30, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

సమస్యా పూరణలో ఒక పద్ధతి

సమస్య : " కుందేటికి కొమ్ములైదు కుక్కకు వలనే."
          కుందేలుకు కొమ్ములుంటాయా? పైగా ఐదా ? అదీ కాక మరో వైపరీత్యం కుక్కకు వలెనే అంట. దీన్నెలా సమర్థించాలి? సాధారణమైన అవధాని ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతాడు. దీన్ని పూరించాలంటే కాసింత చారిత్రక జ్ఞాన మవసరం.
          డబ్బు ప్రసక్తి లేకుండా మానవ జాతి లక్షల సంవత్సరాలు గడిపింది. వస్తు సేవల వినిమయం వస్తు మార్పిడి ద్వారా సేవల మార్పిడి ద్వారా జరుపుకొనేది. ఈ మార్పిడిలో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తటంతో ఒక ప్రామణిక వస్తువు వినిమయ మాద్యంగా అవసరం వచ్చింది.
          అప్ప్పుడు ఒక దశలో గవ్వలు, మరోదశలో ఉప్పు, మరొక దశలో నిప్పు, ఇంకో దశలో గుఱ్ఱాలు, గొఱ్ఱెలు, ఆవులు మొదలైన జంతువులు వినిమయ మాద్యంగా ఉపయోగించారు. ఒకప్పుడు ఆల మందలే అసలు సంపద. (మహా భారతంలో ఉత్తర గోగ్రహణం గుర్తుందిగా !)
          అలా ఒకానొక దశలో పసుపు కొమ్ములు కూడా డబ్బుగా ఉపయోగించారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక అవధాని ఒక సందర్భం కల్పన చేసి పూరించాడీ సమస్యని. ఆ సందర్భం:
          ఒకడు ఒక సంత బజారులో తాను వేటాడి తెచ్చిన వివిధ జంతువులను అమ్మకానికి పెట్టాడు. అప్పుడో కొనుగోలు దారుడు బేరమాడి ఐదు పసుపు కొమ్ములిచ్చి ఒక మగ కుక్కను కొన్నాడు. అలాగే ఒక కుందేలును కొనాలని అనుకుంటే ఆ అమ్మకందారుడు ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడా కొనుగోలు దారుడు అమ్మకం దారునితో ఇలా అన్నాడు.
కం. ముందిస్తి పసుపు కొమ్ములు
పొందికగా నైదు కుక్క పోతుకు; నటులే
పందెమ్మిడి ఈవేటికి?
కుందేటికి కొమ్ము లైదు కుక్కకు వలెనే.
          
" అయ్యా! ముందు బేరమాడి ఐదు కొమ్ములకు ఒక మగ కుక్క నిచ్చావు కదా! అలాగే ఐదు కొమ్ముల కిప్పుడు కుందేలును ఇవ్వనంటున్నా వెందుకు?"
గుఱ్ఱం జనార్దన రావు

9 కామెంట్‌లు:

 1. చాలా బాగుందండి....నిజంగా సమస్యాపూరణమునకు యెంతో పరిజ్ఞానం కావాలి...యిలాంటి వివరణలు పూరణలకు ఉపయుక్తంగా వుంటాయి కూడా.. ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించు
 2. ఎంద రెరుగ రీ భేదపు
  చందము పలలమ్ములందు శశ శునకముల
  న్నందుమ యొక్కటి యేలనొ
  కుందేటికి కొమ్ములైదు కుక్కకు వలెనే

  [కొమ్ము= క్రొవ్వునుంచు చిన్న దొన్నె(పాత్ర); కుక్క మాంసము నుంచుట కైదు కావాలి గాని కుందేలున కొక్కటి చాలు.]

  రిప్లయితొలగించు
 3. ముందటి సమస్య పూరణ
  కుందేలును కోడిపిల్ల గుటుకున మ్రింగెన్
  విందగు విన, నిది జెప్పుము
  'కుందేటికి కొమ్ములైదు కుక్కకు వలెనే'.

  రిప్లయితొలగించు
 4. పందేరమందు గెలువగ
  నందే యొక పందిగాగ పందియె నందౌ
  నందలమందగ వోటరు
  కుందేటికి కొమ్ము లైదు;కుక్కకువలెనే?

  రిప్లయితొలగించు
 5. చిందరవందర పదముల
  గందరగోళంబు జెంది కవనమొనర్చన్
  యెందులకా కవి సమయము
  "కుందేటికి కొమ్ములైదు కుక్కకు వలెనే"

  రిప్లయితొలగించు
 6. "ఎందరి నడిగితి యుపమా
  నందపు సాపేత్య మొకటి నందా!చెపుమా"
  "కుందకుమో గురు రాజా!
  కుందేటికి కొమ్ములైదు కుక్కకు వలెనే"

  రిప్లయితొలగించు
 7. పందెము గెలువగగొమ్ముల
  నందముగా ఫి ట్టు జేసి యాగారడి యున్
  కుందేటికి కుక్కకునకు
  కుందేటికి కొమ్ము లైదు కుక్కకు వలనే

  చూడుడు మీరలు చూడ్కుల తోడ
  కుందేలు కుక్కకు కొమ్ములు గలవు

  రిప్లయితొలగించు
 8. అందరికీ ధన్య వాదాలు, పూరణ చేసిన వారికి అభినందనలు.
  --గుఱ్ఱం జనార్దన రావు.

  రిప్లయితొలగించు