23, మార్చి 2016, బుధవారం

పద్యరచన - 1187

కవిమిత్రులారా,
పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

31 కామెంట్‌లు:

 1. ఊయల నూపగ రమణులు
  హాయిగదీవించు బామ్మ యానందముగన్
  సోయగము నిండు మిధునము
  రేయంతయు కలలు గాంచు రేపటి కొడుకున్

  రిప్లయితొలగించండి 2. శుభోదయం :)

  ఆ జవనుల సరసపు పాటల
  "గోజి" జిలేబి చెంత నయ్యరు
  మా జిలుగమ్మణి నిట మామిగ మారెను హతవిధీ !
  వాజిని ఉషోదయపు వేగము
  మా జిగజిగల వనిత తెచ్చెను
  ఈ జిగదేరు కవిత యీ భామినీ షట్పద నిట !

  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ముదితల్ మురిపము తోడన్
  నుదుటన తిలకమునుదిద్ది నూతన జంటన్
  ముదముగ దీవించి పిదప
  చదివించిరి కట్నములను జక్కగ వారల్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఊయలనూతుము మిమ్ముల!
  హాయిగ సంసారబంధమల్లిన తీగన్
  తీయని ఫలములు నూగగ!!
  మాయని దాంపత్యమొదవు మా దీవెనలన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. బామ్మయచ్చటచూడుమువధువువరుని
  మంచిమనసుతో నాశీర్వదించుచుండె
  చూచుచుండగనింతులుచుట్టుమూగి
  మంచిసంతునుగనియిమ్ముమాకుబాల!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ఈ. వధూవరులకు నా విధాత. సుఖాయు

  . . వు నొసగి చల్లగ బ్రోచు గాక

  ఈ. సతీ పతుల రమేశు౦డు . సతతమ్ము

  . . భాగ్యము లిచ్చి కాపాడు గాక


  ఈ. ద౦పతులను మహేశు౦డు . నిరతమ్ము

  . . కాలుష్య తతి బాపి కాచు గాక


  ఈ. మిథునము నెప్పు డా మదాలస , రమ ,

  . . శివ , శుభము లిడి కాచెదరు గాక


  ఇనకులార్ణవ శీతా౦శు డెలమి మీకు >

  లవ కుశుల వ౦టి సత్పుత్రు ల. నిడు గాక

  య౦చు ముత్తయిదువలు దీవి౦చి రా హ !

  చక్క నయి నట్టి కొ౦గ్రొత్త జ౦ట నపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కట్టుబాట్లనియెడి పెట్టుబడుల మధ్య
  ---------------చుట్టాల చూపుల చట్టసభన
  మల్లెల సాక్ష్యాన మంగళ వాద్యాల
  -----మగువలసొగసుల నగవులందు
  మూడు ముళ్ళను వేసి ఏడడుగులువేయ|
  ------అలుపుగాదిదిమీకు వలపు నాంది|
  ఊహల నుయ్యాల లూగుట గమనించి
  --------తాళిమదిని ఎగ తాళిజేయ?
  పట్టుచీర పడతి భావాలు దాచినా?
  భర్త వోర చూపుబంగపరచ?
  అనుభవాల అవ్వ ఆశీస్సు లందించ
  నిండు జీవితాలు పండుగాక|

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అమ్మలక్కలు చేరి యాడ పరాచికాల్
  .......సిగ్గుతో నిరువురు శిరము వంచ
  బాబయ్య పెళ్ళి మా బాగున్నదని చేరి
  .......పాపయు బాబును పరవ శించ
  అత్తకు పెళ్ళంట అమ్మో బలే యున్న
  .......దని పాప కౌతూహలమ్ము చూప
  పిల్లపాపలతోడ వెయ్యేళ్ళు వర్ధిల్లు
  .......డని పెద్ద సీమంతి నక్షత లిడ

  క్రొత్త దంపతు లొద్దిక మెత్తనైన
  తూగు టుయ్యాల నెక్కిరి తూగ మదులు
  వలపు గాలికి, యొండొరు లెలమి పొంగ
  భవ్యమౌ చిత్ర మియ్యది భళి! కనుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మిస్సన్న గారూ,
   ‘భవ్యమౌ పద్య మియ్యది భళి సెబాసు’ అని ప్రశంసింపదగిన పద్యాన్ని అందించారు. అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 10. తీయని కలలను కనుచును
  హాయిగ జీవింపమనుచు నాశిస్సులతో
  నూయల నూచితిమిక పా
  పాయిని యందించుకార్య భారము మీదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆశీర్వాదములిచ్చెదన్ సుఖముగా నానంద సందోహులై
  క్లేశావేశములన్ త్యజించుచును సంక్లిష్టంబులన్ బాపుచున్
  నాశంబించుక లేని ప్రేమనిధులై నానార్థ సాన్నిధ్యులై
  ప్రాశస్త్యంబును బొంది మీరు జగతిన్ వర్ధిల్లగా కోరెదన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. బాయక నుండుడు సతతము
  హాయిగ నిలలో ననుచును యానందముతో
  నూయల లూపుచు బామ్మట
  వేయి శుభములందు మనుచు వేడ్కతొ బల్కెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పేరంటమును సేయ పెండ్లి సంబరములో
  తూగుటుయ్యల యందు తోడు గాను
  పిల్లలు పాపలు వెంటనే యుండగా
  వధువు వరుడు నూగె బాగు గాను
  ముద్దు ముచ్చట్లతో మురిపించగా నంత
  ముత్తైదువలు కూడి మోద మంద
  పూలదండల బరువు తలల దించంగ
  యొద్దికనిరువురూ యూగె నంత

  పెద్ద ముత్తయిదువ పేర్మితో వచ్చెగా
  అక్షతలను వేయ నలసి యున్న
  చేతులు కలిపేను చెలిమి నుండుడనుచు
  రంజనముగ నెపుడు రాజిలగను.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మంథా భానుమతి గారూ,
   మనోహరమైన సీసపద్యాన్ని అందించారు. బాగుంది. అభినందనలు.
   ‘దించంగన్+ఒద్దిక’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు. ‘ఇరువురూ’ అని గ్రామ్యాన్ని ప్రయోగించారు. ‘తలల దించంగ నొద్దిక నిరువురు నూగి రంత’ అనండి.

   తొలగించండి