21, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

సమస్యా పూరణం -467 (జాడ చూపినట్టి జాడ)

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు మహాకవి గురజాడ వెంకట అప్పారావు 150వ జయంతి!
ఈ రోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ....
జాడ చూపినట్టి జాడఁ గనుఁడు.

26 కామెంట్‌లు:

 1. దేశ ప్రేమ గలిగి , దేశ మన్నను మట్టి
  కాదు మనుషు లనుచు, కండ గలిగి
  మంచి నెపుడు పెంచు మన్నట్టి మన గుర
  జాడ చూపినట్టి జాడఁ గనుఁడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నలుగు రాడు తెనుఁగు నలువ రాణియు మెచ్చు
  నవ్య రీతు లందు భవ్య మగును
  వ్యావహారికాంధ్రభాష గురుఁడు గుర
  జాడ చూపి నట్టి జాఁడ గనుఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నలుగు రాడు తెనుఁగు నలువ రాణియు మెచ్చు
  నవ్య రీతు లందు భవ్య మగును
  వ్యావహారికాంధ్రభాష గురుఁడు గుర
  జాడ చూపి నట్టి జాఁడఁ గనుఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మట్టి జాడ జూపె మనిషిజాడను జూపె
  దేశ భక్తి జాడ , దేహ శక్తి
  జాడ, మంచిచెడుల జాడజూపెను,గుర
  జాడ చూపి నట్టి జాఁడఁ గనుఁడు !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రిబుధవారం, సెప్టెంబర్ 21, 2011 10:35:00 AM

  మంద పీతాంబర్ గారూ,

  పలు రకముల " జాడ" లతో శోబిల్లుతున్నదండీ మీపద్యం.
  ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పదుగు రాడు ' మాట ' ' పాటి ' యై ధర జెల్లు
  నేర ! పండితుండ ! మార వేమి ?
  మార్పు సహజ మనుచు మహనీయు డా ' గుర
  జాడ ' జూపి నట్టి జాడ( గనవ ?)గనుడు !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పండిత నేమాని గారి పూరణ ....

  సత్పురుషుల యడుగు జాడల నేగుట
  సర్వ సౌఖ్యదమును సత్ఫలదము
  వరగుణుండు దేశ భక్తుడునగు గుర
  జాడ జూపినట్టి జాడ గనుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పాడ తగిన కవిత పద్యమట్టుల వ్రాసి,
  ప్రజల కవిత యనుచు ప్రబల చేయ
  రాయవరము సుకవి ప్రకటించె నా గుర
  జాడ చూపినట్టి జాడఁ గనుఁడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కవిమిత్రులారా,
  నే ననుకున్నట్టే అందరూ ‘గురజాడ జాడనే’ పట్టారు. సంతోషం!
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  ‘దేశప్రేమ’ అన్నప్పుడు ‘శ’ గురువై గణదోషం వస్తుంది. అక్కడ ‘దేశభక్తి’ అంటే సరి!
  *
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  నేను రెండు జాడలిస్తే బదులుగా నాకు (5+2) ఏడు జాడలిచ్చారు. సంతోషం. మంచి పూరణ. అభినందనలు.
  *
  రాజారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  పండిత నేమాని గారూ,
  మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  చింతా రామకృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నా పూరణలు ....
  (1)
  చేరి సరసి చెంత నీరమందు ప్రతిబిం
  బించు రూపుఁ గాంచి ప్రియుఁడు నవ్వి
  యతివ వదనబింబ మనఁగ నీటను నెలరా
  జాడ చూపినట్టి జాడఁ గనుఁడు.
  (2)
  జనుల భాషలోన సాగు కన్యాశుల్క
  నాటకంబు వ్రాసి నాటి దుష్ట
  సంప్రదాయములను చండించె నా గుర
  జాడ చూపినట్టి జాడఁ గనుఁడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురువు గారికి ధన్య వాదాలు .
  సంపత్ కుమార శాస్త్రి గారూ,ధన్య వాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నాట్యమాడ నేర్చి నానంచుఁ బలుకుచు
  వందనంబొనర్చి వారిజాక్షి
  మాంసచక్షువులకు మహియందున నటరా
  జాడఁ జూపినట్టి జాడఁ గనుఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మందాకిని గారూ,
  ఆహా! నటరాజును ఆడించిన మీ పూరణ వైవిధ్యంతో అద్భుతంగా ఉంది. అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  01)
  _________________________________

  నూఱు యోజనముల - నొకపరి లంఘించె
  అబ్ధి దాట నెంచి - హనుమ యపుడు
  విందు యంధ మనక - విశ్రాంతి నెరుగక
  లంక జేరె నంత - రాము కొఱకు !

  పట్టు బట్టె నేని - పట్టి విడువ రాదు
  పవన సుతుడు నేర్పు - పాఠ మదియె
  శోక తప్త యయి , య - శోకవనము , సీత
  జాడ జూపినట్టి - జాడ గనుడు !
  _________________________________
  జాడ = ఆచూకీ , విధము

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నాట్యగతుల నెన్నొనర్తించి చూపుచు
  తాండవమ్ముఁ జేయు తరుణమందు
  అచ్చెరువునఁ బలికి రచటివారు." నటరా
  జాడఁ జూపినట్టి జాడఁగనుడు"

  గురువు గారు,
  రాశాక అనిపించిందేమంటే తాండవం అబ్బాయిలు చాలా బాగా చేయటం నేను చూశాను. ఇక్కడ వారిజాక్షి కన్నా అబ్బాయి గురించే చెపుదామనిపించింది.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  అత్తవారి యింట పుత్తడి పూర్ణమ్మ
  కథను జెప్ప నీరు కంట రాలు
  దుష్ట సంస్కృతులను దునుమాడ మన గుర
  జాడ జూపినట్టి జాడ గనుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నేటి చదువు లనగ మేటియై సరగున
  పూర్వ కవుల పలుకు నేర్వ లేరు
  ముత్య మంటి పలుకు ముత్యాల సరముగుర
  జాడ జూపి నట్టి జాడ గనుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మసక వెన్నె ల్లోన మామ చెంతను జేరి
  చంద మామ జూడ యంద ముగను
  కలువ భామ గాంచి కులుకుతు రేరాజు
  జాడ జూపి నట్టి జాడ గనుడు !

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పూర్ణ యనెడి పేరు, పుత్తడి బొమ్మకు
  ముద్దు గొలుపు చిన్ని ముద్దరాలు
  కరుణ రసము నొలుక కథలనిచ్చినగుర
  జాడ జూపినట్టి జాడఁ గనుడు.

  శ్రీపతి శాస్త్రి గారు పూర్ణమను గుర్తు చేసినాక నేనూ తలచుకోకుండా ఉండలేక పోయాను.
  "నలుగురు కూర్చుని నవ్వేవేళల నా పేరొకతరి తలవండి" అని చెప్పిన చిట్టితల్లిని మరువగలమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వసంత కిశోర్ గారూ,
  సీత జాడ చూపిన మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  మందాకిని గారూ,
  సవరించకున్నా బాగుంది. సవరించింది ఇంకా బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరక్కయ్యా,
  మీ రెండు పూరణలూ బాగున్నాయి. అభినందనలు.
  కాకుంటే ... మొదటి పూరణలో ‘ముత్యాలసరము గుర’ అన్నప్పుడు, రెండవపూరణలో ‘వెన్నెల్లోన’ అన్నప్పుడు గణదోషం. వీలైతే సాయంత్రం వరకు సవరిస్తాను. కాస్త ‘అర్జంటు’ పని మీద వెళ్తున్నా.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మందాకిని గారూ,
  పూర్ణమ్మ ప్రస్తావనతో మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావు గారు కూడా గురజాడ వారి సరస్వతీ రాయవరమునకు చెందిన వారే ! మరో మహా కవికి పుట్టినిల్లు రాయవరము !

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మొదటి పాదంలో " ముత్తెపు దండ " అని
  రెండవ పదంలో " మసక వెన్నె లందు " అని వ్రాస్తే సరి పోతుందేమో కదా !
  ముందు అలాగే రాసి చేరిపాను తమ్ముడూ !

  రిప్లయితొలగించండి