18, సెప్టెంబర్ 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2147 (పడఁతికి నాతితోడనె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"పడఁతికి నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్"
లేదా...
"పడఁతి నాతినే పెండ్లాడవలెను వలచి"

93 కామెంట్‌లు: 1. పడఁతి, నాతినే పెండ్లాడవలెను వలచి
  పురుషుడు! అదియే సరియగు పూర్వ విధము!
  వినవలెను సుమీ ! వినకోయి వింత గాను
  నేటి కాలపు కథలను నియతి బోవు !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   పడతి శబ్దాన్ని సంబోధనగా చేసిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   'పురుషుడు+అదియే' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. 'పురుషు డద్దియే...' అనండి.

   తొలగించండి
 2. Gay వివాహం చేసుకుంటానన్న కొడుకుతో తండ్రి
  నడువవు "గే" వివాహములు నా సుత భారత దేశమందునన్
  మిడిమిడి జ్ఞానమున్ గలిగి మిక్కిలి యాధునికమ్ము జూపుచున్
  పుడమిని సృష్టినీమములు బొత్తుగ వీడకు - తాళి కట్టుమీ
  పడఁతికి -నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్
  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
   మీ పునరాగమనం సంతోషదాయకం.
   గే వివాహా ప్రస్తావనతో చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. సూర్యనారాయనగారూ! చక్కని పూరణతో మీ పునరాగమనము సంతోషము గలిగించినది.

   తొలగించండి
 3. సుధను పంచగ విష్ణువు చోద్యము గను
  సుంద రాంగిగ మారెను సోయ గమున
  బ్రమసె శంకరు డంతట పరవ శించ
  పడఁతి , నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు :

  గురువుగారూ! నమస్కారములు. నిన్నటి సమస్యా పూరణ పద్యాన్ని సవరించాను. దయతో పరిశీలించ గలరు.

  కాముకుడైన రావణుడు గౌరున సీతను తస్కరించగా
  నేమము జేసియున్ వెదకి నెమ్మిని జూపక రావణాదులన్
  నామమడించగా నదవలైన పలాశుల గేస్తురాళ్ళకున్
  రాముడు రాక్షసుండుగను రాక్షస కాంతగ సీత యయ్యెడిన్.

  (అదవులు = ఆనాధలు; పలాశులు = రాక్షసులు; గేస్తురాళ్లు = భార్యలు)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజారావు గారూ,
   సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నామ మడిం(డం)చగా..' అన్నచోట టైపాటు అనుకుంటాను.

   తొలగించండి
 5. పుడమికి భారమౌ విధిని పుత్రుల పుత్రికలన్ గనంగనే
  ఇడుములు సుమ్మి రత్నముల నిమ్ముగ మల్చగ లేని జంటలై
  మిడుకగనేల సమ్మతిని మ్లేచ్ఛులు శాసన మంద జేసిరో
  పడతికి నాతి తోడనె వివాహము గావలె శాస్త్ర పద్ధతిన్..p.Satyanarayana

  నేటి సన్యాసినులకున్న నిండుదనము
  జూడ జంజాటములు లేని జోక హెచ్చె
  మహిళ జంటల శాసనాల్ మనెను హూణ
  పడతి నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి...P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. పురుష. పుంగవ ప్రేమను పొంద వలయు
  పడతి, నాతినే పెండ్లాడవలెను వలచి,
  మమత తోడుత ప్రేయసి మనసు గెలిచి,
  యిరవు నందగ వలయు రహించి మించి!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పుస్తె ముడివేయ వలెనంట పురుషు డొకడు
  మమత పంచగ తల్లిగా మదిని దోచి
  పడఁతి , నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి
  భరత దేశాన వనితకు భాగ్య మిదియె

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అడుగులు వేయుచుండిరిలనంగనలున్ పురుషాధిపత్యమున్
  పుడమినణంగద్రొక్కగనపూర్వవిధానము సాగుచుండెగా
  పడఁతికి నాతితోడనె వివాహము, గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్
  పడతికి విష్ణురూపుడగు భర్తయె, వంశము తీర్చి దిద్దగన్ ||

  పుడమిపురుషాధిపత్యమ్మునడగద్రొక్క
  నడుసుఁ ద్రొక్కుచు పెండ్లాడనడుగువేసె
  పడఁతి నాతినే, పెండ్లాడవలెను వలచి
  శాస్త్రపద్ధతి సంతానసౌఖ్యమొంద.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పుడమిపురుషాధిపత్యమ్మునడగద్రొక్క
  నడుసుఁ ద్రొక్కుచు పెండ్లాడనడుగువేసె
  పడఁతి నాతినే, పెండ్లాడవలెను వలచి
  సద్గుణాఢ్యుని సంతానసౌఖ్యమొంద.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. డా. మాడ్గుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు మిక్కిలి బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. అనిల్ కుమార్ గారూ నమస్కారములు.
   "..నంగనలున్ పురుషాధిపత్యమున్"
   "పురుషాధిపత్యమున్ / పుడమి"
   "శాస్త్రపద్ధతిన్ / పడతికి"

   మీరు ద్రుత సంధి చేయక పోవుట కేమైనా ప్రత్యేక కారణ మున్నదా? తెలుప గోర్తాను.


   తొలగించండి
  2. ఆర్య! అనేక నమస్కారములు. మీరు చెప్పినది అన్ని విధములుగ సరియైనది. ఇచ్చటనున్న పండితవర్గమునకు అలా సంధి చేయుట ఇంపుగూర్చును.కానీ బయటనున్న పామరవర్గమును దృష్టిలోనుంచుకొని అటువంటివారికి కూడ సులభబోధ్యము కావలయునను తలంపుతో విసంధి చేయుట జరిగినది. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
  3. అడుగులు వేయుచుండిరిలనంగనలుం బురుషాధిపత్యముం
   బుడమినణంగద్రొక్కగనపూర్వవిధమ్మున సాగుచుండెగా
   పడఁతికి నాతితోడనె వివాహము, గావలె శాస్త్రపద్ధతిం
   బడతికి విష్ణురూపుడగు భర్తయె, వంశము తీర్చి దిద్దగన్ ||

   మాన్యశ్రీ పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ! మీరు తెలియజేసినట్లు సవరించితిని. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  4. డా. అనిల్ కుమార్ గారూ సంశయ నివృత్తి చేసినందులకు ధన్యవాదములండి.

   తొలగించండి
 11. గురువు గారికి నమస్కారములు. నిన్నటి సవరించిన పద్యాన్ని చూడ గోరుతాను. ధన్యవాదములు.

  కాముకియౌ శూర్పణఖకు
  కామాంధుడు రావణునికి కావర మణచ
  న్నీమ మెఱుగని దనుజులకు
  రాముడు రాక్షసుడు సీత రక్కసి యయ్యెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పుడమిని జన్మవృద్ధులును, పోడిమి నింపెడి ప్రేమబంధముల్
  కడకిక నత్త రూపమున కట్నముపేరిట నిత్యపీడలున్
  పడతికి నాతితోడనె, వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్
  ముడిపడువేళ యింతులకు మోదము గూర్చెడి బాసలందుచున్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   విరుపుతో చక్కని పూరణ నందించారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  భర్త యనగ దేవుడటంచు పలుకుచుండు
  పడతి నాతినే పెండ్లాడవలెను వలచి
  ననుచు దిరిగెడి వానికి నాన్న చెల్లి
  తనయల నిలువడి మదిలో తలపు దట్టె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. సుందరాంగివి, దరహాస శోభితవిక
  మధురవాక్కులతోడ నా మానసమున
  నిలిచి యున్నావు సత్యంబు నిన్నె వినుము
  పడతి! నాతి! నే పెండ్లాడవలెను వలచి.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   అద్భుతమైన విరుపుతో మంచి పూరణ చేశారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. సుగుణశీలభావమమరు సుందరునియె
   ప్రేమమనమున చిగురించ పెండ్లియాడి
   పడతి, నాతినేపెండ్లాడవలయు వలచి
   పురుషుడిలను ధర్మనిరతి పెంపుసేయ

   తొలగించండి
  3. చేపూరి శ్రీరామ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సుందరునియె'? అక్కడ 'సుందరాంగు' అనండి.

   తొలగించండి
 15. బెడసు మహోగ్ర తాపమున భీష్ముని జంపగ బెట్టు జేసి దా
  నిడుముల జంకకుండ కడు నిష్ఠగ సంయతి నాచరించుచున్
  విడువక వైరభావనము వేరగు జన్మను పొందినట్టిని
  ప్పడఁతికి నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఫణికుమార్ గారూ,
   శిఖండి ప్రస్తావనతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'బెడను'...?

   తొలగించండి
 16. నీకుమారుని మాటలు భీకరములు
  పడతి! నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి
  పురుషు డెపుడు పుడమిని తాఁ బొంద ముక్తి
  తెలియజేయుము సుతునకు తెల్లముగను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 17. గురుదేవులకు ప్రణామములు నా కుమారుని సహాయముతో తెలుగులో టైపు చేసినాను పైన చేసిన తప్పులను మన్నింప ప్రార్దన

  మాద్యమము లందు మగువల మాటలు విని
  పరుషమున బలికె నిటుల బాలుడొకడు
  పడతి నాతి నే పెండ్లాడవలెను ,వలచి.
  వచ్చినను వద్దన వలెను కచ్చి తముగ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కందుల వరప్రసాద్ గారూ,
   మీ పునరాగమనం సంతోషదాయకం!
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 18. జడమతులైన గొందఱు విశాల వివేకశూన్యులై
  పెడసర బుద్ధితోడ మదపిచ్చిగ జేయుచుండిరా
  పడతికి నాతితోడనె వివాహము-కావలె శాస్త్ర పద్ధతిం
  బుడమిని భారతీయత సపూర్ణవిశిష్ఠ వికాసమందగన్.

  పెండ్లియన్నది వంశంబు బెఱుగు కొఱకు
  పురుషుడనువాని వాంఛించు పుడమినెపుడు
  పడతి,నాతినే పెండ్లాడవలెను వలచి
  యనుటనాగరికత్వంబు హానికరము.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   మొదటి పూరణ మొదటి రెండు పాదాల చివర గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 19. ముడుపులు పొంది పండితుడు మూర్ఖుడు బల్కగ వచ్చు నీగతిన్
  ''పడఁతికి నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్''
  కుడుములు ప్రీతిమై గొనుచు కోరికలన్నెర వేర్చు విష్ణు తో
  ముడులను మూడు వేయుటకు ముందు వధూవరులట్లు బల్కరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఖరువు వరమున బుట్టె శిఖండి స్థ్రీగ
  గాని పెంచెను పురుషుని గా ద్రుపదుడు
  పెంద్లి గావించె నామెకు 'విధి లిఖితము'
  'పడతి నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి'

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పుడమి సుఖమ్ముకై విభుని పూర్తి సహాయము కావలెన్ సదా
  పడఁతికి -నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్
  తడబడకుండ పూరుషులు తద్దయుప్రీతిని సాగ నిత్యమున్
  విడువక పాత పద్ధతులు విశ్వసితమ్ముగ నుండ మేలగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. దృపదుడు తన పెద్ద కూతురు (అంబ) వివాహము దశార్ణ దేశాధీశుండగు హేమవర్మ యను రాజు పుత్రికతో జరిపించు సందర్భము:


  అడరి తపమ్ము సేయ ననలాంబకు డిచ్చిన మాట తప్పునే
  పడతి శిఖండి కిత్తరి వివాహ వయస్సరు దెంచెనే భయం
  పడ నుచితమ్మె పుంస్త్వము నవారిత మెమ్మెయి దైవ లీలలం
  బడఁతికి నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్


  రూపము గన సుందరము సులోచనములు
  మనసు సూడ వెన్న యట సంశయము వలదు
  ముదముగా నను వలచెను సదమల మతిఁ
  బడఁతి, నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వరరావు గారికి నమస్సులు. నేనూ ఇదే భావనతో వ్రాయ సంకల్పించి నా భావనని పలికించడం కష్టంగా అనిపించి మార్చి వ్రాశాను. మీ పూరణ అత్యద్భుతంగా ఉన్నది.

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వరరావుగారు నమస్సులు. మీ పూరణలనితర సాధ్యము. మనోహరముగానున్నవి.

   తొలగించండి
  3. సూర్యనారాయణ గారు నమస్కారములు. మీ ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదము లండి.

   ఫణి కుమార్ గారు నమస్సులు. మీరు కూడా మీ భావాన్ని సమగ్రముగా వ్యక్తపరచినారు. అభినందనలు. “జన్మను బొందినట్టి యి / ప్పడఁతికి” అనండి.

   తొలగించండి
  4. గురుతుల్యులు కామేశ్వర రావు గారికి నమస్సులు. మీ పూరణలు అద్భుతంగా వున్నాయి. రెండు పద్యంలోని రెండవ పాదంలో యతి యెలా వేశారు....

   తొలగించండి
  5. శర్మ గారు నమస్సులు. అక్కడ ము వర్ణ యతి మైత్రి చేకూర్చితిని.
   మవర్ణయతి :- బిందుపూర్వకాలైన అంతఃస్థాలు (య,ర,ల,వ లు), ఊష్మాలు (శ,ష,స,హ లు) మకారంతో యతి చెల్లుతుంది.
   ఉదా-
   *మర్దితదైత్యసం*యమిమనోబ్జాదిత్య
   *మహితమేఘాభ సం*రక్షితేశ
   *మాయాప్రవర్తి సం*లబ్ధనిర్మలకీర్తి
   *మణిహార సురవశం*వదవిహార
   *మందరధైర్య వం*శ నినాద చాతుర్య
   *మా భూప యువతి పుం*షండరూప
   *మంజులస్వాంత కం*స ధరావరకృతాంత
   *స్మరహరారాధ్య సిం*హనిభమధ్య.... [అప్పక. ౩.౭౬]

   తొలగించండి
  6. గురువుగారూ ధన్యవాదములు నమస్సులు

   తొలగించండి
  7. విలువైన సమాచారం యిచ్చినందులకు కృతజ్ఞతలు

   తొలగించండి
  8. ఆర్యా!
   మీ పూరణ మిక్కిలి ప్రశంసనీయముగా నున్నది. అభివాదములు.

   తొలగించండి
  9. ఆర్యా!
   మీ పూరణ మిక్కిలి ప్రశంసనీయముగా నున్నది. అభివాదములు.

   తొలగించండి
  10. కామేశ్వరరావు గారూ మీ సవరణకి ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  11. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   ***************
   పూరణలపై స్పందించిన మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. ఇదే విధంగా రోజూ అందరి పూరణలపై స్పందిస్తే బాగుంటుందని నా మనవి.

   తొలగించండి
 23. పడతి నాతి నే పెండ్లాడ వలెను వలచి
  బాగు బాగుగ నున్నది వాక్య మదియ
  దాని మూలాన తగ్గును ధరణి సంతు
  లింగ భేదము లేకుంటయంగనలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. దుడుకు తనంబు గాంచితిని తొందరఐ మెండట నీదు ప్రేయసిన్
  విడుమని జెప్ప నామెకు నభీష్టము తెల్పితినీవిధంబునన్
  గడసరి కాదు సద్గుణ సుగాత్రియె నాప్రియురాలనంచనా
  పడతికి, నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్ర పద్ధతిన్

  వంశ గౌరవమ్మునిలను పది తరాల
  వరకు గాపాడు కోడలై వచ్చినట్టి
  పడతి, నాతిని పెండ్లాడ వలెను వలచి
  యట్టి గుణసంపదయె గల యతివ నెఱగి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  కోట్ల వరకట్న మిచ్చిన గోర నేల

  మగువ లక్షణమే లేని మాచకమ్మ -

  పడతి (న్) ? నాతినే పె౦డ్లాడ వలయు వలచి |

  ధన్యమగు నోయి నీ జీవితమ్ము వినుమ

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈడువచ్చిన యువకుడు వీడులోన
  తిరుగకుండగ నాబోతు తీరుగాను
  సంప్రదాయమ్ము నిలబెట్టు సఖిని,సుదతి
  పడతి, నాతిని పెండ్లాడ వలెను వలచి.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. యిడుములు యున్నలెక్కిడక ,యింతియు చింతను వీడ బోక,యే
  డడుగులు వేయునట్టి మనసందున జేరిన సుందరాంగియౌ
  పడతికి నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్ర పద్ధతిన్
  గడచిన కాలమందు తనకందిన శాపముదీరుమార్పుకై|
  2.జాతి జాగృతి జగతికి జతగ జట్టు
  సర్వ సౌఖ్యాల సంపద సాకుసతియె|
  లక్ష లాభాల లక్ష్యాలలౌక్య లతిక
  పడతి|”నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి
  భార్యాభర్తల బంధముభగవ దేచ్చ”.|
  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'యిడుములు' అని యడాగమంతో పద్యాన్ని ప్రారంభించారు.

   తొలగించండి
  2. 'ఇడుములు+ఉన్న' అన్నపుడు సంధి నిత్యం, యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 28. అడుగులు యేడు వేసి నడయాడుచు తా, తలలోని నాల్కయై
  గడుపగ మేలు గూర్చు రతి కాంతుని కిన్ సతివోలె నిల్వగా
  పడఁతికి;నాతితోడనె వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్,
  ముడివడ తారచంద్ర బలముల్ యిరురాశుల మైత్రి బంధమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కవిమిత్రులారా, నమస్కృతులు.
  హైదరాబాద్ బషీర్ బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో గురజాడ ఫౌండేషన్ వారు నిర్వహిస్తున్న పురస్కార సభకు చేరుకున్నాను. దయచేసి పరస్పర గుణ దోష విచారణ చేయవలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. గిడుగులయింట బుట్టిన నగేషుడు నీడగుగాదె యిప్పుడీ
  పడతికి ,నాతి తోడనె వివాహము గావలె శాస్త్ర పధ్ధతి
  న్నడరినరక్తి తోడన నహాయని లోకము గార వించగన్
  విడివడ కుండ బంధము వివేకము తోడన జేయగా వలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. నిన్నటి సమస్యకు పూరణ, క్షమాపణలతో

  వామాశయ నాస్తిక భా
  వామోదిత రచనల సేయు నాయంగనయే
  రామాయణమున్ వ్రాయగ
  రాముడు రాక్షసుడు సీత రక్కసి యయ్యెన్
  నేటిసమస్యకు పూరణ

  లెస్బియనులు'గే'లు మరి స్వలింగ సుఖులు
  వింతలీనాటి యువతకు వేనవేలు
  పురుషుడు మరియొకని జేరి పొందుగోరు
  పడతి నాతిని పెండ్లాడవలెను వలచి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 32. ముదిత వేషమ్ము వేసెడు వదనముండ
  నాయకీ‌‌‍మణి పాత్రలన్ వేయు నతఁడు
  వయసు మీరక మునుపె యా పడతి కాని
  పడతి, నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ప్రేమ కురిపించి ప్రియురాలి ప్రేమ పొందు

  నట్టి పురుషు బెంఢ్లాడ నానందమొందు

  పడతి; నాతినే పెండ్లాడ వలెను వలచి

  పురుషు లెవరైన సంప్రీతి పొందగాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. దృఢముగ ప్రేమతో దిరుగు ధీరతతోగల ప్రేమ జంటకున్
  తడయక చేయ మేలగును తమ్ముని పెండిలి వేడ్కమీరగన్
  కడు ముదమొంది నా మగువ గాంచియు నూతన కన్యకామణిన్
  పడఁతికి నాతితోడనె, వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్


  రిప్లయితొలగించండి
 35. మాలిక వ్యాఖ్యల సెక్షన్ నిండా మీ పద్యాలే. రోజు కి ఎన్ని పద్యాలు రాస్తారు? మీరు రాసేదేమైనా సాహిత్యమా? మీకు తోడు చీప్ క్వాలిటి పద్యాలు రాస్తూ జిలేబి. ప్ద్యాలు రాయటం మీకొక వ్యసనం అయ్యింది. చీట్లు ఆడేవారికి మీకు ఎమి తేడా?

  ఇన్ని రోజులు బ్లాగులో ఉన్నారు, ఏ ఇతర సమకాలిన అంశంపై ప్రతిస్పందించరు. పక్క బ్లాగులో ఒక్క కామెంట్ రాయరు. డ్రగ్ ఆడిక్ట్ కి, మీకు తేడాలేదు. వాడు మత్తు మందు తీసుకొని వాడిలోకం లోవాడుంటాడు. మీరు పద్యాలు రాసుకొంట్టు మీలోకం లో మిరున్నారు.

  మీరిలా పగలు రాత్రి మాలిక నిండా పద్యాలు రాస్తే చూస్తూ ఊరుకొనేది లేదు. మీ పద్యం కనిపించినపుడ్డల్లా రాసిన వారిని ఎగతాళి మొదలుపెడతాం. జాగ్రత్త.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. పద్యాలు రాసిన ప్రతి ఒక్కరి పద్యం కిందా మీరు అభినందనలు తెలపాలా? అందరికి కలిపి ఒక వ్యాఖ్యలో అభినందనలు తెలిపితే పోదా? ఇది కూడా మేము చెప్పాలా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అజ్ఞాత గారూ,
   మీ అభిప్రాయాన్ని నేను గౌరవిస్తున్నాను. అగ్రిగేటర్లలో వ్యాఖ్యల పేజీల నిండా కేవలం 'శంకరాభరణం' బ్లాగు వ్యాఖ్యలే నిండి ఉంటే ఎవరికైన చిరాకు వేస్తుంది. సహజమే! మీ సూచన ననుసరించి నా బ్లాగులో వ్యాఖ్యల ప్రచురణలో మార్పు చేస్తున్నాను. ఒక్కొక్కరికి ప్రత్యేకంగా వ్యాఖ్య వ్రాయకుండా అందరికీ కలిపి ఒకే వ్యాఖ్యలో సమీక్షిస్తాను.
   ఇదంతా ఎందుకు? మాలిక తదితర (అన్ని) అగ్రిగేటర్ల నుండి నా బ్లాగును తొలగించడానికి ఏదైనా ఉపాయం ఉంటే చెప్పండి. సంతోషంగా తొలగిస్తాను.

   తొలగించండి
  2. అజ్ఞాత గారు,
   వ్యాఖ్యల ఫార్మేటు మార్చాను కాని అందరికీ ఒకేచోట సమాధాన మివ్వడం ఇబ్బందిగా ఉంది. అందుకని పాత పద్ధతినే కొనసాగిస్తున్నాను. మాలిక తదితర అగ్రిగేటర్ల నుండి నా బ్లాగును తొలగించడానికి ఉపాయం ఉంటే చెప్పమన్నాను. చెప్తే సంతోషంగా తొలగిస్తాను. ఎవరికీ ఇబ్బంది ఉండదు. ఇది క్రొత్తగా ప్రారంభించిన బ్లాగు కాదు. దాదాపు ఏడేళ్ళుగా నడుస్తున్నది. కనుక నాకు అగ్రిగేటర్ల ద్వారా పరిచయం, ప్రచారం చేయించుకోవలసిన అవసరం లేదు. ఐనా అజ్ఞాత వ్యాఖ్యలకు నియంత్రణ పెట్టాను కదా! ఎలా చెప్తారు? సర్లెండి... నా తిప్పలేవో నేను పడి అగ్రిగేటర్లనుండి బ్లాగును తప్పిస్తాను. సెలవు!

   తొలగించండి