1, జులై 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2076 (మాంసాహారముఁ గోరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“మాంసాహారముఁ గోరి కోరి తినినన్ మాన్యుండు విప్రుం డగున్”
(ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య)
లేదా...
“మాంసముఁ దిన విప్రవరుఁడు మాన్యుం డగురా”

57 వ్యాఖ్యలు:

 1. సంసారం బున సాగుచుం డుననగా చాంచల్య వైభోగముల్
  హింసింపంగను ప్రాణులన్ జగతిలో హేలన్వినో దింపగా
  వాసంతం బునబూలు పూయ గనుయా వాసంతు డేతెంచగా
  మాంసాహా రముఁ గోరికోరి తినినన్ మాన్యుండు విప్రుం డగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. వంశాధి పితృ తర్పణ
  సంశయ మొందక పలలము చవు లూరంగన్
  హింసను జేయుట పాపము
  మాంసముఁ దినవిప్ర వరుఁడు మాన్యుం డగురా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ రెండు పూరణలు ఎన్నిసార్లు చదివినా మీ భావం బోధ పడలేదు. మీరు సమస్యగా ఇచ్చిన వాక్యాన్ని సమర్థిస్తున్నారా?
   ‘పితృ’ అన్నపుడు ‘పి’ లఘువే. అందువల్ల అక్కడ గణదోషం.

   తొలగించు
  2. హంసగ బ్రతికిన బాపడు
   ధ్వంసము జేయగ కులమును దౌర్బల్యమునన్
   హింసను జేయుట పాపము
   మాంసముఁ దినవిప్ర వరుఁడు మాన్యుం డగురా ?

   తొలగించు
  3. సంసారం బునసా గుచుండును ననగా చాంచల్య వైభోగముల్
   హిసింపంగను ప్రాణులన్ జగతిలో హేలన్ వినోదింపగన్
   మాంసాహారముఁ గోరికోరి తినినన్ మాన్యుండు విప్రుండగున్
   కంసారా తియెబుద్ధి గాను మెలగన్ గాంచన్వి చిత్రంబగున్

   తొలగించు
 3. సంశయ మేలర శౌర్యము
  మాంసము దిన; విప్రవరుడు మాన్యుం డగురా
  హంసకు మేలగు సాత్విక
  అంశముల గొనగ పటుత్వ యందము జేరన్ !


  సావేజిత
  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   స-శ లకు ప్రాసమైత్రి లేదు. ‘సాత్విక అంశములు’ అని విసంధిగా వ్రాశారు. అక్కడ సవర్ణదీర్ఘసంధి తప్పదు.

   తొలగించు
  2. శ - స లకు ప్రాస ఉన్నా అది అప్రసిద్ధము. అనుసరించరానిది.

   తొలగించు
 4. గాసిన పూర్వపు ఋషులున్
  కాసారములన్ జిలుకగ కనుగొని రెన్నో!
  కూసిరి నేడును యల్పులు
  "మాంసముఁ దినవి ప్రవరుఁడు మాన్యుం డగురా"

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అనుస్వార పూర్వక సకారం ప్రాసాక్షరం. మీరు దానిని గమనించినట్టు లేదు. ప్రాస సవరించి మరో పూరణ చెప్పండి.

   తొలగించు
 5. చిన్న సవరణతో

  హింసనుసహించకజనప్ర
  శంసలనుగొనుచు సతతముశాంతము నీడన్
  హంసగగడిపి, విముఖుడై
  మాంసముతిన, విప్రవరుడు మాన్యుండగురా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీరాం గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘హంసగఁ దా నిష్టపడక| మాంసము దిన...’ అంటే అన్వయం బాగుంటుంది.

   తొలగించు
 6. కంసాలి వారి పెళ్లికి
  'హంసల యతిరాజశర్మ' హాజరగుచుఁ దా
  హింసను మెచ్చక వలదని
  మాంసముఁ, దిన విప్రవరుఁడు మాన్యుండగురా!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 7. హంసుడు రుచులను గోరగ
  హింసింపగలేక జీవి నీప్సిత మందన్
  అంసలుడవ్వగ గోరుచు
  మాంసముదిన విప్రవరుడు మాన్యుండగురా!

  హంసుడు=జీవుడు
  అంసలుడు=బలిమిగలవాడు
  మాంసము=పలలము=నూవుపొడి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శర్మ గారూ,
   మాంసం దిన గోరినాడే కాని తినలేదంటారు. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. శర్మ గారు పలలము నకు మూడర్థములు గలవు. అందులో మాంసమొకటి. కానీ మాంసము పలలమునకు సర్వ సమానము కాదు. పలలము లోని మాంసమునకు మాత్రమే యది సమానము. నూవుపొడియను యర్థము రావలెనన్న పలల పదమునే వాడవలెను గదా.
   హరి యనిన కోతి అనుకుంటే సింహమును (హరి) కూడా కోతి యనలేము గదా.

   తొలగించు
  3. గురువుగారూ నమస్సులు...మాంసమనగా పలలము..అనివుండుటచే....ఆ పలలము అర్థము నూవుపొడి యని వుండుటచే...దానిని స్వికరించి... వాడినాను.....అలా వాడవచ్చనుకున్నాను...వాడకూడదని తెలియదు..మన్నించండి...మీరేమైనా సూచించి సమస్యను పూరించ తోడ్పడగలరు

   తొలగించు
  4. శర్మ గారు మీ భావము ప్రశంసనీయము.
   “అంసలు డవ నశనము సమ” యనిన నెట్లుండును? మాంసముతో సమానమైన భోజనము.

   తొలగించు
  5. కృతజ్ఞతలు....అలా కూడా బాగుంటుంది

   తొలగించు
 8. ధ్వంసమ్మగున్ పవిత్రత
  మాంసముఁదిన విప్రవరుడు, మాన్యుండగురా
  హింసింపకమృగజాతుల
  సంసారము నడుపునట్టి సాధుహృదయుడే

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రెడ్డి గారూ,
   విరుపుతో చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

   తొలగించు
 9. భూసారపు నర్సయ్య గారి పూరణ....

  మాంసమ్ములలో మినుముల
  మాంసమ్మే శ్రేష్ఠ మనుచు మాన్యు లెఱిఁగి రీ
  మాంస మ్మారోగ్య మనుచు
  మాంసముఁ దిను విప్రవరుఁడు మాన్యుం దగురా.
  (మినుములలో మాంసకృత్తులు అధికం. అది మాంసంతో సమాన మంటారు)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సంసారార్ణవ ముత్తరింప భువి సచ్ఛారిత్రుడై ద్వేషవి
   ధ్వంసం బింపుగఁ జేసి శ్రీహరినిఁ దా బ్రార్థింపగా నోపు వి
   ద్వాంసుల్ సత్కృత యజ్ఞయాగముల, నిర్వక్రంబుగం జెప్పరే,
   మాంసాహారముఁ గోరి కోరి తినినన్ మాన్యుండు విప్రుం డగున్

   దంసనములఁ జెరచును బ్ర
   ద్వంసము సేయంగ నేల వంశము శాకో
   త్తంసము భోజనము రహిత
   మాంసముఁ దిన విప్రవరుఁడు మాన్యుం డగురా

   తొలగించు
  2. యజ్ఞయాగములకు సూక్ష్మ భేదము కలదన తలంపుతో నాసమాసమును వాడితిని. పునరుక్తియైనచో ”యజ్ఞకార్యముల” యని సవరణ.

   తొలగించు
  3. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ఉత్కృష్టంగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.
   ‘యజ్జయాగాలు’ అన్న ద్వంద్వం సర్వసాధారణం. అందులో దోషం లేదు.

   తొలగించు
  4. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. మీవివరణ తో నాయనుమానము తీరినది. ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 11. హింసించుట యగు బ్రాణుల
  మాంసము దిన, విప్రవరుడు మా న్యు o డ గురా
  హింసల జోలికి బోవక
  కంసారిని గొలుచు నెడల కాంక్షలు లేమిన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 12. మాంసికునకు,లుబ్ధకునకు
  పాంసనులకు భ్రష్టులైన బ్రాహ్మ్యమ్మునకున్
  శంసను జేయుట పాడియె
  మాంసముఁదిన విప్రవరుడు, మాన్యుండగురా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 13. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [జూదరియు, జారుఁడునుఁ, జోరుఁడును, వంశాభిఘాతి యైన తన కుమారుఁడగు గుణనిధినిఁ దండ్రి దూషించిన వైనము]

  ధ్వంసోన్మాదము నెత్తి కెక్క నిపుడీ వైప్లవ్య దుష్కృత్యముల్
  హింసా సంస్కృతిఁ గొంచు నిట్లు మిగులన్ హేయంపు దుశ్చర్యలన్
  సంసారుల్ గనలేని రీతిఁ జలుపన్ సద్వంద్యుఁడౌనే? యెటుల్

  మాంసాహారముఁ గోరి కోరి తినినన్, మాన్యుండు విప్రుం డగున్??

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మధుసూదన్ గారూ,
   మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 14. హింసామార్గముతోడుతన్ పసువులన్ హీనమ్ముగాచంపుచున్
  సంసారమ్మునుచేయునీచుడుసదా సాగున్ యమావాసిగాన్
  మాంసాహారముఁగోరి కోరితినినన్, మాన్యుండు విప్రుండగున్
  హంసున్ గొల్చుచు తాను సంతసముగాయజ్ఞమ్ములన్ సల్పినన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రెడ్డి గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించు
  3. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించు
 15. మాంసంబన్నది మారురూపమగుచున్ మాధుర్యమింపారగా
  హింసించంబనిలేక సాధుగరిమన్ హృద్యంపుశాకంబునాన్
  భాసించున్ మన పప్పులందు ఘనమై వర్థిల్లు సంతృప్తి నా
  మాంసాహారము గోరి కోరి తినినన్మాన్యుండువిప్రుండగున్.

  సంశయమదేల?బాపడు
  మాంసంబనుమాటకూడ మరిపలుకడుగా
  వంశముజెడి యపయశమున
  "మాంసముదిన,విప్రవరుడు మాన్యుండగురా?"

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పొన్నెకంటి వారూ,
   మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 16. సంసారంబున వేదతత్త్వపరమై సాగించు జీవంబునిన్
  కంసారాతియె సారమిచ్చె మనకున్ కౌంతేయుడే సాక్షి, యా
  శంసారీతిగ శోధనంబు సలిపిన్ సామాన్యు కందించ మీ
  మాంసాహారము గోరి కోరి తినినన్ మాన్యుండు విప్రుండగున్॥

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రఘురామ్ గారూ,
   మీమాంసతో మీ పూరణ వైవిధ్యంగా చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.
   ‘జీవంబునిన్-జీవంబునన్, సలిపిన్-సలిపెన్’... టైపాట్లనుకుంటాను.

   తొలగించు
 17. గురువు గారికి మరియు కవిమిత్రులకు నమస్కారములు

  * హంస అను చెల్లెలితో అన్న పలుకు మాటలుగా నూహించిన పూరణము

  హంసా! యతనిష్ట పడడు
  మాంసము దిన, విప్రవరుడు, మాన్యుండగురా
  హంసవలె కీర్తి నొందె ప్ర
  శంసింపగ వలయునతని సద్గుణములనే

  ధ్వంసమ్మయ్యె కులమ్ములంచు పలుకన్ ధర్మమ్ము గాదంటినే
  సంసారమ్ములు గూలనేమి యిలలో సాద్గుణ్య శీలుండు తా
  హంసన్ బోలి చరించు శాకములనే యాశించుచున్ మానునా
  మాంసాహారము, గోరి కోరి తినినన్ మాన్యుండు విప్రుండగున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 18. . సంసారులలో కొందరు
  మాంసముదిన|”విప్రవరుడు మాన్యుండగురా
  హింసనుమానియు భక్తిగ
  హంసగ జీవించి నపుడె?నారాద్యుండౌ|”
  2.సంసారంబును సాగదీయుటకు విశ్వాసంబు వంశాంశమై
  మాంసా హారము గోరికోరి తినినన్ మాన్యుండు|”విప్రుండగున్
  హింసా మార్గముయింట బైట విడి.సాహిత్యాన సంస్కారముల్
  ద్వంసం బవ్వక భక్తిమార్గ మనుసంధానాన జీవించగా|”


  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘మార్గము నింటి బైట...’ అనండి.

   తొలగించు
 19. హింస విడనాడగ నెటుల
  మాంసము దిన! విప్రవరుడు మాన్యుండగురా,
  సంసారమ్మీదగ మీ
  మాంసల సూక్తులు నుడివెడు మార్గమున జనన్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 20. హింసనుచేయుకి రాతుడు
  మాంసముదిను విప్రవరుడు మాన్యుండగురా
  హంసుడగుచు సతతమ్మును
  కంసారిని దల్చుకొనుచు కాలము గడుపున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 21. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 22. సంసారమ్మున పూజలన్ జపములన్ సాగించకెన్నండు వి
  ధ్వంసోన్మత్తుడు క్షుద్రశక్తులను సంపాధింపగా నొక్క వి
  ​ద్వాంసుండాశగ లోకపాలకుడుగా దాష్టీకముల్ జేయ; నెటుల్
  మాంసాహారముఁ గోరి కోరి తినినన్; మాన్యుండు విప్రుం డగున్?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 23. హంసా ! విడుమా నీ మీ
  మాంసను, సలుపగ పరీక్ష మాంసము, పండ్లన్
  హింసను పెట్టక నిడ, విడి
  మాంసము, దిన విప్రవరుఁడు మాన్యుం డగురా!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 24. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 25. మాంసమ్మేలర ! పేదల
  మాంస మనెడు చిక్కుడైన మంచిని గూర్చున్
  హింసను విడి చిక్కుడనెడు
  మాంసము దిన విప్రవరుడు మాన్యుండౌరా
  (చిక్కుడు లో ఉన్న పోషకాలను బట్టి దానికి పేదలమాంసము అని శాస్త్రజ్ఞులు బిరుదు ఇచ్చారు.)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రవిప్రసాద్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు