10, జనవరి 2018, బుధవారం

నా రాజమండ్రి ప్రయాణం....

ఈరోజు రాజమండ్రికి బయలుదేరుతున్నాను. 
రేపు కీ.శే. శ్రీ కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారి ద్వాదశదిన కర్మలో పాల్గొంటాను. 
ఎల్లుండి ద్రాక్షారామం, పిఠాపురం దేవాలయాలను దర్శించుకొని ఆరాత్రి రాజమండ్రిలో రైలెక్కి తిరుగుప్రయాణం.
కవిమిత్రు లెవరినైనా కలిసే అవకాశం ఉందా?

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి