15, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

సమస్య - 2116 (స్వాతంత్ర్యమ్మున లాభమందిరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"స్వాతంత్ర్యమ్మున లాభ మందిరి గదా స్వార్థంపు నేతల్ ఘనుల్"
లేదా...
"స్వాతంత్ర్యము లబ్ధిఁ గూర్చె స్వార్థపరులకున్"

42 వ్యాఖ్యలు:

 1. భీతిం జెందక దాస్యముక్తియె సదా విధ్యుక్త ధర్మంబుగా
  చేతంబందు దలంచి పోరి రపుడున్ క్షేమంబులం గూర్చి యీ
  జాతిం గావగ వర్తమానము గనన్ సర్వత్ర దుష్టాత్ములై
  స్వాత్రంత్ర్యమ్మున లాభ మందిరి గదా స్వార్థంబున్న నేతల్ ఘనుల్.
  (హ.వేం.స.నా.మూర్తి)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   నేను సమస్య పాదాన్ని గణదోషంతో ఇచ్చాను. మన్నించండి. తరువాత సవరించాను.

   తొలగించు


 2. మీ తంత్రంబులు వలదోయ్
  మా తలలను మేము గాచి మా వృద్ధిని మే
  మే తల పోసెద మనగన్
  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధిఁ గూర్చె స్వార్థపరులకున్

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   ఏమాత్రం వంక పెట్టే వీలు లేకుండా తీయని జిలేబీ వంటి పూరణ నిచ్చారు. అభినందనలు.

   తొలగించు
 3. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ప్రీతిని స్వారాజ్యమ్మును
   చేతం గొని నారు నాడు శేముషి తోడన్
   వీత ఫలమ్మయు దక్కిన
   స్వాతంత్ర్యము లబ్ధి గూర్చె స్వార్థపరులకున్!

   తొలగించు
  2. శిష్ట్లా శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 4. నేతలకృషిచేవచ్చెను
  స్వాతంత్ర్యము,లభ్ధిగూర్చెస్వార్ధపరులకున్
  చింతింపదగినదేయది
  సుంతైననునోపరాదుసుమ్మీవారిన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 5. నేతలు దెచ్చిన స్వేచ్చయె
  కోతలు కోయంగ నేడు కూర్చెను పదవుల్
  మా తరమంచును దోచగ
  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధిఁ గూర్చె స్వార్థపరులకున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 6. నీతి నియమముల జంపగ
  భీతిం జెందని మనుజులు పెద్దల మనుచున్
  చేతుల నిండుగ దోచిరి
  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధి గూర్చె! స్వార్ధపరులకున్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. నిన్నటి పూరణను చిన్న మార్పుతో మరొక పద్యంగా చేశాను, చూడ గోరుతాను, ధన్యవాదములు.

   రంజనమొనరించిన కవి
   కుంజరముల పొగడు ఘోణిగా నీ గళమున్
   నంజలిడగ నా విదులకు
   కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్!

   తొలగించు
  2. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సవరించిన మీ నిన్నటి పూరణ క్లిష్టతను కోల్పోయి ప్రశంసనీయ మయింది. 'నీ గళమే | యంజలి నిడ...' అనండి.

   తొలగించు
 7. చేతోజాత వికార కర్మ చయ దుశ్శీలోగ్ర పాపాత్ములున్
  వాతద్యుమ్న సువాజ తుల్య మహదైశ్వర్యోన్మదావేశులున్
  తాతల్ తండ్రుల పేరు చెప్పుకొను విద్యా గంధ శూన్యాంగులున్
  స్వాతంత్ర్యమ్మున లాభ మందిరి గదా స్వార్థంపు నేతల్ ఘనుల్


  భీతిని వీడి చరింపగఁ
  జేత నగునె మరి నిశీధిఁ జేడియల కిటన్
  నేతల కబ్బును సుఖములు
  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధిఁ గూర్చె స్వార్థపరులకున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గారూ, మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 8. జాతికిల మేలు గలుగగ
  పూతాత్ములుగాంధినెహ్రు మున్నగుత్యాగుల్
  చైతన్యమంచుదెచ్చిన
  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధిగూర్చె స్వార్థపరులకున్

  🇮🇳🇮🇳🇮🇳కవి మిత్రులందఱకు హృదయపూర్వక స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.🇮🇳🇮🇳🇮🇳

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్య నారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 9. భీతిల్లన్ గని పౌరులెల్లరును నిర్భీతిన్ ప్రజావిత్తమున్
  మేతల్ మేయుచు నస్మదీయులకు తామే వేల్పులై వెల్గుచున్
  కోతల్ కోయుచు దేశసేవ కొరకై కోట్లాయె నం చాడుచున్
  స్వాతంత్ర్యమ్మున లాభ మందిరి గదా స్వార్థంపు నేతల్ ఘనుల్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మిస్సన్న గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 10. చింతల్ బాపెదమంచు నాయకులు వైచిత్రమ్ముగా బల్కుచున్
  శాంతిన్నిల్పగ, దేశమొందునిక విశ్వంబందు విఖ్యాతినిన్
  క్రాంతిన్నంచు స్వకీయ లాభమునకే కార్మోన్ముఖుల్ గాగ యీ
  స్వాతంత్ర్యమ్మున లాభ మందిరి గదా స్వార్థంపు నేతల్ ఘనుల్

  నేతలు గానయి పెక్కురు
  కూతలు పలు కూసి తమదు కోర్కెలు దీరన్
  జేతురు ధనసంపాదన;
  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధిఁ గూర్చె స్వార్థపరులకున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు చక్కగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 11. చైతన్యమ్మునఁ దల్లి సంకెలను ద్రుంచన్ సాగి రొక్కొక్కరో
  కాంతుల్ చిందెడు త్యాగమార్గముల నీ ఖండమ్ములో నెందరో!
  వింతై, నేడిట దుండగుల్ ప్రజలనే పెట్రేగి హింసించగా
  స్వాతంత్ర్యమ్మున, లాభ మందిరి గదా స్వార్థంపు నేతల్ ఘనుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. మడిపెల్లి రాజకుమార్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 13. గురువు గారికి ధన్యవాదములు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 14. వింతేనిదివిన ప్రజలీ
  ప్రాంతపు స్వేచ్ఛకోరిపోరి ప్రాణములిడ స్వా
  హాతంత్రమయ్యె రాజ్యము
  స్వాతంత్య్రము లబ్దిగూర్చె స్వార్ధపరులకున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. చేపూరి శ్రీరామ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. రెండవ పాదంలో గణదోషం. 'వింతే యిది వినఁ బ్రజలీ। ప్రాంతమునకు స్వేచ్ఛఁ గోరి ప్రాణములిడి...' అనండి.

   తొలగించు
 15. వ్రాతల్ మార్చియు నాయకోత్తములు సంపాదించ స్వాతంత్ర్యమున్
  కోతల్ గోయుచు నీచబంధమున సంకోచంబునే నెంచకన్
  స్వాతంత్ర్యమ్మున లాభమందిరి గదా?స్వార్థంపు నేతల్ ఘనుల్
  ఆతంత్ర్యంబిలలో ప్రజా హితమనన్ హాస్యంబె నూహించగన్|
  2.స్వాతంత్ర్యంబెవరికనగ?
  యేతంత్ర్యంబెరుగకున్న?యేర్పడుకష్టాల్
  లోతుగజేయించెడిదౌ
  స్వాతంత్ర్యము లబ్ది గూర్చె|స్వార్థపరులకున్
  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   మొదటి పూరణలో 'సంకోచంబునే యెంచకన్.. ఆ తంత్రం బిలలో..' అనండి.
   రెండవ పూరణలో 'కనగ। నే తంత్రం బెరుగకున్న...' అనండి.

   తొలగించు
 16. జాతి ప్రగతియే మతమని
  కోతల నెన్నో సతతము కోయుచు బ్రతికే
  ఘాతకుల రా జ్యమందున
  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధి గూర్చె స్వార్థపరులకున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'బ్రతికే' అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. 'కూసి బ్రతుకు నీ। ఘాతకుల...' అందామా?

   తొలగించు
 17. రాతలు మారునని తలచె

  స్వాతంత్ర్యము వచ్చి మేలు సామాన్యుల కా

  వంతయు చేయక పోగా

  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధి గూర్చె స్వార్ధపరులకున్.
  వంతయు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 18. రాతలు మారునని తలచె

  స్వాతంత్ర్యము వచ్చి మేలు సామాన్యుల కా

  వంతయు చేయక పోగా

  స్వాతంత్ర్యము లబ్ధి గూర్చె స్వార్ధపరులకున్.
  వంతయు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పిన్నక నాగేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 19. ‌‌‌‌‌‌యమనియమ సత్త్వ శోధన
  గమినాచరణమున నుంచి గాంచుము కరుణన్
  శ్రమ మాన్పియు దయజూపిన
  యమునెక్కి లులాయము విహారము సేయున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 20. నాలుగరు వది కళల న నాదరముగ
  జూడగలవాడు జీవిత శోభ గనడు
  వితరణము జేయ నడుగడు వేల్పు వెన్న
  దొంగ పదసేవ జేయ నిధుల్ లభించు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 21. పూరుషు లబ్ధి నుండి తమ పుణ్యము వచ్చునటన్న సూక్తినిన్
  కోరియొ కోరకో యఘపు కుంపటి నెత్తిన మోసి లేమికిన్
  కారకు డాతడే యనుచు గద్దరిచేష్టల జేసి యిద్ధరిన్
  కారణమేమిలేక నిజకాంతుని దూరరె కాంతలెల్లరున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 22. స్వాతంత్ర సమరయోధులు
  చైతన్యము కొరకు జూపె ఐక్యత నెపుడున్
  నేతలు బలియై పొందిన
  స్వాతంత్ర్యము, లబ్ధిఁ గూర్చె స్వార్థపరులకున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు