14, డిసెంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2546 (పదములు లేకుండ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్"
(లేదా...)
"పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్"

88 కామెంట్‌లు:

 1. చదివినయంతనే ఎదల చల్లగ సోకెడి రీతియుండగా,
  పెదవులనుండి నాల్కపయి పెల్లుగ నాట్యమొనర్చు నట్లుగా,
  సదమలవృత్తి నెల్లపుడు చక్కగ సంఘము మెచ్చ,నెట్టి దుష్
  పదములులేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవులెల్ల రౌనన్.


  రిప్లయితొలగించండి
 2. ముదమును గూర్చెడి గాథల
  సదమల భావపు రసముల చక్కని సుధగా
  విదితమగుచు వ్యర్థములగు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఎదయెదనే మురిపించుచు
  కదలించుచు హృదయములను గవులౌననగన్
  చదువరులకును వివాదా
  స్పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చదువుట కింపుగ నుండుచు
  మదిలో హాయిని గొలిపెడి మాన్యపు కవితల్
  పదుగురు నొచ్చు యసభ్యపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి


 5. కద‌నము జిలేబి ఛందము,
  కుదరదు యిష్టమగు చాళి గూర్చన్! గానన్
  సదనమున వ్యావహారిక
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కుదరదు+ఇష్టమగు' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. "కుదురునె యిష్టమగు" అందామా?

   తొలగించండి
  2. సుదతీ జిలేబి వినుమా!
   పదిలము నిడకుండ మమ్ము పలు కలతలతో
   కుదిలించి మొట్టు వింతౌ
   పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్!

   🙏🙏🙏

   తొలగించండి


  3. ఔరా! జీపీయెస్! మా
   పై రయ్యన కందమొకటి పరుగెత్తించా
   రే!రామ రామ! వేయుము
   వారికి కందంబొకటి గబగబ జిలేబీ :)   ధన్యవాదాలండీ జీపీయెస్ వారు

   జిలేబి

   తొలగించండి


 6. సదనము శంకరార్యులది ! చక్కటి ఛందపు పుష్ప మాలికల్
  కుదురుగ ఠావుకొన్న యిలు; కూరిమి గాంచుచు వ్యావహారికా
  పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్
  కదనము కైపదమ్ములది ! కాకలుదేఱనకో జిలేబియా !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వ్యావహారిక పదములు' అనడం సాధువు.

   తొలగించండి
  2. "కూరిమిగా వ్యవహార గ్రామ్యమౌ" అంటే ఎలా ఉంటుంది?

   తొలగించండి


  3. కంది వారు

   నమో నమః

   బాగుంటుందండీ


   నెనరుల తో
   ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల జిలేబి‌ :)

   తొలగించండి
 7. చదువరుల మదినిదోచగ
  మృదువగు పదజాలములను మేలగురీతిన్
  కుదురుగ గూర్చుచు వ్యర్ధపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్ !

  సదనమునందలి విఙ్ఞుల
  హృదయము లాకట్టుకొనగ హేలగకవులే
  విదళితమగు పరభాషా
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పదిలములైన భావములు,భాసుర సంస్తుత సత్పవర్తనల్,
  మృదు మధురోహ సంజనిత మేదుర నవ్య కళా విలాసముల్
  పదపడి జాలువారగ,నపాయముఁగూర్చెడు చెడ్డబుద్ధి కా
  స్పదములు లేని పద్యములు వ్రాయవలెన్ కవులెల్లరౌనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. స ద మల చిత్తము గల్గియు
  ముద మున నంద రు ను మెచ్చ మోహన భావo
  బది కుదురు నట్లు వ్యర్థ పు
  బద ములు లేకుండ వ్రాయ వలె బద్యము ల న్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మైలవరపు వారి పూరణ

  బెదిరించుచు పదములతో
  వదరుతనము జూపినంత పద్యమ్మౌనే ?
  పదుగురిని నిందజేసెడి
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్ !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ముదితలు చల్ల జిల్కగను మువ్వల కృష్ణుడుఁ బట్ట కవ్వమున్
   యదుకుల కాంతలందరును నాతని యల్లరి దెల్పగా యశో...
   ద దన కుమారునిన్ బిలిచి దండన జేసినయట్టులందమౌ
   పదములనేర్చి గూర్చనొక పద్దెము చాలు ! నిరర్థకమ్ములౌ
   పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
  2. మైలవరపు వారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. పదములు సకలముగ్రాంథిక
  పదములొ వాడుక పదములొ వ్రాయ రుచిరమౌ
  పది వాడుక పది గ్రాంథిక
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ధనికొండ వారూ,
   వ్యావహారిక, గ్రాంధిక పదసంకీర్ణాన్ని అధిక్షేపిస్తూ మీరు చెప్పిన పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. సదమల హృదయము తోడను
  చదువరులకు హాయి నిచ్చు చందనము వలెన్
  పదుగురు దూషణ జేసెడి
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి


 13. పదుగురు మెచ్చవలెన్ కై
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్,
  పదపడి పరుగెత్తవలెన్
  హృదయస్పందనల రవళి హృత్సారమ్మై !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 14. హృదయపు కుహురము తెరచుచు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్,
  పదుగురి గుండియలన్ తా
  కి దుముకవలె గంగవలె సఖి కవన మదియే!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 15. పదరకు! యీపదముల్లా
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్,
  పదపద పో యనని గురువు
  లు!దంగవకు! కుదురుగన్ తెలుపు కందివరుల్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ తాజా మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'పదముల్లా'...? 'పదములవలె' అనియా మీ భావం? 'డంగగు' ప్రయోగం ఉంది. కాని 'దంగగు'?

   తొలగించండి
 16. చదువరులకు పదసంపద
  అదనపు ఆనందమిచ్చి అలరింపవలెన్
  పొదుపుగ నదుపుతొ, వ్యర్దపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చేపూరి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   పద్యం మధ్యలో అచ్చులు రాకుండా చూడండి. "పదసంపద యదనపు టానందమిచ్చి యలరింపవలెన్" అనండి. 'అదుపుతొ' అని తో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు. "పొదుపుగ నదుపున" అనండి.

   తొలగించండి
 17. హృదయము దాకగన్ వలయు హృద్యపు రీతిని పద్యమల్లినన్
  మదికిని హాయి గూర్చి పది మందికి మంచిని పంచగన్ వలెన్
  చదివెడి వారి కించుక యసంగత మన్నది లేక వ్యర్థమౌ
  పదములు లేని పద్యములను వ్రాయవలెన్ కవులెల్లరౌననన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జనార్దన రావు గారూ,
   పద్యం ఎలా ఉండాలో మనోహరంగా వర్ణించి చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 18. పదునగు నాయుధసమమౌ
  పదముల పరుషముగవాడ పంకిలమౌనే
  మదినొచ్చెడు పరదూషణ
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్

  తిట్టు కవిత్వము వంటివి వద్దని!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ముదమునుగూర్చిభక్తులకుముక్తిపదంబిడుదివ్యభావనల్
  పదిలముజేయగాతగును ప్రాజ్ఞులుపండితులెల్లమెచ్చగా
  యదవదమైయనర్థమగుయన్యులకర్థముగానివ్యర్థమౌ
  పదములులేనిపద్యములవ్రాయవలెన్ కవులెల్లరౌననన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పొదుపుగ మాటలు వాడుచు
  నదనముగనలంకరణములద్దుచు యతులన్
  కుదిరించుటకోసమధిక
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సూర్యనారాయణ గారూ,
   వ్యర్థపదాలను వర్జించాలంటూ మీరు చెప్పిన పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 21. ముదముగ వ్రాయువేళలను మ్రొక్కుడు ముందుగ వాణికిన్ కళా
  హృదయులు సంతసిల్లునటులొప్పుగ వాక్యములందగింపగన్
  పదిలములౌ సుధాక్షరపు పంక్తుల గూర్పుడసభ్యమైన ష
  ట్పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవులెల్లరౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'షట్పదము' లనడంలో మీ భావం?

   తొలగించండి
  2. సుధలొలికే అక్షరాల మీద అసభ్య పదములనే తుమ్మెదలు వ్రాలకుండా అని భావము

   తొలగించండి
 22. కోట రాజశేఖర్ గారి పూరణ

  సందర్భము :: కవికి దోషజ్ఞుడు అనే పేరు కూడా ఉంది. కవి ఏ యే పదములు దోషభూయిష్టములో తెలిసికొని వాటిని ప్రయోగించకుండా ఉండాలి. పరుషము, గ్రామ్యము, నిరర్థకము, అప్రయుక్తము, అసమర్థము, క్లిష్టము, అప్రతీతికము, అప్రయోజకము, అపుష్టార్థము, గూఢార్థకము మొదలైనవి పదములకు సంబంధించిన దోషములు. కాబట్టి కవి యిటువంటి దుష్టపదములను వాడకుండా, ఉత్తమ పద్య రచన చేస్తూ, అందరి ప్రశంసలను పొందాలి. అని తెలియజెప్పే సందర్భం.

  ఇది *పరుషమ్ము*, *గ్రామ్య* మిది, యిద్ది *నిరర్థక*, *మప్రయుక్త* మి
  య్యది, *యసమర్థ* మౌ గనగ, నియ్యది *క్లిష్టము*, *నప్రతీతిక*
  మ్మిది యగు, *నప్రయోజనము* నిద్ది, *యపుష్టము*, *గూఢ* మెన్నగా
  నిది, యివి *దోషముల్* గనుక నెన్నడు వీటిని వాడరాదు. దు
  *ష్పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌ ననన్.*

  *కోట రాజశేఖర్ నెల్లూరు.*

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కోట రాజశేఖర్ గారూ,
   పదదోషాలను పద్యబద్ధం చేసి చెప్పిన మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. అద్భుతమైన పూరణ!పద్యాలలో యేయేదోషాలు ఉండకూడదో సమగ్రంగా వివరించారు! మావంటి విద్యార్ధులకు చక్కని పాఠము!ధన్యవాదములు!నమస్సులు!

   తొలగించండి
 23. ముదమార బద్య కవితను
  విదితమ్ముగ వ్రాయువేళ విద్యాంసులు సొం
  పొదవెడు వాక్యమ్ముల దు
  ష్పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పదిలముగనెట్టి, దౌష్ట్యపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్
  పదిమందికినుపయోగ
  మ్మొదవును వాటివలన సతముర్వీతలమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సదమలమానసమ్మునను సాగుచు నిత్యము సంతసమ్ముతో
  మధురపు భావజాలమున, మానవనైజ మెరింగి సర్వదా
  పదుగురి బాధలన్ కనుచు బాధ్యతతోడుత నెట్టివౌ వృథా
  పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు, లెల్ల రౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్సులు. ధన్యవాదములు. అసనారె

   తొలగించండి
 26. చదివిన వెంటనే యెదకు చక్కగ భావము హత్తుకోవలెన్
  మది రసవాహినిన్ మునిగి మైమర పొంది రమించి పోవలెన్
  ముదమున శయ్యపై పలుకుబోడి సుఖించగ కంటకమ్ములౌ
  పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సదయను తెలుంగు బాసను
  పదిలముగా కావ్యములను వ్రాయగనెంచన్
  కుదురుగ నున్నను ఆంగ్లపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మదికిన్వెతలనుగూర్చెడు
  పదములులేకుండవ్రాయవలెపద్యములన్
  ముదమున్బొందుదురుగదా
  పదములలాలిత్యముండపండితులెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. సుదతీ వినుమా వ్యర్థపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్
  ముదమున పదుగురు మెచ్చిన
  నదికలకాలము నిలుచును నవనీ స్థలిలో.

  పదములు తెలుగున గలవని
  నెదలో నెరుగుచు సతతము నింపగు రీతిన్
  సదమల మదితోడను దు
  ష్పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్.

  సుదతీ వినుమా వ్యర్థపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్
  ముదమున పదుగురు మెచ్చిన
  నదికలకాలము నిలుచును నవనీ స్థలిలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పదుగురు పద్య మనంగన్
  బెదరుచు పరుగిడుచునుండ, పెద్ద కవులునున్
  పద గంభీరత జూపెడి
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్

  బెదరుచు పరుగిడు యువకుల
  మది పొంగగ మృదు పదఝరి మధుర కవితలన్
  కుదురుగ దుష్కృత కవనపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. .పదనిస లేకను పాటల
  కదలికలే సాధ్యమగున?”కవివర గణముల్
  వదలగ సాద్యంబగునా
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్”?{కానిపని}
  2.పెదవిని దాట గక్షరము పృచ్చకు డుంచు నిషేదపాజ్ఞచే
  అదరక పూర్తి జేయ?గని అష్టవధానమునందు|యూహగా
  కుదురుగ పద్యమల్లితిని కూర్పుగ,నేర్పుగ తీర్పురీతిగా
  పదములు లేని పద్యముల వ్రాయ?వలెన్ కవులెల్లరౌననన్. {నిషేదాక్షరిపదములు లేకుండ}
  .

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సదమల భావజాల విలసత్కవనంబున సత్యదూర దు
  ర్మద మిళితాగ్ర భాషణము మాన్యతలేమి వచో సమూహముల్
  పదఁపడి ధర్మధూషణము పండిత ధిక్కృతికెల్లఁ జూడ నా
  స్పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. పదుగురకు నచ్చినట్లుగ
  ముదముగ మరితెలుగులోన పూనికతోడన్
  మృదుమధురంబుగ ,తొచ్చెపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ పద్యములన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి


 34. కదలించవలెను కవులు సు
  పదములతోడను కలమును వడిగా నిచటన్
  బుధులెల్లరు మెచ్చగ దు
  ష్పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. హృదయము లోపలి భావము
  పదుగురి మెప్పందునట్లు పదములు వాడ
  న్నదిరా పద్యమనన్ దు
  ష్పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. మృదు మధుర భావ సలలిత
  పద సంహితమై నిగూఢ భావ సహితమున్
  ముదమార విమర్శల కా
  స్పదములు లేకుండ వ్రాయ వలెఁ బద్యములన్  పదనగు మాటలెందుకు విపర్యపు ధోరణి మాని యింపుగన్
  ముద మొనరించు భావముల ముద్దుగ సుద్దులు సెప్పగా వలెన్
  సదసున సభ్య లెల్లరకుఁ జక్షువు లందుఁ బఠింప నించుకం
  బద, ములు లేని పద్యముల వ్రాయ వలెం గవు లెల్ల రౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ముదమార బాలకృష్ణుఁడు
  పదముల దోగాడి తల్లి పాలికిఁ జనుటన్
  మృదు మధురమ్ముగఁ దడబడు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. పదుగురి మదిని బడల్చెడి
  పదములు లేకుండ వ్రాయ వలెఁబద్యములన్
  ముదమున మదిని విదనొసగు
  పదములు జోడించి వ్రాయ వలెఁబద్యములన్!!

  @ మీ పాండురంగడు *
  ౧౪/౧౨/౨౦౧౭

  రిప్లయితొలగించండి
 39. మదిలో మెదిలెడి భావము
  పదిలము జేయంగ వలయు బద్యము తోడన్ ,
  హృదయము కలవర బెట్టెడి
  పదములు లేకుండ వ్రాయ వలె బద్యములన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 40. సదమల రీతి నైషధపు సత్కృతితో కవిసార్వభౌముడున్
  బుధజను లొప్పు భాగవత ప్రోదిని పోతన కీర్తినందగన్
  మదిచెడు పిచ్చి వ్రాతలవి మాన్యత నీయక వాణికౌను బా
  ష్పదములు, లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
 41. హృదిలో గల్గిన భావముల్
  పదిలమగు తేట తెనుగున పలువురు పొగడన్
  వదనం బువిచ్చు తిట్టగు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె బ ద్యములం

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చం.ఉదయమెలేచిజేరితి సుదర్శనమైనసుమాలతోటలో
   చదివితికావ్యమాలలచమక్కులనీలుసుగంధపద్యముల్
   మధనముచెందెనామదిసుధారసమొల్కనిపద్యభావమో
   ప,దములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్?

   భావము: ప్రొద్దున్నే మంచి పూలతోటలో కూర్చొని చక్కని చమక్కులు వున్న పద్యములెన్నో చదివాను కాని మనస్సు చంపుకొని అమృతముకురువనటువంటి పద్యములు వ్రాయటమును ఓర్చి బొత్తిగా సోగాసులేని పద్యాలను కవులు ఖచ్చితంగా వ్రాయాలా అన్న భావనలో వ్రాసిన పద్యం . ఆశీర్వదిస్తారని కవికులానికి నమస్కరించి వ్రాసిన పద్యము.
   note : ఇక్కడ దమము యనగా సొగసులు అని అర్ధము.

   తొలగించండి
 42. పదుగురు మెచ్చని రీతుల్
  మది బాధించెడు వికార మలినపు కథలున్
  పదశాస్త్రవిరోధములగు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 43. చదువ మది కడు మురియవలె
  కద పండిత పామరులకు కవనములనగన్!
  హృది మరువక నిది కఠినపు
  పదములు లేకుండ వ్రాయవలె పద్యములన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 44. చదువుట కింపు కావ్యములు చక్కెరకేళి రసాల రీతిగా
  పదుగురు మెచ్చి భేషనెడి భావము శైలియు ధారలీనుచున్
  వదలుచు నీచదూషణలు వ్యంగ్యపు వృత్తులగూడు దౌష్ట్యమౌ
  పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి
 45. కుదురుచు పద్యమందునను గుమ్మడి తీగకు పూలవంటివౌ
  పదుగురు పాడగల్గుచును పాఠకులెల్లరు మెచ్చునట్లుగా...
  వదరుచు భండనమ్ములను భండన భీముని బొబ్బరింతలౌ
  పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్

  రిప్లయితొలగించండి