12, మే 2018, శనివారం

సమస్య - 2676 (చర్చిలో సంధ్య వార్చెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య"
(లేదా...)
"చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్"

82 కామెంట్‌లు: 1. జోసెపు ప్రభువునట వేడె జోరునెచట ?
  శాస్త్రి సూర్యుని తోడుగ సంజె వేళ ?
  తురకల గుడిలోన నమాజు దునియు నెవరు?
  చర్చిలో; సంధ్య వార్చెను; సాయబయ్య!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ప్రాస గీతి :)

  మర్చుచు తనదైన మతము మారు మారు
  కర్చుచును మోదిని నెపుడు కక్ష గట్టి
  చర్చలను నెన్నికల లోన చావ గొట్టి
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య

  సాయెబు = సాహెబ్ ( తెల్ల దొర)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పద్యం బాగుందండీ.. మోదీ రోజూ కలలోకి వస్తున్నట్లున్నారు..
   *నమో* నమః 🙏

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ

   తొలగించండి

  2. జీపీయెస్ వారి కల :)

   మోడి తలపైన టోపియు,మోమున తిల
   కమ్ము చేత బైబిలు కల కళగొనంగ
   మాప్రభాకర శాస్త్రియు మదిని నెంచె
   చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య!

   తొలగించండి
  3. ప్రభాకర శాస్త్రిగారూ!
   మోదీని ఎన్నికలలో చావగొట్టి చర్చిలో సంధ్యవార్చిన సాయబయ్యను గూర్చిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు!

   జిలేబీ గారూ!
   మీ హాస్యపూర్వక పూరణమును బాగున్నది. అభినందనలు!

   తొలగించండి
 3. మైలవరపు వారి పూరణ

  అర్చన నేర్చినాడు, మనహైందవసంస్కృతి , దైవముండెడిన్
  చర్చి మసీదులన్ గుడుల ., సత్యమతండని తెల్పు మంత్రముల్
  నేర్చెను , భారతావనిని నే జనియించితినంచు భక్తితో
  చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్" !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ మైలవరపు మురళీకృష్ణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వాన ముంచెను గ్రామాలఁ బ్రళయమట్లు
   బాధితులనందరిని జేర్చ ప్రభుత గుడుల
   బడుల ., నన్నమ్ము వారికి వండుచుండ
   చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య !


   సంధ్య... సాయంతన కాలమున

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
  2. మైలవరపువారి రెండు పూరణములును అద్భుతముగ ఉన్నవి. అభినందనలు!

   తొలగించండి
 4. దేవుడొక్కడె యర్చించు తీరు వేరు
  హిందు, ముస్లిము, క్రిస్టియన్సందరొకటె!!
  కలసి తత్త్వము నూహింపఁగల్గు సుఖము
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రసాద రావు గారూ!
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు!
   రెండో పాదంలో ఆంగ్లానికి బదులు... క్రైస్తవులందరొకటె అనండి.

   తొలగించండి


 5. తర్చుచు బోయెనెచ్చటికి తండ్రికి వందన మంచు జాకెబూ?
  అర్చకు డా సుమాళియు తటాలున వెళ్ళెనదేల నోగదా?
  వార్చర వాన లోన సయి పట్టుగ జేయనమాజు కై భళా?
  చర్చికి; సంధ్య వార్చుటకు; సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీగారూ!
   మీ క్రమాలంకార పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు!
   రెండోపాదం చివర ...దెందుకో గదా...అనండి.
   మూడో పాదాన్ని...
   వార్చ నమాజుకై యెవడు బాగుగ నెట్టుల బోయెనో గదా! అనండి.

   తొలగించండి


 6. వేంకటగిరిని దర్శించి వేడె మేరి
  బైబిలు చదివి; తురకల పక్క నొగ్గు
  చున్న మాజుల చేసెను శొంఠి శాస్త్రి
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య
  సర్వ మత సామరస్యపు సభ్యులు భళి!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ!
   సర్వమత సామరస్యాన్ని బోధించే మీ మూడో పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు!

   తొలగించండి
 7. సబ్ కా మాలిక్ ఏకనె తాను మసీదును
  ద్వారకామాయనెను
  మనిషిని కానని మహిమలు చూపెను దీవెనకై
  చేతులు చాపెను
  ధర్మ సంకరము ధర్మమే యగు అధర్మమది
  కాదు కాదనుచున్
  చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను
  సత్వరమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వైప రీత్యము గాకేమి ,పాపమనగ
  వచ్చు,యెవరు ప్రేలెను,వదరు బోతు
  లార,యెవడురా మహిలోన లజ్జలేక
  చర్చి లోన సంధ్య వార్చెను ,సాయబయ్య
  చేయును నమాజు సతము మసీదులోన
  సంధ్య వార్చు విప్రుడెపుడు సంధ్య వేళ,
  చేయు ప్రార్ధనల్ చర్చిలో శిలువ యెదుట.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూసపాటివారూ!
   వైపరీత్యపు బ్రార్థనలను గూర్చిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు!

   తొలగించండి

 9. సర్వ మత సామరస్యము సరి యటంచు
  పడిరి పోటీల జనులెల్ల! పరవశించి
  యా ఇలాహి జీసెస్ రామ! యని, జిలేబి,
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ!
   మీ నాల్గో పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు!
   మూడో పాదంలో [యని,] కన్న [యన] అంటే ఇంకా బాగుంటుంది.

   తొలగించండి
 10. మార్చగ నెంచి నీ జగతి మానవ రూపము నెత్తి *బాబ*తా
  గూర్చెను *సాయి*తత్వమును! కోవెల చర్చి మసీదు లేకమై
  పేర్చెను ప్రేమ తత్వమును భేదము లన్నియు మాసిపోవగన్
  *చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 11. హ్యారి వెడలి నాడిప్పుడె మేరి గొలువ;
  శ్రద్ధ తోడ పెరటి లోన శాస్త్రి గారు;
  సాయ మడిగె హజ్ యాత్రకు సాగనెంచి;
  చర్చిలో ; సంధ్య వార్చెను ; సాయబయ్య

  రిప్లయితొలగించండి

 12. (ముగ్గురు పిల్లలను పెంచుకున్న త్రిమూర్తిపంతులు గారు భార్య వసుమతితో)
  "మరియ యెటనుండె?మణిశర్మ మహితుడేడి?
  ఖాద రెటుబోయె?బిడ్డలు కానబడరు;
  భరతభూమికి స్వాతంత్ర్యభవ్యదినము;"
  "చర్చిలో;సంధ్యవార్చెను;సాయబయ్య."


  రిప్లయితొలగించండి


 13. జీపీయెస్ వారి కల :)  మోడి తలపైన టోపియు,మోమున తిల
  కమ్ము చేత బైబిలు కల కళగొనంగ
  మా ప్రభాకర శాస్త్రియు మదిని నెంచె
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సర్వ మతముల సారంబుసాకునట్లు
  ఎన్నికలముందు నాయక పన్నుగడగ
  మాయమాటల మంత్రాల మనుగడందు
  చర్చిలో సంధ్యవార్చెను సాయబయ్య!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అన్ని మతము ల సార మ్ము నె న్న నొకటె
  క్రైస్తవం బును ని స్లాము వాస్తవ ముగ
  నొక్క గమ్య మె బోధించు నిక్కము గను
  చర్చి లో సంధ్య వా ర్చేను సాయ బ య్య

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మితులందఱకు నమస్సులు!

  బ్రాహ్మణుండయ్యుఁ దాఁ గ్రైస్తవమ్ముఁ గొనియు
  మహ్మదీయుల పిల్లతో మనువునాడి
  తన్మతమ్మునుం గొనియునుఁ దప్పి చనక
  చర్చిలో సంధ్యవార్చెను సాయబయ్య!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. చాలా బాగుందండి ఉద్యోగం కోసం నవల గుర్తుకొస్తోంది

   జిలేబి

   తొలగించండి

  2. *చివుకుల పురుషోత్తం గారి ఉద్యోగం కోసం నవల

   తొలగించండి

  3. Thankfully available ! Marvellous read ఉద్యోగం కోసం చివుకుల పురుషోత్తం గారి నవల

   http://nvgsks.blogspot.com/2015/12/blog-post.html


   చీర్స్
   జిలేబి

   తొలగించండి
  4. సుకవులు మల్లేశ్వర్, జిలేబీ గార్లకు ధన్యవాదాలు!మీ అభిమానమునకు కృతజ్ఞుఁడను!

   తొలగించండి

 17. అర్చకుని కూతురు వరించె నబ్రహాము
  వచ్చి బెండ్లాడెద ననగ వరుడుదాను
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను; సాయబయ్య
  ఉచ్ఛ స్వరమున నమాజు నూదువేళ

  వార్చు = వేచియుండు, ప్రతీక్షించు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పరుల మేల్గోరి ప్రార్థించు భక్తి తోడ
  విజ్ఞత కలిగి సతము పవిత్రమైన
  చర్చిలో సంధ్య, వార్చెను సాయబయ్య
  అన్నముడికిన పిదప తానలసటనక

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చేరి క్రీస్తుకు ప్రార్ధనల్ చేతు రెచట
  బ్రాహ్మణుండేమి జేసె ప్రభాతమందు
  అల్లహోయక్బరని బల్క నరచు నెవడు
  చర్చిలో , సంధ్య వార్చెను, సాయబయ్య

  రిప్లయితొలగించండి
 20. 12.05.2018

  ఈరోజు పద్యపూరణకిచ్చిన సమస్య:
  "చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య"
  (లేదా...)
  "చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్"

  నా పద్యహారం:

  గమనిక: తనకోసం పైసా దాచుకోని సాయిని లౌకిక భావముగా యతి కోసం పేద అని సంభోదించా గాని వేరు గాదు. మాన్యులు మన్నించగలరు
  🙏🏻

  పుట్టె నెక్కడో పెరిగెను ముస్లిమింట
  పెండ్లి వారితో వచ్చెను పేద షిరిడి
  సాయి యనిఁ బిల్వ దానినె స్వాగతించె
  గురుని స్థానమంచు నచట గుర్తు జూపి
  వేప వృక్షపు మూలమె వేడుకనుచు
  వాస మేర్పరచుకొనియె వాసి గాను
  భిక్ష గైకొని జనులకు ప్రేమ పంచె
  ద్వారకామాయి యను పేరు తాను బెట్టె
  మస్జిదుకు; సిక్కిసాయిలు మాన్యు లేగ
  సబ్క మాలికే కనుచును సాయి వెడలె
  యిన్ని జూడగ సబబే యిట్టులనుట
  "చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య"

  😊

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అన్నిమతముల సారము మిన్న యనుచు
  కులము మతములు వేరను గొనక యెపుడు
  దైవమొక్కడే యనుచును దలచి మదిని
  చర్చి లోసంధ్యవార్చెనుసాయబయ్య

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2676
  సమస్య :: *చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్.*
  సమస్యలోని విరుద్ధార్థం సులభ గ్రాహ్యం.
  సందర్భం :: మతభేదములను మరచి మాట్లాడుకొంటూ ఉండిన ముగ్గురు వ్యక్తులు దైవ ప్రార్థనకు సమయమైనదని వెంటనే తమతమ ప్రార్థనా మందిరాలకు క్రమంగా వెళ్లే సందర్భం.

  చర్చలు మాని భక్తిమెయి సాగిరి వేగమ ఏసుదాసు, తా
  నర్చన జేయు వేళ యిది యంచును బ్రాహ్మణుడున్ క్రమమ్ముగా
  చర్చికి, సంధ్య వార్చుటకు ; సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్
  కూర్చును మేలటంచు సమకూరిన భక్తి మసీదు లోనికిన్.

  మరొక పూరణ :: ప్రశ్నోత్తరవిధానం
  అర్చనజేయ నెచ్చటకు హాయిగ వెళ్లును క్రైస్తవుండు ? తా
  నర్చనవేళ బ్రాహ్మణులు నౌచితి దేనికి సిద్ధమౌదురో ?
  అర్చనకై మసీదుకు సమంచితరీతి నెవండు పోయెనో ?
  *చర్చికి-సంధ్య వార్చుటకు-సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్.*
  *కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు.* (12-5-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మార్చి నివాసమున్ పరుల మైత్రిని గోరుచు నన్యదేశమున్
  కూర్చగ ప్రేమతో నచట కూరిమి తోడుత
  సంస్ధనొక్కటిన్
  చర్చలు లేకయే మిగుల సంఘటితమ్ముగ జేయప్రార్ధనల్
  చర్చికి సంధ్యవార్చుటకు సాయబు బోయెను సత్వరమ్ముగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సర్వమత సహనము సూప నుర్వి లోన
  నొక్కఁడ ప్రభువు పేరులె పెక్కు గలవు
  విశ్వమం దనుచు ఘృతము వేగ పోయు
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సద్యవనుఁడు
  (చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య )

  [పోయుచు + అర్చి = పోయు చర్చి; అర్చి = మంట]


  చర్చలు సేయ నేల ధర సచ్ఛరి తాత్ములు శుద్ధ చిత్తులై
  మార్చఁగ నెంతు రెల్లరను మానవ జాతికి దైవ మొక్కఁడే
  యర్చన సేయ నామముల యంతరమే వల దంచుఁ గ్రైస్తవ
  స్వర్చన మందిరమ్మునను వార్చఁగ సంధ్యఁ దురుష్కుఁ డేఁగెనే
  (చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్)

  [సు + అర్చన = స్వర్చన]

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ

  మార్చెను మస్తుగా మతము మక్కువ మీరగ మారియమ్మపై
  తీర్చెను మ్రొక్కులన్ తనివి తీరగ తిర్మల వేంకటేశువౌ
  నేర్చెను నిఫ్తరుల్నిడుట నీదుల రాత్రుల వోట్లకోసమై
  చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్

  సాయబు = సాహెబ్ = నేత

  రిప్లయితొలగించండి
 26. క్రైస్తవుం డన్నదానము కలుగ జేసె
  చర్చిలో సంధ్య; వార్చెను సాయబయ్య
  గంజిని, శివార్పణమనుచు గతికిరిగద
  ఊరియం దన్నార్తులుచేరి యొటిగను

  సంధ్య= ప్రతిజ్ఞ (ఆంధ్ర భారతి)

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సిద్ధమాయె పెళ్లి కొరకు జేమ్సు తోడ
  చర్చిలో సంధ్య, వార్చెను సాయ బయ్య
  వారికై, నేస్తి, పుత్రి జామాతఁ బెద్ద
  మనసుతోడ దీవించెద మంచు దెలుప౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 28. (2)
  అర్చన సేయ దేవుఁ డొకఁ డంచు, మతార్చక భేద రాశిఁ బో
  కార్చఁగ, బ్రాహ్మణుం డొకఁడు, క్రైస్తవముం గొని, మహ్మదీయపుం
  జర్చల వేదిఁ దన్మతజు నందననున్ మనువాడి, సాయబై,
  కూర్చెను న్యాయ మన్నిఁటికిఁ, గూర్మినిఁ బంచియు! నొక్కనాఁడు తాఁ
  జర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. డా}.పిట్టా సత్యనారాయణ
  జన్మ పీరీల నిల్పగ జరిగెనేమొ
  పేరుబెట్టిన సాంబయ్య సాయెబాయె
  ఊరి పొలిమెర, వేసవ, పూరి గుడిసె
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య

  రిప్లయితొలగించండి
 30. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  చర్చలకేల బోయెదవు స్నాతకమన్నను సంధ్యవార్చుటే
  చర్చిలు వంటి గొప్పనగు జన్మకు బ్యాప్టిజ ముండుగాదె యే
  అర్చనయైన కావలెను హ్లాదము యెండకు పూరిగడ్డిదౌ
  చర్చిని సంధ్యవార్చుటకు సాయెబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 31. వార్చలేదుగ గంజిని వాడు నేడు
  బిచ్చమింకను దొరుకక, బియ్యమపుడు
  పిలచి పెట్టగ దయతోడ ప్రియముగాను
  చర్చిలో సంధ్య, వార్చెను సాయబయ్య

  రిప్లయితొలగించండి
 32. చర్చను నట్టహాసముగ సంబర మాయదిసాగుచుండగా
  చర్చకు సంధ్య వార్చుటకుసాయబు పోయెను సత్వరంబుగన్
  చర్చను నాలయంబునను శాస్త్రము బట్టి యు దైవప్రార్ధనల్
  యర్చనధూపదీపములు హారతు లయ్యెడనిత్తురేసుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 33. అర్చన జేయనెంచి సుమహారము గైకొని మందిరమ్ముకున్
  నర్చన యేగగాంచి తన యాపద దీర్చమనంచు తా జనెన్
  జర్చికి సంధ్య, వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్
  మూర్ఛిల వంటవాడపుడు పొంగుచునుండగ నన్నమున్ వడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. బ్రాహ్మణ ప్రియుని కోరెగ భామ సైర
  పిల్లలను జతగూడి తా పిలువనేర్ప
  మూడు మతముల జూపగ ముదము గాను
  చర్చి లో సంధ్యవార్చెను సాయబయ్య

  రిప్లయితొలగించండి

 35. సవరణతో
  ప్రార్థనమెచట చేసెను పడతి మేరి

  విప్రుడేమి చేసె నుదయవేళలందు

  మానుగ మసీదునందు నమాజు చేయు

  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  .. .. .. .. .. .. 🤷🏻‍♂సమస్య🤷‍♀.. .. .. .. .. .. ..
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య

  సందర్భము: సాయబు శర్మ మిత్రులు. తరుచు ముచ్చట్లలో పడేవారు. ఒకనాడు సాయంత్ర మయింది. చర్చిలో ప్రార్థనలు వినపడగా శర్మ ముచ్చట్లు మానివేసినాడు. చక్కగా సంధ్య వార్చినాడు.
  సాయబయ్యకూడ నమాజుకు వేళ యతిక్రమించిన దని మసీదుకు హడావుడిగా వెడలిపోయినాడు.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  సంజ యి దని సాయబుతోడ శర్మ మాను
  కొనియె ముచ్చట్లు.. ప్రార్థనల్ వినపడంగ
  చర్చిలో.. సంధ్య వార్చెను.. సాయబయ్య
  వేగిరముగ మసీదుకు వెడలిపోయె

  🖋~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 37. తేటగీతి
  విధి వశమ్మున భూకంప మధిగమించి
  కులమతమ్ముల మరచుచున్ గూడ! వంట
  చర్చిలో సంధ్య వార్చెను! సాయబయ్య
  పంక్తి నందున వడ్డించె పరవశించి!

  ఉత్పలమాల
  చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్
  జర్చిత మయ్యె చందనముఁ జల్లిన రీతిని వాక్యమే వినన్
  గూర్చి సమస్య నిచ్చుటకు గుండెల బుట్టిన భాష్యమైన నే
  మార్చిన భారతీయుల సమాదరణంబున నిట్లుఁ బండగే!

  రిప్లయితొలగించండి
 38. మార్చగతా మతమ్మునట మానస మొల్లక మహ్మదీయతన్
  చేర్చగ రామభక్తులిట చెన్నుగ మిన్నగు హైందవమ్మునన్
  కూర్చొని రోమునందునను కుర్సిని మీదను పిక్కనొప్పితో
  చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 39. wise-registry-cleaner-pro-crack
  scans the total registry records of windows utilizing the sophisticated scanning algorithm to receive its optimal functioning of one's personal computer. It's an expert application.

  new crack

  రిప్లయితొలగించండి

 40. explorermax-crack is a powerful new Windows Explorer file management tool, with a modern and friendly interface, convincing users to give Windows Explorer a try.
  freeprokeys

  రిప్లయితొలగించండి
 41. https://kandishankaraiah.blogspot.com/2018/05/2676.html?showComment=1539308968722#c4126070750373652697

  రిప్లయితొలగించండి
 42. I really enjoy reading your post about this Posting. This sort of clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys, thanks for sharing Spyhunter Crack

  రిప్లయితొలగించండి
 43. Total Outlook Converter Pro Crack creates more unequivocal photographs and makes games, video web based, and media altering smoother. You can likewise appreciate more clear, more excellent sound through the refreshed sound driver.

  రిప్లయితొలగించండి
 44. Wow, amazing block structure! How long
  Have you written a blog before? Working on a blog seems easy.
  The overview of your website is pretty good, not to mention what it does.
  In the content!
  vstpatch.net
  TunesKit AceMovi Crack
  Easypano Tourweaver Crack
  VisualSVN Server Crack
  HTTP Debugger Pro Crack
  ALLPlayer Crack

  రిప్లయితొలగించండి
 45. I like your all post. You have done really good work. Thank you for the information you provide, it helped me a lot.I hope to have many more entries or so from you.
  Very interesting blog.https://crackplus.org/
  Steinberg Nuendo Crack
  ApowerREC Crack
  SuperAntiSpyware Crack

  రిప్లయితొలగించండి

 46. I am very thankful for the effort put on by you, to help us, Thank you so much for the post it is very helpful, keep posting such type of Article.
  Ventoy Crack
  AVS Video Editor Crack

  రిప్లయితొలగించండి