10, మే 2018, గురువారం

సమస్య - 2674 (శవముఁ గాల్చెదరు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శవముఁ గాల్చెదరు గుడిలో శివముఁ గోరి"
(లేదా...)
"శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్"

65 కామెంట్‌లు:

 1. కామ మోహము క్రోధము కల్ల యనుచు
  రామ నామమె హృదికిక రమ్యమనుచు
  పరువు గౌరవ మనబడు ప్రల్లదనపు
  శవముఁ గాల్చెదరు గుడిలో శివముఁ గోరి

  ప్రల్లదనము = అహంకారము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "అహమినాశ భాజ్యహ మహంతయా
   స్ఫురతి హృత్స్వయం పరమ పూర్ణ సత్"

   తొలగించండి
  2. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   ప్రల్లదనపు శవాన్ని కాల్చడమన్న భావంతో మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. మసన మందున శివుడుండు మలుగు జగతి
  శుభ మటంచును కర్మల కభయ మిడగ
  తిలల తర్పణ మొదులుచు తృప్తి జెంది
  శవముఁ గాల్చెదరు గుడిలో శివముఁ గోరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   పై మూడు పాదాలకు సమస్య పాదానికి సంబంధం? సమస్య సమర్థంగా పరిష్కారమైనట్లు లేదు.
   'వదలుచు'ను 'ఒదులుచు' అన్నారు.

   తొలగించండి
 3. మైలవరపు వారి పూరణ

  రాజమరణము అరిష్టము...

  నవపుష్పమ్ముల జల్లుచున్ నృపునకున్ నారాయణాఖ్యాతముల్
  రవముల్ పల్కుచు , పాడె మోయుచును , జేరంగా శ్మశానస్థలిన్
  శవముం గాల్చెద .., రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్
  వివిధార్చావళి నిర్వహింతురు మహోద్విగ్నాంతరంగమ్ములన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ విరుపుతో అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. దహన సంస్కార మొనరింపఁదలచి,పాచి
  శవముఁగాల్చెదరు;గుడిలో శివముఁగోరి
  వత్తి వెలిగించి,పూజింత్రు,భక్తితోడ
  పుణ్య లోకములనుఁజేరి ముక్తినొంద


  రిప్లయితొలగించండి

 5. కవివర! శివపాడున యిరు గాలు గట్టి
  శవముఁ గాల్చెదరు! గుడిలో శివముఁ గోరి
  రెండు కాళ్ళు సాచి శివుని రేక రేక
  గాను గొల్తురు బేలరి గజరిపువని !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండు కాళ్ళు సాచి కొలవడం?
   'శివపాడు'... ఎక్కడ దొరుకుతాయండీ మీకీ విశిష్ట పదాలు?

   తొలగించండి

  2. సాష్టాంగ దండప్రమాణాలు :)

   జిలేబి

   తొలగించండి

  3. :)

   కర్టసీ - ఆంధ్రభారతి

   :)

   జిలేబి

   తొలగించండి


 6. శివపాడున్గద చేతనమ్ము కలయన్ శీఘ్రంబు శీఘ్రంబు గా
  శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్
  కవనమ్ముల్ మది నెంచి గీతముల సాకల్యంబు గావింతుర
  య్య!విశాలాక్ష! యఘోర ! అంగజహరా యంచున్నినాదమ్ములన్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. బంధు మిత్రులు వెంట రా పాడి గొని యు
  రుద్ర భూమి కి గొంపో యి రోదన ము న
  శవ ము గాల్ చె ద రు ;గుడిలో శివ ము గోరి
  పూజ లొ న రింత్రు భక్తి తో మ్రొక్కు లి డు చు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వర రావు గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2674
  సమస్య :: *శవమున్ గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమమున్ గోరుచున్.*
  ప్రజల సంక్షేమాన్ని కోరి ఆలయంలో శవాన్ని కాలుస్తారు అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన అర్థం.
  సందర్భం :: దేహో దేవాలయః ప్రోక్తః, జీవో దేవ స్సనాతనః ।
  త్యజే దజ్ఞాన నిర్మాల్యం, సోఽహంభావేన పూజయేత్ ।। ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడిన ఈ శ్లోకాన్ని అనుసరించి రాజర్షులైన ఇక్ష్వాకువు జనకుడు అంబరీషుడు మొదలైనవారు ఈ దేహమే దేవాలయము, ఈ జీవుడే దేవుడు అని భావించి, సోఽహంభావాన్ని కలిగియుండి, అజ్ఞానమనే నిర్మాల్యమును వదలివేసి, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యములు అనే అరిషడ్వర్గాన్ని ఈ దేహమనే దేవాలయంలో కాల్చివేస్తూ ప్రజల సంక్షేమాన్ని కోరుకొంటూ రాజ్యమును పరిపాలిస్తారు అని విశదీకరించే సందర్భం.

  దివిజుల్ మెచ్చగ జీవి దేవు డనుచున్, దేహమ్మె దేవాలయ
  మ్మవు నంచున్, త్యజియించుచుందు రిల తా మజ్ఞాన నిర్మాల్యమున్
  కవులై సోఽహమటంచు రాచతపసుల్ ; కామాదులన్ వారు కే
  *శవ ! మున్ గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమమున్ గోరుచున్.*
  *కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు.* (10-5-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కోట వారికి నమస్సులు!

   నాకును కేశవ అని పూరించవలెనని తోచినది. నేననుకొన్న భావముతోడనే మీరును బూరించినారు. అందుననే నేను కేసీఆర్ కేశవరావుల నాధారముగ జేసికొని పూరించాను.

   మీ పూరణ మనోహరంగా ఉన్నది. అభినందనలు!

   తొలగించండి
  2. సహృదయులు
   శ్రీ మధుసూదన్ గారికి హృదయపూర్వక ప్రణామాలు.

   తొలగించండి
  3. కోట రాజశేఖర్ గారూ,
   విలక్షణమైన విరుపుతో మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  4. గురువర్యులకు హృదయపూర్వక ప్రణామాలు.

   తొలగించండి
  5. అద్భుతమైన పూరణ అవధానిగారూ! అభినందనలు! 🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  6. శ్రీమతి సీతాదేవి గారూ!
   హృదయపూర్వక ప్రణామాలండీ.

   తొలగించండి
 9. గాలి పోయిన వెంటనే కట్టు గట్టి
  శవము గాల్చెదరు,గుడిలో శివము గోరి
  పిదప శివదర్శనముచేసి పెద్ద లెల్ల
  యిళ్ళ కేగి త్రాగునుగద చల్ల నపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "పెద్దలెల్ల। నిళ్ళ కేగి త్రాగెదరట చల్లనపుడు" అనండి. (పెద్దలు బహువచనం, త్రాగును ఏకవచనం).

   తొలగించండి
 10. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రియగు చంద్రశేఖరుఁడు చండీయాగముం జేయ సమకట్టి, భారతీ తీర్థ స్వామిని రప్పించి, తన ముఖ్యానుయాయుఁడగు కేశవరావుతో దీనినిం గూర్చి ముచ్చటించిన సందర్భము]

  దవుదౌలన్ గని, చంద్రశేఖరుఁ డిఁకన్, దద్భారతీతీర్థు కం
  టె వచశ్శక్తిని మిన్న లేక, కొని, చండీయాగముంజేయఁ, గే
  శవరావున్ దరిఁ బిల్చి, తా ననియె "రక్షాప్తిన్ విభేదాలఁ, గే
  శవ! మున్ గాల్చెద రాలయమ్మునఁ, బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్;
  భువి నేనిప్పుడు నట్లె సేతునయ; తన్మూర్తిం బ్రతిష్ఠించి, దం
  డి వతంసమ్ములఁ బూన్చి, పూజలను చండీయాగమందుం దగన్!"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మధుసూదన్ గారూ,
   సమకాలికాంశంతో విరుపుతో మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. గుంత దీసి పూడ్చెదరుగ కొందఱు భువి,
  మఱియు కొందఱు చితిపేర్చి మంట బెట్టి
  శవము గాల్చెదరు ; గుడిలో శివము గోరి
  పూజ జేయుదురు జనులు పూనుకొనియు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జనార్దన రావు గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. కట కట వృక్ష ఛాయలు తరిగి కాలుష్యమింతింతై
  తాను పెరిగె
  నాశపు అంచుకు స్వార్థం జరిగి పరమార్ధం మిథ్యగ
  జగతిని తరిగె
  వాన చినుకు యజ్ఞమన కరువు రక్కసి కడతేర్చి
  పిదప తంతుగన్
  శవముంగాల్చెద రాలయమ్మున బ్రజా సంక్షేమం
  గోరుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గురువు గారికి ఆరోగ్యం ఎలావుందో ?కార్డు పంచి చేయలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ధన్యవాదాలు. నా ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది.
   మా దగ్గర ఆంజనేయస్వామి దేవాలయానికి భూమి పూజ జరిగింది. ఇంతసేపు అక్కడే ఉన్నాను. అందువల్ల ఆలస్యమయింది.

   తొలగించండి
 14. మత్తేభవిక్రీడితము
  "శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజాసంక్షేమముం గోరుచున్"
  గవివర్యుల్ వచియించు వాక్యమిదియే?కాదందు ముమ్మాటికిన్
  వివరమ్మేమన నచ్చు తప్పు దొరలెన్ విఘ్నేశ్వరున్ భక్తిఁ గే
  శవ! మున్ గొల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజాసంక్షేమముం గోరుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణను ఏమని ప్రశంసింపను? అత్యద్భుతంగా ఉన్నది. ఇప్పటివరకు మీరు వ్రాసిన వేలకొలది పద్యాలలో ఇది సర్వోత్తమం! సంతోషం! అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. కార్యసిద్ధికై ముందుగా విఘ్నేశ్వరుని అర్చిస్తారని అద్భుతంగా పూరించారు! అభినందనలు! 💐💐💐

   తొలగించండి
 15. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  ఈరోజు నారాణాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్‍లో తిరుపతి బయలుదేరుతున్నాను. 11, 12, 13 తేదీలలో తిరుపతిలో ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో పాల్గొని 13 రాత్రి శబరి ఎక్స్‌ప్రెస్‍లో తిరుగు ప్రయాణం.
  దారిలో కాని, తిరుపతిలో కాని ఎవరైనా మిత్రులు కలుస్తారా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శుభాభినందనలండీ శంకరయ్య గారూ! ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోగలరు.

   తొలగించండి
 16. తేటగీతి
  అచ్చు తప్పు లసంపూర్ణ మౌ విధమునఁ
  గేశవ! మును గొల్తురు గుడిలో శివమును
  గోరి విఘ్నేశు ననిజెప్ప మారె నిట్లు
  "శవముఁ గాల్చెదరు గుడిలో శివముఁ గోరి" 

  రిప్లయితొలగించండి
 17. డా.పిట్టా ‌సత్యనారాయణ
  క్రొత్త బట్టలు పండ్లును గురిని జూసి
  దహనమును జేయు ధనికుల దరువు హవన
  మనగ నన్ళార్తులౌ వారి మనసు యనెడు
  శవము గాల్చెదరు గుడిలొ శివము గోరి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కార్తికంపుఁ బున్నమి నాఁడు కన్ను లదర
  భక్తు లెల్లరు గుమి గూడి పంక్తి కంఠు
  నప్పు డింపుగ నాకృతి నొప్పు ప్రతిమ
  శవముఁ గాల్చెదరు గుడిలో శివముఁ గోరి


  బవర మ్మేఁగు తరిన్ జయంబుఁ ద్రుటి సంపాదింప యాత్రాదు లీ
  భువి సాగించు తరిన్ సుఖమ్మరయ సమ్మోదమ్ముగం గాల్తురే
  ధ్రువ మీ ధాత్రిని చంద నాగరులు సంతుష్టిన్ సుగంధమ్ము లా
  శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్

  [ఆశవము = వడి]

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మసన మందున మాత్రమే మందిరాగ
  శవముఁ గాల్చెదరు, గుడిలో శివముఁ గోరి
  భక్తి యుతముగ గావింతు భవుని గూర్చి
  గోత్ర నామాల తోడను నాత్రముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శివుని జడలందు దూకుచు జిక్కె నదియె
  శవము; గాల్చెదరు గుడిలో శివము గోరి
  గుండ కర్పూరమును గొని దండిగాను
  భక్త జనులెల్ల నార్తితో భజన జేసి!

  శవము = జలము ( ఆంధ్ర భారతి)

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కాటి కాపరుల్ నిత్యము కాష్ట మందు
  శవముఁ గాల్చెదరు, గుడిలో శివముఁ గోరి
  వినయ పూర్వకముగ చని మనుజులంత
  శంభునిన్ భజియింతురు సంతసముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 22. డా.పిట్టా నుండి
  సవరణ:
  నన్నార్తు.(టైపాటును మన్నిచేది)

  రిప్లయితొలగించండి
 23. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  నవధాన్యంబుల వస్త్రపుం జతల నానా బూవులన్ బండ్లనున్
  స్తవనం బాచరణంబు పావకునకే దాటింతు రిప్పాటునన్
  యవ ధాన్యాదులు జీర్ణ చేలమునిలన్ యాచించు వే దీనులన్
  రవయంతైనను గానకుండుట మహా రౌద్రంపు బాపంబు కే
  శవముం గాల్చెద రాలయమ్మున బ్రజా సంక్షేమమున్ గోరుచున్(పాపం కోసమే/కేశవమును(నరుని సేవ, నారాయణుని సేవ అనే తత్త్వమునే )కాల్చెదరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భవబంధమ్ముల వీడనెంచుచు క్రతుధ్వంసిన్ సదా గొల్చుచున్
  భువిపై చక్కని కార్యముల్ సలుపుచున్ పుణ్యాత్ములన్ బ్రోచుచున్
  దివిజుల్ మెచ్చగ స్వార్థమున్ విడిచి విద్వేషంపు, మూఢత్వపున్
  శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ముక్తి నొందెడి దేవళమునిల; లయ మొ
  నర్చు మలహరుడు కొలువైన మరుభూమి;
  సకల జనముల నిట జూచి సమము గాను
  శవము గాల్చెదరు గుడిలో శివము గోరి!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. బంధువర్గము మిత్రులు బాధలందు
  వల్లకాడున జనులెల్ల వగచుచుండ
  శవము గాల్చెదరు!"గుడిలోశివముగోరి
  తదుపరందరు మ్రొక్కిరి దైవమనుచు!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మసనమందున లోక విమలము కోరి
  శవము గాల్చెదరు; గుడిలో శివము గోరి
  కాంక్షలనుకాల్చి ధ్యానించి కృతిలగుదురు
  కసటుగాల్చ నెచటనైన కలుగు శుచిత

  మసనము=శ్మశానము
  కాల్చు=దహించు (నశింప జేయు)
  కృతి=ధన్యుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  హిందూత్వ బ్రిగేడ్:

  భువనమ్మందున నీకు సాటెవరురా మోడీ యటంచాడుచున్
  రవలేశమ్ముయు భక్తిలేని యిటలీ రాహుల్లు గాంధీదియౌ...
  కవితల్ పాడుచు గుడ్డపేలికలదౌ కాష్ఠంబు ముట్టించుచున్
  శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్

  ఆలయము = స్థానము
  (ఆంధ్రభారతి నిఘంటు శోధన)

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అవలోకింపగ బాల్యమన్నది ప్రవాహమ్మె మహామంత్రమై
  భువిలో నెల్లరి జీవితమ్ముల విరుల్ పూయించి రంజిల్లదే
  లవలేశమ్మును మెంచబోక ధనమే లక్ష్యమ్ముగా నెంచి శై
  శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. వారణాశికి జనినట్టి వారు కొంద
  రచట లయమొంద వారికి సంధ్యాకర్మ
  జరుపనెంచిన ధన్యులు కరుణతోడ
  శవము గాల్చెదరు; గుడిలో శివము గోరి

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  .. .. .. .. .. .. 🤷🏻‍♂సమస్య🤷‍♀.. .. .. .. .. .. ..
  శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా
  సంక్షేమముం గోరుచున్

  సందర్భము: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట ప్రాంతానికి చెందిన నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో *మద్ది మడుగు* అనే పుణ్య క్షేత్రంలో ఆంజనేయ స్వామి వెలసినాడు. గిరిజనులకు ఆటవికులకు ఆరాధ్య దైవమై నిలిచినాడు.
  స్వామిని *పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామి* అని ఇక్కడ పిలుస్తారు. 'పబ్బతి' అంటే 'ప్రపత్తి' అని అర్థం.
  హనుమత్ క్షేత్రాలలో ఎక్కడా లేని విశేషం ఒకటి అక్కడ కనిపిస్తుంది. అ దేమంటే ఆలయ ప్రాంగణంలో అహోరాత్రాలు ఏండ్ల తరబడి ప్రజ్వరిల్లుతున్న అగ్ని కుండం. దానిని *రావణ కాష్ఠం* అంటారు. రావణాసురుడు కాల్చివేయ బడుతున్నట్లుగా భావిస్తారు. రజ స్తమో గుణాలు ప్రతిక్షణం దహింపబడుతూనే వుండా లన్న సంకేతం అందులో వుంది.
  స్వామిని దర్శించుకోవడానికి వెళ్ళిన భక్తులకు అంగళ్ళలో కొంచెం నూనె, కొన్ని సమిథలు, కొబ్బరి కుడుకలు స్వల్పధరకు లభిస్తాయి. వాటిని వారు అగ్ని కుండంలో నిక్షిప్తం చేస్తారు.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  పవమా నాత్మభవుండు మద్దిమడు గన్
  భద్రస్థలిన్ నిల్వగా
  నవిరామంబుగఁ బ్రజ్వలించును గదా
  య య్యగ్ని కుండమ్ము! "లం
  క విభుం గాష్ఠ" మి దంచుఁ బల్కుదు, రదే
  కన్పట్టు నీ కైవడిన్...
  "శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా
  సంక్షేమముం గోరుచున్"

  🖋~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  [ శివు డను ప్రజాబంధువు గతించగా ఆ ఊరి జనులు అమితభక్తితో

  శివాలయములోనే ఆతని గాల్చిరి ]


  " శివు " డా పట్టణ మందు సజ్జనుడు , సఛ్ఛీలుండు , దానవ్రతుం

  డు , వదాన్యుండు , మహానుభావుడు , దయాలోలుండు , సేవ్యుండు ని

  హ్నవహీనుండు , ప్రజార్తబంధు వకటా నాకస్థు డయ్యెన్ ! హరా !

  భవ ! నీ చేరువ దత్కళేబర మికన్ భస్మీకరించన్ దగున్

  శివ ! మమ్మున్ క్షమియించు తండ్రి యనుచున్ సీమప్రజల్ వేడుచున్

  శవమున్ గాల్చెద రాలయమ్మున || బ్రజాసంక్షేమముం గోరుచున్

  " శివునిన్ " బోలు మనీషి నివ్వు మని సంసేవించి రా శంకరున్ !


  { వదాన్యుడు = మనోఙ్ఞముగా మాటాడు వాడు ; నిహ్నవహీనుడు

  = కపటము లేని వాడు }

  రిప్లయితొలగించండి
 34. తిరుపతి ప్రయాణంలో ఉన్నాను. మూడు రోజులు మీ పూరణలను సమీక్షించలేను. దయచేసి పరస్పర గుణ దోష విచారణ చేసికొన వలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. కవులున్ కాకులు కూయగా ముదముతో కల్కత్త మైదానులో
  భవరోగమ్ములు దీర్చుటన్ మమతవౌ, బంగాలు గూండాలతో
  జవరాండ్రొల్లుచు కూర్చగా కలపపై చాంతాడుతో మోడిదౌ
  శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్

  రిప్లయితొలగించండి