21, మార్చి 2011, సోమవారం

ప్రహేళిక - 43 సమాధానం.

ఈ కావ్యం పేరేమిటి?
ఏది జటాయువు సోదరునకుఁ బేరు? - సంపాతి
సాగరముఁ గలువ సాగు నేది? - సరిత్తు
మత్తుఁ గల్గించు గమ్మత్తు వస్తు వదేది? - గంజాయి
ఇల్వలు సోదరుం డెవ్వఁ డతఁడు? - వాతాపి
పాంచాలితోడ సుభద్ర వరుస యేది? - సపత్ని
నాల్గవ శత్రువు నామ మేది? - మోహము
కామధేనువునకుఁ గల వేఱు పేరేమి? - సురభి
సముదాయమునకును సంజ్ఞ యేది? - గణము
వాయుసుతుఁడు పాండవద్వితీయుఁ డెవండు? - భీముడు
సంపాతి - సరిత్తు - గంజాయి - వాతాపి - సపత్ని - మోహము - సురభి - గణము - భీముడు.
పై పదాల నడిమి అక్షరాలను చదివితే తెలిసే కావ్యం పేరు ..........
పారిజాతాపహరణము
సరియైన సమాధానాలు పంపిన వారు .......
1. చంద్రశేఖర్ గారు,
2. కోడీహళ్ళి మురళీ మోహన్ గారు,
3. మందాకిని గారు,
4. మంత్రిప్రగడ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు,
5. వసంత్ కిశోర్ గారు,
6. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు.
అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి