9, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

వరాహ బంధ తేటగీతి చిత్రమాలిక


విపులను కదుమి విఖురుడు  విషధిని నడ
చగ, ఖగవతి మొరను  విని  జలశయనుడు 
వడి వడిగ   పరుగిడి కిరి   పొడమిని    బడ
సి ఖచరుని దునిమి  మహికి సుఖము నొసగ
గ సురలు కపిలుని ఘనముగ నుతుల నిడె
 హిరణ్యాక్షుడు   భూమిని   పట్టి బంధించగా  భూదేవి  ప్రార్ధన విని  హరి  వరాహ  రూపమున అవతరించి రాక్షసుని జంపి  భూదేవికి విముక్తి కలిగించగా  దేవతలు  హరిణని  పొగడిరి .
విపుల = భూమి, కదుమి = ఆక్రమించి, విషధిని = సముద్రమునందు, అడచగా = దాచగా, ఖగవతి = భూమి, జలసయనుడు = హరి, కిరి= పంది, పొడమి = రూపు,  బడసి = దాల్చి,  ఖచరుని = రక్కసుని. 
కవి

     పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్  

3 కామెంట్‌లు:

  1. బాగుంది హరి ప్రార్ధన , తగిన చిత్రము. సరస్వతీ పుత్రులకే ఇవి సాధ్యమగును

    రిప్లయితొలగించు
  2. సూర్య కుమార్ గారు బాగుంది మీ వరాహ బంధ తేటగీతి చిత్రమాలిక. కదిమి యనండి. సురలు – ఇడె వచన భేదము. సవరించ గలరు.

    రిప్లయితొలగించు