19, జులై 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2091 (శత్రువు లేనివాని కిల...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
“శత్రువు లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు గల్గనేర్చునే”
లేదా...
“శత్రురహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము”

62 కామెంట్‌లు:

 1. చిత్రము కాదె బంధువులు చేరగ రారది డబ్బు లేక, యే
  మిత్రుఁడు పల్కబోడు, సతి మిక్కిలి లెక్కన పెట్టదింటిలో,
  పుత్రులు ప్రేమఁ జూపరిక, భూవలయంబునఁ జూడ లేమియే
  శత్రువు, లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు గల్గనేర్చునే!!

  రిప్లయితొలగించు

 2. శుభోదయం

  కుస్తి జేయకున్న సమస్య కువలయమగు ?
  మహిని రాపిడి లేకున్న మంచి‌‌ గలుగు ?
  శత్రురహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము ?
  ఘర్ష ణవలయును జిలేబి గరిమ గలుగ !

  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 3. అమ్మ ప్రేమను మరచిన యవని యందు
  తండ్రి యాస్తిని గొలిచెడి తనయు లుండ
  చెలిమి కంటెను మిన్నగు కలిమి ముందు
  శత్రు రహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము ?

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పద్యం బాగున్నది. కాని సమస్య పరిష్కారం కాలేదని అనిపిస్తుంది.
   మిన్న + అగు అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది.

   తొలగించు
  2. అమ్మ ప్రేమను మరచిన యవని యందు
   తండ్రి యాస్తిని గొలిచెడి తనయు లుండ
   చెలిమి గలిగిన మిగులదు కలిమి యనగ
   శత్రు రహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము ?

   తొలగించు
 4. మిత్రుడు సర్వకాలముల మేలొనరించగ బూనువాడు, సత్
  పాత్రత గూర్చువా, డికను భాగ్యము బంచుచు నుండి దౌష్ట్యమున్
  వేత్రము చూపుచున్ సతము విస్తృతరీతి నశింపజేయుటన్
  శత్రువు, లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు కల్గ నేర్చునే.
  (హ.వేం.స.నా.మూర్తి)

  రిప్లయితొలగించు
 5. మిత్రుడు తల్లి తండ్రియును మేలగు చుట్టము నాతడంచు తా
  నాత్రముతో పరాత్పరుని యండను జేరి రమించ శంక యే
  మాత్రము లేదు లోనగల మచ్చరులన్ దునుమాడు దీక్ష యన్
  శత్రువు లేనివానికిల శాంతి సుఖంబులు గల్గ నేర్చునే?

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మిస్సన్న గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '... దునుమాడ వాటికిన్ | శత్రువు... ' అంటే ఎలా ఉంటుంది?

   తొలగించు
  2. అయ్యా మీ సూచన బాగుంది. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించు
 6. గురువు గారికి నమస్కారములు. మీ సూచనల మేరకు ప్రయత్నించి సవరించిన నిన్నటి పద్యములు చూద గోరుతాను. ధన్యవాదములు.

  ఇమ్ముగ పదములు చిమ్ముచు
  బమ్మెర పోతన్న వ్రాసె! వ్యాకరణమ్మున్
  కమ్మని తెలుగు పలుకులకు
  సొమ్ములుగా నిడెను సూరి శోభను గూర్చన్!
  (సూరి = పరవస్తు చిన్నయ సూరి)

  ఇమ్ముగ భక్తి నింపుటకు నీతని బోలిన వారు లేరనన్
  అమ్మల గన్న యమ్మ కృప నందగ, భాగవతమ్ము నిండుగా
  నిమ్మహి శబ్ద భావ లయ లిచ్చుచు, యా ధ్వని పద్యమేయనన్
  బమ్మెర పోతనార్యుడొక వ్యాకరణమ్మును వ్రాసె దెల్గునన్!
  (ధ్వని = ఆనంద వర్ధనుని ధ్వన్యాలోకము లో నిర్వచింప బడ్డ ద్వనికి సమమైనది)

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   సవరించిన మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 7. శత్రువును గూల్చు దీక్షలో సతత మవని
  జనుల కలవడు నేకాగ్ర శక్తి యద్ది
  శత్రు రహితున కబ్బునే? శాంతి సుఖము
  శత్రు నాశన మందు తా జనుడు గాంచు.
  (హ.వేం.స.నా.మూర్తి)

  రిప్లయితొలగించు
 8. గురువుగారూ, గుగురుపౌర్ణమిశుభాకాంక్షలతో కూడిన ననమస్సుమాంజలి.

  నిన్నటి పూరణ

  వమ్మును కానిమాటలను భాగవతంబును వ్రాసిరెవ్వరో
  సమ్మతమందు రీతిగనసాధ్యుడు చిన్నయ సూరి వ్రాసెగా
  తెమ్మెరవంటి భారతము దిగ్గజ మూర్తులు వ్రాసెనెందునన్
  బమ్మెర పోతనార్యుఁ, డొక వ్యాకరణమ్మును, వ్రాసెఁ దెల్గునన్

  రిప్లయితొలగించు
 9. ధర్మజుని సంధి మీరలు తగదటన్న
  శత్రు రహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము?
  యలిగినన్ సాగరములేక మైనతీరు
  హోరు భరియించఁ జాలరు కౌరవేంద్ర!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘శాంతి సుఖము| లలిగినన్...’ అనండి. అక్కడ యడాగమం రాదు.

   తొలగించు
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ:ధర్మజుని సంధి మీరలు తగదటన్న
   శత్రు రహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము?
   లలిగినన్ సాగరములేక మైనతీరు
   హోరు భరియించఁ జాలరు కౌరవేంద్ర!

   తొలగించు
 10. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  మిత్రులు గారవించెదరు మెత్తురు బంధులు విత్తమున్నచోఁ
  బుత్ర కళత్రముల్ మిగుల బుద్ధిగ సేవ లొనర్తు రా ధన
  మ్మాత్రత తోడఁ గూర్చక సమర్థుఁడు లేమినిఁ గూల నద్దె యౌ

  శత్రువు! "లేని"వాని కిల శాంతి సుఖంబులు గల్గనేర్చునే?

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మధుసూదన్ గారూ,
   కలిమి లేనివానిని గురించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 11. పాత్రత, పాప పుణ్యములు బాగుగ నెంచి యుమామహేశుడే
  మిత్రత భాగ్యసంపదలు మిక్కుట మిచ్చును కర్మసాక్షిగా
  పాత్రత లేక విత్త సముపార్జన చేయుచు నందునన్ తృషా
  శత్రువు లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు గల్గనేర్చునే

  తృషా శత్రువు అంటే తృప్తి అని నా భావన.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. ఫణికుమార్ గారూ,
   ధనార్జనమనే దాహానికి శత్రువు లేనివాడు అనియా మీ భావం? బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించు
 12. గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ...

  శత్రువు లేని వాని కిల శా౦తి సుఖమ్ములు గల్గనేర్చు, నే
  మిత్రుడు లేక యు౦డినను మిత్రమ! దైవ సత్కృపా
  పాత్రుడవై మెల౦గుము, శుభ౦బగు; నీదు మదాగ్రహమ్ములే
  శత్రులు, నీ దయాగుణమె శా౦తమె రక్షణ జేయు స్నేహితుల్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   వైవిధ్యమైన విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవపాదంలో గణదోషం. ‘మిత్రమ! భక్తిని దైవసత్కృపా...’ అందామా?

   తొలగించు
 13. శత్రు రహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము
  నేల గలిగెను సంశయ మేమి సామి !
  శాంతి సుఖము లు గలుగును శత్రు లేమి
  నిజము ముమ్మాటి కియ్యది నిజము సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'శాంతి సుఖము | లేల కలిగెను... ' అనండి.

   తొలగించు
 14. చిత్రమదేమొగాని మనచేతిలొ డబ్బులు లేకపోతెయే
  మాత్రము తోచదింకమరిమానస యెంతయొచిన్నబోవులే
  పుత్రులు బందుమిత్రులొకపూటయుకూర్మితొజూడలేరుుగా
  శత్రువు " లేని" వానికిలశాంతిసుఖమ్ములుగల్లనేర్చునే

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీనివాస్ చారి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చేతిలొ... కూర్మితొ' అని ప్రత్యయాలను హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు. 'లేకపోతె' అనడం గ్రామ్యం. మీ పద్యానికి నా సవరణ....
   చిత్ర మదేమొగాని మన చేతను (చేతిని) లేకయున్న నే
   మాత్రము తోచ దింక మరి మానస మెంతయొ చిన్నబోవులే
   పుత్రులు బంధుమిత్రు లొక పూటయు కూర్మిని జూడలేరుగా
   శత్రువు 'లేని' వాని కిల....

   తొలగించు
 15. ధాత్రిని సూత్రధారి గిరి ధారియు కృష్ణు మురాసురారి యే
  మాత్రపు సత్కృపారస నిమగ్న సమీక్షణ లేక యున్న స
  త్పాత్రుడు నిత్య సత్య ధృత భాషితు డాయమ నందనుండు నే
  శత్రువు లేనివాని, కిల శాంతి సుఖంబులు గల్గనేర్చునే


  కంటి లోపల నలుసును గాలి ముల్లు
  శ్రవణమున నున్న జోరీగ జనుని సరణి
  తలుప సత్య మిది ధరణీ తలమున జిత
  శత్రురహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   అజాతశత్రువైన ధర్మజునకు కృష్ణసహకారం లేకుండ, శత్రువులను ఓడింపనివానికి శాంతి సుఖాలు లభింపవన్న మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 16. శత్రుత్వ మన్న దిలలో
  శత్రు రహితున కబ్బునే?శాంతి సుఖము
  ఛత్ర‌ంబౌను సర్వుల
  మిత్రులుగా నెంచు వాని మెత్తురు జనముల్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీరేదో పరాకుగా పూరణ చేసినట్టున్నారు. తేటగీతి పాదం కందంలో ఇముడలేదు. పరిశీలించి మరో పూరణ చెప్పండి.

   తొలగించు
 17. శత్రువు లేని వాని కిల శాంతి సుఖంబులు గల్గ నేర్చునే
  మిత్రమ !యేమియీ పలుకు మీరుగ బల్కిన మాటయే భళా
  చిత్రము గాదె యిట్లుడువ చిత్రపు బల్కులు వింటిమీ గదా
  శత్రువు లేని వాని కిట శాంతి సుఖంబులు గల్గు నెప్పుడున్

  రిప్లయితొలగించు
 18. గురు పూ ర్ణిమ దినమున మన
  గురువును బూజించు నెడల గురువే యిచ్చున్
  వరమగు నా శీ ర్వాదము
  పర సుఖములబొందు కొఱకు పావన నరుడా !

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది.
   `పరసుఖముల'... వరసుఖముల.. అయితే?

   తొలగించు
 19. వెలుగు చీకట్ల మాటున మెలుగునట్టి
  మానవాళియు బ్రతుకులు మసలుచుండ
  “మిత్ర తత్వంబు కంటగ శత్రు గుణము”|
  శత్రు రహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము? {మిత్రత్వములో శత్రుత్వము}
  2.మిత్రులు గారునందరును మేధకు జిక్కని వారలెందరో
  పాత్రలు గల్గు లోకమిది|ప్రాణము నిల్పెడిదైవరూపులై
  ధాత్రికి జీవకోటికినిదర్పము నిల్పెడిచెట్ల రీతియే|
  శత్రువు లేనివానికిల శాంతి సుఖంబులు గల్గ నేర్చునే?

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   'తత్వంబు కంటగ'?

   తొలగించు
 20. ధాత్రిపై ప్రశాంతి కలుగు దండిగాను
  శత్రురహితున కబ్బునే శాంతిసుఖము
  సచివులెవ్వరులేకుండ సంతతమ్ము
  భావిలోనికప్పవలెతా బ్రతుకు చుండ

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   బావి... భావి అయింది.

   తొలగించు
 21. ధాత్రిని సౌఖ్యముల్ కలుగు దండిగ, మానవజన్మలోన నే
  శత్రువు లేనివాని, కిల శాంతి సుఖంబులు గల్గనేర్చునే
  తంత్రము లెన్నియో సలిపి ధర్మపుమార్గము తప్పినిత్య మే
  మాత్రము మానవత్వమును మాటలనైనను చూపకున్నచో

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ వృత్త పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. గురువర్యులకు ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 22. గురువర్యులకు గురుపూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు. నమస్సులు.

  రిప్లయితొలగించు
 23. ధర్మ నందను చరితము తరచి చూడ
  తనకహితులు లేకున్నను ధరణిలోన
  తనను వైరిగా నితరులు తలచుచుండ
  శత్రు రహితున కబ్బునే శాంతి సుఖము?

  రిప్లయితొలగించు
 24. దుర్జనత్వము, క్రౌర్యము,దుష్టబుద్ధి

  శత్రు రహితున కబ్బునే? శాంతి, సుఖము

  లెల్ల కాలమ్ము లందున పల్లవించు

  పగతురులు లేని శాంతి స్వభావులకును.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. నాగేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 25. పాత్రతలేక దోషగుణ పాలన జేయుచునుండు నెవ్వడున్?
  మిత్రులు సైతమున్ సతము మెచ్చకనెవ్వనికిన్ సుదూరమౌ?
  ధాత్రిని దృప్తిజెందక సదా ధనదాహవిలాసికేమగున్?
  శత్రువు-లేనివానికిల-శాంతిసుఖంబులు కల్గనేర్చునే!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   క్రమాలంకారంలో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 26. వేదమును నాల్గు విధముల విభజనమ్ము
  జెసి విఖ్యాతి నొందిన వ్యాసదేవు
  శత్రు రహితున కబ్బునే శాంతి, సుఖము?
  వ్రాయకున్న భాగవత పురాణ మిలను

  రిప్లయితొలగించు
 27. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ ‘శివకళ్యాణం’ పద్యాలను ఒక ఫైలుగా భద్రపరిచాను. ప్రస్తుతం కామేశ్వర రావు గారి ద్విపద కావ్యాన్ని ఇస్తున్నాను కదా! మరికొద్ది రోజుల్లో అది ఐపోతుంది. వెంటనే మీ కావ్యాన్ని ప్రకటిస్తాను. వీలైతే మిగతా భాగాలను కూడా పంపండి.

  రిప్లయితొలగించు
 28. Please consider the content of "shiva kalyanam" which i have sent you through mail..

  Thank you sir
  Guru moorthy

  రిప్లయితొలగించు
 29. పోరపాటును మన్నిచండి.

  వైరి వర్గీయులు సఖులే వసుధ యందు
  శత్రు రహితునకబ్బునే శాంతి సుఖము
  దుష్ట బుద్ధి తోడ మెలగు దోస్తులకును
  నరసి చూడుడు తమరెల్ల నయము తోడ.

  రిప్లయితొలగించు
 30. మిత్రుడు కాంగ్రెసోడొకడు మెండుగ మెచ్చుచు చెవ్వు లాగెనే
  మిత్రుడు కమ్యునిస్టొకడు మెండుగ కుమ్ముచు ముక్కు పీకెనే
  మిత్రుడు భాజపాడొకడు మెండుగ వాగుచు సుత్తి కొట్టెనే
  శత్రువు లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు గల్గనేర్చునే!

  రిప్లయితొలగించు