30, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2130 (తండ్రి యసంగ్రహత్వమును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దాఁ గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే"
ఈ సమస్యను పంపిన పిట్టా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు.
లేదా...
"తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుఁ డెదిగె"

81 కామెంట్‌లు: 1. అసలు బంగారము స్వయముగా మెరియును
  తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుఁ డెదిగె
  వార సత్వపు సంపద వలదతనికి
  తనను తాను ఋజువు జేసు కొనె జిలేబి !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 2. తండ్రికి తండ్రి యిచ్చినది దానము జేసియు కీర్తిగాంచ నా
  తండ్రి శ్రమించి యాశ్రమపు స్థాపననన్ బరమార్థ విద్య స
  త్పుండ్రము దాల్చి మానవుల భూరి సుసేవల దేల్చ ఖిన్నుడై
  తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దా గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని ఖిన్నుడై మెచ్చుకొనడం?

   తొలగించు
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు :

  1. బుద్థిమంతుడైన కొడుకు పూనికెంచి
  తండ్రి కష్టముల్ దీర్చగ తనరు జెంది
  విద్యలొంది పదవులొంది విభవ మొందె
  తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుడెదిగె.

  2. తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుడెదిగె
  కాని వృద్ధులమగు మమ్ము కాచు చుండె
  చిన్నతనము నుండి బుధుఁడై చెలఁగినట్టి
  కొడుకు గుణవంతుడని దల్లి గుబ్బతిల్లె.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజరావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో 'పూనిక+ఎంచి=పూనిక నెంచి, పూనిక యెంచి' అవుతుంది. అక్కడ 'పూనిక గని' అనండి. 'తనరు జెంది'...?

   తొలగించు
  2. గురువుగారికి నమస్కారములు. మీ సూచనను పాటిస్తాను.
   తనరు జెంది = విజృంభించి ; చెలరేగి - అన్న అర్ధంలో వ్రాసాను. దయతో పరిశీలించండి.

   తొలగించు
 4. లింకనాఖ్యుడు స్థలమార్పులీన తండ్రి
  గొట్టు కట్టెల కూర్పున గొణగకుండ
  శ్రమల దేలి యమేరికా రమను యేలె
  తండ్రి ధనహీనతకతన తనయుడెదిగె

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా వారూ,
   మొదటి రెండు పాదాలలో భావం స్పష్టంగా లేదు. అన్వయలోపం ఉన్నట్టుంది.

   తొలగించు
 5. గుండ్రముగాను ద్రిప్ప నొక గూటికి జేరునదే సవాలు వే
  లుండ్రిల యాస్తులిచ్చుటకు లోకపు పోకడ గాగ పుత్రుకున్
  చండ్రగులాబి పీఠములు స్థాయిని బెంచెడు బంగళాలవే
  రండ్రిక నొక్క త్రాగుడుకె రాళ్ళుగ మారును మూర్ఖ పుత్రుచే
  తండ్రి సుపుత్రు జేయనొక తప్కెడు గైకొనడింటి యాస్తిగా
  తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దా గడు మెచ్చు సుతుండు చూడరే

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా వారూ,
   'ండ్ర' ప్రాసాక్షరం కనుక వ్యాకరణ విరుద్ధ ప్రయోగాలను లెక్కించడం లేదు. కాని భావం సుగమంగా, సమర్థంగా లేదు.

   తొలగించు
 6. ధ్యానమును ద్రుంచు నా దూరదర్శనాది
  వస్తుజాలము లేవింట వాస్తవముగ
  తండ్రి ధనహీనత కతన, తనయు డెదిగె
  చదువులను నేర్చి సల్లక్ష్యసాధకుడయి.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 7. రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ధనవిహీన' అనడం మహతీవాచకం కదా! 'ధనవిహీనుఁ। డైన మిగుల శ్రమను జూపి యతని సుతుఁడు...' అందామా?

   తొలగించు
 8. పుండ్ర లలాట ధారణము పూనిక జేయుచు శంభు భక్తుడై
  కొండ్రను సాగుచేసి కడు గుట్టుగ జీవన యాత్రచేయుచూ
  గండ్ర విశేష హృద్యమగు కావ్యము భాగవతంబు వ్రాయగా
  తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దాఁ గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే

  రిప్లయితొలగించు
 9. అందుకొన లేక పోయె నానంద మెపుడు
  తండ్రి, ధనహీనత కతన, తనయు డెదిగె
  నట్టి దురవస్థలన్నిటిన్ మట్టుబెట్ట
  శ్రమను జతగొని బ్రతుకున ప్రగతి గాంచె!

  రిప్లయితొలగించు
 10. బహుకుటుంబీకుడై భారంపు సంసార
  సాగరమీదెడి శక్తిలేక
  పత్తి పంటకు గిట్టుబాటు ధరయె రాక
  యిల్లుగడుచు మార్గమేది లేక
  సారె సారెకు వచ్చు చదువుల ఫీజులు
  చెల్లింపగా నప్పు జేయలేక
  మందులు మాకులు మఱి యెన్నొ పండుగ
  లితరంపు ఖర్చు భరింపలేక

  సతమతమ్మగు తండ్రి కష్టమ్ము గాంచి
  శ్రద్ధతో నేర్పుతో పెద్ద చదువు చదివి
  జీవితాంతము తండ్రికి సేవజేసె !!
  తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుడెదిగె !!

  రిప్లయితొలగించు
 11. తీండ్ర రవిప్రకాశమతితీక్ష్ణతఁ గాళ్లను గాల్చ , భూమిపై
  గుండ్రముగాఁ జరించి , కొడుకున్ జదివింపగ యాచకుండునై
  ఫుండ్రములన్ ధరించెనొక భూసురవర్యుడు జోలెఁబట్టి, యా
  తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దా కడుమెచ్చె సుతుండు జూడరే !!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు మురళీకృష్ణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 12. ఆర్యా.మరొక విడత సమస్యావళిన బరిశీలించ గోరి
  శత్రువు స్వదేహమౌట నది శాపము సుమ్మిల దీర్ఘ జీవికిన్ . లేదా
  తన దేహమె శత్రువౌట తథ్యము ధరణిన్

  రిప్లయితొలగించు
 13. తండ్రి ధనహీనతకతన తనయుడెదిగె
  మేనమామకు సంపదల్ మించియుంట
  భూరివిలసిత సద్గుణ సూరియగుట
  సన్నుతింపగ యోగ్యమౌ చరితగలుగ.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 14. తే.గీ. పేదరిక మందరికిజూడ కాదు ముప్పు
  ఆపదలయందె అవకాశ మరయ వలయు
  నండ్రు పెద్దవారనియెంచి అధిగమించి
  తండ్రి ధనహీన కతన తనయుడెదిగె
  అధిగమించు = చదువు (శబ్ద రత్నాకరం)

  రిప్లయితొలగించు
 15. పుండ్రముదీర్చిదిద్ది యటు మోసముజేయుచు స్వార్థతత్త్వమే
  తీండ్రముగాగ లంచముల దీసుక దుష్టపుహేయమార్గమున్
  గండ్రతనాచరించకను గౌరవ ధార్మిక సాధువర్తియౌ
  తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దా గడు మెచ్చె సుతుండుచూడరే.

  రిప్లయితొలగించు
 16. పూట గడచుట కష్టమై పూట కూళ్లు

  దినుచు;పాఠాలు చెప్పుచు ధనము నొంది

  క్రమముగా నున్నతోద్యోగి గాను మారె

  తండ్రి ధన హీనత కతన తనయు డెదిగె.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పిన్నక నాగేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 17. పుండ్రము లేని వైష్ణవుడు పూర్ణమనస్కుడు దీన బంధువుం
  దీండ్రపు జన్మదుఃఖములఁ దేరగ నందన దారలింక కో
  డండ్రుల కెల్ల పంచి సిరి డంబము నైహిక వాంఛలం దిలం
  దండ్రి యసంగ్రహత్వమును దాఁ గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే


  జన్మ నిడె మరువకు మరు జన్మ నైన
  నెన్న విద్యయ విత్తము కన్న మిన్న
  పట్టుదల వహించి చదివి మెట్టు లెక్కి
  తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుఁ డెదిగె

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో 'వాంఛలం దిలం దండ్రి...' ఇక్కడ పదవిభాగం ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు.

   తొలగించు
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు.ధన్యవాదములు.
   ఇక్కడ విశేష పద విభజన లేదండి. 'వాంఛలందు + ఇలన్ = వాంఛలం దిలన్.
   ఐహిక వాంచ లందు నసంగ్రహత్వము తండ్రికి నిలలో నని నా భావము.

   తొలగించు
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. "పంచ సిరి" యన్న నన్వయము బాగుండుననుకుంటాను.

   తొలగించు
  4. ఇలన్... ద్రుతాంతంగా కాకుండా అనుస్వారంతో వ్రాయడం వల్ల పొరబడ్డాను. మన్నించండి.

   తొలగించు
 18. మాన్యకవి మిత్రులకు
  శంకర గురు బోధ చంపెర నాదుక బాధ
  సంకటములు బాపె సద్గతి త్రోవ జూపె
  ఇక్కడ ఈ ‌సాంప్రదాయ కీర్తన పల్లవి తోనే ఆగి పోయింది దీని పూర్తి పాఠం ‌సేకరించండి
  ఈ శంకరాభరణం గురువు గారికి వర్తింప జేస్తూ పూరిస్తే
  శంకర గురు బోధ చంపెర మాదు బాధ
  సంకటములు బాపె సత్కవి బాట జూపె. అవుతుంది దీనిని మన గురువు అనుమతి తో పూరిద్దామా ఒక ఘట్టంలో
  నమస్కారములు

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా వారూ,
   దయచేసి అటువంటి ప్రయత్న మేదీ చేయకండి. అందుకు నేను అనర్హుడను.

   తొలగించు
 19. పౌండ్రవవాసుదేవుఁడు వివాదము రేపుచు తాను విష్ణువం
  చండ్రు గొనుండు స్వర్ణమణి హారములన్నను యాశఁబోక రా
  రండ్రు భజింతు కృష్ణుని విలాసమహత్త్వములంచు జెప్పు నా
  తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దాఁ గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పౌండ్రక'ను 'పౌండ్రవ' అన్నారు.

   తొలగించు
  2. ధన్యవాదములు గురువుగారు.
   అది "పౌండ్రక" అని ఉండాల్సింది. పొరపాటు.
   ఎక్కడా చదవలేదు కానీ, ఒక సినిమాలో చూసిన గుర్తు ఈ పౌండ్రకవాసుదేవుని గూర్చి.
   ధన్యోస్మి.

   తొలగించు
  3. పౌండ్రక వాసుదేవుడు.....
   భారతంలో కనిపించే పాత్ర. కరూశ దేశం రాజు. కృష్ణుడు కైలాసానికి వెళ్లిన సమయంలో ద్వారకకు వెళ్లి తానే కృష్ణుడునని చెప్పి, సాత్యకి చేతిలో దెబ్బలు తిన్నాడు. తరువాత కాశి రాజును కూడగట్టుకొని ద్వారకపై దాడి చేసినప్పుడు కృష్ణుడి చేతిలో ఉభయులూ పరాజితులైనారు.

   తొలగించు
 20. పుండ్రముదీర్చిదిద్ది యటు మోసముజేయుచు స్వార్థతత్త్వమే
  తీండ్రముగాగ లంచముల దీసుక దుష్టపుహేయమార్గమున్
  గండ్రతనాచరించకను గౌరవ ధార్మిక సాధువర్తియౌ
  తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దా గడు మెచ్చె సుతుండుచూడరే.

  రిప్లయితొలగించు
 21. తండ్రి ధనహీనతకతన తనయుడెదిగె
  మేనమామకు సంపదల్ మించియుంట
  భూరివిలసిత సద్గుణ సూరియగుట
  సన్నుతింపగ యోగ్యమౌ చరితగలుగ.

  రిప్లయితొలగించు
 22. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  తీ౦డ్రల నన్నిటిన్ మిగుల దీరిచి బోషణ
  ……………… జేయు వా డిలన్

  ద౦డ్రియ || స౦గ్రహత్వమును తా గడు
  ………………… మెచ్చె సుతు౦డు | చూడరే

  మ౦డ్రపు గబ్బయై మగని మాటున చేరి విస౦బు
  ……………………… జిమ్ముచు

  న్నీ౦డ్రము సేయగా దొడగె ని౦టికి వచ్చిన …………………… కోడ లక్కటా

  { తీ౦డ్రలు = కోరికలు . ఈ౦డ్రము సేయు =
  బాధ వెట్టు . }  రిప్లయితొలగించు
 23. ధనమధాందుల యినుప పాదాల క్రింద
  నలుగు బానిస బ్రతుకది యలుసుగాగ
  తండ్రి ధనహీనత కతన, తనయుఁడెదిగె
  చెలఁగి భగవత్ప్రసాదిత తెలివితోడ

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ప్రసాదిత తెలివి' అనడం దుష్టసమాసం. 'చెలగి భగవత్ప్రసాదవిశిష్ట బుద్ధి' అందామా?

   తొలగించు
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు.
   సవరించిన పూరణ:ధనమధాందుల యినుప పాదాల క్రింద
   నలుగు బానిస బ్రతుకది యలుసుగాగ
   తండ్రి ధనహీనత కతన, తనయుఁడెదిగె
   చెలఁగి భగవత్ప్రసాద విశిష్ట బుద్ధి

   తొలగించు

 24. తండ్రిని భాగ్యహీనుడని తక్కువజేసిన మేనమామతో
  తీండ్రపు జూపులన్ బలికె ధీటుగ మల్లన తీవ్రవాక్కులన్
  పుండ్రముఖారవిందుడగు పోతన భక్తికి సాటి యేదనెన్
  తండ్రి యసంగ్రహత్వమును దాఁ గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే"

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 25. తండ్రి తేనీటినమ్మెడు ధనవిహీను
  డైన, మిగుల శ్రమను జూపి తనయుడేమొ
  భరత ఖండమ్ము మెచ్చగ ప్రముఖు డయ్యె
  తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుఁ డెదిగె"

  గురువుగారూ, సవరించినాను. కృతజ్ఞతలు
  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

  రిప్లయితొలగించు
 26. వీలు కాలేదు చదువగ వేణు నక ట
  తండ్రి ధనహీన క త న, తనయు డెది గె
  దల్లి దండ్రుల పోషణ ,దైవ బలము
  లుండుట వలన మంచిగ నున్నతుడుగ

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 27. కటిక దారిద్ర్యమున నిల్లు గడచుచుండె
  తండ్రి ధన హీనత కతన,తనయు డెదిగె
  పత్రికల్,పాలసంచులు పంచి ధనము
  తెచ్చి చదువును సాగించె ధీరుడగుచు

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 28. తండ్రి ధన హీనత కతన తనయు డెదిగె
  టివి సమయమునకు నొకపోటీని నిడగ?
  గెలిచి డబ్బును సాధించె|విలువలుంచ?
  లోటు మాన్పెను సంసార బాటవేసి|
  2.తండ్రి యసంగ్ర హత్వమును దాగడుమెచ్చె “సుతుండుచూడరే?
  ఎండ్రియు పిల్ల లట్లుగనునెంచగ?మిత్రులు జేయు మంచియే
  గండ్రిగ మార్చగా బ్రతుకు” కాంక్షలుదీరెను లాభసాటితో
  తండ్రికి కీర్తి వంతుడను దర్పము నందున సంతసంబిడన్ . {గండ్రి=దిట్ట}

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   సంసార బాట... దుష్ట సమాసం.

   తొలగించు
 29. తీండ్ర గ గొప్పవారిలను దీటలు వారగ దానమీయగన్
  దండ్రి దనంత దా నపుడు దప్పను భావన గల్గి యుంటతో
  తండ్రి య సంగ్రహ త్వమును దా గడు మెచ్చె సుతుండు చూడరే
  పౌండ్రు ని మంచి శీలతను పౌరుష భావము రంగ రించుటల్

  రిప్లయితొలగించు
 30. రెక్కలాడిననె మనకు డొక్క లాడు
  ననుచు కొమరుని నడిపించె నతడు! పేద
  తనము ప్రతిభను తాక రాదనుచు పలుకు
  తండ్రి ధన హీనత కతన తనయు డెదిగె!

  రిప్లయితొలగించు
 31. కూటికై, చోరుడయి తండ్రి గూర్చ ధనము
  దూరి వికలాంగుడగు పుత్రుడూరి బడిని
  మేలు మేధావియై సీమ నేల నేగె;
  తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుఁ డెదిగె

  రిప్లయితొలగించు
 32. కష్టపడి చేసిన కృషిలో నష్ట మొదవ
  తండ్రి ధన హీనత కతన తనయు డే దిగె
  నాధునికమైన పద్ధతు లనుసరించి
  సేద్య మొనరించి అత్యంత బాధ్యతగను

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 33. తండ్రికినికల్గు సంతసంతన తనయుని
  తండ్రికి తగిన తనయుడతండని పలు
  తావుల పలువురుపొగడ తండ్రిపేరు
  తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుఁ డెదిగె

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. వద్దూరి రామకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సంతసంతన'...?

   తొలగించు
  2. సంతసం (సంతోషం ) తన (తనయొక్క) వడ్డూరి రామకృష్ణ

   తొలగించు
  3. రామకృష్ణ గారూ,
   సంతసం అని ముప్రత్యయం స్థానంలో అనుస్వారాన్ని పెట్టి వ్యావహారికంగా వ్రాయరాదు కదా!

   తొలగించు
 34. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు
 35. తండ్రి ధనహీనత కతన తనయుడెది గె-
  లవవలసినను నిజమైన లక్షణముల
  చేతనే గాని డబ్బులిచ్చి పని తుచ్ఛ
  నరుల వలె యొనరింపుట యెరుగడసలు

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. నితీశ్ చంద్ర గారూ,
   'శంకరాభరణం' బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
   విలక్షణమైన విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '..యొనరించుట' అనండి.

   తొలగించు