29, జులై 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2101 (హారముకోసమై ప్రజ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

71 వ్యాఖ్యలు:

 1. ఊరక డబ్బు వచ్చునని యూహలతో పని చేయకున్నచో
  భారము కాదె జీవనము పాడుతలంపది వీడియెల్లరున్
  దారుణమైన నేరముల తప్పుల చేయక బుద్ధిగల్గి యా
  హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 2. ఆరునె జీవికిన్ వెత? నహమ్మునిహమ్మున తీరిపోవునే?
  సారమెఱుంగ గల్గుదురె? సత్యము నేర్వ తలంపు గల్గునే?
  దూరము కాక దేహమునఁ దూఱిన కర్కశ శత్రుషట్క సం
  హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. జిగురు వారూ,
   మిస్సన్న గారన్నట్లు మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉంది. అభినందనలు.
   'వెత యహమ్ము/ వెత లహమ్ము' అనండి. అక్కడ ద్రుతంతో కాని, నుగాగమంతో కాని అవసరం లేదు.

   తొలగించు
  2. గురువుగారికి, మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదములు

   ఆరునె జీవికిన్ వెత? లహమ్మునిహమ్మున తీరిపోవునే?
   సారమెఱుంగ గల్గుదురె? సత్యము నేర్వ తలంపు గల్గునే?
   దూరము కాక దేహమునఁ దూఱిన కర్కశ శత్రుషట్క సం
   హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్!!

   తొలగించు
 3. శ్రీగురుభ్యోనమః

  ఆరగు దుర్గుణంబులవి యందరిలోన వసించుచుండు నా
  ధార మొకింత కల్గినను ధర్మము దప్పును కీడు జేయుచున్
  దూరము చేసికోవలెను దుష్కరమైనను లోని శత్రు సం
  హారము కోసమై ప్రజలహర్నిశముల్ కృషి జేయగా తగున్

  దారుణమైన పద్దతుల ధాత్రితలమ్మున దుర్మధాంధులై
  మారణకాండలన్ సలిపి మానవ జాతికి గీడు జేయ నా
  కౄరుల పాల నుగ్ర నరకేశరులై దునుమాడి శత్రు సం
  హారము కోసమై ప్రజలహర్నిశముల్ కృషి జేయగా తగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   'దూరము చేయగావలెను...'; 'క్రూరుల.. నరకేసరులై..' అనండి.

   తొలగించు
 4. భారమె యైననేమి బహు ప్రాపక మందున సాహసం బునన్
  తారకు డంటిర క్కసుల ధాత్రిని దారుణ ఘోరకృత్యముల్
  వీరులు గాదలంచి మది వేడుక నొందుచు దుష్టదై త్యసం
  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అక్కయ్యా,
   కొంత అన్వయలోపం ఉన్నా మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తారకు వంటి..' అనండి.

   తొలగించు
  2. తారకు వంటి రక్కసుల ధాత్రిని దారుణ ఘోర కృత్యముల్
   భారమె యైననేమి బహు ప్రాపక మందున సాహసం బునన్
   వీరులు గాదలంచి మది వేడుక నొందుచు దుష్టదైత్య సం
   హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్

   తొలగించు
  3. అక్కయ్యా,
   సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 5. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు


  1. సారము సౌమ్యమై వెలయు సాగర ఘోష మనో వికాస కా
   వ్యా రస సౌష్టవంబు కవి వాక్కుల మూలము నేర్వగా మదిన్
   భారము వీడు మానసము బాగుగనన్ కవితారమా సుమా
   హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్

   తొలగించు
  2. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   'కావ్యరస' మన్నది సాధువు. 'కావ్యారస' మంటే కావ్యంలోని రసహీనత అనే వ్యతిరేకార్థం వస్తున్నది. అలాగే 'సుమహారము' సాధువు. సుమ+ఆహారము అని చూస్తే కొంతవరకు సమర్థించవచ్చు. ఆహారము అంటే గ్రహించటం అనే అర్థంకూడా ఉంది. కవితారమాసుమాలను గ్రహించడం కోసం అనే అర్థం చెప్పుకోవచ్చు.

   తొలగించు
 6. వారును వీరటంచు పలువాదము లాడక, సత్స్వభావులై
  కోరిక మీర నందరికి కూరిమి బంచుచు ధర్మనిష్ఠ ని
  ద్ధారుణి సంచరించవలె, తన్మయతన్ సమభావనాసమా
  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశమున్ కృషి చేయగా దగున్.
  (హ.వేం.స.నా.మూర్తి)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   'సమభావనాసమాహారము' అంటూ చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

   తొలగించు

 7. పారము నీ వెయంచు పెను
  భారము దించుము దేవయంచు సా
  ధారణ సూత్రమున్ వదలి
  దైన్యత నొంది శ్రమించకన్నిటన్
  పోరెడు వారలందరిక
  బూనిక సాగవలెన్ దరిద్ర సం
  హారముకోసమై ప్రజల
  హర్నిశముల్ కృషిజేయగా దగున్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శిష్ట్లా వారూ,
   మంచి పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

   తొలగించు
 8. నీరునకై జలాశయము నేర్పడ భూమిని సేకరించుచు
  న్నారితి గొన్నవారి పరిహారము నీయక జాగుచేయగన్
  దారికిరానివారు తమదారికి రాగను దీక్షతో వ్యతీ
  హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్
  (వ్యతీహారము = మార్పు)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   వైవిధ్యమైన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 9. బీరము బోకనెప్పుడును వీడక ధర్మము నెల్ల వేళ లా
  హారము కోసమై ప్రజలహర్నిశము ల్ కృషి చేయగా దగు
  న్వా రలు దారుగా నగును భారత మాతకు ముద్దు బిడ్డలే
  వీరలు వారుగా దలచి వేరుగ జూడకు మెప్పుడు న్మదిన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...బోక యెప్పుడును' అనండి. మూడవ పాదంలో 'వారలు దారుగా నగును' అర్థం కాలేదు.

   తొలగించు
  2. శంకరయ్య గారికి నమస్కారములతో ......వారికి వారే అను అర్ధములో వ్రాసాను . తప్పు అయిన క్షంత వ్యుడను

   తొలగించు
 10. 1966 లో ఆకాశవాణి విజయవాడ వారు ఇచ్చిన సమస్యకు నేను పంపిన పూరణము.

  పౌరులు సాయుధుండగు జవాను కుటుంబ సహాయమే సదా

  కోరుచు పుత్తడిన్, ధనము గ్రుమ్మర జేయగ లక్షలాదిగా

  భారము తీరి పోయెనిక బాధ్యత లేదని యెంచకుండ నా

  హారము కోసమై ప్రజలహర్నిశముల్ కృషి చేయగా తగున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. నాగేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...గ్రుమ్మరజేయు..' అనడమే సందిగ్ధంగా ఉంది.

   తొలగించు
 11. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ఊరక వీధుల౦ దిరుగు చు౦ డిటు , రోగ్యపు

  . తి౦డి మెక్కి కా

  ఫీ రస మెప్డు ద్రాగుచు తపి౦చక , నాపయి

  . వైద్యశాల లో

  జేరక నీ గృహ౦బున భుజి౦పుము |

  . తత్సమీకృతా

  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి

  . చేయగా దగున్

  { రోగ్యపు తి౦డి = రోగకారిణి యగు తి౦డి ;
  సమీకృతాహారము ,= పోషకాహారము ;
  కృషి చేయు = ప్రయత్న౦చు }

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   `రోగ్య(ము)పు' అన్న పదం లేనట్టుంది. 'రోగపు' అనవచ్చు కదా! మూడవపాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించు
 12. పార మెరు౦గ నట్టి భవవారిధి దుర్భరమై తరింప సం
  సారమనన్ బరంగు విషచక్రములో బడి దారపుత్రులన్
  తీరని బంధముల్ మమత త్రెంచు కొనంగను వీలు లేక నా
  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశమున్ కృషి చేయగా దగున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 13. వారము కొక్కరీతినిల పారణజేయుచుకోటివిద్యలన్
  సారము సేకరించికడుచక్కటి పాటవ మొప్పునట్లుగా
  కోరుచు నన్నొవిదంబులకూరిమి మీరగ నేర్చుకొన్న యా
  హారముకోసమైప్రజలహర్నిశమున్ కృషిచేయగాదగున్

  కోటివిద్యలుకూటికొరకె అన్నసామెతతో రాసాను తప్పొప్పులుపరిశీలించప్రార్తన

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీనివాసాచార్య గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   'వారముకు' అనరాదు. 'వారమునకు' అనడం సాధువు. 'వారము నొక్కరీతి..' అందామా? మూడవపాదంలో గణదోషం. 'కోరుచు నెన్నొ రీతులను కూరిమి...' అనండి.

   తొలగించు
 14. దార సుతాది పోషణకుఁ దాల్మి ధనార్జన సమ్మతమ్మిలన్
  దూరము గాక ధర్మగతి దుష్టులఁ జేరక వీడి తన్వహం
  కారము లోభ మోహ మద కామ రుషాదిగ దుర్గుణౌఘ సం
  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   అఘ సంహారాన్ని కోరిన మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. దుర్గుణౌఘమని నాభావము. దుర్గుణాఘమని యనుకున్నారా? .

   తొలగించు
  4. దుర్గుణౌఘమనే చదువుకున్నాను. ఎందుకో అఘం స్ఫురించింది. ఆలోచించకుండా వ్యాఖ్యానించాను. మన్నించండి.

   తొలగించు
  5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. అయ్యో అంత మాటనకండి. ఊరికనే యడిగాను . దుర్గుణములన్ని యఘకారకములే కదా.

   తొలగించు
 15. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ( బస్సులో వెళుతూ టైపు చేశాను . మూడవ పాదములో ఒక భగణము ను మరచి పోయాను .
  మీరన్నట్లుగనే రోగ్యపు ను రోగపు అన్నాను }


  ఊరక వీధుల౦ దిరుగు చు౦ డిటు , రోగపు

  తి౦డి మెక్కి కా

  ఫీ రస మెప్డు ద్రాగుచు తపి౦చక , నాపయి

  వైద్యశాల లో

  జేరక నీ గృహ౦బున భుజి౦పుము | చక్కగ

  తత్సమీకృతా

  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి

  చేయగా దగున్

  { రోగ్యపు తి౦డి = రోగకారిణి యగు తి౦డి ;
  సమీకృతాహారము ,= పోషకాహారము ;
  కృషి చేయు = ప్రయత్న౦చు }

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గురుమూర్తి గారూ,
   సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 16. భారతభూమియందమిత పావనమై చెలువొందుధర్మమున్
  ఘోరతరంబుగాగ జెడగొట్టుచునుండిరి మ్లేచ్ఛులక్కటా
  వారినివేరుజేసి కరవాలము సాక్షిగ శాంతిగోరి-సం
  హారము కోసమై ప్రజలహర్నిశముల్ కృషిచేయగాదగున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పొన్నెకంటి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 17. సరదాగా...

  నేరరు నేటి కాలమున నిత్యము విత్తమునందు యావతో
  మీరక వేళ తిండి దిన మేలని మాడ్చుచు నుంద్రు పొట్టలన్
  కారక మౌను వ్యాధులకు గాన కనీసము మంచిదౌ ఉపా
  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి జేయగా దగున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సరదాగా... అన్నారు కనుక సరిపోయింది. లేకుంటే ఉపాహారం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేయాలా? బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. మీనుంచి ఆ అభ్యంతరం వస్తుందని ఊహించే సరదాగా ని రక్షణగా పెట్టుకున్నాను గురువుగారూ. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించు
 18. ధారుణి యందు ప్రాణులకు తప్పవు జీవన కాలమందునన్
  తీరని కడ్పుమంటకయి తిప్పలు, కష్టము లెన్నికల్గినన్
  భారముగా తలంచకను బాధల నన్ని సహించుకుంటు నా
  హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సహించుకుంటు... అనడం సాధువు కాదు.

   తొలగించు
  2. సహించుచుండి అంటే సరిపోతుందేమో.

   తొలగించు
 19. తూరుపు దెల్లవారగనె దుప్పటి సర్దుకు దౌడు దీయుచున్
  సారము లేని జీవనము చక్కటి దారిని సాగిపోవ సం
  సారపు బండినెట్టుటకు శక్తిని గూర్చెడు నింధనమ్ము నా
  హారము కోసమై ప్రజలహర్నిసముల్ కృషిజేయగా దగున్!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 20. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 21. శ్రీ కంది శంకరయ్య గురువరులకు నమస్కారములు
  సహించుచున్నా అంటె సరిపోతుంది కదా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 22. నేరపుమార్గమందు పయనించుచు దేశమునందునెల్లెడన్
  మారణ కాండతోడ నమానుష చర్యలఁజేయుచున్, కసిన్
  దూరుచు పెద్దలన్ తిరుగు ధూర్తకసాయిలఁబూని నిత్య సం
  హారము కోసమై ప్రజల హర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁదగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   రెండవపాదంలో గణదోషం. 'మారణకాండ తోడుగ నమానుష..' అనండి. 'ధూర్త కసాయి' అనడం దుష్టసమాసం. 'ధూర్త కిరాతుల బోలి...' అందామా?

   తొలగించు
 23. క్రూరము గాదె! ఇత్తెఱగు రోగములంగొని తెచ్చి పెట్టగా
  క్షీరము, నీరమున్, ఫలము, గింజల చేర్చిన కల్మషంబుతో
  జేరగ వచ్చు నీ విపణి చేష్టలు! శీఘ్రమె స్వచ్ఛమైన యా
  హారము కోసమై ప్రజలహర్నిశముల్ కృషి చేయగా దగున్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 24. హారముకంటె మంచి మణిహారముగోరెడి మానసంబె ఆ
  హారముకంటె ముఖ్యమువిహార మటంచును నెంచబోదు|బే
  హారము వంటిజీవ పరిహారముగోరుచు మానవత్వమా
  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయగా దగున్.
  2.దారపు సూది గ్రుచ్చ?పరితాపముజూపక పూలగుచ్చముల్
  కోరగ కోర్కె దీర్చుటకు కొంటెగ కొప్పున జేరు రీతిగా
  దారియు లేని మానవు లధర్మము ధర్మము నందుజీవనా
  హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయగా దగున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 25. దారుణ కాండ సల్పుచును దానవుడై పరహింస జేయుచున్
  పోరులవేల సంపదల వొంద, దురాశను వీడుమంటి, యా
  హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్
  గోరిక లున్ననేమి సమ కూరిన చాలదె యన్నవస్త్రముల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 26. భారమయ్యెన్ గదా బతుకు బాధలు తీర్చెడి వారలన్ గనన్
  నేరమి యేమి చేతురిల నెమ్మది యెట్టుల నబ్బునో కదా
  యారునే వేదనల్ యవని యందున,కావున బుద్ధికల్గి యా
  హారము కోసమై ప్రజలహర్నిశముల్ కృషి చేయగా దగున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   'భార మయెన్ గదా బ్రతుకు...యారునె వేదనల్ పుడమియందున...' అనండి.

   తొలగించు
 27. కోరిన కోర్కె దీరుటకు కుత్తుక కోసెడి కూళ వర్గమున్,
  జేరి, విశుద్ధ మానవుల సేమము గోరిన వారిఁ దున్ముతు
  న్నూరకె సాధు వర్తనుల నొవ్వగ జేసెడి దుష్టశక్తి సం
  హారముకోసమై ప్రజ లహర్నిశముల్ కృషి చేయఁగాఁ దగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. కృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వారిఁ దున్ముచు। న్నూరకె..' అనండి.

   తొలగించు
  2. ఘోరమువవేదబోధనలు గోప్యమునౌతమ జన్మకర్మలే
   పార దరిదురులైరిపరపాటినటన్నవిగాన వారలేభారము నీడ్వగానగునపార విరాళము గోరకుండయా..
   హ dr.pittasatyanarayana

   తొలగించు
  3. ఘోరమువవేదబోధనలు గోప్యమునౌతమ జన్మకర్మలే
   పార దరిదురులైరిపరపాటినటన్నవిగాన వారలేభారము నీడ్వగానగునపార విరాళము గోరకుండయా..
   హ dr.pittasatyanarayana

   తొలగించు
  4. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   కొన్ని టైపు దోషాలను సవరించి మీ పద్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను...

   ఘోరము వేదబోధనలు గోప్యమునౌ తమ జన్మకర్మలే
   పార దరిద్రు లైరి పరిపాటి నటన్నవి గాన వారలే
   భారము నీడ్వగా నగు నపార విరాళము గోరకుండ యా
   హారము కోసమై జను లహర్నిశమున్ కృషి చేయగా దగున్.
   ****************
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు