24, సెప్టెంబర్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2153 (జుట్టును లేనివాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"జుట్టును లేనివాఁడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్"
(గరికిపాటి వారు ఒక అవధానంలో పూరించిన సమస్య)
లేదా...
"జుట్టు లేనివాఁడు జుట్టు దువ్వె"

120 కామెంట్‌లు:

 1. పట్టు లేని విద్య పాండిత్య మెటులౌను?
  పలుకుబడుల మాట పద్య మగున?
  శాస్త్ర మెరుగ లేక సంగీత మిటులుండు
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆ.వె. జుట్టు గల్గు వార లెట్టులున్నను చాలు
  దువ్విన మరి లేక దువ్వ కున్న
  నున్న జుట్టు యెంతొ యూడగ ; సగమైన
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
   'జుట్టు+ఎంతొ' అన్నపుడు సంధి నిత్యం, యడాగమం రాదు. 'ఉన్న కొలది జుట్టె యూడగ...' అందామా?

   తొలగించండి
  2. సవరణకు, సూచనకు ధన్యవాదాలు. ' ఉన్న కొలది జుట్టె యూడగ ' అన్నపుడు భావం దెబ్బ తింటుందేమో ! ' ఉన్న జుట్టు చాల యూడగ 'అనవచ్చనుకుంటాను. ఏమంటారు ?

   తొలగించండి
 3. ఉ. ఎట్టుల నైననుండ గల రెంతయొ జుట్టును గల్గు వారలే
  మట్టగ దువ్వకుండినను మాటికి దువ్విన మాటిమాటికిన్
  రట్టగు నట్లు కేశములు రాలగ నెత్తిన నర్ధనైననున్
  జుట్టును లేనివాడు తన జుట్టును దువ్వెను మటిమాటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రిప్లయిలు
  1. మట్టుగ = కుదురుగ; సవ్యముగ ; మితముగ (శబ్ద రత్నాకరము)

   తొలగించండి
  2. జనార్దన రావు గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. ఆలి లేని యింట యారిపో యినవంట
  ప్రేమ నిండు కున్న క్షేమ మేది
  కలహ మందు భార్య గయ్యాళి కాకున్న
  జుట్టు లేనివాఁడు జుట్టు దువ్వె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...యింట నారిపోయిన...' అనండి.

   తొలగించండి
  2. ఆలి లేని యింట నారిపోయిన వంట
   ప్రేమ నిండు కున్న క్షేమ మేది
   కలహ మందు భార్య గయ్యాళి కాకున్న
   జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె

   తొలగించండి
 6. మూడు వెండ్రుకలతొ ముందున్న, మంగలి
  ఎంచుట? మరి కత్తి రించుట? ననె!
  రంగు వెయ్యుటకని రంజుగా దెలిపుతూ
  జుట్టు లేనివాఁడు జుట్టు దువ్వె!
  ఎంచుట = లెక్కించు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొలిమేర మల్లేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   వెండ్రుకలతొ అని తో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు. 'కత్తిరించుట+అనె' అన్నపుడు యడాగమం వస్తుంది. 'వెయ్యుట' సాధువు కాదు. ..దెలిపుతూ/దెలుపుచు.. మీ పూరణకు నా సవరణ.....
   మూడు వెండ్రుకలవి ముందున్న, మంగలి
   యెంచుట? మరి కత్తిరించుట? యనె
   రంగు వేయు మనుచు రంజుగా దెలుపుచు
   జుట్టు లేనివాఁడు జుట్టు దువ్వె!

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు, మీరు తెలిపినవి తరువాత గమనించానండి, బయట ఉండుట వలన మార్చుటకు కుదరలేదు. తెలిపి సరిచేసినందుకు ధన్యవాదములు గురువు గారు.

   తొలగించండి


 7. చూసె సుందరియట చూపరి సొగసరి
  బెట్టు జేయుచు తన పెనిమిటినట
  కోరెను తల దువ్వ గోముగా, మగవాడు,
  జుట్టు లేనివాఁడు, జుట్టు దువ్వె

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పట్టుది పావడా తొడుగి వాలుగ జార్చిన కేశబంధమున్
  జుట్టక కోమలాంగి కడు సొంపుగ దర్శన మిచ్చినవ్వగన్
  గట్టిగ కళ్ళునుగ్గి యది కల్పన యైనను పేరియాశతో
  జుట్టును లేనివాఁడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పియస్సార్ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తొడుగి/తొడిగి' టైపాటు.

   తొలగించండి


 9. పట్టెను తా కలంబునట పట్టుగ చూచుచు చందమామటన్
  చట్టున యోచనొక్కటియు చందము గాంచగ బోడిగుండునన్
  జుట్టును లేనివాఁడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్
  కట్టుచు గట్టిపద్యమును గాంచెను నుత్పలమాల గావగన్ :)

  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చందమామ+అటన్' అన్నపుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది. 'చందమామనే' అనండి.

   తొలగించండి
 10. పుట్టలు చెట్టుచేమలును పోడిమి నిండిన క్షేత్రరాజి యా
  పట్టున నుండగా నచట పంటను గావగ చేరినట్టివా
  డొట్టి వినోదకాంక్షి యొక డూరక మంచెను నన్యులెవ్వరుం
  జుట్టును లేనివాడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   చుట్టూ ఎవ్వరూ లేనివాడు అంటూ వైవిధ్యమైన పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
   వట్టిని ఒట్టి అనరాదు. తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం ఒట్టిని వట్టికి రూపాంతరంగా చెప్పింది కాని అది వ్యావహారిక, గ్రామ్య, మాండలిక పదాలను కూడా స్వీకరించింది. అందువల్ల దానిని ప్రామాణికంగా తీసుకోరాదు.

   తొలగించండి
  2. 'పంటను గావఁ దలంచి చేరియున్। వట్టి వినోదకాంక్షి యగువాఁ డట మంచెను...' అందామా?

   తొలగించండి
 11. పట్టిన పట్టువీ డకను బాగుగ నల్లని క్రాపుదు వ్వుచున్
  గట్టిగ నూనెరాసు కొని కాంతుడు హేలగ వెక్కిరించగన్
  వట్టిది గుండుగీ యగనె వాసిన గట్టిన కుండరీతిగా
  జుట్టును లేనివాఁడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తలపు పండె ననుచు తలనీలములనిచ్చి
  తిరుమ లేశుని కడ తీర్చి మ్రొక్కు
  మఱచి దువ్వెనఁ గొని మరుసటి దినమున
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మతిమరుపు మనుజుని గురించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. ఆర్యా!
  ధన్యవాదములు,
  మీ సూచన ప్రకారము క్రింది విధముగా సవరించితిని. గమనించ ప్రార్థన.

  పుట్టలు చెట్టుచేమలును పోడిమి నిండిన క్షేత్రరాజి యా
  పట్టున నుండగా నచట పంటను గావగ చేరినట్టివా
  డట్టె వినోదకాంక్షి యొక డంతట మంచెను నన్యులెవ్వరుం
  జుట్టును లేనివాడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆర్యా!
  మీ సవరణను గమనించక పై విధముగా సవరించాను. మీ సవరణ బాగున్నది. ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ధర్మపత్ని, తాను కర్మణ్యులైయుంట
  బిడ్డ గావ నొకని బెట్టుకొనిరి.
  నీళ్ళు బోసి యతడు నిష్ఠతో శిశువుకు
  జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి


 16. బట్టనుగట్టలేడు ముఖపంకజమందు పదాబ్జముంచు వా
  డెట్టులొ పొత్తిగుడ్డలకునీవలనుండిన దువ్వెన్ గొనెన్
  పట్టునుబోలియుండి నునుపై కడు మోదముగూర్చుచంతగా
  జుట్టును లేనివాఁడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్ ||

  బట్టఁగట్టలేని పసిబిడ్డకెట్టులో
  దువ్వెనొకటి దొరికె తుష్టుడగుచు
  పట్టుబోలిక నునుపై కడునొత్తుగా
  జుట్టు లేనివాఁడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బట్టనుగట్టలేడు ముఖపంకజమందు పదాబ్జముంచు వా
   డెట్టులొ పొత్తిగుడ్డలకునీవలనుండిన దువ్వెనన్ గొనెన్
   పట్టునుబోలియుండి నునుపై కడు మోదముగూర్చుచంతగా
   జుట్టును లేనివాఁడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్ ||

   తొలగించండి

  2. మాడుగుల వారు,   అద్భుతః !

   జిలేబి

   తొలగించండి
  3. డా. మాడుగుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
   ప్రశస్తమైన పూరణల నందించారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  4. మాన్యులు, శ్రీయుతులు శంకరయ్య గారికి మఱియు జిలేబి గారికి ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 17. ఆర్యా క్షమాపణతో నిన్నటి పూరణ
  P.Satyanarayana
  మరణంబెంతటి మోసకారియొ జుమీ!మాన్యుండు రామానుజున్
  అరణిం గూల్చెను ముప్పదేళ్ళకె మహత్వాకాంక్షలన్ గాల్చె సం
  స్కరణల్ వే గణితంబునన్ బొడగనన్ స్వాధ్యాయి బోరంగ నో
  ధరణీశా!యభిమన్యుడుద్ధతిని బద్మవ్యూహముం గల్చె బో!!P.Satyanarayanaనేటి పూరణ దిగువ
  చుట్టిరి ముందు వెన్కలను జుట్టును యొక్క సమాన రీతినిన్
  ముట్టిరివెన్క వెన్కకని మోజుగ వ్రేళ్ళను దువ్వ వీరులై
  తట్టిరి వేదరాశి నిల దౌష్ట్యము గాదొకొ జుట్టు బెంచకన్
  జుట్టును లేనివాడు తన జుట్టునుదువ్వెనుమాటి మాటికిన్!P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   నిన్నటి పూరణకు మీ సవరణ బాగుంది. సంతోషం!
   ఈనాటి సమస్యకు మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'జుట్టును+ఒక్క' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. 'జుట్టును తాము/జూడ సమాన రీతినిన్...' అందామా?

   తొలగించండి
  2. ఆర్యా
   మీసవరణకు కృతజ్ఞతలు.ఉదయమే పూరణ పూర్తి జేసి సాయంత్రానికి మళ్ళీ చూడడం జరుగుతుంది.మీ సహనాన్ని ఎందరం పరీక్షిస్తున్నామో!You are really great! P.Satyanarayana

   తొలగించండి
 18. P.Satyanarayanaగట్టు మల్లన్నకు గండాలు దీరంగ
  జుట్టునిచ్చె మ్రొక్కు జొప్పున నట
  జిట్టి యెండ నుండ జిట జిట బెట్టంగ
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె!!P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా వారూ,
   బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
   'మల్లన్నకు' అన్నచోట గణదోషం. 'గట్టు మల్లన కడ గండాలు దీరంగ' అందామా?

   తొలగించండి
 19. గరికిపాటి వారి పూరణ మీ వద్ద ఉంటే ప్రచురింప మనవి.(జుట్టును....)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గరికపాటి వారు పూరించిన సమస్య అని ఎవరో మిత్రులు పంపితే సేవ్ చేసుకున్నది. వారి పూరణ అందుబాటులో లేదు.

   తొలగించండి
  2. గరికిపాటి నరసింహా రావు వారిది

   పొట్టకు లేకగాదు పరిపూర్ణ విలాస సుఖోపలభ్ధికై
   కట్టలు కట్టలైన తన కాంక్షలు దీర్పగ జాలవంచున
   ప్పట్టున నప్పుజేయగని పట్టగ కాళ్ళను నందుకొంటకే
   జుట్టును లేనివాడు తనజుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్

   (మొదటి శతావధానం - 1994 అక్టోబరు 9,10 తేదీలలో కృష్ణం రాజు కార్పోరేషన్ హాల్, కాకినాడ - సంచాలకులు ఆచార్య బేతవోలు రామబ్రహ్మం గారు ; పృచ్చకులు - శ్రీ గరిమెళ్ళ రాధాకృష్ణ కుమారం ).

   తొలగించండి
  3. జిలేబీ గారూ,
   ధన్యవాదాలు!
   మీ సాహిత్యాభిరుచి ప్రశంసనీయం.

   తొలగించండి
 20. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  బట్ట తలను నెప్డు జుట్టు దువ్వఁగ లేక,
  పెట్టు జుట్టుఁ దానుఁ బెట్టుకొనియు;
  బిట్టుగాను సొగసు లుట్టిపడఁగ, సొంత

  జుట్టులేనివాఁడు, జుట్టు దువ్వె!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చిన్న మార్పుతో...

   మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

   బట్ట తలను నెప్డు జుట్టు దువ్వఁగ లేక,
   పెట్టు జుట్టుఁ దానుఁ బెట్టుకొనియు;
   బిట్టుగాను సొగసు లుట్టిపడెడునట్టి

   జుట్టులేనివాఁడు, జుట్టు దువ్వె!

   తొలగించండి
  2. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
   హాస్యస్ఫోరకంగా మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉంది. నాకైతే మొదటిదే బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదాలండీ శంకరయ్య గారూ...గుండా వారూ!

   మొదటి పూరణలో సొంతజుట్టు లేనివాఁడు పెట్టుడు జుట్టుదువ్వాడని చమత్కరించాను.

   రెండవ పూరణలో...ద్విరుక్త టకారం రావాలనే అలా మార్చాను. బిట్టుగా సొగసు లుట్టిపడే జుట్టు లేనట్టివాఁడు, పెట్టుడు జుట్టు దువ్వాడని చమత్కారము సాధించడాని కిది ఉపయోగపడింది.

   మీకు మొదటి పూరణము నచ్చినందులకు ధన్యవాదములు!

   తొలగించండి
 21. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తనదు శిరము పైన తగినంత రీతిలో
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె
  ఆలి మిత్రురాండ్రు నందమౌ భామలు
  తనను జూడ గోరి దలచి నడుగ.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 22. వయసు మీద బడిన వాసిగ మంగలి
  జుట్టులేనివాడు, జుట్టు దువ్వె
  నొక యువకుని జుట్టు నొత్తుగ తీయగ
  చిక్కు,శిరము కర్మ చేయదలచి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. చిన్న పిల్లవాడు చేత దువ్వెన బట్టి

  జుట్టు దువ్వు మనుచు బట్ట తలను

  కలిగి యున్న తండ్రి కడకు వచ్చి యడుగ

  జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కండ్లు లేని వాడు కాంచిన జగమును
  చేయి లేని వాడు చేయ పనులు
  కాలు లేని వాడు గబగబ నడచిన
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
   'కండ్లు' అన్నదానిని 'కనులు' అనండి.

   తొలగించండి
 25. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  పట్టున వే౦కటాద్రి పయి స్వామికి వె౦డ్రుక

  …………… లిచ్చి , క్రి౦దకున్

  గుట్టుగ వచ్చి , విగ్గు తలకున్ ధరియి౦చి ,

  ………………… చరి౦ప సాగె | నే

  జుట్టును లేని వాడు తన జుట్టును దువ్వెను

  ……………… మాటి మటి | కె

  బ్బెట్టగు సోకుచే వెధవ వేషము లీ గతి

  …………… వేయ నేటికిన్ ? ?

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఎ ట్టుల మాట లాడితివి యిప్పుడు చెప్పుమ యొక్క సారహో
  జుట్టును లేని వాడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటి కిన్
  యెట్టు గ నాప నిన్నతడు నేరుగజేయును జెప్పుమా సుధా !
  పట్టున నొక్క వెంట్రుకయు బట్టగ లేకను సాధ్యమే యిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది.
   'మాటికిన్+ఎట్టుల' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 27. దేశపతి గారి పూరణ....

  బ్రతుకు తెరువు కొరకు బస్టాపు నందున
  బోడిగుండువాడు బోర్డు పెట్టె;
  మంచి పనితనమున మంగలి వాడైన
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కట్టిన బట్ట కట్టడట కళ్లకు నల్లని కళ్ళజోడునున్
  దట్టపు గంధ చందనము తప్త సువర్ణపు టుంగరమ్ములున్
  పట్టిని నీయ పెండ్లికిని బంధువు లెవ్వరు మెచ్చి ప్రేమగం
  జుట్టును లేనివాఁడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్


  ఆలు చూలు లేదు మ్రోల పుత్రుండట
  దూఱ సందు లేదు తోడు డోలు
  డబ్బు లేని వాడు నుబ్బి యెక్కెఁ బడవ
  జుట్టు లేనివాఁడు జుట్టు దువ్వె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో భావం కొంత దురవగాహంగా ఉంది. ముఖ్యంగా మూడవ పాదం!

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు.
   “మెచ్చి ప్రేమగన్ పట్టిని నీయ పెండ్లికిని బంధువు లెవ్వరు చుట్టును లేనివాఁడు” అని నాభావమండి. అందంగా కన్పించాలన్నతపన.

   తొలగించండి
  3. అందంగా కన్పించాలన్నతపన అతని లో ఉందని భావము.

   తొలగించండి
  4. ప్రేమగన్+చుట్టును లేనివాఁడు... ఎంత మూఢుణ్ణి అయిపోయాను? ఇంత సులభమైన ద్రుతసంధిని గుర్తుంచలేదంటే సిగ్గు పడుతున్నాను. నా దృష్టి అంతా జుట్టు మీదే ఉంది. చుట్టు అన్న పదమే తోచలేదు సుమా! కామేశ్వర రావు గారూ, మన్నించాలి!

   తొలగించండి
  5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ఒక్కొక్కసారియలావుతుందండి. సహజమే. బాధపడ నవసరము లేదండి. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 29. బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి పూరణ....

  అంజయ్య గౌడ్

  బోడిగుండు మగడు ముద్దుగా భార్యకు
  పడక టింటిలోన పట్టపగలు
  చక్కగా కురులను సవరించి జడవేయ
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. బట్టతల సతతము బాధించు చుండగా
  పెండ్లి చేసుకొనెడు వేడ్కతోడ
  పెట్టుడు కచములను బెట్టుగా ధరియించి
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 31. బట్టతలగలట్టి బాబాయి యంచును
  జనులు తనను గేలి సలుపుచుండ
  పెట్టుడు కచములను బెట్టుగా ధరియించి
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె

  రిప్లయితొలగించండి
 32. బట్టతలను గూడ జుట్టు మొలుచు నను
  వార్త వినగ బోవ వారి కడకు
  బిట్టుగాను రాగ బట్టువంటి కురులు
  జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. పట్టుగబెంచి వెంట్రుకలు బాధ్యత చేతను మొక్కుదీర్చ?ఆ
  జుట్టును మెత్తగా దడిపి చూపుల కందక గుండు గీయగా?
  తిట్టక వేంకటేశ యనితీరిక చేత నమస్కరించియున్
  జుట్టునులేనివాడు తనజుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్|{పెంచినజుట్టునుచూచిఇష్టపడివాటినిదువ్వెను అన్నభావన}
  2.నిండుగున్న గుండు నిగనిగ లాడగా
  జుట్టులేనివాడు|”జుట్టుదువ్వె
  చెంత తమ్ముడుండ చెక్కిలి నొక్కుచు
  అంతరంగ మందు హాయినింప|
  3.కట్టు,బొట్టు,జుట్టు కళ్యాణ కట్టలో
  పట్టు,గుట్టుదప్పె|భక్తియందు
  రాత్రి కలల యందు రారాజుగా మారి
  జుట్టులేని వాడుజుట్టు దువ్వె|

  రిప్లయితొలగించండి
 34. బట్టతలన్ కనుంగొనుచు వాటములన్ ప్రజ గేలిచేయగన్
  గుట్టుగ స్వప్రయోజనము కోసము కూరిచి తా ధరించి యా
  పెట్టుడు జుట్టు, చక్కగను పెండ్లికిఁబోయి ముదమ్ముతో స్వయం
  జుట్టును లేనివాడు తన జుట్టును దువ్వెను మటిమాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వాటముగన్' అన్నదానికి 'వాటములన్' అని టైపయినట్టుంది. 'స్వయం' అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. 'ముదమ్ముతోడ నా। జుట్టును లేనివాడు..' అనండి.

   తొలగించండి
  2. వాటములన్ ః త్రోవలలో అనే అర్థంతో వాడాను. స్వయం - అనేది సంస్కృత పదం అనుకున్నాను. తమరి సవరణలకు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 35. ధరణి గారి పూరణ...

  సోకు మరిగి యొకడు సొగసుగా కనుపించ
  రంగు రాసె తలకు హంగు లిడగ
  రంగు వలన కురులు రాలిపోయిన నంత
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. అంబటి భానుప్రకాశ్ గారి పూరణ...

  సొగసు కత్తెను గని నగుమోముతో జూసి,
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె.
  బట్టతలను జూసి పదుగురు నవ్వగా,
  సిగ్గు తోడ జచ్చె చిత్ర ముగను.

  రిప్లయితొలగించండి
 37. పట్టణ మేగ నాయకుడు పట్టుదుకూలములన్ ధరించి తా
  పెట్టెను బూదిరేఖలటు పిమ్మట పిల్చిన రాని సేవకున్
  తిట్టిన వెంటనే యతడు తెచ్చెను దంతపు దువ్వెనన్ వడిన్
  జుట్టును లేనివాడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటి మాటికిన్

  కాసులు కురిపించి ఖల్వాటు డొక్కడు
  చిత్రరంగ మందు చేరినంత
  చలన చిత్రమందు విలను వేశమునివ్వ
  జుట్టులేని వాడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. ఏడుకొండల వేంకన్న కిచ్చికురుల
  నడిగె నీవేల నీజుట్టు నిడవటంచు
  జుట్టు లేనివాఁడు, జుట్టు దువ్వె
  యమ్మ నడిగెను, తెలియక నమ్మ నవ్వె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   భావం బాగున్నా సమస్య ఆటవెలది అయితే మీరు తేటగీతి వ్రాశారు. మీ పూరణకు నా సవరణ...
   ఏడుకొండల దొర కిచ్చి కురుల, నడిగె
   నేల నీవు జుట్టు నిడ వటంచు
   జుట్టు లేనివాఁడు, జుట్టు దువ్వెడి తన
   యమ్మ నడిగె, తెలియ కమ్మ నవ్వె.
   (మీ భావాన్ని సంతృప్తికరంగా చెప్పానో? లేదో?)

   తొలగించండి
 39. బట్టపుఱ్ఱె మగడు భద్రయ్య వెంటనే
  బడికిబంప సుతుని పరుగులిడుచు
  లాగి యొడనిజేర్చి లాలించి మురిపించి
  జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'లాగి యొడిని'... యొడని అని టైపయింది.

   తొలగించండి
 40. బట్ట తలను తలచి వగచగ నేలని
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె
  నాలికి, సిగనిడెను పూలు మురిపముగ!
  పతిని కూడి సతియు పరవశించె!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   'వగచ నేల యనుచు' అనండి, బాగుంటుంది.

   తొలగించండి
 41. ఇట్టివిచిత్రమెన్నడును నేనెట గాంచగలేదు నీలిమా!
  పొట్టనుజూచినన్మిగుల ముందుకు వచ్చుచు నెక్కిరించుగా
  లొట్టగు కన్నులుంగలిగి లుప్తవివేకత ప్రజ్వలింపగా
  జుట్టునులేనివాడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి వారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   'వచ్చుచు వెక్కిరించుగా' అనండి.

   తొలగించండి
  2. నమస్సులండి.... పదము. వెక్కిరింత...అని గమనించాను.

   తొలగించండి
  3. ఎక్కిరింత, వెక్కిరింత రెండూ ఉన్నాయి. మొదటి పదం నాకు తెలియక మీరు తప్పుగా టైపు చేశారనుకొని సవరణ సూచించాను. మన్నించండి.

   తొలగించండి
 42. బట్ట తలను గల్గి నట్టిక్షు రకుడొండు
  కత్తి బట్టి జుత్తు కత్తి రించి
  సిగను సుందరంబు జేసెడి దరిని యా
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె

  రిప్లయితొలగించండి
 43. గుట్టుగ పుట్టముల్ విడచి గొల్లెత లందరు స్నాన మాడ బో,
  దిట్టరి బాల కృష్ణు డటు తెంపరి యౌచును చీర లన్నియున్
  చెట్టున వ్రేల గట్టె నిక చిన్మయుడై తనరించె,మూతిపై
  జుట్టును లేనివాడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటి మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఉత్తర దేశంలో మూతిపై మీసాలున్న కృష్ణుడి దేవాలయాలున్నాయట!

   తొలగించండి
  2. గురువుగారి సందేహము సహజమే కాని యే దేశములోనైనా బాలకృష్ణుని కి మీసాలుండవు

   తొలగించండి
 44. బోడి గుండు వాడు బొంబై బజారు లో
  బట్ట తలను జుట్టు పుట్టు ననగ
  మనుజు లెవరు రాక మర్కట మును బట్టి
  జుట్టు లేనివాఁడు జుట్టు దువ్వె

  నిన్నటి నా పూరణము లోని '' పద్ములు '' పదమునకు వివరణ :-
  పద్మి = ఏనుగు /గజము , ఆధారం :- శబ్దరత్నాకరము
  ఆ పదమునకు బహువచన ముగా '' పద్ములు '' అని వాడితిని

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పద్ములు' గురించి సందేహం తీర్చినందుకు ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి


 45. శంకరాభరణం సమస్యాపూరణం
  ****
  ఏమి సేతు ననుచు నేడ్చుచుండె నకట
  జుట్టు లేనివాడు ; జుట్టు దువ్వె
  నొకడు పలురకాల నొత్తుగా దనకుండ;
  ఖేదమొకట జూడ మోదమొకట!
  ***
  గుళ్ళపల్లి తిరుమల కాంతి కృష్ణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుళ్ళపల్లి తిరుమల కాంతికృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 46. మంచి 'క్రాపు ' కొరకు మంగలి నేబిల్చి
  కత్తిరించమనుచు కాపు చెప్ప
  నీరుజల్లి తలను నిమురుచు దువ్వెనన్
  జుట్టు లేనివాడు, జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
 47. ఆర్యా
  జుట్టును జుట్టి జుట్టిన పద్యాలు హాస్య ధోరణిని కనబరచడం ముదావహం.కుతూహలం రేపడానికి ప్రతి రచనా ప్రక్రియ యథోచితంగా ప్రయత్నిస్తుందనడానికిది నిదర్శనము!Good job and greetings! P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
 48. తీర్థయాత్రలకని తిరుమల కేగిన
  బాలుడొకడు తాను భక్తి తోడ
  నలకలనట యొసగి నలవాటు మేరకు
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె.

  2.బోడిగుండు వాడు బుద్ధిగా కూర్చొని
  తలను పెక్కు సార్లు తడుము కొనుచు
  ముదము తోడ తాను ముందు దువ్వెన దీసి
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె.

  3.బడికి వేళ యయ్యె బామ్మరో యనుచును
  మనుమరాలు కోర మడుగు ననగ
  జడను వేయమనుచు సత్పుత్రి యడుగంగ
  జుట్టు లేని వాడు జుట్టు దువ్వె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   '..యొసగి యలవాటు' అనండి.
   ఈమధ్య మీరు మరీ ఆలస్యంగా పూరణలు పెడుతున్నారు. అప్పటికే నేను పడుకుంటున్నాను. తెల్లవారి పనులలో పడి ముందురోజు పూరణలను చూడడం మరిచి పోతున్నాను. మీరు 'అన్నయ్యా, నిన్నటి నా పూరణలను పరిశీలించండి' అంటూ ఈరోజు పెడుతున్నారు. ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కాని ఆలస్య మెందుకవుతున్నది?

   తొలగించండి
 49. మహాకూటమి (Grand Alliance):

  వట్టిగ కమ్యునిస్టిటను బంగలు త్రిప్పుర గుండుగొట్టగా
  చెట్టున కెక్కుకోరికలు చెన్నుగ నూరగ లొట్టవేయుచున్
  బెట్టును జేయుచున్ షరతు పెట్టెను మైత్రికి ముండమోయుచున్:👇
  జుట్టును లేనివాఁడు తన జుట్టును దువ్వెను మాటిమాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి