20, సెప్టెంబర్ 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2149 (సత్కవు లెల్ల మూఢులయి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"సత్కవు లెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్"
లేదా...
"సత్కవులు పూరణములకుఁ జాలరైరి"

69 కామెంట్‌లు: 1. తెలుగు వెలుగంగ గూడిరి తెమలి నిచట
  సత్కవులు, పూరణములకుఁ జాలరైరి,
  నాంధ్ర భాషయు మేలుగ నంగ నిచట
  తరలి యనగణితము యువతరము రమ్మ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  శాస్త్రములనుండు పరిపూర్ణ సత్త్వ మెరిగి
  నిచ్చలు సమాజ హితమెంచు నిష్ఠ గూడి
  రచనలు వెలువరించుచు రహిని జెందు
  సత్కవులు పూరణములకు జాలరైరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గురువు గారికి నమస్కారములు. నిన్నటి పద్యాన్ని చూడ గోరుతాను. ధన్యవాదములు.
  జనులకు వలసిన దేదో
  కన జాలక పోవ పగటి కలలు చెదరి నూ
  తనముగ వచ్చిన యొక చే
  తన పార్టీ గెల్చినంత దానేడ్చె నయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సత్కవులెట్లుమామూఢులరు? జాలక పోయిరె పూరణమ్ములన్?
  మెత్కులు లేవు పద్దెముకు మేలగు నో వచనమ్ము సుమ్మి యా
  బత్కులు జెల్ల ఖిన్నులయి ప్రాభవ మెన్నిన శాల్తులయ్య! వే
  సత్కవు లెల్ల మూడులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్ P.Satyanarayana
  స్రోతసుకు సాన బట్టెడు చూడ్కులలరె
  ప్రాత పద్ధతి పూరణ పాటవమని
  పద్యమును గ్రుంగ దీసెడి భద్ర యశులు
  సత్కవులు పూరణములకు జాలరైరి! 😢P.Satyanarayana

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కవన సృజనల యందమోఘప్రతిభలఁ
  ఘన ఘనాపాఠులైనను కంప్యుటరున
  వానిఁ బంపంగ వారికి వలను గాక
  సత్కవులు పూరణలకు జాలరైరి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సత్కవు లెట్లు మూఢులరు.....అని ఆరంభించ గలరు4వ పాదం లో"సత్కవులెల్ల మూఢులయి" గా చదువ గలరు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తెలుగు వెలుగులు విరజిమ్ము వెలుగు కతన
  నిండు ఛందస్సు జొప్పించి మెండు గాను
  సత్కవులు పూరణ ములకుఁ జాలరైరి
  మసగ బారిన భాషకు మలిన మంటె

  రిప్లయితొలగించండి
 8. త్వత్కృపచేత నీశ్వర! సుధామయ సూక్తుల బద్యరత్నముల్
  చిత్కమలాన నాటునటు చెప్పుచు నుందురు సర్వకాలమున్
  సత్కవులెల్ల, మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్
  సత్కృతులందరైరి గద శ్రద్ధయొకింతయులేక మాదృశుల్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. జిలేబీ గారూ,
  బాగుంది.
  'తెమిలి యిచట... జాలరైరి। యాంధ్రభాషయు...' అనండి. 'మేలుగ నంగ నిచట, యవగణితము'...?
  **********
  క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు గారూ,
  శాస్త్ర జ్ఞానం కలిగి, సమాజహిత రచనలు చేసే కవులు సమస్యాపూరణల పట్లా ఆసక్తి చూపరు అన్న భావంతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మెత్కులు, బత్కులు... రూపాంతరాలను ఏ నిఘంటువూ చెప్పలేదు.
  **********
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  ప్రస్తుత యథార్థ స్థితిని వివరిస్తూ చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  నిజమే! నాతోను కొందరు పద్యకవులు, తెలుగు పండితులు చెప్పారు. "పూరణలు చేసి బ్లాగుకు పంపాలనే ఉంది.. కాని కంప్యూటరు వినియోగం తెలియక పంపడం లేదు" అన్నారు.
  'ప్రతిభల' తరువాత అరసున్నా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే తరువాతి పదాద్యక్షరం ఆదేశ సరళం కాదు కదా!
  *********
  అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి


 10. అత్కములైన కావ్యముల ధారణ గాంచుచు నందు రమ్యతన్
  సత్కవితానురాగముల సామ్యము గాంచిరి సారమొప్పగన్
  సత్కవు లెల్ల ; మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్
  ఆత్కడి జేయు ముష్కరులనానిమసుగ్రపువాదులిచ్చటన్  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. భోజనరపతి సభలోన పురుషు డొకడు
  వచ్చి “యప్రశిఖ” యనుచు పలుకు చుండ
  నచట కాళిదాసుడు దక్క యన్యులైన
  సత్కవులు పూరణములకు జాలరైరి.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సత్కథాకూర్పునేర్పుగ సమ్మిళితము
  గాగ సృజియించిరి కమ్ర కావ్యరాశి
  సత్కవులు, పూరణములకు జాలరైరి
  కవులు కొందరు రససిద్దిగాంచలేక

  రిప్లయితొలగించండి
 13. జంట కవులయి వెలుగొంది సౌరు లెగయ
  తెలుగు నందున నవధాన దీప్తి నింపి
  కవిసె తిరుపతి వేంకట కవుల జంట,
  నట్టి దిట్టల గనలేము, యశముతోడ
  వార లట్టుల రంజిల్లు ధారణముల,
  సత్కవులు పూరణములకు జాలరైరి!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉత్కళ దేశమం దొక మహోత్సవ మల్లన సాగుచుండ శుం
  భత్కవి సంగమమ్మునఁ గృపారహితుండగు పృచ్ఛకుండు "శా
  ర్ఙ్గ్యుత్కట" మౌ సమస్య లిడ నుద్ధత దుష్కరమైన ప్రాసతో
  సత్కవులెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్.

  ("శార్ఙ్గ్యుత్కట చక్రధార శంకరుఁ జంపెన్" అన్న సమస్య నిచ్చా డనుకుందాం)

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఉ.మత్కుణ రాశి పైన మరి మత్త గజమ్ముల పైన కైత వి ద్వత్కవు లైన వారు నుడువంగ సమర్థులు గారె చూడగన్ సత్కృతు లెన్న జెప్పినను చక్కగ లేని సమస్య లీయగన్ సత్కవు లెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్. తే.గీ.కష్టమైన వైన మరి సంశ్లష్టమైన. పద్యములనెన్నొ సులువుగ వ్రాయగలిగి. సృష్టత కరువైన సమస్య సృజన జేయ. సత్వులు పూరణములకు జాలరైరి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రాత్రి పూరించాను.పోస్ట్ చేయాలంటే డెస్క్ టాప్ ఇంటర్నెట్ మొరాయించింది.ఇప్పటివరకు రాలేదు.విధిలేక మొబైల్ ఉపయోగించి ప్రచురిస్తున్నాను.ఇది భలే చికాకు కల్గిస్తుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. బుధులు మెచ్చగ రచియింత్రు బోధ నాత్మ
  కములు నైనట్టి సురుచిర కావ్యములను
  సత్కవులు, పూరణములకు జాలరైరి
  భావ సంపద లేనట్టి భవ్య కవులు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పద పదమ్మున భావంపు పదును దెలిసి
  భాషఁ గైమోడ్చి నిలఁబెట్టు పటిమ గలిగి
  దేశఁపు సమస్యలెన్నియో తెలియ గలుఁగు
  సత్కవులు పూరణములకుఁ జాలరైరి
  రాజకీయంపు రంకులు రాజ్యమేల

  రిప్లయితొలగించండి
 19. భాగవతము, రామాయణ, భారతముల

  నెన్నొ గ్రంధముల రచించె మున్ను నాటి

  సత్కవులు; పూరణములకు జాలరైరి

  కొందరవగాహనము లేక కొంచెమైన.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. హృత్కమలమ్మునందు యదుకృష్ణుని నిల్పి రచింప గాధలన్
  సత్కృతులై జనాదరణ శాశ్వత రీతిని పొందె గాని వి
  ద్వత్కవిగోష్టి నాశువున వర్ణన,చాటువు క్రీడలాడుచో
  సత్కవులెల్ల మూఢులయి చాలగ పోతిరి పూరణమ్ములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఉత్కలికా ప్రపూర్ణ కవ నోత్సవ సత్కృత మండ పాంతరా
  త్యుత్కట హర్షణాన్విత ముఖోదజ భాసిత గర్వ సర్వ క
  వ్యుత్కర సంస్థి తాంచిత నవోజ్వలమాన సభా విరాజితా
  సత్కవు లెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్

  [విరాజిత+అసత్కవులు = విరాజితాసత్కవులు; ఉత్కలిక = విలాసము; అత్యుత్కటము = అత్యధికము; ఉత్కరము = సమూహము]

  వైనతేయున కెదురాడ పాము సరణి
  మదగజమును నిలుపగఁ దామర ఛదమన
  సింహరాజము నాప మూషికము పగిది
  సత్కవులు పూరణములకుఁ జాలరైరి!

  [సత్కవులకు తూగు పూరణలు కావని]

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఉత్కళ దేశ మందుగల నొక్క గృహంబున వాసముండుచున్
  సత్కవి నంచు దానెపుడు చక్కగ బద్యము నొక్కటి న్మఱిన్
  మత్కృత పద్యమేయనుచు మచ్చున కైనను వ్రాయకుండగన్
  సత్కవి మాటయే పలుక శ్రావ్యము కాకను నుండుటన్ భువిన్
  సత్కవు లెల్లమూడు లయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. సత్కృప నాంధ్ర భాషనిల సాధులు మెచ్చగ సాధికారితన్
  సత్కవు లెల్ల విజ్ఞతను చాటిరి మున్నిడ పూరణంబులన్
  మత్కవు లెల్ల నాంధ్రమును మన్నన జేయరదేమి శాపమో
  సత్కవు లెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్

  నేడు జనులంతా పరభాషా వ్యామోహంలో అందులో కవిత్వాలు వ్రాసి తెలుగును విస్మరిస్తున్నారు అనే భావనలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కవిత రాయంగ వలెనన్నకావలయును
  సత్కవులు, పూరణములకుజాలరైరి
  సంధిఛందస్సునియమాలుచదువనట్టి
  వారుకవనమువ్రాయుటవసుధవింత

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఆర్యా
  P.Satyanarayanaనుండి
  బత్కమ్మ'ఆరాధ్య అయింది.బత్కలేక బడి పంతులయ్యాడు.బత్కుదెరువులేక తెలంగాణ యాస అనుకుంటున్నారా?ఈనాడే అమ్మంగి వే.గో.రా "గోస" యా‌సను నెత్తికెత్తుకున్నారు.నిఘంటువులు నిద్రలో ఉన్నాయేమో.E nglishవి యైతే అట్టే పట్టేసుకుంటాయి.భాష జీవిస్తుంది.అటు పండితులు పాత పద్ధతులలో పద్యం నడిపించక వచన వ్యాపారం చేస్తుండగా తెనుగు నుడికారాన్ని మన్నించండి..మన జాతీయాలు పద్యం లో పడ నీయరు.అటు బహుమతులు వచన కవితకు వెళ్ళుతున్నాయి.ఇంకా dead languageఔతున్నది సంస్కృతం.పోతనకు మనమేం జవాబు చెపుతాం.ఆయన.అవ్వ.ను అమ్మగా జేసి భార్యను కూడ అమ్మగా పిలుస్తున్నాం.మనం మారాలి.p. Satyanarayzna

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఉ.మత్కణ రాశి పైన మరి మత్త గజమ్ముల పైన కైత వి
  ద్వత్కవులైన వారు నుడువంగ సమర్థులు కారె చూడగన్
  సత్కృతు లెన్ని జెప్పినను చక్కగ లేని సమస్యలీయగన్
  సత్కవు లెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్.
  ******++++++******
  తే.గీ. కష్టమైన వైన మరి సంశ్లిష్టమైన
  పద్యములనెన్నొ సులువుగ జెప్ప గలిగి
  సృష్టత కరువైన సమస్య సృజన జేయ
  సత్కవులు పూరణములకు జాలరైరి.
  ****++++++****
  ఆర్యా !
  నిన్న రాత్రి పూరణలను పంపటానికి ప్రయత్నించినపుడె ఇంటర్నెట్ మొరాయించటంతో ఉదయం మొబైల్ ద్వారా పంపినాను. మొబైల్ లో టైపింగ్ అంటే భలే చీకాకు కల్గిస్తుంది. అందుకని పరల పంపుతున్నాని, చిత్తగించవలెను.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. జిలేబీ గారూ,
  మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. చివరి పాదం అర్థం కాలేదు. వివరిస్తారా?
  **********
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  చేపూరి శ్రీరామారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  శిష్ట్లా శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. టైపు దోషాలవల్ల కొంత సందిగ్ధత ఉంది. (ఇప్పుడే టైప్ దోషాలను సవరించి పంపిన పూరణలను చూశాను. బాగున్నవి).
  **********
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  **********
  పిన్నక నాగేశ్వర రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  సత్కవులను అసత్కవులుగా జేసిన మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉంది. రెండవ పూరణ కూడ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  ఫణికుమార్ తాతా గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  శ్రీనివాస్ చారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  **********
  పిట్టా వారూ,
  సంప్రదాయాన్ని వదలి వచన కవిత్వం వ్రాసే వాళ్ళు శబ్దాలను ఎట్లా ప్రయోగించినా అడిగేవాళ్ళు లేరు. కాని సంప్రదాయ ఛందో బద్ధంగా పద్యాలను వ్రాస్తున్నపుడు భాషా సంప్రదాయాలను కూడా అనుసరించాల్సిందే కదా! జన వ్యవహారంలో ఉన్నంత మాత్రాన అది సాధువు కాదు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. కందివారు

   నెనర్లు

   చాలక పోయిరి అన్నదానికి ఓర్వ లేక అన్న అర్థం
   లో సత్కవుల ప్రయత్నాలకు ముష్కరులైన అనానిమసు ఉగ్రవాదులు సంకెళ్లు (ఆత్కడి) వేయ ప్రయత్నిస్తున్నారన్న అర్థం లో ఆఖరి వాక్యం


   మూఢులయి ఓర్వ లేకపోయిరి పూరణమ్ములన్
   ఆత్కడి జేయు ముష్కరు లనానిమసుగ్రపువాదు లిచ్చటన్

   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. జిలేబీ గారూ,
   అనానిమసు అన్న పదాన్ని నేను సరిగా గమనించలేదు. మన్నించండి.
   మొన్నటి వ్యాఖ్యలలో ఒక అజ్ఞాత గారి వ్యాఖ్యలను ఒకసారి గమనించండి. నిజమే! అగ్రిగేటర్లలో వ్యాఖ్యల విభాగంలో శంకరాభరణం వ్యాఖ్యలు ఎక్కువై మిగిలిన బ్లాగులకు చెందిన వ్యాఖ్యలు తొందరగా కనుమరుగవుతున్నాయి. ఆ ఉక్రోషంతో ఏదో బెదరింపు కూడా చేశాడు. నేను బ్లాగులో వ్యాఖ్యల నమోదు ఫార్మాటును మార్చాను. కాని ఇది నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది. అందుకని అజ్ఞాత వ్యాఖ్యలు రాకుండా నియంత్రించి, పాత పద్ధతినే అనుసరిస్తున్నాను. ఈ విషయంలో మీ సలహా కోరుతున్నాను.

   తొలగించండి

  3. కందివారు

   అనానిమస్సులు బ్లాగ్లోకం లోని వారే ;

   వారి వాక్య నిర్మాణం లోనే ఎవరో అని కూడా తెలుస్తోంది

   మీ రిప్పుడు చేసిన పద్ధతి సరియే అనిపిస్తోంది

   జిలేబి

   తొలగించండి
  4. రెండు మీరు మునుపటిలాగనే ఆయా వ్యాఖ్యల క్రింద మీ సవరణ లను తెలుపటము మేలు‌( మాలిక లో‌ ఒకేసారి ఐదు పైబడి కామింట్లు కనిపించవు ఆ రీత్యా కూడా యీ పూర్వపు పద్దతే మేలు)

   జిలేబి

   తొలగించండి
 28. ఆర్యా
  P.satyanarayana నుండి
  బావా యెప్పుడు......చుట్టము ల్ తో తి.వేం.కవులు పామర జనాన్ని ఆకట్టుకుంటే చుట్టం‌ సం.యేనా?👍

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా వారూ,
   తి.వేం. కవుల పద్యాలలో వ్యాకరణ విరుద్ధ పదాలు, వ్యావహారికాలు, గ్రామ్యాలు లేవు కదా! చుట్టముల్ అన్నది గ్రాంధికమే కదా!

   తొలగించండి
 29. సత్కళ సాధనాన మనసన్నది ముఖ్యము|” సన్నగిల్లుచో
  ఉత్కళ మైన యూహలచె యున్నతపూరణజేయ శక్యమా?
  సత్కవు లైనమూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్
  సత్కవులెందరున్నను?ప్రశాంతత తగ్గిన సాధ్యమెట్లగున్”?
  2.కవులు భవితకు బాధ్యతల్ గలుగజేయు
  వనములట్లుగ రక్షకుల్ వసుధయందు|
  సత్కవులు పూరణములకు జాలరైరి
  ఫలిత మందించు పథకాలపంటలాగ|

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ఊహలచె అన్నచోట చే ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించారు.

   తొలగించండి
 30. బ్రతుకు బాటన నడిపించు బావమెఱిగి
  తేట తెనుగున కైతకు తీపి నిడిరి
  సత్కవులు! పూరణములకు జాలరైరి
  కావ్యముల లోతు దెలియని కవులు మహిని!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. సత్కవులంచు వారలను సమ్మతి దేశము గారవించగా
  హృత్కుహరంబునందు వికృతేచ్ఛల శక్తుల గాపుగాయు యే
  తత్కవి ధూర్తులే విధిని దారకమార్గములన్ వచింతురో
  సత్కవులెల్ల మూఢులయి చాలకపోయిరి పూరణమ్ములన్

  బహుమతి గ్రహీతలైనకవులు దేశద్రోహశక్తులకు కొమ్ము కాయు చో, వారి రచనలు దెశసమస్యలకు ఏవిధమైన మార్గాలను చూపగలవని నా భావన. గురువుగారి సమీక్ష కై సమర్పణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   '..గాపుగాయు నే।తత్కవి...' అనండి.

   తొలగించండి
 32. సత్కవు లన్న వారిలను శారద మాత కృపార్థ లబ్దులై
  సత్కవితా సుధా రసము జాతికి పంచెడు ప్రాజ్ఞులే గదా
  సత్కవు లెల్ల , మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్
  సత్కవితాపటుత్వపు విచారము జేయని పండితోత్తముల్ .

  సాహితీ సుమ గంధపు సౌరభాల
  విస్తరింపగ జేసెడు విజ్ఞులుగద
  సత్కవులు , పూరణములకుఁ జాలరైరి
  మిడిమిడి ప్రతిభన మిడిసి పడెడు వారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణ మూడవ పాదంలోని 'సత్కవులెల్ల' అన్నది పునరుక్తి.

   తొలగించండి
 33. ప్రజల బాగుకై కవితలఁ వ్రాసె నెవరు?
  కవితలన్ ప్రాపు దేనికి కలదు చెపుమ?
  చదువకన్ పద్య రచనము సలుపగలర?
  సత్కవులు, పూరణములకుఁ,జాలరైరి

  ప్రజల బాగుకై కవితల వ్రాసిరి గత
  సత్కవులు, పూరణములకు జాలరైరి
  నేటి కుకవులు కావ్యముల్ నేర్వలేక
  చదువు లేకుండ రచనల సలుప తరమె?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'వ్రాసి రెవరు' అనండి.

   తొలగించండి
 34. సత్కవులు పూరణములకు చాలరైరి
  యనుట పాడిగాదు గనుము వసుధ యందు
  సత్కవివరేణ్యు లెందరో చక్కనైన
  పూరణముల చేతను పరిపుష్టులైరి.

  నిన్నటి పద్యాలనొకసారి చూడగలరు.
  జనులొసగిరి ఘనవిజయము
  తనవారెల్లరును మెచ్చ తాదాత్మ్యముతో
  మనమున హర్షంబొదవగ
  తనపార్టీ గెలిచినంత తానేడ్చె నయో.

  వినయము తోమ్రొక్కె ప్రజకు
  తన పార్టీ గెలిచినంత,తానేడ్చెనయో
  ఘనుడొక్కరుడిటు వగపుతొ
  ధనమును పరువును జగతిన దగ్గెనటంచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణ రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. "..యనుట పాడిగాదు గాంచు డవనియందు" అనండి.
   'వగపుతొ' అని తో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించారు. 'వగపున' అనవచ్చు.

   తొలగించండి
 35. సత్కృినొక్కటైనసరసమ్మగురీతిని జేయనెంచనా
  పత్కరమౌచు దుష్కరపు ప్రాసయదొక్కటి యడ్డునిల్చె, సం
  పత్కరభావనాబలగభస్తిఁఘనావృతమైనయత్తరిన్
  సత్కవు లెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్ ||

  దుష్కరప్రాసయైన సంతుష్టినొసగు
  సంస్కృతాంధ్ర భాషలయందు సంధిజేయ
  గల్గు కవులకు, పాండిత్యగరిమయంద
  సత్కవులు, పూరణములకుఁ జాలరైరి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. మాడుగుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు మనోహరంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   గభస్తి తరువాత అర్ధానుస్వారం ఎందుకు?

   తొలగించండి
  2. ఆర్య! నమస్కారములు. మీరు చెప్పినది నిజమే.అర్ధానుస్వారం అనావశ్యకం. పరిహరణీయం. సవరించి పంపుతున్నాను. ధన్యవాదాలు

   సత్కృినొక్కటైనసరసమ్మగురీతిని జేయనెంచనా
   పత్కరమౌచు దుష్కరపు ప్రాసయదొక్కటి యడ్డునిల్చె, సం
   పత్కరభావనాబలగభస్తి ఘనావృతమైనయత్తరిన్
   సత్కవులెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్ ||

   తొలగించండి
 36. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.
  మాన్యులు సుకవులు శ్రీ మూర్తి గారికి శ్రీ ఫణి కుమార్ గారికి ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 37. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ఉత్కళ దేశపు౦ గుకవి యు౦చె విచిత్ర

  …………… సమస్య లెన్నొ | దీ

  వ్యత్కృతులన్ రచి౦చిన మహా మహు

  ………………… ల౦దరు , దిగ్గజ౦బు లౌ

  సత్కవు లెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి

  ……………… పూరణ౦బులన్ |

  చీత్కృతి మాని పూరణము చేసె చమత్కృతి

  ……………… రామకృష్ణ | కి౦

  చిత్కరమున్ వివాదమును సేయక వాడిక

  ……………… పోయె వెన్కకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. పద్యరచనకు ఛాందస పరిధులుండె;
  గన "య" డాగమ, మరసున్న, గ్రాంధిక పద
  ములను వాడని కవులెల్ల మూఢులు గద!
  సత్కవులు పూరణములకుఁ జాలరైరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   పద్యం బాగుంది. తెలియక తప్పు చేసేవాడు మూఢుడనీ, తెలిసి తప్పు చేసేవాడు మూర్ఖుడనీ అంటారు. కనుక వ్యాకరణం తెలియక తప్పులు వ్రాసేవారిని మూఢకవులు అనవచ్చు. కాని పై మూడు పాదాలకు, చివరి పాదానికి సంబంధం?

   తొలగించండి
 39. సత్కవితావిధానమున సాగుచునున్న వధానమందు దీ
  వ్యత్కరభావనాపటిమ వ్యక్తముజేయఁ శెబాసనంగా నా
  సత్కవు లెల్ల, మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములం
  దుత్కట పద్యపాటవమునోర్వఁగనా కుకవీ గణంబులున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.
   శెబాసనంగా(గ).. టైపాటు.

   తొలగించండి
 40. ఆర్యాప
  P.Satyanarayanaనుండి
  బత్కమ్మ'ఆరాధ్య అయింది.బత్కలేక బడి పంతులయ్యాడు.బత్కుదెరువులేక తెలంగాణ యాస అనుకుంటున్నారా?ఈనాడే అమ్మంగి వే.గో.రా "గోస" యా‌సను నెత్తికెత్తుకున్నారు.నిఘంటువులు నిద్రలో ఉన్నాయేమో.E nglishవి యైతే అట్టే పట్టేసుకుంటాయి.భాష జీవిస్తుంది.అటు పండితులు పాత పద్ధతులలో పద్యం నడిపించక వచన వ్యాపారం చేస్తుండగా తెనుగు నుడికారాన్ని మన్నించండి..మన జాతీయాలు పద్యం లో పడ నీయరు.అటు బహుమతులు వచన కవితకు వెళ్ళుతున్నాయి.ఇంకా dead languageఔతున్నది సంస్కృతం.పోతనకు మనమేం జవాబు చెపుతాం.ఆయన.అవ్వ.ను అమ్మగా జేసి భార్యను కూడ అమ్మగా పిలుస్తున్నాం.మనం మారాలి.p. Satyanarayzna
  Dear Tata
  garu, take it easy Namaste!
  ఉత్కళ లోన నైన తెలుగున్నది యున్నటులైన జూడకన్
  సత్కవులాంధ్ర మిద్దెయని చాటుచు నద్గదె చేష్ట జేయగా
  "మత్కవు"లన్న తెన్గు నుడి మానిన మానవ మాననీయులా
  "మత్కవు"లెల్లరాంధ్రమును మన్నన జేయ రదేమి టంటిరో!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా వారూ,
   ఇక్కడ 'యాస' ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చింది. నేనూ "బత్కమ్మ పండగ వస్తాంది, బత్కడానికి ఏ పనైతే యేంది?" అని బంధుమిత్రులతో మాట్లాడేవాణ్ణే. మాండలికాలు, యాసలు ఎన్ని ఉన్నా ప్రపంచంలోని తెలుగు వారందరికీ గ్రాంధికం ఒక్కటే! సంప్రదాయ పద్యాన్ని వ్రాయడానికి గ్రాంధికమే యుక్తం.

   తొలగించండి
 41. భీష్మునికె వింతగా యగుపించు నట్టి
  కాల మహిమ విసురు సమస్యలకు, విష్ణు
  మాయనే నిజమనుకొను మానవులగు
  సత్కవులు పూరణములకు జాలరైరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నితీశ్ చంద్ర గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది.
   'వింతగా నగుపించు' అనండి. రెండవపాదంలో ప్రాసయతి తప్పింది. ప్రాసకు ముందున్న అక్షరాల గురులఘు సామ్యాన్ని పాటించాలి.

   తొలగించండి
  2. శంకరయ్య గారు, సూచనలకు ధన్యవాదాలు. నాకు ప్రాసకు ముందు గురులఘు సామ్యముండాలని ఇప్పుడే తెలిసింది. తదుపరి పద్యాల్లో ఇది పాఠిస్తాను.

   తొలగించండి
 42. డా. అనిల్ కుమార్ గారు నమస్కారములు.
  “సత్కృతి” కి బదులు"సత్కిృ" వ్రాశారనుకుంటాను.
  "సత్కిృ" ఒకే హల్లుకు రెండచ్చు లుండుట సంభవమేనా? ఈ పద ముద్రణ చాలా కష్టము కూడ. ఎలా వచ్చిందా యని యాశ్చర్యముగా నున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 43. రిప్లయిలు
  1. ఆర్యా ! పోచిరాజు కామేశ్వరరావుగారూ !నమస్కారములు. తొందరపాటుగా టైపు చేయుటలో జరిగన ముద్రణ స్ఖాలిత్యాన్ని గుర్తించి తెలియజేసినందుకు శతధా ధన్యవాదములు. సవరించి పంపుతున్నాను.

   సత్కృతినొక్కటైనసరసమ్మగురీతిని జేయనెంచనా
   పత్కరమౌచు దుష్కరపు ప్రాసయదొక్కటి యడ్డునిల్చె, సం
   పత్కరభావనాబలగభస్తి ఘనావృతమైనయత్తరిన్
   సత్కవు లెల్ల మూఢులయి చాలక పోయిరి పూరణమ్ములన్ ||

   తొలగించండి