార సమస్య ఏమిటి ?


   జిలేబి

   తొలగించండి
  5. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారు ఉవాచ:


   విరించి గారు!ఈరోజు ఆకాశవాణి Hyderabadవారి సమస్య:
    
    "లేదను వాడె దాత మఱి లేదని చెప్పని వాడె లోభియౌ"

   నా పూరణ:
    
   పేదల నాదరించి తగు ప్రేమను జూపుటె మానవత్వమౌ
    వాదన లేవి జేయకనె పాత్రత నెంచియు దానమియ్యగన్
    యేదియు నడ్డబోదు తన కించుక నైనను నడ్డుపాటుయే
    "లేదను వాడె దాత మఱి లేదని చెప్పని వాడె లోభియౌ"

   తొలగించండి
  6. వ్హాట్సప్ లో ఆడియో లింకు దొరికినది కానీ నాకు బొత్తిగా వినపడ లేదు. మహా ఇబ్బంది ఈ లింకులు.

   వినికిడి:

   యథావిథిగా మన శంకరాభరణం కవులూ కవయిత్రులూ డామినేట్ చేశారట...నావన్నీ "ట ట ట" లే... "అహ నా పెళ్ళంట" :)

   తొలగించండి
  7. పద్యం నచ్చిన వారందరికీ ధన్యవాదములు.
   సీతాదేవి అక్కయ్యగారికి నమస్కారం. నేను జలవనరులశాఖ లో డిప్యూటీ ఎక్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరు గా పనిచేస్తున్నాను. 🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి


  8. వాదన కైన సూరి, రసవత్తర మైన పదమ్ము తో భళా
   లేదను వాడె ; దాత మఱి లేదని చెప్పని వాడె ; లోభియౌ
   మోదము చెందడమ్మ యడిమోహము వీడడు కాటిలోననౌ
   రాధనమున్ జిలేబి మధురానుభవమ్ముగు పొందగన్ దగున్!

   జిలేబి

   తొలగించండి
 25. .బారతమ్మును కొన్నియుభాగములను
  నన్నయ రచియించె|”గావ్యము కన్నడమున
  నవయుగ కుయంపొ|వ్రాసెనుభవత కొరకు
  సోమనాథ ద్విభాషకు సుందరుండు|

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వ్రాసె వాల్మీకి సంస్కృత రామగాథ
  భారతమునాంధ్రమునననువాదమున్ను
  "నన్నయ రచించెఁ , గావ్యముఁ గన్నడమున "
  వ్రాసె పంపన, నాద్యులే వీరలిట్లు

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మన్నన పొందిన చరితను
  చెన్నుగ భారతకథ గొని జిలుగు తెనుగునన్
  నన్నయ రచించె గావ్యము
  గన్నడమున నంతటి సొగసులు కానను సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఎన్నియొ రోజులున్ గఱచి యేడుపు రాగను చేతకాకనా
  నన్నయభట్టు కన్నడమునన్;... రచియించెను మేటికావ్యమున్
  పన్నుగ నాంధ్రమున్ చదివి పాడుచు నాడుచు మూడు పర్వముల్
  చెన్నుగ వ్యాస భారతము చేగొని నస్యము పీల్చుచున్నహా!

  రిప్లయితొలగించండి