26, సెప్టెంబర్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2155 (నకులునిఁ జంపె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"నకులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్"
(గరికిపాటి వారు ఒక అవధానంలో పూరించిన సమస్య)
లేదా...
"నకులుఁ జంపె రామ నరవిభుండు"

105 కామెంట్‌లు: 1. యక్ష కొలను నీరు యడవిలో నచ్చట
  నకులుఁ జంపె, రామ నరవిభుండు
  సరయు నదిని బోవ సలిలము నచ్చట
  తనను కలుపు కొనెను, తాత రాత !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   బాగుంది మీ పూరణ.
   'యక్షకొలను' అనడం దుష్టసమాసం. 'నీరు+అడవి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. ఆ పాదాన్ని 'యక్షసరసి నీర మడవిలో నచ్చట' అనండి.

   తొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  చెన్ను కాని రీతి సీత నపహరించి
  లంక లోన కట్టి రచ్చ తోడ
  నొవ్వ జేయు రావణుడగు యా కైకసి
  నకులుఁజంపె రామ నరవిభుండు.
  (నకులుడు = కుమారుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   'చతుర్వద నకులుడు'...? 'నాథుండు+అలిగి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'దానవ జన నాథు। డలిగి...' అందామా?

   తొలగించండి
  2. దానవాధముండు దనసతిఁ గొనిపోవ
   నలిగి కపులదండు నండగ గొని
   వనధి దాటి యాహవమున చతుర్వద
   నకులుఁ జంపె రామనరవిభుండు
   చతుర్ వదనుడు: బ్రహ్మ అని నాఅభిప్రాయం
   మొదటిపాదము మార్చాను.చిత్తగించమనవి

   తొలగించండి
  3. మూర్తి గారూ,
   మన్నించండి. 'చతుర్వదన కులుడు' నా బుద్ధికి తట్టలేదు. దానిని చతుర్వద నకులుడు అన్న విభాగంతో చదవడం వల్ల జరిగిన పొరపాటు.
   పద్యాన్ని సవరించినందుకు సంతోషం!

   తొలగించండి


 4. అకట! యుధిష్టరుండు గొని నాడట దప్పిక జింక కారణం
  బు గన, సరస్సునందు గొన పుక్కిటి నీరది జంపె చట్టునా
  నకులుని, జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్
  నికటపు జింక చెంగునట నిక్కి గభిల్లని పారి బోవగన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   పూరణ బాగుంది. కాని రెండవ పాదంలో ప్రాస తప్పింది. 'కారణం। బొకట.. (ఒకట=ఒకానొకసారి)' అనవచ్చు.

   తొలగించండి
 5. హరియె నవత రించె నరపాల కుండుగా
  శాంతి నిలుప నెంచి పంత మూని
  ధర్మ నిరతి కొఱకు దయవీడి తండ్రిగా
  నకులుఁ జంపె రామ నర విభుండు

  నకులు = కుమారుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   హరి రాజై జన్మించి కుమారుణ్ణి చంపిన కథ ఏదైనా ఉందా?

   తొలగించండి
  2. వరాహావ తారంలో కొడుకైన నరకాసురుణ్ణి , కృష్ణావతారంలో చంపాడుకదా ! అదన్నమాట .అసల్ సంగతి.తప్పైతె ఏముంది ? మన్నించడమే మరి.

   తొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  రకమదిలేని రీతిని తలమ్మున కేగి మహీజ నాహరిం
  చి కలతబెట్టు రావణుని చెండు దలంపున కోతి దండుతో
  ఝకట మొనర్చి రాక్షసుల జంపుచు నక్కసు గూడి కైకసీ
  నకులుని జంపె రామ నరనాధుడు జానకి సంతసింపగన్.
  ( ఝకటము= యుద్ధము; నకులుడు= కుమారుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. అకట సమీప వస్తుతతి యంతయు కంటికి దల్లక్రిందులై
  ప్రకటితమౌవిధిన్ సురను బానము చేసినవాడు ప్రేలుచున్
  వికటముగా వచించెనిటు వింటిరె మిత్రులు యుద్ధభూమిలో
  నకులుని జంపె రామనరనాథుడు జానకి సంతసింపగన్
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రాణివాసమందు రాత్రివేళను దూరి
  పరుగు లిడుచు నచట తిరుగుచుండి
  పత్ని కెంత యేని భయమును గొల్పెడి
  నకులు జంపె రామ! నరవిభుండు.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రామ! అని సంబోధించడం బాగుంది. కాని నకులముఁ జంపె అనవలసింది కదా!

   తొలగించండి
 9. P.Satyanarayana
  పకపక నవ్వె నాగురువు బండగ మారన శిష్యునిన్ గనన్
  వికట ఘటంబు వీడనుచు వింత కవిత్వము బూన్చ"స్వేచ్ఛగా
  టకటక నొక్క సత్యము తటాలున జెప్పు"మటన్న వాడనెన్
  "నకులుని జంపె రామ నరనాథుడు జానకి సంతసింపగన్"!P.Satyanarayana
  P.Satyanarayana
  కంప్యూటరు యిచ్చిన విడి శబ్దాలతో పద్యాలు కూర్చే ప్రక్రియకు "కంప్యూటర్ కవిత్వం"అని పేరున్నది.
  ప్రకట శబ్ద రాశి బన్నినచోవచ్చు
  సకల వికలములకు సైరణనగ
  నొకట కంప్యూటరు కున్న యోపిక జూడ
  "నకులు,జంపె,రామ,నర,విభుండు,"P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో మారన (మారిన) టైప్ దోషమనుకుంటాను.
   రెండవ పూరణ మూడవ పాదంలో కంప్యూటరు అన్నచోట గణదోషం. '..నొకట గణనయంత్ర మోపికగా జూడ' అందామా?

   తొలగించండి
 10. సీతను గొనిపోయి చెరనిడగ పలాశి
  కపులసేనఁగూర్చి విపినమందు
  బండనమున వేగ పౌలస్త్యుడౌ బాప
  నకులుఁజంపె రామ నరవిభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   బాగున్నది మీ పూరణ. అభినందనలు.
   'బాపన కులము' అనవచ్చు. కాని 'బాపన కులుడు' అనవచ్చునా? సందేహమే!

   తొలగించండి
 11. సకల దిశాధినాథుల నచంచల విక్రముఁడై జయించి, లం
  కకుఁ బ్రభువై మహేశ్వరుని గాటపు భక్తుఁడునై, పులస్త్య బ్ర
  హ్మకు మనుమండునై నెగడి యంగనఁ బట్టెను గాన నా యహీ
  న కులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్

  సకల శాస్త్రవేత్త శౌర్యవంతుఁడు నష్ట
  దిక్పతులను గెలిచెఁ దెంపరి యయి
  సీత నపహరించు చెనటి కనుక యహీ
  న కులుఁ జంపె రామనరవిభుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మాస్టరుగారూ! నకులుని అహీన కులునిగా మార్చిన మీ పూరణ అద్భుతం.

   తొలగించండి
  2. ఆర్యా!
   నమస్కారములు, "అహీనకులుడ"ని పూరించుట బాగున్నది. "పులస్త్యబ్రహ్మ" అనునపుడు"స్త్య" గురువు కావలసిన అవసరము లేదా? సందేహ నివృత్తి చేయ ప్రార్థన.

   తొలగించండి
  3. గోలి వారూ,
   ధన్యవాదాలు.
   *******
   మూర్తి గారూ,
   ధన్యవాదాలు!
   ఈ ప్రశ్న నేను ఊహించిందే. సమాసంలో ఉత్తర పదాద్యక్షరం రేఫ సంయుక్తమైనపుడు దాని పూర్వాక్షరం అవసరాన్ని బట్టి లఘువుగాను, గురువుగాను స్వీకరించే సంప్రదాయం ఉంది. గతంలో ఈ విషయమై మన బ్లాగులో వివరంగా చర్చలు జరిగాయి. (నిజానికి పూర్వపదాంతాక్షరం తప్పక గురువు కావాలి అని భావించేవాళ్ళలో నేనూ ఒకణ్ణి. గతంలో ఇలాంటి ప్రయోగం నా పద్యాలలో ఎప్పుడూ చేయలేదు. ఈసారి తప్పలేదు!)

   తొలగించండి
  4. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ఉదాహరణ:

   ధరణీసుర శాపమునకు
   హరిహర బ్రహ్మాదులైన నడ్డము గలరే
   నరులనఁ గ నెంత వారలు
   గర మరుదుగఁ బూర్వజన్మ కర్మము ద్రోవన్ భాగ. 11. 25 వెలిగందల నారయ

   తొలగించండి
 12. పాడు బుద్ధితోడ భార్యనపహరించి
  లంక లోన బెట్ట రావణుండు
  కపుల తోడ వెడలి కపటి యా కైకసి
  నకులు జంపె రామనరవిభుండు!!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   అన్నట్టు... ఆకుండి శైలజ, మీరు ఒకరేనా?

   తొలగించండి
  2. అవును గురువుగారు...ధన్యవాదములు..

   తొలగించండి
 13. యుద్దరంగమందు యుక్తిజిత్తులతోడ
  నీతితప్పి సాగ నింద్రజిత్తు
  యెర్రబడగ కండ్లు యేడ్వగా నతనిజ
  నకులు,జంపె రామ నరవిభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చేపూరి శ్రీరామారావు గారూ,
   విలక్షణమైన విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని ఇంద్రజిత్తును చంపింది లక్ష్మణుడు కదా!

   తొలగించండి
 14. మెకముగ మారి రాక్షసుడు మిక్కిలి సుందర రూపమొంద జా
  నకిఁదన భర్తనంప భువనంబున భీరువు రావణుండు గా
  యకమున సీత తోడఁజన యాతని తోడను పోరియా దృషా
  న కులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గురువుగారి బాటలోనే....

  బాధబెట్ట సురల భార్యనే చెఱబట్ట
  చెప్ప హితమును పెడ చెవిని బెట్ట
  బ్రహ్మ హత్య యయ్యు రావణాధిపు డహీ
  న కులుఁజంపె రామ నరవిభుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  సకల మునీ౦ద్ర వ౦దిత లసద్గుణ ధాము ,

  …………… డఖ౦డ శైవ కా

  ర్ముక పరిఖ౦డను౦డును , సరోజ హితాన్వయ

  …………… మ౦డను౦డు , వై

  రి కుల భయ౦కరు౦డు కడు లీలగ గూల్చె

  ………… దశాస్యు | దైత్య హీ

  న కులుని జ౦పె రామనరనాధుడు , జానకి

  ……….... స౦తసి౦పగా ! !

  రిప్లయితొలగించండి
 17. విశ్వనాథసుతుడు వీరత్వముంజూపి
  నకులుజంపె-రామనరవిభుండు,
  దశరథాత్మజుండు, దైత్యాగ్రజుండైన
  రావణుబరిమార్చె రంగమందు.
  (నకులము=ముంగిస)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   బాగుంది పూరణ. కాని ముంగిస అనే అర్థంలో 'నకులముఁ జంపె..' అవుతుంది.

   తొలగించండి
  2. అ పదము...నకులున్.. అంటే..ముంగిసని..అని భావించాను.మార్పుతో మరొకటి పంపుతున్నాను.

   బ్రహ్మ వంశజుండు బహుగర్వియౌ యహీ
   నకులు, జంపె రామనరవిభుండు
   ధర్మ రక్షణంబు ధరణిని నిలుపంగ
   పరమమునులు గురులు పరవశింప.

   తొలగించండి
 18. దుష్ట బుధ్ది యుతుడు దూర్జటి భక్తుడు
  రాక్ష సుండును నగు రావణుండు
  సీత నపహరించు చెనటి యగుట న హీ
  నకులు జంపె రామ నరవి భుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నరుడు దక్క వేరెవరి చేత మరణము
  పడయనని దనుజుడు వరము నంద,
  గుట్టు తెలిసి నాభి గురిగ యా కైకసి
  నకులు జంపె రామ నర విభుండు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. శ్రీధరరావు గారూ మన్నించండి . తప్పు పట్టడం నా అభిమతం కాదు. అయినా రాముడు నాభికి గురి పెట్టిన అధర్మపరుడు అంటే అంగీకరించ లేక చెబుతున్నాను. రాముడు నాభికి గురి పెట్టలేదు కదా.

   తొలగించండి
  3. రాముడు రావణుని చంపలేక ఇబ్బంది పడుతుంటే విభీషణుడు "అతని కడుపులో అమృతభాండం ఉంది. దానిని బ్రద్దలు కొడితే అతడు చస్తాడు" అని చెప్పాడనీ, రాముడు బాణంతో నాభికి గురిపెట్టి కడుపు చీల్చగా అమృతభాండం పగిలి అతడు చచ్చాడని ఒక ఐతిహ్యం ఉంది కదా!

   తొలగించండి
  4. గురువుగారూ నమస్సులు. ఈ విషయం వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్పబడలేదు కదా. అంతే కాక ఆ ఐతిహ్యములో కూడా నేను విన్నంత వరకు రాముడు కంఠానికే గురి పెట్టగా వాయుదేవుని సహకారంతో దేవతలు గతి మార్చి యున్నారు.

   కథాపరంగా రావణునికి అమృత భాండం ఎలా వచ్చింది అది ఎప్పుడు కడుపులో దాచుకున్నాడో మనకి ఎక్కడా కనబడదు. ఒకవేళ నిజంగా అమృతం దొరికితేదానిని తాగి మృత్యుంజయుడు కావడం మానివేసి దానిని కడుపులో దాచుకోవడం లోని ఔచిత్యం కూడా ఎక్కడా వివరింపబడదు.

   తాత్వికంగా చూస్తే, వాడి యోగ సాధనతో మూలధారాన్ని చేరుకోగలగడం వలన వాడికి సిద్ధులుఉన్నాయని, అందువలన మూలధారాన్నిభేదించమని విభీషణుడి ఉద్దేశ్యం కావచ్చు.

   నా ఉద్దేశ్యం తప్పు కూడా కావచ్చు. తప్పులున్నచో మన్నించండి.

   తొలగించండి
  5. ఫణికుమార్ గారూ,
   ధన్యవాదాలు! కడుపులో అమృతభాండ మున్న కథ అవాల్మీకమే!

   తొలగించండి
  6. ఫణి కుమార్ గారూ మన్నించండి.. నాకు తెలిసిన పరిఙ్ఞానముతో రాముడు నాభికి గురి పెట్టాడనుకొని అలా వ్రాశాను, అంతే కాని మిత్రులను ఇబ్బంది పెట్టాలని, ఎవ్వరి మనోభావాలను కించపరచాలని కాదు, రాముణ్ణి అధర్మ పరునిగా చూపించాలని అసలే కాదు. రాముడు నాకు కూడా ఆదర్శ ప్రాయుడైన దేవుడే. రాముడలా చేయలేదని నాకు తెలియని విషయాన్ని తెలియ జెప్పారు, కృతఙ్ఞతలు .
   అన్యధా భావించకండి. ధన్యవాదములు.
   గురువు గారికి నమస్కారములు, ధన్యవాదములు. మాచవోలు శ్రీధర రావు.

   తొలగించండి
 20. సకల గుణైక భూషణుడు సత్య పరాక్రమ ధర్మ మూర్తియుం
  బ్రకటిత సత్య వాక్పరమ పాలన నిశ్చల ధీర చిత్తుడున్
  సకల వరాస్త్ర శస్త్ర బల సంయుత ధన్వి ఖరాసు రాతి హీ
  న కులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్


  శూర్పణఖ రావణుని తో చెప్పు మాటలు:


  తండ్రి పంపున నిరతమ్ము ధనువు తోడ
  లక్ష్మణ జనక సుతల సహితమ్ము,
  నన్న చెప్ప నేల, నడవిఁ దిరుగుచు మ
  న కులుఁ జంపె రామ నరవిభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 21. జనకుని యాజ్ఞతోడ జని సానువు లందున రాక్షసాధముల్

  జనులను సాదు సజ్జనుల చంపెడి వారల , రావణాసురున్

  దనుజుని జానకీ సతిని దర్పముతో చెరగొన్న సత్వ హీ

  న కులునిఁ, జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్


  రిప్లయితొలగించండి
 22. సకలజగత్తుకాతడె నిజమ్ము పితామహుడై వెలుంగగా
  ప్రకటిత తద్యశమ్మునకపార కలంకముదెచ్చె వంశమున్,
  వికవికనవ్వి రావణుడు పృథ్విజనెత్తుకు వెళ్ళి, బ్రహ్మదై
  నకులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్ ||

  విష్టపంబులెల్ల సృష్టించునతనిదౌ
  కీర్తిఁ గలుషఁబరచె క్షితిజచోరు
  రావణాసురుండు, కావగ బ్రహ్మదై
  నకులుఁ జంపె రామ నరవిభుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. మాడుగుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'వెళ్ళి' అన్న వ్యావహారికానికి బదులు 'పోయి' అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి

  2. ఆర్య! అనేక నమస్కారములు. మీ సవరణ ముదావహము.అలాగే సవరించి పంపుతున్నాను. ధన్యవాదములు.

   సకలజగత్తుకాతడె నిజమ్ము పితామహుడై వెలుంగగా
   ప్రకటిత తద్యశమ్మునకపార కలంకముదెచ్చె వంశమున్,
   వికవికనవ్వి రావణుడు పృథ్విజనెత్తుకుపోయి, బ్రహ్మదై
   నకులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్ ||

   తొలగించండి
  3. డా. అనిల్ కుమార్ గారు నమస్కారములు. "కలంకముదెచ్చె వంశమున్", "రావణుడు పృథ్విజనెత్తుకుపోయి" అన్వయ లోపము కన్పించు చున్నది. ఒకసారి పరిశీలించండి.

   తొలగించండి
  4. మరియొక సందియము. బ్రహ్మదైన కులము సాధువు.”బ్రహ్మది” స్త్రీ నపుంసక లింగములకు వర్తిస్తుంది కానీ పుంలింగమునకు తగదు కదా! బ్రహ్మదైన కులము వాని అనవచ్చు కానీ బ్రహ్మదై
   న కులుని యన తగదనుకుంటాను. “బ్రహ్మకులుని” యని కూడ నన వచ్చును.
   నా యభిప్రాయము తప్పైన క్షంతవ్యుడను.

   తొలగించండి

  5. ఆర్య!అనేక నమస్కారములు. మీకు వచ్చిన సందేహములే నాకును వచ్చినది. ప్రకటించుటకు మునుపే ఒకటికి రెండు మార్లు నేను సమన్వయం చూసుసుకున్నాను.ఇక ఇంకనూ మీ వంటి పెద్దలు సరిచూడగా నేర్చుకొనుటకే నేనిక్కడ ఉన్నందున క్షమాపణలు అనావశ్యకము.

   రావణుడు పృథ్విజనెత్తుకుపోయి
   ప్రకటిత తద్యశమ్మునకపార కలంకముదెచ్చె వంశమున్,

   వంశమున్ = వంశమునందు.
   రావణుడు పృథ్విజనెత్తుకుపోయి
   ప్రకటిత తద్యశమ్మునకు
   అపార కలంకముదెచ్చె అని సమన్వయము.

   తదుపరి -
   బ్రహ్మదైన కులము వాని అనవచ్చు కానీ బ్రహ్మదైన కులుని యన తగదనుకుంటాను. “బ్రహ్మకులుని” యని కూడ నన వచ్చును.
   అనే మీ సందేహంలోనే సమాధానం కూడ కలదు.

   దీని వ్యాఖ్యానము విస్తారంగా ఉన్నందుననూ, బ్రహ్మదైన కులము వాని అనవచ్చు అని మీరే చెప్పినందున బ్రహ్మదైన కులుని సరిపోయినది. బ్రహ్మదైన కులము వాడు బ్రహ్మదైన కులుడు అవుతాడు.

   వక్రత కావ్యసౌందర్యాపాదకము. ఇక్కడ విశేషణం కులునికి కానీ కులానికి కాదు. కులుడు అనే శబ్దం సరియైనదా కాదా పైన సందేహం వ్యక్తం చేసిన తర్వాత కూడ శబ్ద కల్ప ద్రుమం చూశాను. సరియైనదే. కావున లింగ దోషము పరిహారమైనది. లక్షణ గ్రంథాలలో ఇటువంటి వాటికి ఉదాహరణలు కలవు. చూపించుటకు విస్తృతి కాగలదు.
   ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  6. ఈ నా సవరణను పరిశీలించండి.

   సకల జగత్తు కాతడె నిజమ్ము పితామహుడై వెలుంగ గా
   ప్రకటిత తద్యశమ్మున కపార కలంకము దెచ్చె దుష్కృతిన్
   వికవిక నవ్వి రావణుడు పృథ్విజ నెత్తుకు పోయి, బ్రహ్మమా
   న కులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్

   తొలగించండి
  7. ఆర్యా మీ వివరణకు ధన్యవాదములు. వంశమున్ = వంశమునూ, వంశముకూడా యను నర్థములనే యిచ్చునని నా యభిప్రాయము. "వంశమునన్" అన్న వంశము నందను యర్థము రాగలదు.
   “బ్రహ్మకులుని లో వివరణ సంతృప్తికరము.

   తొలగించండి
  8. మానము = గౌరవము; బ్రహ్మ గారి గౌరవ వంశమను భావములో బ్రహ్మమానకులుడు.

   తొలగించండి
  9. ఔనండి. అదే అర్థం వచ్చేలా వంశానికి, యశస్సుకు కూడ కళంకం తెచ్చినాడనే నేను వ్రాసినది. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
  10. "వంశమున్ తద్యశమ్మునకపార" సరి పోయిందండి అన్వయము. అలా గమనించ లేదు ముందు. బాగుందండి. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  11. మీరిద్ధరి ఇటువంటి సౌహార్ద పూరితమైన చర్చలు ఔత్సాహికులకు మార్గదర్శనం చేస్తాయి. ధన్యవాదాలు!

   తొలగించండి
 23. ప్రకటితమౌచు రావణుదు రాముని పత్నిని మాయతో హరిం
  చె .కవయ, లంకపట్నమున జేర్చగ ,వానర సేన గూర్చుచున్
  చక చక వార్ధి దాటుచును సంకుల సంగరమందు యాతుధా
  నకులుని జంపె రామ నర నాథుడు జానకి సంతసించగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'హరించెన్ + కవయ = హరించెఁ గవయ' అవుతుంది కదా!

   తొలగించండి
  2. గుర్వుగారికి వందనములు 'హరించి కవయ'అనినచో సరిపోతుందా? `

   తొలగించండి
 24. నకులుని జంపె రామనరనాధుడు జానకి సంతసింపగన్
  వికటము గాను నుండె నిది బేలగమాటలు బల్కు టొప్పునే
  నకులుడు భారతమ్మనగ నాబరఁగంగను రామభూపుడున్
  నకులుని జంప నెట్లగు ననా దరణంబులు గా జూడుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఒకడికి ప్రాణమిత్తునన యుక్తమనంచు యుధిష్ఠిరుండు చె
  ప్పెకొలను లోని యక్షునకు భీకర వాలిని జంపె నెవ్వడో
  సకలమేఱంగు రాఘవుడు స్వర్ణమృగమ్మును నమ్మెనేలనో
  నకులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్

  కలికి మాద్రి మొదట కన్నదెవ్వారినో
  సీత నపహ రించి శ్రీలంక జేర్చిన
  దనుజరాజునెవరు తునుమాడి రనగాను
  నకులుఁ జంపె రామ నరవిభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ క్రమాలంకార పూరణలు బాగున్నవి.
   మొదటి పూరణలో 'చెప్పెన్+కొలను = చెప్పెఁ గొలను' అవుతుంది. 'యుక్త మటంచు' అనాలి. ప్రశ్నలకు సమాధానాలకు అన్వయం సరిగా కుదరడం లేదు.
   రెండవ పూరణ రెండవ పాదంలో గణదోషం. 'సీతను గొని లంక జేర్చినట్టి' అందామా?

   తొలగించండి
 26. సకలురు జూచుచుండగనె సాగెడియుద్దకుతంత్రమందు|ఓ
  నకలుని జంపె రామనర నాథుడు జానకి సంతసింపగన్|
  వికల మనస్కులై తిరుగు విజ్ఞత మానిన రాక్షసుల్ సదా
  ప్రకటన లేకజేయు పరివర్తన మాన్పగ భీకరమ్మునన్.
  2.ఉత్సాహవృత్తం మకురు మాన్పె లంకయందు మాయమర్మ ముంచినా?
  నకలు నకులుజంపెరామ నరవిభుండు నుగ్రుడై
  సకలు రెంచబోని యూహ సాగ నీక రాక్షసుల్
  వికలు రైరి |రాముడెంత విజ్ఞపరుడు జూడగా| {నకలు=ఒకేవిధమైన}

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం.
   మొదటి పూరణలో 'ఒక'ను 'ఓ' అన్నారు. నకులుని.. నకలుని అన్నారు.
   రెండవ పూరణలో 'నకలు' అన్నది అన్యదేశ్యం. అయినా 'నకలు నకులు జంపె..' ఇది అర్థం కాలేదు.

   తొలగించండి
 27. సకల చమూసమూహమును సంతనకట్టి దురమ్ము నందునన్
  వికలమొనర్చిరక్కసుల, వీర్యముతో కడు హేలగా నహీ
  నకులుని జంపె రామ నరనాధుడు జానకి సంతసింపగన్
  చకచక నాదితేయులట చల్లిరి పువ్వుల తద్ద తుష్టితో

  రిప్లయితొలగించండి
 28. వికలమనస్కుడైన రఘువీరుడు నాహవమందొకింత డీ
  లకుడయి సూర్య డెందమును రావణ సంహరనార్ధమెంచి దే
  వకులము సంతసింపగ నుపాసనజేసె దినేశుమధ్యుడౌ
  నకులుని, చంపె రామ నరనాధుడు జానకి సంతసింపగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. నకులుడు = శివుడు, సూర్య మండలాంతర్వర్తి అయిన రుద్రుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 30. మొదటి పాదంలో రాక్షసం"బండగమారన" ను బండగ మారిన గా చదువ గలరు
  P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
 31. చెల్లెమ్మ సుభద్రతో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ...

  ఫల్గుణుండులేని వంక పద్మవ్యూహ
  మంచు యుద్ధమెంచి రల్ప బుద్ధి
  నంగ రాజుఁ బంపి యభిమన్యు నేకైక
  నకులుఁ జంపె రామ! నరవిభుండు

  రామ! = సుభద్రా!
  నరవిభుండు = రారాజు సుయోధనుడు
  నకులుఁ = కుమారున

  రిప్లయితొలగించండి
 32. దొంగిలించి దాచె ధూర్తుడు వనమున
  జానకినన , తనదు చావు కొఱకె
  మనుజ రూప మొంది మందుని దైత్య హీ
  నకులుఁ జంపె రామ నరవిభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 33. రావణుండు సీత లంకలో బంధించ

  కపుల సాయమంది రిపుని జేరి

  విధిగ రణము జేసి వీరుడై కైకసి

  నకులు జంపె రామ నరవిభుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. సకల గుణాభిరాముడును సత్యము దప్పని లోకవంద్యుడౌ
  వికసిత మందహాససియగు విశ్వమనోహర మూర్తియైన సూ
  ర్యకులవిభూషణుండు, ఖలు రావణు గాముకుడైన హీ
  నకులుని జంపె రామనర నాథుడు జానకి సంతసింపగన్

  కలికి మాద్రి మొదట కన్నదెవ్వారినో
  సీత నేమొ లంక జేర్చినట్టి
  దనుజరాజునెవరు తునుమాడి రనగను
  నకులుఁ జంపె రామ నరవిభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'మందహాససి'.. 'మందహాసి'కి టైపాటు.
   'దనుజరాజు నేమి యొనరించె నెవ్వడు' అంటే అన్వయం బాగుంటుందేమో? ఎవరు తునుమాడిరి? అన్న ప్రశ్నకు 'రాముడు' అవుతుంది, కాని 'రాముడు చంపె' అని కాదు కదా!

   తొలగించండి
 35. రమణి సీతనుగొని రావణాసురుడట
  లంకలోన దాచె లహరి తోడ
  వార్ధి దాటి వెళ్ళి వనితకై రావణు
  నులు జంపె రామ నరవిభుండు.

  2.పాడు తలపుతోడ పడతి సీతమ్మను
  దాచియుంచె నాడు దానవుండు
  సీత జాడనరసి శీఘ్రముగా వాని
  నకులు జంపె రామ నరవిభుండు

  3సమర రంగమందు శౌర్యమున్ జూపుచు
  పోరుసల్పుచుండె పుడమి రేడు
  అవనిజాత కొరకు నసురుడౌ రావణు
  నకులు జంపె రామ నరవిభుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పూరణలు బాగున్నవి.
   మూడు పూరణలలోను 'రావణు నకులు(పుత్రుని) జంపె రాముడు' అన్నారు. కాని ఇంద్రజిత్తును చంపింది లక్ష్మణుడు కదా!

   తొలగించండి
 36. రాము డచట నుండె రామాయణమ్మున
  బరగ నకులు డుండె భారతమున
  గాన నొప్ప బోదు గాదె యిట్టు లనగ
  "నకులుఁ జంపె రామ నరవిభుండు!'

  రిప్లయితొలగించండి
 37. సకల విధంపుటస్త్రములు శస్త్రము లెల్లను చంకనాకగా
  వికల మనమ్ము తోడనట వెర్రిగ నేడ్చుచు గుండెబాదగా
  పకపక నవ్వె రావణుడు పండుగ జేయుచు నిద్ది విన్గనే :👇
  "నకులునిఁ జంపె రామ నరనాథుఁడు జానకి సంతసింపఁగన్"

  రిప్లయితొలగించండి