12, మే 2011, గురువారం

చమత్కార పద్యాలు - 53 (నవరస నాయకుఁడు)

నవరస నాయకుఁడు శ్రీరాముఁడు
సీ.
కడు నొప్పు జానకీకల్యాణ శుభలగ్న
కాలోత్సవంబు శృంగారరసము
పట్టాభిషేక సంభ్రమవేళ మునివృత్తిఁ
జను మన్నఁ జనుటయే శాంతరసము
తను నరమాత్రుగాఁ దలఁచు తాటక నేయ
నట్టహాసస్ఫూర్తి హాస్యరసము
పాదరేణువు సోఁకి పాషాణ మెలమితో
పొలతియై నిలుచు టద్భుతరసంబు
మాయామృగం బైన మారీచుఁ జంప బా
ణము వేయుటే భయానకరసంబు
కడఁగి వారిధిమీఁదఁ గదిసి లక్ష్మణు చేతి
విల్లందుకొను వేళ వీరరసము
తన బాణహతిఁ బడ్డ దైత్యుల వికృతాంగ
భావంబు చూడ బీభత్సరసము
రాణివాస ద్రోహి రావణాసురుఁ బట్టి
రణవీథిఁ ద్రుంచుట రౌద్రరసము
అల విభీషణుని లంకాధిపుఁ జేయుచో
రూఢికి నెక్కు కారుణ్యరసము
తే. గీ.
నవరసంబులు నీయెడ నాటుకొనియె
దశరథేశ్వరపుత్ర! సీతాకళత్ర!
తారకబ్రహ్మ! కౌసల్యతనయ! రాజ
రాజదేవేంద్ర! పట్టాభిరామచంద్ర!
(శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారు సేకరించిన
చాటుపద్య రత్నాకరము నుండి)

3 కామెంట్‌లు:

 1. ఆర్యా!పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారు వ్రాసిన పద్య పరిచయం ద్వారా నిత్యమూ నవ నవ లాడే మానవ నవలా నాయకుడిని నవరసాలను దర్శింపజేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గురువుగారూ మంచి పద్యాన్ని గుర్తు చేశారు.
  ఎప్పుడో ఒక సారి యేదో క్లాసులో పాఠ్యాంశంగా వచ్చినట్లు గుర్తు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శంకరయ్య గారూ! ఈ సమస్య ఎలా ఉందో చెప్పండి.

  "మీసమునుదువ్వి వనితతా మిడిసి పడెను".

  రిప్లయితొలగించండి