30, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2158 (కుండపోత వర్షమ్మున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల"
లేదా...
"వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోతగన్"

111 కామెంట్‌లు:

 1. (1)
  తడిసె వస్త్రముల్ పూర్తిగాఁ తలను దాఁచు
  కొనఁగ నాశ్రయం బెయ్యది కనులఁ బడదు
  ఘోరముగ నకస్మాతుగాఁ గురియునట్టి
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?
  (2)
  ఒద్దికఁ జేరినారు గృహ మొక్కొకరే, ఘన వర్షపాతమే
  కద్దని చెప్పినారు గద, కాలును పెట్టరు వీథిలోన నే
  పెద్దలు పిన్న లెల్లరును వేడ్క భుజించియు పాన్పు లెక్కిరే
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోతగన్.

  రిప్లయితొలగించు
 2. ఒద్దికనుండినాముగద యూరకవారలురెచ్చగొట్టినా
  ముద్దనినవ్వినాముగద మూకలయల్లరిచేష్టలన్నియున్
  గుద్దులుగుద్దినారచటగూబలుగుయ్యన(వీరసైనికుల్
  సద్దులు(జేయకేజనిరిశత్రువునింటనె చంపివచ్చిరే !!
  కద్దనియొప్పినారమెరికాయునుతక్కినపెద్దలందరున్
  బద్దలుగొట్టినారుమనపాలకులప్పటిలోహసంకెలన్
  హద్దులుతీసివేయుమిక ఆరనిదప్పికతీరుకాలమున్ !
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోతగన్ !!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గూడ రఘురామ్ గారూ,
   మీ అష్టపాది పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రెచ్చగొట్టినన్' అనండి.
   పదాల మధ్య వ్యవధాన ముంచండి. అరసున్నా కొరకు బ్రాకెట్టును వాడుతున్నారు. మీరు టైపు చేసే సాఫ్టువేరు ఏమిటో చెప్తే అందులో అరసున్నా ఎలా టైపు చేయాలో చెప్తాను.

   తొలగించు
  2. గురువురగారికి ధన్యవాదములు!
   నేను మామూలుగా "బరాహ" ను టైపు చేయటానికి వాడతాను. అక్కడ అరసున్న చాలా చక్కగా వస్తుంది కూడా.
   కానీ ప్రతిసారి ఒక separate softwareని Open చెసి వాడటానికి బద్ధకంవేసి, ఈ మధ్య గూగుల్ ఇన్పుట్ (Google Input Tools: https://www.google.com/inputtools/try/)వాడుతున్నాను. చాలా సులువుగా పనైపోతుంది అని.
   ఇక నుండి బరాహనే వాడగలను.

   తొలగించు
 3. రిప్లయిలు
  1. తే.గీ. పెద్ద వర్షమును దెలుపు పేరదేది?
   కర్షకుండే కతమ్మున హర్షమొందు?
   నెండ వానయు నొక్కింత యేది లేక
   కుండపోత ; వర్షమున; గొడుగులేల ?

   తొలగించు
  2. ఉ.పెద్దగ వర్షముల్ పడిన పేర్కొన జాలము వాటి తీవ్రతన్
   మిద్దెలు బంగళాలు మరి మేడలు భేదము లేక కూలుగా !
   అద్దిర ! యిండ్ల కప్పులవి యన్నియు సర్వము లేచిపోవగన్
   వద్దిక చత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన కుండపోతగన్

   తొలగించు
  3. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 4. హోరు గాలికి తరువులు వొరిగె నకట
  మెరుపు వెలుగుల మిరుమిట్లు కరుకు గాను
  దారి కానక వరదలై పారు చుండె
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఒరిగె'ను 'వొరిగె' అనరాదు. 'తరువులే యొరిగె నకట' అనండి.

   తొలగించు
  2. హోరు గాలికి తరువులే యొరిగె నకట
   మెరుపు వెలుగుల మిరుమిట్లు కరుకు గాను
   దారి కానక వరదలై పారు చుండె
   కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల ?

   తొలగించు
 5. పుడమిఁ సంగీత సాహిత్యములును రెండు
  నఖిల జనులకు సంతోషమందజేయు
  నందుమధురవాఙ్మయకవితామృతమను
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల.

  నిద్దురపోని రీతినవనీజనులెల్లరు రాళ్ళవర్షమున్
  హద్దులు మీరుచున్ కురుయునట్లొనరించె సురేంద్రుడాతడే
  ముద్దుల బాలకృష్ణుడట భూధరఛత్రమునెత్తి పల్కెగా
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోతగన్ ||

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. డా. మాడుగుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు మనోజ్ఞంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. మాడుగుల వారూ...
   మీ రెండవ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది.
   అభినందనలు!

   తొలగించు
  3. ఆర్య!గుండు మధుసూదన్ గారూ! మీ ప్రోత్సాహమునకు నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
  4. మొదటి పద్యం రెండవ పాదంలో యతి ఎలా కుదిరింది? 'న' కి, 'మ' కి యతిమైత్రి ఉంటుందా?

   తొలగించు
  5. సంధి జరిగిన పదములలో రెండవ పదము మొదటి “అచ్చు” కే యతి మైత్రి కూర్చాలి.
   ఇక్కడ రెండును+అఖిల లో “అ” కి సంతోషము+ అందజేయు లో “అం” కు యతి. దీనినే “స్వరప్రధాన యతి” అంటారు.

   తొలగించు
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కరకములఁ గూడి జోరుగా పెరుగు జుండి
  గర్జనమ్ములు పిడువులు గాలి దోడ
  కుదురు నీయక హళహళి గూర్చు నిట్టి
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?

  (కరకములు= వడగళ్ళు ; హళహళి = తడబాటు/తికమక;)

  రిప్లయితొలగించు
 7. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  సద్దును జేయకున్ కడఁగి సన్నటి తుంపరతో నదాటునన్
  పెద్దగ మారియున్ చలల పిడ్గుల దోడ భయమ్ము గూర్చుచున్
  హద్దులు మీరగా బడెడి నంబుఘనమ్ముల జూచి వాడనెన్
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన కుండపోతగన్.

  (కడగు= ప్రారంభించి; చల= మెఱపు; అంబుఘనము= వడగల్లు;)

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'జోరుగా పెరుగుచుండి' అనడంలో టైపాటు...

   తొలగించు

 8. వలయును గొడుగు చక్కగావగ జిలేబి
  కుండ పోత వర్షమ్మున; గొడుగు లేల
  వలయు చిటపట చినుకుల వలపు, సన్న
  జాజి మల్లియలు కురియ, సఖుని చెంత !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   వలపువానలో గొడుగేల అన్న మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 9. ముద్దులు గూర్చు వర్ణముల, మోహనమై వెలుగొందు శైలిలో
  కొద్దిధనానికే బయట కోరిన పూర్ణ శరీర త్రాణముల్
  పెద్దలు పిన్నలందరకు విస్తృత రీతి లభించుచుండగా
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన గుండపోతగన్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 10. త్యాగరాయజయంతిని యోగమనగ
  కీర్తనలవృష్టికురియగ స్ఫూర్తిదనర
  పల్లవింపగ హృదయాన భక్తి,యట్టి
  కుండపోతవర్షమ్మున గొడుగులేల?

  రిప్లయితొలగించు
 11. ప్రోద్దటి పూటవర్షమిది పోవును తొందర లోనె,లేవరా
  బద్దక మేల కుర్ర యిదిపద్దతిగాదని చెప్పి యుంటిగా
  వద్దుర మొద్దునిద్ర కలవారలకేగద పెక్కుyఛత్రముల్
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన గుండ పోతగన్ !!!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మంద పీతాంబర్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. ఒద్దిక చెప్పగా కవిత లొచ్చిరి పండిత పెద్దలంత యే
   హద్దులు లేని భావనల నాశువుగా నవి చెప్పు చుండగా
   పెద్దగ శబ్దముల్ వెడలి వేగమె వర్షము ధారలై పడన్
   ముద్దుగ పద్దెముల్ వినుచుమోదము నుందుము నారు బైటకున్
   వద్దిక,ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన కుండపోతగన్

   తొలగించు
 12. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  చెట్టుచేమలు, పుట్టలు గుట్టలన్ని
  మునిఁగిపోవుచునుండఁగ మూర్ఖుఁ డొకఁడు
  గొడుగు చేతఁ బట్టియుఁ గొట్టుకొనియుఁబోయెఁ!

  గుండపోత వర్షమ్మున గొడుగులేల?

  రిప్లయితొలగించు
 13. ముద్దుగ చిన్ని చిన్కుల ప్రమోదముగూర్చుచు చూచుచుండగన్
  హద్దులు మీరె మేఘ నివహంబులు భీకర వాయువేగముల్
  తద్దయు వర్షమయ్యెఘన ధాంతరితత్కిటదింధిమంచునున్
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షమువచ్చిన కుండపోతగన్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 14. శిష్ట్లా శర్మ గారి పూరణ.....

  అడుగు వేయని వానికి నాశ లేల?!
  ఆశ లుడిగిన వానికి ధ్యాస లేల?!
  నెండమావుల నీటికి కుండ లేల?!
  కుండ పోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?!

  రిప్లయితొలగించు
 15. ఉగ్రవాద యురీ దాడి కాగ్రహించి
  భరత సైన్యమ్ము కురిపించు బాంబు గుండ్ల
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగులేల
  నుపకరించును వైరుల యుసురు నిల్వ

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 16. పిట్టా సత్యనారాయణ గారి పూరణలు.....

  ఆతపముకొక్క గొడుగుండునాప;వాని
  బట్టు విజ్ఞత లున్నను భగవదాజ్ఞ
  లేక కడగండ్ల గడచియు లెక్క లేల?
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగులేల?!

  అద్దిరబన్న! వర్షమన నారుతడిన్ బడ గానమైతి మీ
  కొద్ది దినంబులున్ గడిచె కోరిక మేరకు గొన్ని చిన్కు లి
  ప్పొద్దున జూడగంటి మిట బోదము మేనుల దడ్ప హాయిగా
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన గుండ పోతగన్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'ఆతపమునకు' అనడం సాధువు. 'ఆతపమ్మున గొడుగుండు నాప...' అనండి.

   తొలగించు
  2. ఆర్యా
   "ఏ యెండ కాగొడుగు"అన్న క్రమం లో రావాలని అలా ఆరంభించాను.అది పలికిందనుకునుకున్నానంతే
   విజ్ఞత అందులో ఉంటుంది. కాని భగవదనుగ్రహం తోడు కావాలి అని. ఈ వరుసలో రావాలనుకున్నాను.
   దైవోపహతునకు కష్టాలు తప్పవు.నాకు మాదిరిగనే. తప్పు దొరలెను కదా!?p.Satyanarayana

   తొలగించు
  3. జంధ్యాల వారు పోతన గూర్చి వ్రాసిన పద్యంలో.."కమ్మని.."లో చాకచక్యమ్ముగ..లోకమ్మున..ప్రవాహమ్ముల.వాడాడండీ,నేనను‌సరించాను.p. Satyanarayana

   తొలగించు
 17. నా రెండవ పూరణము:

  [జడివానలో ఛత్రముం బట్టుకొని పోవు తన మిత్రుని నాపెడి మఱియొక మిత్రుని మాటలు]

  "పెద్దగఁ గుండపోతగను భీకర వర్షము వచ్చుచుండఁగన్
  బెద్ద ద్రుమాలు దిబ్బలును బెద్ద కుటీరము లెన్నొ వెల్లువన్
  ముద్దుగఁ జూడఁ గొట్టుకొనిపోవఁగ ఛత్రముఁ గొంచుఁ బోయెదో?

  వద్దిఁక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోతగన్!"

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. కుండపోతలో అరసున్న పడలేదు. సవరించిన పద్యము...

   "పెద్దగఁ గుండపోఁతగను భీకర వర్షము వచ్చుచుండఁగన్
   బెద్ద ద్రుమాలు దిబ్బలును బెద్ద కుటీరము లెన్నొ వెల్లువన్
   ముద్దుగఁ జూడఁ గొట్టుకొనిపోవఁగ ఛత్రముఁ గొంచుఁ బోయెదో?

   వద్దిఁక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోఁతగన్!"

   తొలగించు
 18. సన్నపాటి జల్లుకె గదా ఛత్ర మంద్రు
  గాలి తోడ భీకరముగ జాలువాఱు
  కుండ పోత వర్షమ్మున గొడుగులేల
  నాగునని తలబోతువో నఱయ నైతి!

  రిప్లయితొలగించు
 19. గొడుగు లేకుండ గనునెట్లు వెడలు డు వుర
  కుండ పోతవర్షమ్మున, గొడుగు లేల
  వాన వచ్చుట లేదుగా బయట జూడ
  పోయి రమ్ముర సుఖముగ భువన గిరికి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వెడలుదువుర' అన్నచోట టైపాటు...

   తొలగించు
 20. పెద్దది కొండ, కైనిడితి,పిన్నవయస్కుడనంచు సందియంబుతో
  వద్దకు రాకనుండకుమ, భద్రమునిచ్చెద, నింద్రకీర్తనల్
  వద్దిక, నా నఖాగ్రమున బర్వతముండగ రక్షణార్థమై
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షమువచ్చిన కుండపోతగన్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదం చివర గణదోషం. "చిన్న వయస్కుడ నంచు శంకతో" అనండి

   తొలగించు
 21. వేగముగ సుడి గాలులు విసురుచుండ
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగులేల
  వేడి బజ్జీలఁ తినుచును ప్రీతితోడ
  సదన మునసేద తీరిన సౌఖ్యమొదవు

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 22. ఒద్దిక చెప్పగా కవిత లొచ్చిరి పండిత పెద్దలంత యే
  హద్దులు లేని భావనల నాశువుగా నవి చెప్పు చుండగా
  పెద్దగ శబ్దముల్ వెడలి వేగమె వర్షము ధారలై పడన్
  ముద్దుగ పద్దెముల్ వినుచుమోదము నుందుము నారు బైటకున్
  వద్దిక,ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన కుండపోతగన్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. చేపూరి శ్రీరామారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఒచ్చిరి' అనడం గ్రామ్యం. 'వచ్చిరి' అంటే యతి తప్పుతుంది. కనుక 'పద్దెము లెన్నొ చెప్పుటకు వచ్చిరి పండిత వృద్ధులంత...' అనండి (పండిత పెద్దలు - దుష్టసమాసం).

   తొలగించు
 23. రిప్లయిలు
  1. కవి పుంగవులు మధుసూదన్ గారి (ఖండ బిందువు) సవరణ చూచిన తర్వాత సవరించిన పూరణ:


   శంభు భక్తవశంకరు శంకరు శివు
   మూరిన సదమల మతినిఁ బూజ లర్థిఁ
   జేయఁ గరుణతోడఁ గురుపించిన వరముల
   కుండపోఁత వర్షమ్మున గొడుగు లేల   పెద్దల మాట లన్నియును బృధ్విని నింపగు చద్ది మూటలే
   గ్రద్దన వచ్చు రెక్కలు ధరప్రకరమ్ములఁ గాల రీతినిన్
   ముద్దుగ గ్రీష్మ కాలమునఁ బూని కొనంగ కరమ్ము మేలికన్
   వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోఁతగన్


   [కొనుట= కొనుక్కొనుట]

   తొలగించు
  2. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   వరాల వర్షంతోను, ఛత్రక్రయంతోను మీ రెండు పూరణలు విశిష్టంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 24. పెద్దది కొండ, కైనిడితి,పిన్నవయస్కుడనంచు శంకతో
  వద్దకు రాకనుండకుమ, భద్రమునిచ్చెద, నింద్రకీర్తనల్
  వద్దిక, నా నఖాగ్రమున బర్వతముండగ రక్షణార్థమై
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షమువచ్చిన కుండపోతగన్.

  గురువు గారు, మీరు చెప్పినట్లుగా మార్చాను.కృతజ్ఞతలు

  రిప్లయితొలగించు
 25. ప్రొద్దున మేఘముల్ ముసరి బోరన గాలులు వీచుచుండగా
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోతగన్
  బుద్ధిగ నింటనుండి కడు మోదముతోడ పకోడి లానుచున్
  ముద్దుల భార్యతోడుతను ముచ్చటలాడిన కల్గు భోగముల్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 26. వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన గుండపోతగ
  న్నద్దిర చక్క జెప్పితిరి యార్యులుఛత్రము వద్దులే యని
  న్ముద్దగ బట్టలన్నియును ముడ్చుకు బోవుట యిష్టమా మరి
  న్వద్దను చుంటి రి య్యెడను వర్షము వచ్చిన గుండపోతగన్

  రిప్లయితొలగించు
 27. జల్లుగా మొదలైన వర్షమ్ము పెరిగి

  హోరు గాలిలో గొడుగులు జారిపోయి

  జోరు వానలో తడిసిన వారికింక

  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగులేల?

  రిప్లయితొలగించు
 28. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  వధ్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన

  …………… గు౦డపోతగ |

  న్నద్దియు గాక చ౦డ పవనాహతి నయ్యది

  ………… ఖ౦డమై చనున్ |

  ముద్దియ వస్తు వేదయిన పూర్ణసహాయ్య

  …………… మొనర్చ దెన్నడున్ |

  క ద్దొక హద్దు ; న౦త దనుక౦ బని సేయు

  ………… నట౦ చెరు౦గుమా !

  { పవనాహతి = గాలి దెబ్బ }

  రిప్లయితొలగించు
 29. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  శ్రీ యుత పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ !

  నమస్కృతులు ! మీ పూరణలు అన్నీ

  చదువు చున్నాను . ఆన౦ది౦చు చున్నాను .

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సత్కవులు గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి గారు నమస్కారములు. మీ యభిమానమునకు ధన్యవాదములు. నేను గూడ మీ పూరణల నానందించు చున్నాను. మీరు పూర్ణ బిందువునకు నాంగ్ల “o” వాడుతున్నారెందుకు? “kumda” వ్రాసిన “కుండ” అగును కదా!
   అందరి పూరణలు చదవుటన్న నా కిష్టము.

   తొలగించు
 30. అండగానుండి గోపబాలుండు గిరిని
  వ్రేలి పైనను మోయుచు వ్రేతలకును,
  గోవులకు నీడ నీయగా, గోకులమున
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?

  రిప్లయితొలగించు
 31. ధరణిపై దిరుగు జనుల తలల నెల్ల
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల
  సలిల ధారల హస్తముల్ చలికినోడ
  పాదములు భయపడుచును పరుగులెత్తె

  రిప్లయితొలగించు
 32. రిప్లయిలు

  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ సీసపద్య పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మేఘాలు+అవనిపై' అని విసంధిగా వ్రాయరాదు. 'మేఘమ్ము లవనిపై' అనండి.

   తొలగించు
 33. రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ యీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పూరణలో 'సోయగమ్ముల నాశించు...' అనండి.

   తొలగించు
 34. వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోతగన్
  ముద్దుగ వర్ష కాలమున మోదము గూర్చుచు రాత్రివేళలన్
  నిద్దుర బోవుచున్నపుడు నిత్యము రోజుకు రెండు గంటలు
  న్నొద్దికతోడ వచ్చిన నహో! సుభిక్షము గల్గు ధాత్రికిన్.

  రిప్లయితొలగించు
 35. ఊళ్ళ నెల్ల మునుచు చెట్ల వ్రేళ్ళు చీల్చు
  కుండపోతవర్షమ్మున గొడుగులేల
  చాలుఁ గాంతారమును గాల్చు జ్వాల లోకి
  యేగి విహగమాకు వెనుక దాగు పగిది

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. నితీశ్ చంద్ర గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'జ్వాలలోని। కేగి...' అనండి.

   తొలగించు
 36. చద్దిని లేచి వచ్చితిని సాంబశివున్ గన మందిరమ్ముకున్
  ముద్దుగ నందు గాంచితిని మోహపు చెప్పులు మూడు ఛత్రముల్
  పెద్దల పక్షమందు నిక ప్రీతి నొసంగిరి ఛత్రదానమున్
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన గుండ పోతగన్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. గొడుగు దానంగా వచ్చింది కనుక కొనవలసిన అవసరం లేదు. చక్కని భావన. అభినందనలు.

   తొలగించు
 37. ఈ సందర్భంగా ఒక సంఘటన గుర్తుకు వస్తున్నది.2000 సంవత్సరం నవంబరు నెలలో పుంగనూరులో తుఫాను సృష్టించిన భీభత్స దృశ్యాలు బస్ లోనుండి చూచి చేతిలోని బస్ టికెట్ పై దాన్ని వర్ణిస్తూ ఒక పద్యం వ్రాసి పెట్టుకున్నాను. ఆ పద్యమిది.
  మణిగణ నికర వృత్తం:
  తళతళ మెరుపులు ధగధగ మెఱయన్
  పెళపెళ యురుములు పెటిలున యురమన్
  దళముల వలె పెను తరువులు పడగన్
  కళవళ పడియిరి కడజను లవనిన్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
   బాగుంది మీ పద్యం.
   'పెటిలున నురుమన్... కళవలము పడిరి...' అనండి.

   తొలగించు
 38. తొండముగ గుప్పి నీరము, గుండెపగుల
  పిడుగులిడి పరుగిడెడిదౌ పెనుతుఫాను,
  గొడుగు చిరుగగ వడగళ్ళు పడగజేయ
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?

  రిప్లయితొలగించు
 39. హోరుగాలి తోకూడిన జోరు వాన
  కుమ్మరించు చున్నప్పుడు గొడుగు వద్దు
  గాలికిని మెలితిరుగును గాన గొడుగు
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల

  రిప్లయితొలగించు
 40. వాట్సప్ పూరణలు.....

  మద్దా సత్యనారాయణ గారి పూరణ.....

  బ్రెడ్డు ముక్కలు చెమ్మను పేరు కొనియె!
  పోక మొలిచెను చెమ్మతో చీకిపోయె
  కుక్క గొడుగులు పెంటల గుట్ట లాయె!
  కుండపోత వర్షము నకు గొడుగులేల?-
  ************************
  అంబటి భానుప్రకాశ్ గారి పూరణ.....

  వాన రాదని దలచియు వనముకేగ,
  గాలి బీభత్స మెనరించి గట్లుగదల,
  చినుకు మొదలాయె చూడగ ,చెట్లుగూలె
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగులేల?
  ***********************
  బొడ్డు శంకరయ్య గారి పూరణ....

  వానలు కురియు కాలము వచ్చినపుడె
  ఛత్రములు గొనవలయును సత్వరమున
  వానకాలము ముగిసిన వచ్చునట్టి
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగులేల?
  *************************
  సందిత బెంగుళూరు గారి పూరణలు.....

  పోసె రాశిగ ధాన్యమ్ము పొలమునందు
  పరుగుతీసె కుటుంబమే బాధపడుచు
  పగిలె రైతుకు గుండెయే పంట చెడగ
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?

  చెదరి తెగిపోయె పెద్దగా చెరువుగట్టు;
  ఊరి ప్రజలెల్ల నఱచుచు నురికి రటకు
  పూడ్చగా నెంచి పనిజేయ బూని రపుడు
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?

  వర్ష మాసించి పూజలన్ వరుస జేయ
  కురిసె నాపూట వర్షంబు కరువు దీర
  గ్రామ జనమెల్ల ముదమంది గంతులేయ
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?
  **********************
  బద్రిపల్లె.శ్రీనివాసులు గారి పూరణ....

  జీవనాధార మైనట్టి చేపకొఱకు
  పడవ నెక్కి జాలరులంత కడలి కేగ
  వాయువేగము తోడను వచ్చుచున్న
  కుండపోతవర్షమ్మున గొడుగులేల?
  ***********************
  మాడుగుల నారాయణ మూర్తి గారి పూరణ....

  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల
  కుప్ప తెప్పలై కన్పించె గుళ్ళముందు
  పల్లె బతుకమ్మ లాటతో పరిఢవిల్లె
  తండ్రు లన్నలు ఎదురౌచుదారి నిలువ
  ************************
  గుళ్ళపల్లి తిరుమల కాంతి కృష్ణ గారి పూరణలు.....
  1.
  వరద బారియు చేలన్ని చెరువు లాయె
  ధాన్యమంతయు నీటిలో దడిసిపోయె
  గర్షకుని మది గ్రుంగియు కనులు గురియు
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?
  2.
  గట్లు తెగిపోయె నంతట చెట్లు గూలె
  గాల్వ లుప్పొంగె రహదార్లు గాల్వలాయె
  తనువు లన్నియు నీటితో తడిసియున్న
  గుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?
  3.
  కవులు బండితు లొకచోట గలసికొనియు
  సరస సంగీత సాహిత్య సమ్మిళితము
  లైన గవితలు వినిపించునపుడు గురియు
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల?

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మద్దా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   *****
   అంబటి భానుప్రకాశ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వనమునకు' అనడం సాధువు. అక్కడ 'వనము జేర' అనండి.
   *****
   బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   *****
   సందిత గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   *****
   బద్రిపల్లె శ్రీనివాసులు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   *****
   మాడుగుల నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ******
   గుళ్ళపల్లి కాంతికృష్ణ గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 41. P.Satyanarayana
  ఆతపముకొక్క గొడుగుండునాప;వాని
  బట్టు విజ్ఞత లున్నను భగవదాజ్ఞ
  లేక కడగండ్ల గడచియు లెక్క లేల?
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగులేల?! P.Satyanarayana
  అద్దిరబన్న! వర్షమన నారుతడిన్ బడ గానమైతి మి
  ప్పొద్దునజూడ గంటిమిట బోదము మేనుల దడ్ప హాయిగా
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన గుండ పోతగన్!p.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు

 42. హిమవారి శంకరాభర
  ణము వాట్సాపుల సువాసనలు వెద జల్లెన్ !
  నమనంబు,శంకరార్యుల
  గమకము సెహభేషుగాను గాంచె జిలేబీ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 43. కారు మబ్బులు గగనాన క్రమ్ముకొనగ
  పవన దేవుండు తనప్రతాపమును చూప
  నిలువ నీడయు లేక నీల్గు చుండ
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల.

  అన్నదాతయు గాంచుచు నవసరముగ
  చేను వైపుకు సాగంగ శీఘ్రముగను
  ఛత్రి గొంపోవు మన పల్కె జాయ తోడ
  కుండపోత వర్షమ్మున గొడుగు లేల.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 44. ఎటులొ కష్టాల వర్షాల నెన్నొ తడిసి
  రాటుఁదేలితి! లేదు వర్షాల భయము!
  నేఁటి వర్షమ్ము సహియింతు నిజము! నాకు
  కుండపోౕఁత వర్షమ్మున గొడుగులేల?

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
   కడగండ్ల వడగండ్ల వాన! కుండపోత వాన ఏం చేస్తుంది? చక్కని పూరణ.. అభినందనలు.

   తొలగించు
 45. శ్రీగురువుగారైనకంది శంకరయ్యగారికివందనాలతోసవరించినపూరణచూడగలరనిఆశిస్తూ
  . మిద్దెలు మేడలెక్కినను మిక్కిలిగాలి,తుపానురాకచే
  హద్దులు మీరిపొద్దులను నాపుచు| చీకటి మేఘగర్జనల్
  మద్దెల రావమై చెవుల మర్దనజేసెడి వేళలందిదే|
  వద్దిక చత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చిన గుండపోతగున్|
  2.సోయగమ్ముల నాశించు శోభనాన
  పట్టువస్త్రాలు నగలన్ని పడతికేల?
  ఇంట బైటను నీళ్ళలో నీదుచుండ?
  కుండ పోతగవర్షాన గొడుగుయేల?
  3.గాలిలో నూగుచు ఘర్జించు మేఘమ్ము
  -----లవనిపై నలజడి నల్లువేళ?
  మెఱుపుతీగల కాంతి మిరుమిట్లుగొలుపుచు
  ------జీవనాధారము చిదుము వేళ?
  ఈదురుగాలుల ఈర్ష్యలరీతిగా
  -----భీతిని నిడు నవినీతివేళ?
  నేలపై నీటిలో వాలిన వాహనాల్
  -----తేలియాడగ జేయు తీర్పు వేళ?
  వర్షమన్నది జీవుల హర్ష మైన?
  గాలిపెనుగాలిగా మార్చి తూలజేయ?
  బాటసారుల రక్షగా పట్టవశమ?
  కుండపోతగ వర్షాన గొడుగుయేల?

  రిప్లయితొలగించు
 46. డా.బల్లూరి ఉమాదేవి.సెప్టెంబర్ 29, 2016 10:19 [PM]నిన్నటి పద్యాలొకసారి చూడండఅన్నయాయగారూ.
  రాము డెవరిని జంపెను రహము తోడ
  యతిగ మారెనెవరికై త్రయంబకుండు
  నెదురు పడినట్టి పక్షిని యేమి చేసె
  వాలిని,భవాని కొరకు రావణుండు చంపె.

  ఇనజు డెవ్వాని జంపింప మనసు పడియె
  కపట వటుడుగ తానెందుకయ్యె శూలి/శివుడు
  నిలువరించిన గృధ్రము నేమి చేసె
  వాలిని,భవాని కొరకు రావణుండు జంపె.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో 'రహము' అంటే? 'త్రియంబకు'ని 'త్రయంబకుడు' అన్నారు. 'పక్షిని+ఏమి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. మొదటి పాదాన్ని "దాగి రాము డెవ్వాని నంతమ్ము సేసె" అందామా?
   రెండవ పూరణలో మూడవ ప్రశ్నలో 'ఎవరు' అన్నది కూడా ఉండాలి కదా? "ఆ జటాయువు కథ యెటు లంతమయ్యె" అందామా?

   తొలగించు
  2. ఉమా దేవిగారూ !" పక్కిని" అని వైకృతం వాడుదాము. సరిపోతుందిగదా !

   తొలగించు
 47. ముద్దుగ రామనామమును ముచ్చట మీర జపమ్ముచేయగా
  హద్దులు త్రున్గగా మురిసి హాయిగ నిచ్చిన హర్షవృష్టినిన్
  వద్దని పారిపోవకుర భక్తుడ! రామ కటాక్ష మెన్నడున్;...
  వద్దిక ఛత్రముల్ గొనుట వర్షము వచ్చినఁ గుండపోతగన్!

  రిప్లయితొలగించు