27, మార్చి 2011, ఆదివారం

వారాంతపు సమస్యా పూరణం - (రాతికి నాతిపైన ననురాగము)

కవి మిత్రులారా,
ఈ వారాంతానికి పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ......
రాతికి నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమే కదా!

11 కామెంట్‌లు:

 1. ఇంతికి బాధలే యెపుడు!ఇష్టమ? కష్తము దీరదా శివా!
  నాతికి జీవితంబుతుదినాటనె జింతలు బాయుటన్; యహో!
  సొంతము గాదనున్ పతియు; సోకుల కమ్మెడు జంతువా? గనన్
  రాతికి నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమే కదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చేతికి యస్థిలేదనఁగఁ చేరి తపంబొనరించుయా సురా
  రాతికులంబుకెల్లను వరాలనొసంగు దయాస్వరూపుడా
  నాతి,గిరీంద్రపుత్రి,తన నాలిగ జేరఁగఁ వేడఁ,మన్మథా
  రాతికి నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమే కదా!

  స్వరూపుడు+ఆ నాతి =స్వరూపుడానాతి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రాతిరి ప్రొద్దులందు చెలి రాకను కోరుచు నొక్క శిల్పి సం
  ప్రీతిని,దూర దేశమున ప్రేమను దల్చుచు నామె రూపునే
  చేతనుబట్టి తానులిని చెక్కెను బొమ్మను చూడ చక్కగా
  రాతికి, నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమేకదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ
  అలరించు చున్నవి !
  01)
  _________________________________________

  నాతిని హింసబెట్టి కడు - నైచ్యము జూసిన , క్రూర కర్మునిన్
  భీతిని గొల్పు , పాతకుని - భీకర పోరున ముద్దముద్దగా
  చాతురి తోడ యా నిశిని - చాగర జేసిన జెట్టి , కీచకా
  రాతికి ,నాతి పైన నను - రాగము గల్గుట నైజమే గదా !
  _________________________________________
  చాగర = నాశనము

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పాతక హారిపై రమకు,పావన పాదుడు రాముపైన గుం
  డ్రాతికి ,నాతిపై న ననురాగము గల్గుట నైజమే కదా
  భూతల మందునన్ పురుష పుంగవు లందరికిన్,గనంగ భూ
  జాతకు రాముపైన ,వర జాణకు మోహము దీర్చు వారిపై
  ప్రీతిని గల్గి యుండుటయు ప్రేమకు చిహ్నము గాదె చూడగన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. దూతగ బంపె భూసురుని దోకొనిపోవ ప్రియోక్తలేఖనం
  బే తడవాటు నోపని మృగేక్షణ చేకొనరార మాధవా
  భీతిలియున్నగోమలిని వేగ విదర్భ యనంగ నమ్మురా
  రాతికి నాతిపైన ననురాగము పుట్టుట నైజమే గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నాతిని జంపె రక్కసిని, నాతిడ నెంగిలి నారగిం చె, నో
  నాతిని జేసె ప్రాణ మిడి నల్వురు మెచ్చగ రామ చంద్రుడా
  రాతిని, నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమే కదా,
  ప్రీతిని ద్రుంచె శంభువిలు ఫెళ్ళున సీతను బెండ్లి యాడగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కవిమిత్రు లందరికీ వందనాలు.
  మా అత్తమ్మ మరణం కారణంగా ఈసారి వారాంతపు సమస్యాపూరణాన్ని వెంటవెంటనే చూడలేక పోయాను. మన్నించండి.
  టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారు,
  మందాకిని గారు,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు,
  వసంత్ కిశోర్ గారు,
  మంద పీతాంబర్ గారు,
  గిరి గారు,
  మిస్సన్న గారు
  అందరి పూరణలను చూసాను. అన్నీ వైవిధ్యంగా, సలక్షణంగా ఉన్నాయి. అందరికీ అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చేతిని సుత్తినిన్ గొనుచు చెన్నుగ లక్ష్మిని జేయబూనుచున్
  రాతిరి ప్రొద్దుటన్ గనక రాతిని మల్చుచు శిల్పియొక్కడున్
  భూతల మందు మిన్నయగు పుత్తడి బొమ్మను చెక్కుచుండగా
  రాతికి నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమే కదా!

  రిప్లయితొలగించండి