14, నవంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2520 (బొంకునట్టివాఁడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును" 

33 కామెంట్‌లు:

 1. భార్య తోడ, మరియు బాసుతోడ నెపుడు,
  శిస్తు గట్టునపుడు, శివుని తోడ,
  శుక్రనీతి నెంచి వక్రబుద్ధి కలిగి
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ధర్మ రక్షణముకు ధర్మజుండే బొంకె
  మహిత ధర్మ శాస్త్ర మర్మమెఱిగి
  మాన వతుల ప్రాణ మానముల్ కాపాడ
  బొంకునట్టివాడె పూజ్యుడగును

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సత్య మనృతములవి సాపేక్షములె కాని
  యెంచి చూడగ నిరపేక్ష మౌనె ?
  ప్రాణ,మాన, ధర్మ పరిరక్షణ కొఱకు
  "బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును"

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కలియు గంబు జూడ కపటంపు నిలయమ్ము
  సత్య మనగ వెదుక సాధ్య పడదు
  నిజము పలికి నంత నిష్టూర ములెగాన
  బొంకు నట్టి వాఁడె పూజ్యు డగును

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మీరు నేను చూచు మిథ్యాజగతి కర్త;
  సకల జనుల మదిన సణుగు వాడు;
  లేనిది కల దంచు, లీలలు నావంచు
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁడగును

  రిప్లయితొలగించండి
 6. (గిరీశం వెంకటేశంతో)
  వెంకటేశ!వచ్చి వినవోయి నామాట;
  విధవయువతి నెపుడు విడువబోకు;
  కనులు మూసి కాల్చు గట్టిగా పొగచుట్ట;
  బొంకునట్టివాడె పూజ్యుడగును.

  రిప్లయితొలగించండి 7. రంగుల బతుకాయె రావడి జేయుచు
  వింగడముల జనుల విడువక, సయి,
  బింకము విడువక గుబిరికను పన్నుచు
  బొంకునట్టివాడె పూజ్యుడగును :)


  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ధర్మ దూరులౌచు ధరణిని బాలించు
  వార లుండునట్టి ప్రాంత మందు
  చౌర్య కళకు సతము సన్మాన మందును
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మైలవరపు వారి పూరణ

  అమ్మ ! మన్ను దినగ నాకొంటినో ? వెర్రి
  నో? శిశువునొ ? నేను ! నోరు జూడు !
  మమ్మ ! నమ్మకమ్మ ! యన్న మాటలటంచు
  బొంకునట్టి వాడె పూజ్యుడగును !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిల్లల పండుగ ప్రత్యేకం! చాలకోమలంగా యున్నది!నమస్సులు!!

   తొలగించండి
 10. డా.పిట్టా
  శాస్త్ర శోధకులెల్ల సత్యాలు బలుకంగ
  వాని ఫలితమౌ నవనిని మెలగు
  యంత్ర రాశి సౌఖ్య మంతయు దోచగ
  బొంకు నట్టి వాడె పూజ్యు డగును

  ఆంధ్ర తెలుగు నేల లట్లె పోరున నున్న
  పెకల లేదు వాణి భేషు భేషు!
  కల్ల బొల్లి గీత కలికల మొనగాడు
  బొంకునట్టివాడె పూజ్యుడగును!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. డా.పిట్టా
  బైరి గడ్డమేడ, పిల్లి గడ్డమె మిన్న
  పిల్లి గడ్డమతని ప్రీతి కొరకు
  ఒల్లు జాగ్రతకని యొక్కొక్క సమయాన
  బొంకునట్టివాడె పూజ్యుడగును!

  సత్యమనుచు జెప్పె సదరు కంచైలయ్య
  కేది పరువు యతని కేది రక్ష?
  ప్రాణ రక్షణముకు ప్రజల మధ్యన నుండ
  బొంకునట్టివాడె పూజ్యుడగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నిజము నిప్పు వలెను నిత్యమై భా సింప
  కల్లకల యె యగుట కాంచనగు ను
  శాశ్వత oబుకాదు సర్వ వేళ ల దె ట్లు
  బొంకు నట్టి వాడె పూజ్యుడ గును

  రిప్లయితొలగించండి
 13. _14/Nov/2017, హైదరాబాద్_
  ఆ.వె.||
  భువిన ధర్మమున్ కొరవడ, మనిషి పల్కి
  'బొంకునట్టి వాడె పూజ్యుడగును'
  అన్నమాట నిక్కమైనను, కలికాల
  మహిమ తప్పునెట్లు, మంథనీశ!
  _రేగళ్ళ శ్రీనివాస ప్రకాశ్_

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వట్టిపోయియుండి నట్టి యావును జంపు
  వానినుంచి గోవు పారిపోవ
  గోవు రక్షజేయ గోప్యత పాటించి
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సత్యయుగము నందు సత్యమేదైవము
  త్రేతయుగము పిదప తీరుమారె
  కలియుగమ్ము నందు కపటమే గెల్చురా
  బొంకునట్టీ వాడె పూజ్యుడగును!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గౌరవించబోను కన్నవారి, బుధుల
  ధర్మ మింత నేను ధరణిసేయ
  నాదిదేవు మదిని యసలు గొల్వననుచు
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కోట రాజశేఖర్ గారి పూరణ

  సందర్భం :: *శుక్రాచార్యుని అసత్యోపదేశం*
  ఓ బలిచక్రవర్తీ! ఉన్న ధనాన్ని ఐదు భాగాలుగా చేసి ధర్మంకోసం, కీర్తికోసం, ధనవృద్ధికోసం, తన సుఖంకోసం, తనవారిని రక్షించేందుకోసం ఉపయోగించాలి. పూర్తిగా దానం చేస్తే నీవే మిగలవు. నీ ప్రాణరక్షణకోసం దానం ఇవ్వలేనని అబద్ధం చెప్పు అని రాక్షసగురువు శుక్రాచార్యుడు పలికే సందర్భం.

  *బలి చక్రవర్తి!* యా భగవాను డీతడే
  విష్ణు వవ్యయుడు *త్రివిక్రముండు,*
  అదితి కశ్యపులకు నవతరించినవాడు
  *వామనమూర్తి* యై వచ్చినాడు,
  ఒక పాదమున భూమి, నొక పాదమున స్వర్గ
  మాక్రమించు, నిక నిన్నణచివేయు,
  ధర్మము, కీర్తియు, ధనవృద్ధి, తన సుఖ
  మును, స్వజనావన మనగ నైదు
  కలవు ధనమునకును గన ప్రయోజనములు
  కనుక నివ్వజాల ననుము, వినుము,
  ప్రాణ రక్షణమ్మె పరమ ధర్మం బని,
  *బొంకునట్టి వాఁడె పూజ్యుఁడగును.*


  *కోట రాజశేఖర్ నెల్లూరు.*

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ప్రాణ హాని నెంచి పారిపోవుచు వచ్చి
  యింట దూరు వాని కంటఁ జూచి
  వెంబడించువాడు వివరమ్ములడిగినన్
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మాయదారి కాలమరుదెంచెనక్కటా
  భాష రాని వాడె పాటగాడు
  నక్షరములు రానియతడు ఘనాపాటి
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును

  రిప్లయితొలగించండి


 20. కల్లమాటలెల్ల కమ్మగా నాడుచు
  కొలువు కూర్తు నంచు కువలయాన
  దేశ దిమ్మరట్లు తిరుగుచు సతతము
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును"

  వెలది విషయమందు విప్రవరుల యందు
  మనువు సమయమందు మాన భంగ
  మందు ననృత మాడ నఘము రాదత్తరి
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును"

  శుక్రనీతి యిదియు సక్రమముగ విను
  ౹మత్యవసర సమయ మందు గాని
  సుదతులందు గాని సురభుల విషయమై
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును".

  అవసరార్థ మాడె నలనాడు ధర్మజు
  డాజి యందు తాను ననృతమునట
  ప్రాణరక్షణకని పలికెడు సమయాన
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును.


  ఊసులెన్నొనాడి యుర్విజనుల మెప్పు
  బడసి నేతలింట పగలు రేయి
  మాయమాటలాడి మంచి పదవులందు
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును.

  కల్లలాడు వారు ఘనులుగా మెరయుచు
  గడుపుచుందు రెల్ల కాలమిలను
  గడుసు దనము తోడ కాసుల నార్జించి
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మాయమాటలాడి మంత్రిపదవిఁ బొంది
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును
  నిజముపల్కువాని ప్రజలు నమ్మకయున్న
  మంచిరోజులింక కాంచుటెపుడొ?

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఇల నజాత శత్రువే రాజ రత్నము
  కురు కుల శశి పాండు వర సుతుండు
  ధర్మ తత్పరుండు ధర్మజుం డెఱుఁగఁ డే
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పేరు సృష్టికర్త, పెనునగ్నిలింగము
  జాడ తెలియలేక జంకుతోను
  మొగలిపువ్వు చేత ముసియాడ జేసెరా
  బొంకునట్టి వాడె పూజ్యుడగును!


  రిప్లయితొలగించండి
 24. జింక బొంకుచేత జీవించె రాముడు|
  రావణాసురుండు రయముగాగ|
  పూతనకడ కృష్ణ|పూరి చే హతమాయె|
  బొంకునట్టి వాడె పూజ్యుడగును| {పూరి=చనుబాలు}

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సుంకులేని పంట,మంకుమానెడిబిడ్డ
  కంటబడగ వచ్చు|”కలియుగాన
  రంకు,మంకు,జంకు,గొంకు గల్గధికారి
  బొంకునట్టి వాడె పూజ్యుడగును”|{లేనివాడు లేనివాడే}

  రిప్లయితొలగించండి
 26. బొంకునట్టివాడెపూజ్యుడగునుసామి
  యక్షరాల నిజమయతడెసుమ్ము
  నోరుబెద్దచేసినోటినిండపొగరు
  మాటలెన్నొపలుకుమంచిలేమి

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఒప్పిదమగు బొంకు నొరుల బ్రాణము గాయ!
  శాంతి కోరి యనిని సల్పు దారి
  తప్పు కాని యటులె ధర్మరాజు వరుస
  బొంకునట్టి వాడు పూజ్యు డగును

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కవిమిత్రులారా!
  నమస్కృతులు.
  బొంబాయి నుండి నేరుగా వరంగల్... అక్కడి నుండి మానుకోట... మానుకోట నుండి నేరుగా హైదరాబాదులోని హోమ్ కు ఇప్పుడే చేరుకున్నాను. ఐదు రోజుల నిరంతర ప్రయాణం వల్ల స్వల్పంగా అలసట... రేపు ఉదయం నుండి గతంలో కంటె శ్రద్ధగా బ్లాగు నిర్వహణను కొనసాగిస్తాను.
  ఇన్ని రోజులు పూరణలు చేస్తూ, మిత్రుల పూరణలపై స్పందిస్తూ బ్లాగును ముందుకు నడిపించిన అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కాని పోని మూఢ కథలను జెప్పుచు
  కడుపు నింపు కొనెడి కపట గురువు
  సాదు జనుల నెల్ల సంప్రీతితోనమ్మ
  బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును

  రిప్లయితొలగించండి