5, సెప్టెంబర్ 2016, సోమవారం

వందే గణనాయకమ్వందే గణనాయకమ్
రచన - పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు


ప్రథమ తాంబూలమర్పించి ప్రాంజలింతు
విఘ్నరాజుగ స్తుతియించి వేడుకొందు
కార్యమేదేని తలపెట్టి ఘనతజెంద
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            1

అమ్మ పార్వతి మలచిన బొమ్మవీవు
అయ్య కరుణరేఖల వెనకయ్యవీవు
పందెమందున తమ్ముని ప్రక్కనిడిన
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            2

నిన్ను పరిహాసమాడిన నేరమునకు
శాపమందెను నిర్దయ చంద్రుడపుడు
ఘనత మీరగ సతతంబు గారవింతు
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            3

మాతపితలను సేవించు మార్గమొకటె
సకలసౌఖ్యాల గనియంచు చాటినట్టి
జ్ఞానివీవయ్య  వెనకయ్య!మానితుండ!
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            4

ఇర్వదొక్కటి పత్రాల నింపుగాను
పూజలందుచు భక్తుల మోదమలర
మోక్షమందించు పరమాత్మ! పుణ్యపురుష!
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            5

గరికపూజకె ముదమంది దురితములను
పారద్రోలెడు పరమాత్మ! భవ్యచరిత!
కార్యసిద్ధిని గూర్చెడు ఘనుడవీవు
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            6

మోదకంబుల నర్పింప మోదమంది
వెనుకముందులుజూడక మనుజులకును
సర్వవిజయాలు గూర్తువు సాధువదన!
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            7

గర్వపడినట్టి తమ్ముని గర్వమణచి
వినయశీలంబె సర్వత్ర విజయమంచు
చాటిచెప్పిన ఘనుడవు మేటివయ్య!
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            8

సర్వసైన్యాధిపత్యంపు సాధనాన
నీవు జూపిన ప్రజ్ఞకు నీరజాక్ష!
మిగుల నాశ్చర్యమొందెను మిన్ను మన్ను
దొడ్డగణపయ్య ననుగావు దురితహరణ!                            9

పంటలన్నియు సతతంబు పాడుసేయు
ఎలుక మీదను నీవుండి యెఱుకగూర్చి
జ్ఞాననేత్రంబునిచ్చిన జ్ఞానివీవు.
దొడ్డ గణపయ్య ననుగావు దురిత హరణ!                       10

7 కామెంట్‌లు:

 1. పొన్నెకంటివారూ ..... పద్యాలు బాగున్నాయి.నమస్సులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సూర్యనారాయణ రావు గారు నమస్కారములు. కడు దొడ్డ మకుటముతో వినాయక స్తుతి భక్తి పూర్వకముగా నార్తి తో గూడిన ప్రార్థన చాలా బాగుంది. తేనె లొలుకు తేట తెనుగు పదములతో చాలా ఆనందము కల్గినది.
  "అమ్మ పార్వతి మలచిన బొమ్మవీవ
  యయ్య కరుణరేఖల వెనకయ్యవీవు"
  అన్న విసంధి దోషముండదుకదా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వరరావు గారు నమస్సులు.మీ అభినందనకు కృతజ్ఞతలు. సూచన బాగుంది శిరోధార్యమే. స్పష్టత ఉంటుందని భావించాను.

   తొలగించండి
 3. విఘ్ననాధునిగూరిచివినయముగను
  రచనజేసితివీవార్య!రమ్యముగను
  నీదుప్రతిభకుతార్కాణమిదియయౌను
  సూర్యనారాయణా!నీకుశుభముకలుగు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గణేశ స్తుతి నచ్చి అభినందించిన కవి మిత్రులకు సాదర హార్దిక కృతజ్ఞతలు.

  రిప్లయితొలగించండి