18, జూన్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1706 (లక్ష్మణుఁ డానంద మందె లంకకు రాజై)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
లక్ష్మణుఁ డానంద మందె లంకకు రాజై.

38 కామెంట్‌లు:

 1. ఆ క్ష్మాసుత పతి గూడగ
  లక్ష్మణుడానందమందె - లంకకురాజై
  సూక్ష్మత తోడ విభీషణు
  డా క్ష్మా వలయమ్మునేల నాసన్నుడయెన్

  హమ్మయ్య! అయింది అనిపించా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తమ్ముడూ ! ఇంచక్కాఉంది మీ పద్యం .ఇంక నేనేం చెయ్యాలో ?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. యక్ష్మము గలిగిన రావణు
  డాక్ష్మా సుతను గొనిపోయె డంభము తోడన్
  సూక్షమముగ జంపె రాముడు
  లక్ష్మణుఁ డానంద మందె లంకకు రాజై

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ఏదో మొక్కుబడిగా అయిందనిపించలేదు. సలక్షణంగా, సమర్థంగా ఉంది మీ పూరణ. సంతోషం!
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. రావణునకు (యక్ష్మము) క్షయరోగమా? చివర ‘లంకకు రాజై’ అన్నదానికి అన్వయం?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆక్ష్మాసుత జాడదెలియ
  లక్ష్మణుడానందమొందె, లంకకు రాజై
  లక్ష్మకము లేక సుఖముగ
  సూక్ష్మము గవిభీషణుండు క్షోణిని యేలెన్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్షమించాలి " యక్ష్మము "
  ముందు " కిట్టించడానికి,రెండు , అదొక జాడ్యము [ [సీత పట్ల అని] " ఇంక మిగిలిన అన్వయం ......????? ఇం....తే........ సంగతులు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మిత్రులు శ్రీ కంది శంకరయ్యగారికి, సుకవి మిత్ర బృందమునకు నమోవాకములతో...

  పనియొత్తిడిచే రెండు దినములుగా నేను మన శంకరాభరణమునకు దూరము గావలసివచ్చినందులకు క్షంతవ్యుఁడను!

  నా పూరణము:

  (రావణ సంహారము పిదప విభీషణుఁడు శ్రీరామునితో భాషించిన సందర్భము)

  ఈ క్ష్మాజ నిన్నుఁ జేరఁగ
  లక్ష్మణుఁ డానందమందె! లంకకు రాజై
  యీ క్ష్మాతల మేలుమయా!
  సూక్ష్మమిది! యయోధ్యయేల? శూరోత్కృష్టా!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆక్ష్మాసుతకై రావణు
  నాక్ష్మాపతి దాశరథియె హతమొనరించన్
  సూక్ష్మత మెచ్చ విభీషణు
  లక్ష్మణుఁ డానంద మందె లంకకు రాజై.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘క్షోణిని నేలెన్’ అనండి.
  *****
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందలు.
  కాని ‘లంకకు రాజై’ అన్నదానికి అన్వయమె సందిగ్ధం!

  రిప్లయితొలగించండి

 10. లక్ష్మిగ సీతను గాంచిన
  లక్ష్మణు డానంద మందె,లంకకు రాజై
  ఈ క్ష్మాతలమున రాముని
  లక్ష్మణుని విభీషణుండు రాజిల జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఆ క్ష్మా సుతపతి జూడగ
  లక్ష్మణు డా నంద మందె ,లంకకు రాజై
  లక్ష్మకము లేక ధరణిని
  సూక్ష్మత నవిభీ ష ణుం డు సుమతిని నేలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. లక్ష్మణ జలముల తెమ్మిపు
  డే క్ష్మానాథునిగ జేతు నీ యసురు ననం
  గా క్ష్మాజ వరుడు, నీరిడ
  లక్ష్మణు, డానంద మందె లంకకు రాజై.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. లక్ష్మియె సీతని దెలిసిన
  లక్ష్మణుఁ డానందమందె, లంకకు రాజై
  సూక్ష్మము దెలిసియు రావణు
  డా క్ష్మాజాతఁ గొనిపోయె నతిమోహమునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  లక్ష్మకం లేనివిధంగా చక్కని పూరణ నందించారు. అభినందనలు.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘సీత+అని’ అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ ‘లక్ష్మియె సీతగ దెలిసిన’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. లక్ష్మీ వారము నందున
  లక్ష్మణ రేఖలను దాటి రావణు డోడన్|
  లక్ష్మీపతి తమ్ముని కల
  లక్ష్మణు డానంద మొందె-లంకకు రాజై|
  లక్ష్మీపతి=రాముడు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  వైవిధ్యంగా పూరించే ప్రయత్నం చేశారు. అభినందనలు.
  కాని అన్వయం సందిగ్ధంగా ఉంది. భావం వివరిస్తారా?

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఆ క్ష్మాజను దొంగిలు లం
  కాక్ష్మావిభు రాముచేత కడదేర్చఁగఁ దా
  సూక్ష్మముఁ దెలిపి విభీషణ
  లక్ష్మణుఁ డానంద మందె లంకకు రాజై.
  (లక్ష్మణము = పేరు; లక్ష్మణుఁడు = పేరు గలవాడు)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఆక్ష్మాసుత చరవిడగా
  లక్ష్మణు డానందమందె, లంకకురాజై
  సూక్ష్మపు దృష్టినశించగ
  నాక్ష్మాపతి లంకరేడె యనిలో సమసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  చెర -> చర... టైపాటు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆ క్ష్మాపతి సీతను గొన
  ​లక్ష్మణు డానంద మందె, లంకకు రాజై​
  సూక్ష్మమగు ధర్మ మెరిగియు
  నా క్ష్మా రావణుని పిదిప యనుజుండేలెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ​నిన్నటి దత్తపదికి పద్యం​... ​​
  సైరంధ్రి​ కీచకునితో...

  ​​దరికి రాకోయి లయదప్పి​ తాకకోయి
  ​యబల నేకాకి ననుకొని హద్దు మీర
  ​​కోడి పోదువు నా ప​తి యొడలు విరువ
  తగునె మలిన పరచ నన్ను తప్పు కాదె!​

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పద్యం :

  లక్ష్మియె సీతగ దెలిసిన
  లక్ష్మణుఁ డానందమందె, లంకకు రాజై
  సూక్ష్మము దెలిసియు రావణు
  డా క్ష్మాజాతఁ గొనిపోయె నతిమోహమునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘క్ష్మా’ శబ్దానికి తెలుగులో వ్యస్తప్రయోగం లేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  ఈక్ష్మా రాముండేలగ
  లక్ష్మణుఁ డానంద మందె;లంకకు రాజై
  సూక్ష్మ గ్రాహి విభీషణు
  డాక్ష్మా నేలంగ నసురులా నందించన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘క్ష్మా’ శబ్దాన్ని రెండుసార్లు ప్రయోగించారు. కాని దానికి వ్యస్తప్రయోగం లేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఈ క్ష్మాప్రాసే బేషౌ
  లక్ష్మణ శశిశేఖరులకు లంకపొలంబుల్
  ఓక్ష్మాపతి దానమిడన్
  లక్ష్మణుడానంద మొందె లంకకు రాజై.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. దువ్వూరి రామమూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కంది శంకరయ్యగారూ! మీ పూరణ మద్భుతముగ నున్నది. అభినందనలు!

  నా రెండవ పూరణము:

  పక్ష్మలకాకయె సీతయు
  నా క్ష్మావరుఁ గన, విభీషణాఖ్య సుగుణుఁడౌ
  సూక్ష్మదృ గధిగత వినమిత
  లక్ష్మణుఁ డానందమందె, లంకకు రాజై!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పూరణ మనోజ్ఞంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. శ్రీకందిశంకరయ్య గురువుగారికి వందనములచేనాభావన
  లక్ష్మీవారమున సీతలక్ష్మణ రేఖదాటుటచే రావణుడుఓటమి
  పొందుటచేలక్ష్మణుడుకలయందులంకకు రాజైనట్లు భావన.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. తా క్ష్మాపుత్రియె కాంతిని,
  లక్ష్మణుడానందమందె;లంకకు రాజై
  పక్ష్మముల భక్తిగొలిచెను
  లక్ష్మణునగ్రజునకంత రావణు వధకున్

  పక్ష్మముల సీతకాంతిని,
  లక్ష్మణుడానందమందె;లంకకు రాజై
  సూక్ష్మపు నయము విభీషణు
  డాక్ష్మానేలెను చిరముగ నంచిత రీతిన్

  లక్ష్మణుడునేమి యందెను-(1)
  సూక్ష్మముగ విభీషణును చూడగ నేమౌ?(2)
  యా క్ష్మా రాజటు మడియగ
  లక్ష్మణుడానందమందె-లంకకు రాజై
  (క్రమాన్వయం)

  సూక్ష్మపు ధర్మము నెరిగిన
  లక్ష్మణుడానందమందె;లంకకు రాజై
  యాక్ష్మాపతి రావణుడటు
  సూక్ష్మముగా విష్ణుపదము చొరగనె నపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. పక్ష్మము లనార్పక గనుచు
  లక్ష్మణుడానందమందె, లంకకు రాజై
  లక్ష్మాప్తతన్ విభీషణు
  డు క్ష్మాసుతాహృయస్థుడు బొగడ నడరెన్

  లక్ష్మ+ ఆప్తత :ముఖ్యమైన మైత్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ నాలుగు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  (నిన్న నేను పదిగంటలకే పడుకున్నాను. మీరు పదకొండు గంటలకు నా మెయిల్‍కు మీ పూరణను పంపారు. ఇప్పుడు లేచి చూచి దానిని బ్లాగులో ప్రకటిద్దామనుకుంటే ఉదయం ఐదు గంటలకే మీరు పోస్ట్ చేసినట్లు కనిపించింది.)

  రిప్లయితొలగించండి