4, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం -448 (కారు కంటఁ బడిన)

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ....
కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

55 కామెంట్‌లు:

 1. డొక్కు కారు నొకటి ప్రక్కింట గొని వారు
  నడువ ద్రోయు మనుచు నన్ను గోర
  తప్పకుండె ! దారి తప్పించి తిరుగాడ
  కారు కంటఁ బడినఁ గంప మెత్తె ! !

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శాస్త్రి గారూ
  కంపము + ఎత్తె = వణకు పుట్టింది అని భావిస్తున్నా

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మూర్తి గారూ ! అర్థము సుబోధకము చేసినందులకు ధన్యవాదములు.
  మీ 'డొక్కు కారు' పూరణ చాలా బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శాస్త్రి గారూ ఆ డొక్కు కారు పాపం మూర్తి గారిది కాదు.
  వారి ప్రక్కింటి వారిది. :-))

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వెకిలి చేష్టలున్ను వెఱ్ఱి వేషా లున్ను
  కుక్క నక్క పిల్లి కూత లున్ను
  ఆడ పిల్ల గన్న నా రీతి నౌ కుర్ర-
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మిస్సన్న గారూ ధన్యవాదములు. చూసారా శాస్త్రి గారి మాట !
  మా డొక్కు కారుకి గురువు గారు యెన్ని పంక్చరులు పెడతారో చూద్దాము.
  నేను నిజంగానే కారు స్టీరింగ్ చక్రము అరిగి ఊడిపోయే వరకు కారుని వాడుతా.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మూర్తి గారూ ! నేనూ మీ' డొక్కు కారు ' నెక్కుతున్నానండీ ...

  కారు డొక్కు జూడ కారు నలుపెపుడు
  కారు నడుపు వారు కారు వారు
  ఎలిజ బెత్తు రాణి ఎక్కినదని చెప్ప
  కారు కంటఁ బడినఁ గంప మెత్తె

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మిస్సన్న గారూ
  "వెకిలి చేష్టలున్ను వెఱ్ఱి వేషా లున్ను
  కుక్క నక్క పిల్లి కూత లున్ను" పద్య పూరణ బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మిస్సన్న గారూ ! మీ 'కుర్ర కారు' (మా కుర్ర కారా? అనకండి )
  బాగా దూసుకు పోయిందండీ ...
  మూర్తి గారు అందరికంటే ముందుగా కారు తెచ్చారు. బాగుందని ఎక్కి కూర్చున్నా..ఇంకేవీ పట్టించు కోలేదండీ ...

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ధన్యవాదాలు లక్కరాజు వారూ!

  పొయ్యి రాజ జేసి పులుసు గిన్నెను పెట్టి
  యుడికినంత పులుసు, పడుచు పిల్ల
  దించ బోవ గిన్నె దిబ్బున పడె పట్టు-
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శాస్త్రి గారూ డొక్కు కారైనా పర్వా లేదు హాయిగా షికారు కెళ్ళి రండి.
  మా కుర్రకారు కంట మాత్రం పడకండి. డొక్కు కారు చూసి మళ్ళా కూతలు కూస్తారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మూర్తి మిత్రమా పాపం గురువుగార్కి ఏ కారూ ఉన్నట్లు లేదు.
  డొక్కుదైనా పరవా లేదు. మీ మీద అభిమానంతో ఏమీ చెయ్యరు లెండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వారు కలిమి యున్న వారె, యైనను గాని
  ఏరికైన నింత నిడగ బోరు !
  మంచి వారు కారు,మర్యాద కలవారు
  కారు; కంటఁ బడినఁ గంప మెత్తె !!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మిస్సన్న గారూ ! మీకుర్ర కారు తో జాగ్రత్తగా వుంటాను లెండి....
  మీరేమిటండీ.. కుర్ర కారును మామీదకు వదలి 'పడుచు పిల్లను' పట్టు కున్నారు ...


  ఇంతకీ పూరణ 'కంప మెత్తు' (వణకు ) మీద చేయాలా ? కంపర మెత్తు అర్థం తీసుకోవచ్చునా ?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శాస్త్రి గారూ ఈ సారి కారు మంచిదే కాని గ్యాసు ( పెట్రోలు ) ఖరీదు కదా అందువలన కంపరము !అందులోకి నలుగురు కలసి కొన్న కారు. కారు వాడుకొనే వారే గాని గ్యాసు పోయించరు.

  వీరు,వారి పేరు వీరిది యుమ్మడి
  కారు ,వాడు వారె ,గ్యాసు కొనరె
  కారుచౌక గాని గ్యాసుని కొనలేక
  కారు కంటఁబడినఁ గంప మెత్తె !

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శాస్త్రీజీ ఏం పట్టుకుంటే ఏం లాభం? జార విడిచేసాక!
  మీ రెండవ కారు విరుపు చాలా బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మిస్సన్న గారూ మీ పడుచు పిల్ల పూరణ బాగుంది. స్వయం పాకపు రోజుల్లో పట్టుకారుతో దిబ్బున అన్నం గిన్నె పడేసిన అనుభవాల్ని గుర్తు చేసి కంపర మెత్తించారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సందు గొందు లందు, సన్నని బాటల,
  బడుల గుడుల ముందు నడుగడుగున
  నడువ వీలు కాక నడి మధ్య నిలిపెడు
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  ' మీకు కారు లేదనా అంత అక్కసు? ' అంటోందండీ నా భార్య!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మూర్తి మిత్రమా మీ ఉమ్మడి కారు ప్రహసనం చాలా బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మిస్సన్న గారూ ! ధన్యవాదములు.(పడుచు పిల్లను జార విడిచి నందులకు కాదు.) నా కారు ' విరుపు ' నచ్చినండులకు.

  మూర్తి గారూ ! ధన్యవాదములు.(డొక్కు కారైనా, ఉమ్మడి దయినా ..ఓపికగా వాడుతున్నందులకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఒంటి వెడలు చుంటి నొక్క కాన నడుమ,
  మృగము లేవి నాదు మీద కొచ్చు
  ననుచు బెదరు చుండ, నక్సలై టుద్యమ
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. దేహ ఛాయ నలుపు, దాహమేమోజాస్తి
  బావురుమనుగొంతు బానపొట్ట
  వడ్డియనుచు వెంటబడెడు షావు
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  [మొదటి రెండు పాదాలూ కారుకి కూడా అన్వయం]

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మూర్తిగారి డొక్కుకారూ
  శాస్త్రిగారి ఉద్యమకారు
  మిస్సన్న మహాశయులు పట్టుకున్న పడుచు వదిలిన పట్టుకారూ
  చాలా చక్కగా ఉన్నాయ్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 24. షావుకారు బావుంది కాని
  ఊదంగారూ - మూడో పాదం ?

  రిప్లయితొలగించండి
 25. దీర వృత్తి లేని, దివ్య భావన లేని,
  చోర జార వృత్త నేరవృత్త
  దురితు లెక్కువైరి ధరణిపైనను కుర్ర
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అప్పు జేసె నతడు యవసరమ్ముకొఱకు
  వడ్డి కట్టి కట్టి నడ్డి విరిగె
  అసలు దీర్చుమనుచు యప్పునిడిన షావు
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వసంత కిషోర్ గారూ,
  ధన్యవాదములండీ..
  ఇప్పుడు సరి దిద్దుతున్నాను.

  దేహ ఛాయ నలుపు, దాహమేమోజాస్తి
  బావురుమనుగొంతు బానపొట్ట
  అసలుఁమించి మిగుల కొసరుగుంజెడిషావు
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఇన్ని నాళ్ళ బోధ యే గంగ కలసెను
  ఋ,రు ల కింత భేద మెఱుగ లేవె?
  రుషి? రుణమ్ము? కట ! గురువనగ విద్యార్థి
  కా ' రు ' కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. బసుల ,రైళ్ళ ,బడుల ,బాజార్ల ,మార్కెట్ల ,
  పార్కుల ,జనముండు పట్టు లందు
  నదిగొ ! బాంబు పెట్టి రని మీడియాలొ పు
  కారు కంట బడిన గంప మెత్తె

  రిప్లయితొలగించండి
 30. అదిరి చెమట పుట్టె నర చేతికి, మరియు
  సైకిలేమొ బెదిరి సైడుగుండె
  కారు కూత తోడ కలహము మొదలని
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కిశోర్జీ ! ధన్యవాదములు.
  ఊకదంపుడు గారు, మంద పీతాంబర్ గారి షావు కార్లు,చింత వారి కుర్ర కారు,
  వుర్రూత లూగిస్తున్నారు.రాజారావు గారి పుకారు చక్కగా షికారు చేస్తున్నది.
  జిగురు వారి కారు బాగా కూత పెట్టినది.మిస్సన్నగారి కారు విద్యార్థి చేతిలో రెండుగా(కా, రు) అందముగా విడి పోయినది. అందరకు అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. వెతల బడిరి ప్రజలు గతమందు మన తెలం
  గాణమందు రజ్వి క్రౌర్యమునకు
  కండకావరమ్ము దండిగా గల "రజా
  కారు" కంట బడిన గంప మెత్తె!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. చంద్రశేఖర్:
  చింతామణి నాటక పఠనానుభవంతో:
  సుబ్బిశెట్టి 'గారు' సొమ్ములి చ్చిననాడు
  చిల్లి గవ్వ లేని శెట్టి నేడు,
  అట్లు పెసర పుణుగు లమ్మెడి యా షావు
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  01)
  _________________________________

  కడుపు కాల , పాప - కంటిలో కన్నీరు
  కారు ! కంట బడిన - గంప మెత్తె
  కన్న తల్లి ! మదిని - కరుణ యుప్పొంగగా
  కడుపు నింపి పాప - కలత మాన్పె !
  _________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఏరు వాక సాగి యెంత కష్ట పడిన
  పంట కోత వేళ వాన రాగ
  నీటి పాలగునని నీరసించి, "మొగులు
  కారు" కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె!!

  రిప్లయితొలగించండి
 36. 02)
  _________________________________

  కారు కూత కూయ - కైకసి పుత్రుండు
  కలత జెందె మిగుల - కంబు కంఠి !
  కనలి హనుమ కనుల - కన్నీరు ధారగా
  కారు ! కంట బడిన - గంపమెత్తె
  కారు రూపు వాడు - కరుణతో బెంచిన
  వనము నందు చిచ్చు - హనుమ బెట్టె !
  _____

  రిప్లయితొలగించండి
 37. 03)
  _________________________________

  కారు నందు మిగుల - పూరణము గురియ
  కర్షకులకు విందు - కలుగ జేయు !
  కప్పు నందు చిన్న - కన్నంబు పడుటచే
  కారు కంట బడిన - గంపమెత్తె !
  వేరు దారి లేక - చేరువలో గల
  పూరి యింటి లోకి - మారి పోతి !
  _________________________________
  కారు = వానాకాలము
  పూరణము = వాన

  రిప్లయితొలగించండి
 38. స్వార్థ పరులు మోక్ష సాధనకర్హులు
  గారు, కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె
  ననిన - దైవమగునె? నడిసంద్రమందున్నఁ
  వేడినంత వచ్చు విభుడు గాదె!

  రిప్లయితొలగించండి
 39. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  దారి తప్పిస్తూ పడిన తిప్పలకు, గ్యాసు కొనలేక పడిన ఇబ్బందులకు జాలి కలిగింది. మనోహరమైన పూరణలు. అభినందనలు.
  శాస్త్రి గారి సందేహం తీర్చినందుకు ధన్యవాదాలు.
  * * * * * * * * *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ ‘కుర్రకారు’, ‘పట్టుకారు’ ‘అక్కసు వెళ్ళగక్కిన’ పూరణలు మూటికి మూడూ అద్భుతంగా ఉన్నాయి.
  ఇక నాల్గవదైన మీ ‘రు’కార పూరణ సర్వోత్తమం. అభినందనలు.
  * * * * * * * * *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  ఎలిజబెత్ రాణిని ఎక్కించిన మీ డొక్కుకారు పూరణ బాగుంది.
  ‘మర్యాద కలవారు కారు’ అన్న మీ పూరణలోని విరుపు ఉత్తమంగా ఉంది.
  ‘ఉద్యమకారు’ని మీది మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. లక్కరాజు వారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  * * * * * * * *
  ఊకదంపుడు గారూ,
  మీ ‘షావుకారు’ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.
  * * * * * * * *
  చింతా రామకృష్ణారావు గారూ,
  వయస్సుకు తగ్గ భావంతో కుర్రకారు మీద చక్కని పూరణ నిచ్చారు. అభినందనలు.
  * * * * * * * *
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మీ ‘షావుకారు’ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘నతడు యవసరమ్ము’ అన్నది ‘నాత డవసరమ్ము’ అనీ, ‘దీర్చుమనుచు యప్పు’ అన్నది ‘దీర్చుమనుచు నప్పు’ అంటే బాగుంటుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 41. గురువుగారూ ధన్యవాదాలు.
  మిత్రులందరికీ అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 42. చంద్రశేఖర్ గారూ,
  ఇంకా మిమ్మల్ని ‘చింతామణి’ వదలిపెట్టలేదు. మీ సుబ్బిశెట్టి గారి పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  * * * * * * *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ ‘కన్నీరు కారు’ పాప పూరణ ప్రశస్తం.
  రెండవ పూరణలో ‘కన్నీరు ధారగా కారు’ హనుమను వర్ణించిన విధానం బాగుంది.
  మూడవ పూరణలో కప్పుకు కన్నం పెట్టి వాననీరు కారుటను వర్ణించారు. బాగుంది. కాని ‘కన్నంబు పడుటచే / కారు కంట బడిన’ అన్నచోట ‘కన్నంబు పడి నీరు / కారు; కంట బడిన’ అంటే ఎలా ఉంటుంది?
  * * * * * * *
  జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  ‘మొగులు కారు’ నంటున్న మీ పూరణ చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  ‘అర్హులు కారు’ అంటున్న మీ పూరణ మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 43. మిత్రులందరి పూరణలూ ముచ్చట గొలుపు చున్నవి !

  శంకరార్యా ! ధన్యవాదములు !

  వానా కాలం కర్షకులకు పండుగయితే
  మా యింటి కప్పుకు కన్నం ఉండడం వల్ల
  కారు (వానాకాలం సూచించే కారుమబ్బు) కంటబడగానే నాకు కంపం మొదలు !
  వర్షం కురిసి నీరు కారే దాకా ఎక్కడ వున్నాను !
  కారక ముందే కారు(మబ్బు)ను చూసి మా పశువుల పాకలోకి మారిపోయాను !

  రిప్లయితొలగించండి
 44. నా పూరణలు ....
  (1)
  తరుగనట్టి యాస్తి తండ్రి యిచ్చె నటంచు
  చేరి రేవగలును బారులందు
  బీరు త్రాగి క్రొత్తకారులోఁ జేయు శి
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.
  (2)
  రాజకీయమందు రాణించు నేతలు
  నీతిదూరు లనుచు నెనరులేక
  ప్రచురితమ్ము సేయు పత్రికలందు పు
  కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.
  (3)
  పెరుగుచున్న ధరలు, పెట్రేగు నవినీతి,
  యక్రమార్జనమ్ము లదుపుచేయ
  లేక చేతకాని లేకివారున్న స
  ర్కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.
  (4)
  దేశమందు నీతిఁ దెప్పింప నన్నా హ
  జారె సేయునట్టి సమరముఁ గని
  కిట్టక యతని కపకీర్తి తేఁగోరు స
  ర్కారు కంటఁ బడినఁ గంపమెత్తె.

  రిప్లయితొలగించండి
 45. శంకరార్యా ! మీ షికారు ,పుకారు , సర్కార్లు అద్భుతంగా యున్నవి !
  అభినందనలు !

  రిప్లయితొలగించండి
 46. శంకరార్యా! ధన్యవాదములు.
  మీ నాలుగు పద్యాలు మేమందరం తయారు చేసిన కారు కు మీరు 'ఫినిషింగ్ టచ్' గా అవసరమైన నాలుగు చక్రాలు ఇచ్చినట్లు గా వున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 47. పద్య ఖడ్గ ధార భయదమై యవినీతి
  యుధ్ధమున ప్రతాప మురక లెత్తె
  ఘనులు శంకరయ్య ! కవులు తమకు సాటి
  కారు - కంట బడిన గంప మెత్తె

  రిప్లయితొలగించండి
 48. గురువు గారూ మీ నాలుగు పూరణలు చాలా బాగున్నాయి.
  గురువు గారు అభిమానముతో మా కారుకి పంక్చరు పెట్టక పోయినా బాటపై మేకులుంటాయి కదండీ !


  పవనహీనమయ్యె వాహన చక్రమ్ము
  సీల డిగ్గు పడగ నేల కంటె
  చలన రహిత మైన శకటమ్ము వికటించ
  కారు కంటఁ బడగఁ గంప మెత్తె !

  రిప్లయితొలగించండి
 49. రాజారావు గారూ,
  ధన్యవాదాలు ....

  కవి ‘యాచార్య ఫణీంద్రులు’,
  కవి ‘చింతా రామకృష్ణ ఘనులు’ తలంపన్,
  కవి‘విష్ణునందనులు’ మఱి
  కవి యని న న్ననిన నీటికాకిని గాదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 50. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  టైరు పంక్చరైన మీ కారు పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 51. గురువుగారూ నాలుగు కార్లూ నాలుగు దిగ్గజాల్లా ఉన్నాయి.
  ఎంతైనా గురువులు గురువులే. అభినందనలండీ.

  రిప్లయితొలగించండి
 52. మందాకిని గారూ,
  మీ పూరణను చదివాను, నిన్ననే వ్యాఖ్యానించాను కూడా. మీ పేరును టైప్ చేయడం మరిచాను. పై వ్యాఖ్యలలో ‘జిగురు’ వారిపై వ్యాఖ్య తరువాత చూడండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 53. గురువుగారూ, తొందరపాటుకు మన్నించండి.
  ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి