21, మే 2011, శనివారం

సమస్యా పూరణం -344 (బిడ్డఁ గన్న తల్లి)

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ........
బిడ్డఁ గన్న తల్లి గొడ్డురాలు.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునికి ధన్యవాదాలు.

11 కామెంట్‌లు:

 1. ప్రసవ మైన పిదప పాపనేమందురు?
  ప్రసవ మిడిన వనిత పాప కెవరు?
  సంతు లేని ఇంతి చక్కటి పేరేమి?
  బిడ్డ-కన్న తల్లి-గొడ్డురాలు.

  (బిడ్డను అనే అర్థంలో ఉంది గనుక చిన్న మార్పుతో..

  పడతి నెలలు నిండ ప్రసవించు నెవ్వరి ?
  ప్రసవ మిడిన ముదిత పాప కెవరు?
  సంతు లేని ఇంతి చక్కటి పేరేమి?
  బిడ్డ,గన్న తల్లి,గొడ్డురాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. దేవకీలలామ దేవుని, వరమున
  బిడ్డఁ గన్న తల్లి; గొడ్డురాలు.
  యగుట మేలు కాదె యనుచును వగచెను
  కంసు కన్నతల్లి కల్ల కాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తల్లికి గల యాస్తి తనకు వ్రాయించుక
  ......................బైటకు నడుపెడి భ్రష్టుడొకడు!
  ఆలి కొంగట్టుక కాల భైరవుడట్లు
  ......................తల్లిని మఱచిన తనయుడొకడు!
  అమ్మను రేపవల్ అరవ చాకిరి చేయు
  ......................పనిగత్తెగా జూచు పాపి యొకడు!
  గోరుముద్దలు వెట్టి గారము జేసిన
  ......................కన్నకడుపు మాడ్చు కటిక యొకడు!

  ఆదరమ్ము లేని అమ్మలు యెందరో
  బ్రతుకు భార మయి శవాల వోలె
  బ్రతుకు చుండ్రి నేడు! పరమని కృష్టుడౌ
  బిడ్డఁ గన్న తల్లి గొడ్డురాలు!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అడ్డ పాపగున్న బిడ్డగుదురు కాని
  గడ్డములు మొలిచిన బిడ్డగుదెరె?
  ఫుడ్డు పెట్ట కుండ నడ్డి విఱిచినట్టి
  బిడ్డఁ గన్న తల్లి గొడ్డురాలు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మంత్ర పటిమ వలన తంత్రమెరుగని కుంతి
  కవచ కుండలముల కొడుకు కనెను
  గంగ పాలు చేసి భంగ పడెను గాన
  బిడ్డ గన్న తల్లి గొడ్డు రాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  ప్రశ్నోత్తరరూపంలో ఉన్న మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  మందాకిని గారూ,
  మధురమైన పూరణ మీది. అభినందనలు.

  మిస్సన్న గారూ,
  అద్భుతమైన సీసపద్యంతో అలరించారు. ధన్యవాదాలు.
  "ఆలి కొంగట్టుక" అనే దాన్ని "ఆలి కొంగును పట్టి" అందామా?

  జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  ప్రశస్తమైన పూరణ మీది. అభినందనలు.

  రాజేశ్వరి నేదునూరి గారూ,
  మంచి విషయాన్ని ఎత్తుకొని పూరించారు. బాగుంది. అభినందనలు.
  మొదటి పాదంలో గణం, రెండవ పాదంలో యతి తప్పాయి. నా సవరణ ..
  మంత్ర పటిమ వలన తంత్ర(మొల్లని) కుంతి
  కవచ కుండలములఁ (గనెను సుతుని)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గురువుగారూ మీ సవరణకు ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. "నా సుతు"డన, "కాదు - నా సుతుం" డని, ఇరు
  సతులు పోర; రాజు " సమ విభజన
  సలుపు" దనగ - తేలె సతుల నెవ్వ రెవరు
  ’బిడ్డ గన్న తల్లి’; ’గొడ్డురాలు’!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆచార్యుల వారి పూరణ అద్భుతంగా ఉంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారూ,
  ప్రశస్తమైన పూరణతో మనోల్లాసాన్ని కలిగించారు. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శంకరార్యా! ధన్యవాదములు.
  ఆట వెలది లో (గొడ్రాలి) వెలది ఆట కట్టించి 'నాలుగు పాదాల ' ధర్మాన్ని నిలిపిన కథ చెప్పిన ఫణీంద్ర గారికి అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి