1, మే 2011, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 325 (పిలువని పేరటమ్మునకుఁ)

వారాంతపు సమస్యాపూరణం
కవి మిత్రులారా,
ఈ వారాంతానికి పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ......
పిలువని పేరటమ్మునకుఁ
బ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా!
ఈ సమస్యను పంపిన కవి మిత్రునికి ధన్యవాదాలు.

39 కామెంట్‌లు:

 1. 01)
  ________________________________________

  చెలువుగ దేవళమ్మునను- చిత్ర విచిత్రపు రీతులన్ మహా
  వెలుగున జానకీ రమణు - పెండిలి వేడుక జూడగన్ సదా
  కలుగును సంతసంబు మది ! - కారణ జన్ముల గాంచగా నిలన్
  పిలువని పేరటమ్మునకు - బ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా!
  ________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కలువల కళ్ళ రామునకు కంజదళాక్షిణి సీత మాతకున్
  చలువల పందిరేసి యిట చక్కగ పెండ్లిని జేయుచుండె!రా!
  పిలువరు యెవ్వ రక్కడకు పేరును బెట్టుచు,రమ్మురమ్మికన్!
  పిలువని పేరటమ్మునకు బ్రీతిగ బోవుట మేలు మిత్రమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కిశోర మహోదయా! హనుమచ్చాస్త్రి గారూ
  అద్భుతమైన అంశాన్ని అత్యద్భుతంగా మలచారు.
  అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అనుకోకుండా నేనూ సీతారామ కల్యాణానికే బయల్దేరాను.కాని మీరే నాకంటే నిమిషం ముందు చేరుకున్నారు.అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మిస్సన్న గారూ! ధన్యవాదములు.
  రవి గారూ!హాస్టలరు మానససికి స్థితి చక్కగాచెప్పారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రవి గారూ!మూడవ పాదంలో గణము తప్పింది.అలములు ఆకు వంటకము -అంటే సరిపోతుందేమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శాస్త్రిగారూ !
  ధన్యవాదములు !

  మిస్సన్న మహాశయా !
  ధన్యవాదములు !
  ఇందాకే మీరన్నట్టుగా
  భావ సారూప్యత అంటే ఇదే గదా !

  రవీజీ !
  బావుంది !
  "అలములు ఆకులున్నవట " అంటే ?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పిలువని పేరటమ్మునకుఁ బ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా
  తలుపగ నేల మానమును? ధైర్యము జేసి భుజించి లేతమోయ్
  అలములు ఆకులెందుకిక? హాస్టలు నందున మెస్సువద్దురా
  సెలవగు రోజు నేడు మరి చీకులు చింతలుఁ మర్చిపోదమోయ్

  గోలి వారు: ఇందాకే అనుకున్నాను. ఇంతలో చెప్పారు.
  కిషోర్ గారు: అలములు - గడ్డి, ఆకులలములు అంటాం కదా అలాగ.

  త్రీ ఈడియట్స్ సినిమా చూస్తూంటే ఆలోచన వచ్చింది.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. "చెలువుగ దేవళమ్మునట" జిల్ల న పాన కమంత ద్రావఁగన్
  "కలువల కళ్ళరాముడట" గమ్మునపెళ్ళి కి నేగుచున్ ననున్
  పిలువర దేమి యన్ననిటఁపిల్చిరి;నాకును చెప్పిరే నికన్
  పిలువని పేరటమ్మునకుఁబ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా  వసంతకిశోర్ గారు, హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు మమ్మల్నందరినీ పిలవకుండా పెళ్ళికి బయల్దేరారే అని నేనడిగితే వాళ్ళు -
  "పిలువని పేరటమ్మునకుఁబ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా" అని చెప్పారని నా ఉద్దేశ్యం. మిత్రులను మన్నించమని అడుగుతూ .......:)

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సీతామాత అనాలేమో!సీతమాత అనకూడదనేమోనని సందేహం.అందుకని చిన్న సవరణ.మాస్టరుగారూ! సందేహం తీరుస్తారా!

  కలువల కళ్ళ జానకికి కంజదళాక్షుడు రామచంద్రుకున్
  చలువల పందిరేసిరట చక్కగ పెండ్లిని జేయుచుండె!రా!
  పిలువరు యెవ్వ రక్కడకు పేరును బెట్టుచు,రమ్మురమ్మికన్!
  పిలువని పేరటమ్మునకు బ్రీతిగ బోవుటె మేలు మిత్రమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కొలువునుదేవతాదులనుఁగూడిసురేంద్రుఁడువచ్చెనందరున్
  గొలువఁగ చేరిరాగిరిజకున్పతిగాఁగలయీశునచ్చటన్
  పిలువఁగలేదటంచునటఁబిల్పులకైనెటులాగ మందువో
  పిలువని పేరటమ్మునకు బ్రీతిగ బోవుటె మేలు మిత్రమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పై పద్యంలో రెండు పాదాల తర్వాత సెమికొలన్ పెట్టటం మరిచాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వలసిన పాయసాన్నములు పప్పును పూర్ణము లడ్లు పూత రే
  కులు పులిహోర యప్పడము కోరిన కూరలు భక్ష్యభోజ్యముల్
  ఫలములు చారు క్షీరజము పాను పసందుగ విందులుండినన్
  పిలువని పేరటమ్మునకుఁ బ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. జి ఎస్ జీ !
  మీరు చెప్పిన పదార్థాలతో
  విందు ఇస్తే
  మేమంతా పిలువని పేరంటానికి తయార్ !
  చాలా బావుంది !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సత్యనారాయణ గారూ నోట్లో రసాలూరిపోతున్నాయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విలువగు పచ్చ పుట్టమును, వెన్నెల నవ్వులు, కొప్పు నిండుగా
  పలు రమణీయ పుష్పములు, పక్షి గణమ్ముల మంగళధ్వనుల్,
  సలుప ' వసంత ' వేడుకలు చైత్రమునన్ వనలక్ష్మి కింపు సొం-
  పిలు! వని పేరటమ్మునకు బ్రీతిగ నేగుట మేలు నెచ్చెలీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. జిగురు సత్యనారాయణ గారూ

  వలసిన పాయసాన్నములు పప్పును పూర్ణము లడ్లు పూత రే
  కులు పులిహోర యప్పడము కోరిన కూరలు భక్ష్యభోజ్యముల్
  ----------
  వావ్. ఎక్కడ పెట్టించినా బాగుంటుంది. పూరణ బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. 02)
  ________________________________________

  పలుకుల శంకరార్యు, కృప ! - పద్యము వ్రాయగ నిచ్ఛ గల్గెనా
  విలువగు పద్య మాలికల - వెల్గులు చిందెడి బ్లాగు లందునన్
  అలరెడి శంకరా భరణ - మందున చిందులు వేయగా నొహో
  పిలువని పేరటమ్మునకు - బ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా!
  ________________________________________
  పలుకు = విద్య

  రిప్లయితొలగించండి
 19. 03)
  ________________________________________

  నిలుపగ దేశ గౌరవము - నిర్మల చిత్తము గల్గి యుండినన్
  చెలగగ ,లంచ గొండులను - చిత్తము విత్తము గల్గు మంత్రులన్
  పిలుపది నీకదేల ? మది - వేదన జెందిన , ముందు దూకుమోయ్
  పిలువని పేరటమ్మునకు - బ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా!
  ________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 20. హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు, సత్యనారాయణగారు, మిస్సన్నగారు, వసంతకిశోర్ గారు
  రవి గారు విభిన్నమైన పూరణలు చక్కగా అందించారు. అందరికీ అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. బుద్ధి, బలము , యిష్టము గల
  యువతకు సైన్యములో జేరుటకు
  పిలుపెందుకు?

  04)
  ________________________________________

  బలమును బుద్ధియున్ గలుగ !- భారత దేశపు రక్ష సేయగన్
  పలుమరు దండ యాత్రలకు - వచ్చెడి పాకుల మూకలందరిన్
  గెలువగ యుద్ధమందు; మది - కిష్టము, గల్గిన సైన్యమందునన్
  పిలువని పేరటమ్మునకు - బ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా!
  ________________________________________

  పాకు = పాకిస్థాన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మిస్సన్న గారూ! మేమంతా సీతా రామ కల్యాణానికి వెళ్తుంటే మీరు మాత్రం నెచ్చెలితో వనానికి వెళ్ళారు!జీ యస్ యన్ గారేమో షడ్రసోపేత భోజనం పెట్టారు. మీ రూటే సపరేటు!
  ఉభయులకూ అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అహో !
  మిస్సన్న మహాశయా !
  ఎంత చక్కని విరుపు !
  భళారే భళా !

  రిప్లయితొలగించండి
 24. చంద్ర శేఖరా !
  మిస్సన్న మహాశయులు
  వరూధినిని పేరు మార్చేసారు
  " వనలక్ష్మి " యని !
  గుర్తించారా !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కిశోర మహోదయా మీ రెండవ పూరణ అమోఘం .

  రిప్లయితొలగించండి
 26. హనుమచ్చాస్త్రి గారూ వసంత మహోదయా ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ నాలుగు పూరణలూ మనోజ్ఞంగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.
  మొదటి పూరణలో "రాములవారి కళ్యాణానికి ఊళ్ళో ఉందరూ పెళ్ళిపెద్దలే" అన్నారు కదా, ఇక దానికి పిలుపెందుకు అనడం బాగుంది.
  ఇక రెండవ పూరణలో "శంకరాభరణం" బ్లాగును ప్రస్తావించినందుకు ధన్యవాదాలు. నిజమే ... ఈ వేదక పైకి ఎవరైన పిలువకుండానే రావచ్చు.
  మూడవ, నాల్గవ పూరణలలో చూపిన దేశభక్తి ప్రశంసనీయం.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పిలువఁగ రావటయ్య,నినుపేర్మిగచెప్పుచునుందు నాకునె
  చ్చెలుడని; దీపకాంతులిట చీకటిమబ్బులనెట్టి పృధ్వితా
  రలవలెపెట్టినారు నెలరాజ,నిదీవళికింక రాగదే,
  పిలువని పేరటమ్మునకుబ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మనోహరమైన పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  "కంజదళాక్షిణి సీత మాతకున్" అనేది "కంజదళాక్షియు తల్లి సీతకున్" అయితే?
  "పిలువరు + ఎవ్వ రక్కడకు" అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. "పిలువరె" అంటే సరి!

  రవి గారూ,
  అలా మెస్సులలో తినలేక ఫంక్షన్లలో దూరి తినే వాళ్ళు నాకు తెలుసు. త్రీ ఇడియట్స్ లోని ఆ సన్నివేశం కూడా నాకు నచ్చింది. మంచి పూరణ. అభినందనలు.

  మందాకిని గారూ,
  భేష్! మీరు పూరణలపైనే పూరణ చెప్పారు. బాగుంది. అభినందనలు.
  మీ రెండవ పద్యం బాగుంది. కాని భావమే కాస్త సందిగ్ధంగా ఉంది.

  జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  షడ్రసోపేతమైన పూరణతో మా కందరికీ విందు చేసారు. అత్యుత్తమం! అభినందనలు.

  మిస్సన్న గారూ,
  వాహ్! ఏమి విరుపండీ?! అద్భుతం. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కొలువునుదేవతాదులనుఁగూడిసురేంద్రుఁడువచ్చెన్, అందరున్ గొలువఁగ ేరిరి+ఆగిరిజకున్పతిగాఁగలయీశునచ్చటన్;
  పిలువఁగలేదటంచునటఁబిల్పులకైనెటులాగ మందువో
  పిలువని పేరటమ్మునకు బ్రీతిగ బోవుటె మేలు మిత్రమా!

  గిరిజాకళ్యాణపువేళ హిమవంతుడు, ఈశ్వరుడు అందరినీ పిలిచేఉంటారు. కానీ పిలుపుఅందని ఒకరిద్దరు ఇలా మాట్లాడుకొన్నట్టు ఊహించాను. ఏదో చిరు ప్రయత్నం.

  ఇక చివరి పూరణలో దీవళి పండుగకు చంద్రుడు రాలేదే, పిలువలేదని రాలేదా, తారల్లా దీపాలు భువినంతా నింపాము రావయ్యా అని పిలువటం.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. శంకరార్యా! ధన్యవాదములు.
  మీ సవరణకు చిన్న మార్పు.
  పిలువగ రారు నీ కడకు పేరును బెట్టుచు; రమ్ము రమ్మికన్! ... అంటే..

  రిప్లయితొలగించండి
 32. గురువుగారూ కడుంగడు ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కలహమదంత పెద్దదిగ కాదని వీడరు గాక వీడరీ
  గలు , గుడమంత జేరు బలు గాథ వలే వెనువెంట వత్తురే
  "పిలువని పేరటమ్మునకు బ్రీతిగ బోవుటె మేలు మిత్రమా,
  ఫలితముదక్కుఁ జాలు"ననిబారులుతీరుచుమాధ్యమంబులున్.

  మీడియా వారు ప్రతి చిన్న విషయం నుంచి లాభం పొందాలని చూస్తారు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మందాకిని గారూ,
  మీ వివరణతో రెండవ పూరణలో నా సందిగ్ధత తొలగిపోయింది. సంతోషం.
  మూడవ పూర్ణ బాగుంది. కాని "దీవళి" ? అన్యదేశ్య పదంగా తీసుకున్నా అది హిందీలో "దివాలీ" కదా!
  నాల్గవ పూరణ కూడా బాగుంది. మీడియ వాళ్ళను గురించి చక్కగా చెప్పారు. అక్కడ "పెద్దదియు గాదన" అంటే బాగుంటుందేమో? "వలే" _ "వలెన్" అనడం బాగు.
  మొత్తానికి వృత్త రచనలో సమర్థవంతంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. శంకరార్యా !
  " వీడరీ గలు , గుడమంత జేరు "
  అంటే అర్థం చెబుతారా ?

  రిప్లయితొలగించండి
 36. గురువు గారు,
  మరీ మరీ ధన్యవాదాలు. మీ సవరణలు శిరోధార్యము. దీవళి అంటే దీపావళి అని అర్థం రాదంటే వేరే పదమేమీ తోచట్లేదే!


  వసంత కిశొర్ గారు,
  వీడరు, యీగలు గుడమంత ----గుడము = బెల్లము

  రిప్లయితొలగించండి
 37. మందాకినిగారూ ! " దీపావళి = దివ్వెల = దీవల " అను అర్థములున్నవి !

  రిప్లయితొలగించండి
 38. కలిగిన రెడ్డిగారికట కన్నడు పుట్టగ లేకలేకయే
  విలువగు చీర నారలను వెర్రిగ పంచగ బోడిముండ్లకున్
  తలపులు తీసిపెట్టిరట తన్నుకు చావగ సూర్యకాంతమా!
  పిలువని పేరటమ్మునకుఁబ్రీతిగఁ బోవుటె మేలు మిత్రమా!

  రిప్లయితొలగించండి