28, సెప్టెంబర్ 2016, బుధవారం

సమస్య - 2156 (కవియే మన పతనమునకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్"
లేదా...
"కవియే మఱి పతనమునకు కారణ మగురా!"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

88 కామెంట్‌లు:

 1. కవియే భవితకు మూలము
  కవనములను వ్రాసి నంత కలతలు రేపున్
  పవనముల తేలియాడిన
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణ మగురా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   పూరణ కొంత సందిగ్ధర్థాన్నిస్తున్నా బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. P.Satyanarayana
  రవిగాంచున్ ఛవి గాంచునో కవియు నీ రాద్ధాంతమట్లుండగా
  భవితవ్యంబును గూర్చ మార్క్సు విధినిన్ భావించి సిద్ధాంతమున్
  చెవినిన్ జార్చి యువాళి మానసములన్ చత్రంబుగా మార్చు నా
  కవియేగా మరి చేటు దెచ్చు నిల లో గాఠిన్యమే చిందుచున్
  P.Satyanarayana
  భువి సంస్కృతి వెలుగొందగ
  నవిరళ కృషి జేయ మరచి నవ్య విధుల లో
  భవితను దీర్చగ మరిగిన
  కవియే మరి పతనమునకు కారణమగురా! P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పవిదిని నీతిని జెప్పెడు
  కవియే మనుజుల పెనుపుకు కారణమగుచో
  అవినీతిని బోధించెడు
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 4. రవి గాంచనిదియు గాంచును
  కవియే! మఱి, పతనమునకు కారణ మగురా,
  భువిలో నతండు పెంచగ
  నవివేకంబును నిజమిది నమ్ముము సుమ్మీ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అవినీతిం గొని సంచరించుటయు హేయంబైన మద్యంబు నా
  నవనాడుల్ మునుగంగ ద్రాగుటయు మానంబెంచ కేనిత్యమున్
  భువిలో బల్కుచు నుండుటల్ యశములం బోకార్చునో మర్త్య! నీ
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలో గాఠిన్యమే చిందుచున్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. భవవారాశిఁ దరింపఁ జేసెడి కవిత్వద్రష్టయై పోతరా
  జవనీనాథుల కంకితం బిడక స్వచ్ఛంబైన కీర్తిం గనెన్
  స్తవనీయంబగు సంప్రదాయమును విధ్వంసంబు గావించు భా
  వ విలాసమ్ముల నీచ సంస్కృతిని పర్వం జేయు దుష్టాత్ముఁడౌ
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్.

  స్తవనీయ వ్యాకరణము
  నవహేళన సేసి ఛంద మనుసరణీయం
  బ? వలదని చెప్పు కుహనా
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణ మగురా!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సువిశాల భారతమ్మున
  ప్రవచింపక నైతికతను పండితుడైనన్
  భువి నుగ్రవాద మెంచెడు
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. అవినీతియు కావరమ
  న్నవలక్షణముల ధరించి నతిశయమొప్పన్
  కవనము చెప్ప్చుచు నీలుగు
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కావరమను। నవలక్షణముల..' అనండి.

   తొలగించండి

 9. కవి తిట్టు సుత్తిపెట్టుగ
  కవి బొబ్బ ఫిరంగి దెబ్బగా ,రాజ కళిం
  గవిభుడు బిచ్చ మెత్తగ
  కవియే మరి పతనమునకు కారణ మగురా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అవినీతి బంధుప్రీతియు
  కవిసెడి ధూర్తుల పథమ్ము కార్పణ్యంబున్
  ప్రవహించెడి దారుల నిం
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగుగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. భువిలో నెవ్వడును పరుల
  యువిదల సంపత్తుగోరు టొప్పనితనమే
  చెవినివి బెట్టనిచో మన
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా.


  రిప్లయితొలగించండి
 12. పూరణ : (క్రమాలంకార పూరణ)
  మ.అవలోకింపగ నాత్మ బంధువెవరో యాహ్లాదమే పంచగన్?
  యువశక్తిన్ మది రెచ్చగొట్టి కుదుపన్ యోచింప నేమౌనొకో?
  అవివేకిన్ బ్రజ లెన్నుకున్న నతడున్నారాజ్య మెట్లేలునో?
  కవియేగా మరి చేటు దెచ్చు నిలలో కాఠిన్యమే జిందుచున"

  రిప్లయితొలగించండి

 13. కం.అవినీతియు నయవంచన
  భవితవ్యము బాడు జేయు పాపపు కృత్యా
  లవలోకింపగ మనుజుల
  కవియే మరి పతనమునకు గారణ మగురా !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. నవనీతంబునుబోలుమానసమునన్ నారీజనుల్ బల్కిన
  ట్లవలీలన్ యుపదేశమిచ్చి జనులన్ లాలించు సత్కావ్యమే
  అవి జేగూర్చనశక్తుడై విరసుడై వ్యంగ్యార్థతన్ శూన్యుడౌ
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్ ||


  నవనీతమానసంబున
  నవలీలగ సూక్తిబల్కు యబలలమాడ్కిన్
  కవనంబుజెప్పజాలని
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణ మగురా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. మాడుగుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవిజ్. అభినందనలు.
   'అవలీలన్+ఉపదేశ' మన్నపుడు యడాగమం రాదు కదా! పోతన్న గారి లాగా 'అవలీల న్నుపదేశమిచ్చి' అనవచ్చు. లేదా 'అవలీలన్ హితబోధఁ జేసి..' అనవచ్చు.

   తొలగించండి

  2. ఆర్య! అనేక నమస్కారములు. దోషసవరణగావించినందులకు శతధా ధన్యవాదములు. పద్యాన్ని సవరించి పంపుచున్నాను.


   నవనీతంబునుబోలుమానసమునన్ నారీజనుల్ బల్కిన
   ట్లవలీలన్ హితబోధజేసి జనులన్ లాలించు సత్కావ్యమే
   అవి జేగూర్చనశక్తుడై విరసుడై వ్యంగ్యార్థతన్ శూన్యుడౌ
   కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్ ||

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. పోతన గారే కాదు గంగనార్యుడు కూడ ద్రుతానికి నచ్చు పరమైన నకారమునకు ద్విత్వము చేసిరి.

   ప్లక్షద్వీపము ద్విగుణిత
   లక్షేక్షు రసాబ్ధి సుట్టిరా విలసిల్లు
   న్నిక్షు రసోదద్విగుణం
   బక్షయముగ శాల్మలీ మహాద్వీప మిలన్ భాగ. 5.2.61 గంగనార్యుడు

   తొలగించండి
 15. మ.యువకుల్లార!హితోక్తులన్మరువకన్ యోజించి పాటించుడీ!
  అవినీతిన్ మరి బంధుబ్రీతి మొదలౌ యన్యాయ మూలమ్ములున్
  భవితవ్యానికి ముప్పు దెచ్చు పనులున్ పాపమ్ము, ద్రోహమ్ము;మీ
  కవియేగా మరి చేటు దెచ్చు నిలలో గాఠిన్యమే జిందుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. యువకుల దేశికు డరయఁగ
  గ వియేమఱి ,పతనమునకు కారణ మగురా
  కవి చెప్పిన వినకుండిన
  కవికింగల గొప్పదనము గాంచుము నరుడా !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'యువకులకు దేశికు డరయగ..' అనండి అన్వయం కుదురుతుంది.

   తొలగించండి
 17. అవనిన్ పేదల నాదరించ కరవై నన్యాయముల్ మెచ్చుచు
  న్నవమానించుచు నాడు బుట్టువుల మ్లేచ్చాధిక్యతన్ జాటుచున్
  కవనమ్మండు ప్రజా ప్రభుత్వమును ఛీత్కారమ్ము గావించు నా
  కవియేగా మరి చేటు దెచ్చు నిలలో గాఠిన్యమున్ జెందుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కరవై నన్యాయముల్' ఇక్కడ పదవిభాగం? కరవైన అన్యాయ మనలేము. అక్కడ 'కరవౌ నన్యాయముల్' అని ఉండాలనుకుంటాను. 'కవనమ్మండు'.. 'కవనమ్మందు'కు టైపాటు కావచ్చు.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు నంస్సులు ఆదరించ కరవైనది కాని అన్యాయములు కరవైనవి కావు తమరు సూచించినటుల
   సవరించిన పద్యము
   అవనిన్ పేదల నాదరించ కరవౌ నన్యాయముల్ మెచ్చుచు
   న్నవమానించుచు నాడు బుట్టువుల మ్లేచ్చాధిక్యతన్ జాటుచున్
   కవనమ్మందు ప్రజా ప్రభుత్వమును ఛీత్కారమ్ము గావించు నా
   కవియేగా మరి చేటు దెచ్చు నిలలో గాఠిన్యమున్ జెందుచున్

   తొలగించండి
 18. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  కవియేగా మరి చేటు దెచ్చు నిలలో

  …………… గాఠిన్యమే చి౦దుచున్ |

  అవనిన్ మానవు లెల్ల చల్లనగు

  …………… సౌహార్దమ్ము వర్షి౦చు , చా

  ర్ప వలెన్ స్వా౦తము ల౦దు ప్రజ్వలితమౌ

  …………… వైరుధ్య విద్వేష వ

  హ్ని | వహి౦ప౦ దగు నీవు శా౦తి | నదియే

  ……………… నిన్ జేర్చు నత్యున్నతిన్ ! !

  _______________________________________


  { కవియుట = ఎదురి౦చి పైబడుట ;

  కవి = దే . వి . = కవియుట ;

  కవియేగా = ఎదురి౦చి పైబడుట యే కదా }

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అవిధేయత, నహము, కినుక
  నవినీతియు, కడుపుమంట,నజ్ఞానంబు
  న్నవలల హింసించుట మన
  కవియే మరి పతనమునకు కారణమగురా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అవిధేయత, యహము...కినుక, యవినీతియు... మంట యజ్ఞానంబున్' అనండి.

   తొలగించండి
  2. అవిధేయత, యహము లేదా అవిధేయ, నహము ఈ రెంటిలో ఏది రాయాలో ఎలా నిర్ణయించాలి . గురువుగారూ దయచేసి వివరింప మనవి.

   తొలగించండి
  3. ఫణి కుమార్ గారు అవిధేయత పదము నే యర్థములో వాడదల్చుకున్నామో దానిని బట్టి ఉంటుంది. అవిధేయతన్ (అవిధేయతతో)అన్న యర్థములో అవిధేయతనతడు. అవిధేయత విశేష్యము( నామవాచకము)గా వాడినట్లయితే యడాగమము. ఇక్కడ అవిధేయత , అహము, కినుక, అవినీతి కడుపుమంట, అజ్ఞానంబు పదములన్నీ విశేష్యములు, కళలు. కాబట్టి సంధి లేమి యడాగమము.
   లేదా అవిధేతయున్+అహము = అవిధేయత నహము.
   కడుపుమంటయున్ + అజ్ఞానంబు = కడుపుమంటయు నజ్ఞానంబు. సాధువులు.

   తొలగించండి
  4. పూజ్యులు కామేశ్వరరావు గారికి నమస్సులు. సోదాహరణమైన మీ వివరణకి కృతజ్ఞతలు.

   తొలగించండి
 20. అవనీ జాతుల కెల్ల సంతత నిరాహార్యంబు లాజన్మ సం
  భవ విద్వేషులు లోభ మోహ మద కామక్రోధ మాత్సర్య ఘో
  ర వితానమ్ములు మానవోపచితి నిర్ఘాతంబు లెన్నంగ నీ
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్

  [నీకు+అవియేగా= నీకవియేగా]


  జవ సత్వ రహిత మగు వా
  రువము జయమ్మును చెఱచిన రూపమ్మున స
  త్కవన జగమ్మునఁ దలుపఁ గు
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణ మగురా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 21. శివ నాట్యంబున వాద్యఘోషములు వర్షింపంగ వర్ణంబులన్
  కవితా శక్తిగ మారియక్షరములే కావ్యంబులందించగా
  శివుడున్ లేడని వాదనంబు నిల వాసిన్ జేయు మూఢాత్ముడౌ
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నవకవితలనుచు పిలిచి,న
  నవసర భావముల నింపి నశ్లీలంబు
  న్నవలీలగ కూర్చగలకు
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చేపూరి శ్రీరామారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మీరిక వృత్తరచకు కూడా పూనుకొనండి!

   తొలగించండి
 23. కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలో గాఠిన్యమే చిందుచు
  న్గవిగా నిట్లుగ బల్కగా సబబె యేకాలంబు నందున్ మరి
  న్గవియే దెచ్చును సౌఖ్యముల్మనకు దా కావ్యంబు మూలంబుగ
  న్నవమానంబుగనే దలంతురట పై యామా ట బల్కన్సుమీ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బరావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సమాజానికి చేటు దెచ్చే కవులూ ఉన్నారు. ప్రాచీన కావ్యాలలో 'కుకవినింద'లను చూశాము కదా!

   తొలగించండి
 24. అవిరళము స్వార్థపరుడై
  భవితను మదితల్చకుండ పాలసుడగుచున్
  భువి నాయకులకు తొత్తౌ
  కవియేమరి పతనమునకు కారణ మగురా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 25. . అవివేకంబొనరించు కార్యములు నాహ్లాదంబు జేకూర్చినా?
  శ్రవణానందము నింపినా?వ్యసన విశ్వాసాన నజ్ఞానమౌ
  అవకాశంబగు యాశ దోషముల లక్ష్యంబుంచు దుర్మార్గ మౌ
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలో గాఠిన్యమే చిందుచున్|
  2.కవితాసక్తియు లేని న
  నవసర మశ్లీల కవిత లాకర్షణతో
  భవితకు చెడు గూర్చెడి దౌ
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణ మగురా|
  3.కవితాశక్తియె ధర్మమార్గమును సంకల్పించ? సంతోషమౌ
  అవకాశంబగు లోకకంఠకుడు నన్యాయాలు సూచించుచున్
  భవితవ్యంబును లెక్కజేయకను లాభం బెంచు లోభత్వుడౌ
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలో గాఠిన్య మే చిందుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో '..జేకూర్చినన్.. నింపినన్...' అనండి.
   రెండవ పూరణలో 'లేని యనవసర.. చెడు గూర్చెడి యా..' అనండి.

   తొలగించండి
 26. భువి నుగ్ర వాద మూకల
  చెవికెక్కునె సూక్తులెల్ల చీకటిలోనే
  పవలెల్ల గడుపు క్రూరుల
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణ మగురా !!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మంద పీతాంబర్ గారూ,
   బహుకాల దర్శనం... సంతోషం!
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 27. నవకవితలనుచు పిలిచి,న
  నవసర భావముల నింపి నశ్లీలంబు
  న్నవలీలగ కూర్చగలకు
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా

  రిప్లయితొలగించండి
 28. భవబంధమ్మున జిక్కి భాగ్యమును సంపాదింపగా పండితుల్
  కవనమ్మమ్ముచు భూరిసంపదలనే కాంక్షించుచున్నట్టి దు
  ష్కవియే మరి చేటుదెచ్చునిలలో, గాఠిన్యమే చిందుచున్
  జవసత్త్వమ్ములులేని కైతల తిరస్కారమ్ము నే జేయుమా!

  *కందము
  జవసత్త్వములిచ్చెడు స
  త్కవితలనందించలేని కాలము లోనన్
  యవనికి భారము సత్యము
  కవులే మఱి పతనమునకు కారణమగురా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణ మూడవ పాదం ప్రారంభంలో గణదోషం.
   రెండవ పూరణలో 'లోనన్+అవనికి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'లోన। న్నవనికి...' అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి ధన్యవాదములు
   మత్తేభములోని మూడవపాదము సమస్య దు| ష్కవియేగామ....

   తొలగించండి
  3. "దుష్కవియే" తర్వాత ఒక గురు వుండాలి.

   తొలగించండి
 29. యువతకు సహనము ప్రేముడి
  యవగతమగు రీతి గాక నసుర గుణములే
  చవులూరగ మేధ నునుచు
  కవియే మఱి పతనమునకు కారణ మగురా!

  శ్రీ శంకరయ్య గారికి నమస్సులు
  నిన్నటి నా దత్తపది పూరణ ప్రశంసదాయకమైనందుకు
  సంతోషం . మీకు ధన్యవాదాలు .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మేధ+అనుచును' అన్నప్పుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది. 'మేధ యనుచు' అనండి.

   తొలగించండి
 30. కవులే మైనను వ్రాసెనేని జదువన్ కల్లోలమే పొంగ గా
  చవులూరం గను కావ్యముల్ మధుర సౌందర్య మహానం దమున్
  భువిలో నన్ గన భూరికావ్యముల భోగమ్ము లెహేలన్ గనన్
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందు చున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం.
   'వ్రాసిరేని' అనండి. రెండవ పాదం చివర, మూడవ పాదం చివర గణదోషం.

   తొలగించండి
 31. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  మివులన్ శాస్త్రము లేవి నేర్వక, "మహామేధావి" నంచుం దగన్
  "భువి సత్కావ్యము లెల్ల దూషితములే! పోనాడుఁ" డంచున్ శిరో
  ద్భవ సోర్ధ్వస్థ ముఖానఁ బల్కుచు వెసం దర్జించు మూర్ఖంపు దు
  ష్కవియేఁగా మఱి చేటుఁ దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్!

  స్వస్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 32. భువనమునందున పరులకు
  నవమానించుచు సతతము హర్షము తోడన్
  నవతయనుచుతిరుగుజనుల
  కవియే మరి పతనమునకు కారణమగురా.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. నిన్నటి దత్తపది:
  స్మరణీయమ్ముర! కౌగిలి
  మరులన్ప్రభవిల్లు తీపి మావిళ్లివిగో
  చొరవేది కత్తిరించగ
  కురువర! నేనూర్వశిఁగద? కూడగ రాదా?

  రిప్లయితొలగించండి
 34. P.Satyanarayana
  రవిగాంచున్ ఛవి గాంచునో కవియు నీ రాద్ధాంతమట్లుండగా
  భవితవ్యంబును గూర్చ మార్క్సు విధినిన్ భావించి సిద్ధాంతమున్
  చెవినిన్ జార్చి యువాళి మానసములన్ చత్రంబుగా మార్చు నా
  కవియేగా మరి చేటు దెచ్చు నిల లో గాఠిన్యమే చిందుచున్
  P.Satyanarayana
  భువి సంస్కృతి వెలుగొందగ
  నవిరళ కృషి జేయ మరచి నవ్య విధుల లో
  భవితను దీర్చగ మరిగిన
  కవియే మరి పతనమునకు కారణమగురా! P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
 35. అవినీతిన్ కడుఁ బ్రోత్సహించి యను నిత్యంబున్ ప్రవర్తిల్లు చున్
  భవితన్ గూర్చి తలంచకుండగను దౌర్భాగ్యస్థితిన్ సాగుచున్
  కవితల్ వ్రాయుచు దుష్టనాయకులకై కాంచంగ సౌఖ్యమ్ము లా
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. అవినీతిన్నిట చాటుచుండు సినిమాహాళ్ళందు గానాలతో
  రవికల్ చాటున నేమి యున్నవనెడిన్ రండీల నాట్యాలతో
  చవిలేనట్టివి వ్రాయుచున్ ఘనముగా చప్పట్ల నాశించెడిన్
  కవియేగా మఱి చేటు దెచ్చు నిలలోఁ గాఠిన్యమే చిందుచున్!

  రిప్లయితొలగించండి