23, మార్చి 2016, బుధవారం

సమస్య – 1981 (వైరములను బెంచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
వైరములను బెంచు బంతికూడు.

44 కామెంట్‌లు:

 1. గురువు గారికి కవిమిత్రులకూ నమస్సుమాంజలులు

  హోళీ శుభాకాంక్షలు

  తారతమ్యములను పారద్రోలుచు ద్రుంచు
  వైరములను, బెంచు బంతికూడు
  జనులలోన స్నేహమనురాగ ములె గాక
  యైకమత్య మచట యంకురించు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘...మచట నంకురించు’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి ధన్యవాదములు

   నా సవరించిన పద్యము

   తారతమ్యములను పారద్రోలుచు ద్రుంచు
   వైరములను, బెంచు బంతికూడు
   జనులలోన స్నేహమనురాగ ములె గాక
   యైకమత్య మచట నంకురించు
   తొలగించండి
 2. నేటి విందు లందు మేటిభోగము లంట
  పంక్తి భోజ నంబు పాత మాట
  కులము మతము యనుచు కోరితగవు లాడ
  వైర ములను బెంచు బంతి కూడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘మతము+అనుచు’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు. ‘మత మటంచు’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. నేటి విందు లందు మేటిభోగము లంట
   పంక్తి భోజ నంబు పాత మాట
   కులము మతమ టంచు కోరితగవు లాడ
   వైర ములను బెంచు బంతి కూడు

   తొలగించండి


 3. వలదు వలదు భువిన వసతులు మనలకు
  వైరములను బెంచు! బంతి కూడు
  నరయ మీరు మేము నెల్లరు ఒకరమై
  నిచట సుఖము గనగ నిలుచుదముగ !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘భువిని’ అనండి.

   తొలగించండి
 4. అహము దురభి మాన మంగజమ్ము వలన
  నేమి తెచ్చు తెలుపు? మింక శాంతి
  సహనములను పెంచు సాధన మేదిరా

  వైరములను, బెంచు బంతి కూడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. బంతి భోజనాల వడ్డన లచ్చోట
  వంక పెట్టి నారు వరునివారు
  వైన మడుగ బంపె వధువును సరదాగ
  వైరములను బెంచె బంతి కూడు
  కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. అయినవారలనుచు నాకులన్ దీరిచి
  కానివారలనుచు కంచమొసఁగి
  యతిథులకును బెట్ట నంతరమున్ జూపి
  వైరములను బెంచు బంతికూడు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. కులము పేరుతోడ కూరలన్ వండగ
  వైరములను దెచ్చె బంతికూడు
  అన్నిజాతులకును నామోద్యయోగ్యమౌ
  కూడు వండి నపుడు కూరు మైత్రి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. పేద ధనికులనెడు భేదమ్ము లవనిన
  వైరములను బెంచు, బంతి కూడు
  పారదోలునంట తారతమ్యములను
  పెంచు జనుల మధ్య ప్రేమ నదియు

  కులము మతము మరచి కూర్చుండ మనియన్న
  యగ్ర కులపు వారు నాగ్రహింప
  వైరములను బెంచు బంతికూడనుచును
  పలికె నొక్క ఖలుడు పరుల తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శాస్త్రి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘భేదమ్ము లవనిని’ అనండి.

   తొలగించండి
 9. భోజ్య వస్తువు లవి భుజి యించ రానిచో
  వైరములను బెంచు బంతి కూడు
  నుప్పు పులుపు లేని చప్పిడి యోగిర
  మనుచు వెడలి పోదు రందఱపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఉత్సవమ్ము లందు నుద్యాన వన భోజ
  నమ్ముల సమ భావనమ్ము సుంత
  వదలినను దరతమ భావమ్ము జూపిన
  వైరములను బెంచు బంతికూడు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. ఆ.వె.
  మనసు నిగ్రహింప మధుమేహమువలన
  వైరములను బెంచు బంతికూడు
  నాలుక, మనసులకు. నాలుక మనసపై
  గెలుచు నెపుడు, తుదకు గెలుచు వెజ్జ
  - వెంకోరా.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కులముకట్టుబాట్లు కలుషిత మందున
  వైరములను బెంచు|”బంతికూడు
  మమతలందజేయు |మహిమాన్వితంబైన
  సహన శీలగతులసాకుగాన|”

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అంతరములు గాదె నవనిలో నిరతము
  వైరములను బెంచు, బంతికూడు
  మైత్రి కలుగ జేసి మనుజుల మధ్యన
  శాంతి పూలు విరియు సంతసముగ!!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘గాదె యవనిలో’ అనండి.

   తొలగించండి
 14. అన్నదమ్ముల వలె హాయిగా నుండరు
  నెగ్గు వారి జూచి యెగ్గు దలతు
  రేల యీ ప్రయాస యిరుజట్లు కలువవు
  వైరములను బెంచు బంతికూడు.

  (బంతికూడు=బంతితో పొందు...బంతి యాట అనే భావంతో)

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కలిమి కూడిన యధికార దాహం బిట
  వైరములను బెంచు! బంతి కూడు
  నెపుడు చేయి గలుపు, నెయ్యము వాంఛించు,
  నెల్లర జత చేయ నెంచుచుండు!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గురువుగారికి వందనములు.

  కులము మతమటంచు కుత్సితమ్ముల తోడ
  భేదభావములను పెంచి తమదు
  వర్గ శాఖ తతికి ప్రత్యేకముగ బెట్టఁ,
  వైరములను బెంచు, బంతికూడు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 17. కూడు నిడగ బిలిచి కులముల గదిజూప
  వైరములను బెంచు;బంతికూడు
  సంతసంబు గొలుపు నంతర్యముల బాప
  మహిని జాతి యొకటె మానవులకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కులము మతము వీడి కూర్చుండి తినుటచే
  మాయ మగును మనపు మకిలి మరియు
  వైరములును, బెంచు బంతి కూడు మిగుల
  మైత్రి ,ప్రేమ సమత మనుజు లందు .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సమస్యలోని ‘వైరములను’ మీ పూరణలో ‘వైరములును’ అయింది.

   తొలగించండి

 19. వర్ణభేదమనుచు వాదులాడుచు నుండ
  వైరములను బెంచు:బంతి కూడు
  బాపు వైరములను,బంధువులను చేయు
  ననుట యందు లేదు యతిశయోక్తి.

  2.పాణిగ్రహణమందు పర్వసమయ మందు
  వైరములను బెంచు బంతికూడు
  ననుచు నుందు రిలను,నరసి జూడ నిదియె
  మైత్రి పెంచుచుండు మానవులకు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘లేదు+అతిశయోక్తి’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 20. వీరి కేల ముందు బూరెలు పూరీలు
  వారి కేల ముందు వడలనుచును
  వారి కేల ముందు వడ్డన యనుచును
  వైరములను బెంచు బంతికూడు :)

  రిప్లయితొలగించండి